Strona główna > Programy > AutoMapa > AutoMapa dla Windows > Instalacja AutoMapy w pamięci urządzenia przy pomocy opcji Karta pamięci
Kategorie
AutoMapa dla Windows

Instalacja AutoMapy w pamięci urządzenia przy pomocy opcji Karta pamięci

Instalacja AutoMapy dla systemu Windows w pamięci urządzenia przy pomocy opcji Karta pamięci jest dużo szybsza niż poprzez synchronizację z komputerem. W takim przypadku urządzenie musi mieć możliwość zmiany trybu połączenia z komputerem z ActiveSync na pamięć masową (MassStorage).

W AutoMapie 6.19 został delikatnie zmieniony sposób instalacji, tzn. został dodany tryb instalacji ekspresowej, o czym w tym wpisie napiszę. Natomiast z instrukcją instalacji dla wersji 6.18 i starszych można zapoznać się we wpisie Instalacja AutoMapy w pamięci urządzenia za pomocą opcji Dysk wymienny.

Przed instalacją AutoMapy dla systemu Windows ze strony www.AutoMapa.pl należy pobrać plik instalacyjny, który jest zgodny z posiadaną licencją. Dostępne są pliki instalacyjne dla mapy Polski i Europy.

W czasie pobierania pliku instalacyjnego można wejść do ustawień urządzenia, znaleźć opcję do przełączenia trybu połączenia z komputerem i ustawić pamięć masową. Dla przykładu w MODECOM MX3HD ta opcja znajduje się po wejściu w Ustawienia, następnie USB i wybraniu Pamięć masowa.

Po pobraniu pliku instalacyjnego w zależności od tego, czy AutoMapę chcemy zainstalować w pamięci urządzenia, czy na karcie pamięci, to wkładamy kartę do tego urządzenia lub nie. Ważne jest to, aby sprawdzić na komputerze w opcji Komputer/ Mój komputer lub Eksplorator plików, pod jaką literą widoczny jest dysk wymienny, na którym chcemy zainstalować AutoMapę.

Następnym krokiem jest uruchomienie pobranego instalatora. Pojawi się wtedy okno z wyborem języka instalacji, gdzie dostępne są takie pozycje, jak:

 • Polski
 • Čeština
 • Deutsch
 • English
 • Espaňol
 • Espaňol (LAT)
 • Français
 • Lietuvių
 • Nederlands
 • Português
 • Português (BRA)
 • Pycckий
 • Slovenĉina
 • Suomi

  Wybór języka instalacji
  Wybór języka instalacji

Wybór języka instalacji ma wpływ na wybór składników instalacji, ponieważ automatycznie będą zaznaczone polski język interfejsu i polski lektor (K. Hołowczyc). Poza tym, w wybranym języku instalacji ustawi się automatycznie interfejs AutoMapy. Dzięki temu przy pierwszym uruchamianiu programu nie będzie pytania o wybór języka.

Po wybraniu języka instalacji należy kliknąć przycisk Dalej, aby przejść do kolejnego okna. W kolejnym oknie należy wybrać rodzaj instalacji, tzn. czy to ma być Instalacja ekspresowa, Instalacja zaawansowana, czy Dezinstalacja. To jest największa zmiana w instalatorze AutoMapy 6.19.

Wybór rodzaju instalacji
Wybór rodzaju instalacji

Instalacja ekspresowa jest nowym typem instalacji, która domyślnie jest zaznaczona. Ma zmniejszoną ilość okien podczas instalacji, ponieważ większość elementów wybiera sama, co ułatwia instalację, ale nie zawsze. Przeznaczona jest przede wszystkim do instalacji na urządzeniach nawigacyjnych z systemami operacyjnymi Windows CE 5.0 lub 6.0, ale można jej użyć również do instalacji na komputerze.

Instalacja zaawansowana to tak naprawdę tradycyjny sposób instalacji, który jest znany z poprzednich wersji AutoMapy.

Dezinstalacja jest opcją, która umożliwia usunięcie wcześniej zainstalowanej AutoMapy. Dokładny opis tej opcji dostępny jest we wpisie Jak usunąć AutoMapę dla systemu Windows?.

Instalacja ekspresowa

Po kliknięciu przycisku Dalej, zostawiając zaznaczona opcję Instalacja ekspresowa, przejdziemy do okna, gdzie należy zapoznać się z warunkami umowy licencyjnej i je akceptować w przypadku, kiedy chcemy zainstalować program. Po przeczytaniu i zaznaczeniu opcji Akceptuję warunki podane w umowie licencyjnej należy kliknąć przycisk Dalej.

Umowa licencyjna
Umowa licencyjna

Po przejściu dalej pojawi się okno Wybór urządzenia, gdzie dostępne są takie pozycje, jak Karta pamięci, Urządzenie przenośne (Windows Mobile, Windows CE) oraz PC/Tablet PC. AutoMapę chcemy zainstalować na karcie pamięci włożonej do urządzenia lub w pamięci wewnętrznej tego urządzenia, więc z dostępnych pozycji należy wybrać pozycję Karta pamięci i kliknąć Dalej.

Wybierz urządzenie
Wybierz urządzenie

W przypadku, kiedy do komputera mamy podłączonych kilka urządzeń, które widoczne są jako dysk wymienny, to po kliknięciu przycisku Dalej pojawi się okno z wyborem dysku. W tym oknie należy wybrać docelowy dysk, na którym AutoMapa ma zostać zainstalowana. Można to sprawdzić, wchodząc do systemowej opcji Komputer/ Mój komputer lub Eksplorator plików.

Wybierz dysk
Wybierz dysk

Ponieważ wybraliśmy instalację ekspresową, to Formularz rejestracyjny jest kolejnym oknem. Użytkownicy poprzednich wersji zauważą, że został pominięty wybór systemu operacyjnego i składników programu. Wszystkie dostępne składniki zostaną zainstalowane na karcie pamięci wraz z dodatkami dla wspieranych urządzeń.

Formularz rejestracyjny
Formularz rejestracyjny

Należy w nim zaznaczyć opcje Instaluj oraz Rejestruj i wypełnić wymagane pola, czyli:

 • Licencja
 • Adres email
 • Nazwisko i imię

W przypadku, kiedy wykonujemy aktualizację, to okno Formularz rejestracyjny będzie uzupełniony danymi z poprzedniej rejestracji oraz będą dostępne opcje, do czego ma być przypisana licencja.

Formularz rejestracyjny z możliwością przypisania licencji
Formularz rejestracyjny z możliwością przypisania licencji

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i kliknięciu przycisku Dalej nastąpi właściwa instalacja, czyli kopiowanie plików w odpowiednie miejsca na wybranym nośniu danych.

Instalacja
Instalacja

Po instalacji nastąpi proces rejestracji. W przypadku, kiedy wykonujemy aktualizację, to zostanie ona wykonana automatycznie i od razu zostanie zakończona instalacja. Natomiast jeżeli wykonujemy czystą instalacją, to należy wykonać instrukcję, która się pojawi.

Instrukcja czterech kroków
Instrukcja czterech kroków

Ze względu na to, że nie instalujemy AutoMapy na karcie pamięci, która włożona jest do czytnika kart, tylko w pamięci urządzenia lub na karcie włożonej do niego, należy:

 • bezpiecznie odłączyć urządzenie nawigacyjne od komputera i poczekać chwilę na pojawienie się menu urządzenia;
 • na urządzeniu uruchomić AutoMapę;
 • po uruchomieniu programu wybrać język interfejsu i zatwierdzić komunikat:

Po wybraniu OK, proszę wrócić do instalatora programu AutoMapa

 • po wyłączeniu AutoMapy poczekać około 5 sekund i podłączyć ponownie urządzenie do komputera;
 • po zobaczeniu karty lub wewnętrznej pamięci przez komputer zatwierdzić komunikat instalatora klikając przycisk OK.

Po kliknięciu przycisku OK pojawi się okno z wyborem typu instalacji, gdzie należy wybrać, do czego licencja ma zostać przypisana. Do wyboru jest karta pamięci i urządzenie. Jeżeli licencja zostanie przypisana do karty, to o ile instalowaliśmy AutoMapę na zewnętrznej karcie, tę kartę będzie można przekładać do innych, podobnych urządzeń. Natomiast w przypadku, kiedy licencja zostanie przypisana do urządzenia, to z AutoMapy można korzystać tylko na tym jednym urządzeniu, ale mieć ją zainstalowaną na wielu kartach. Dzięki tej opcji można zrobić kopię bezpieczeństwa programu na wielu kartach. W przypadku, kiedy instalujemy w pamięci wbudowanej urządzenia, to nie ma różnicy w wyborze przypisania licencji. Niektóre urządzenia potrafią uniemożliwić rejestrację w pamięci wewnętrznej lub na karcie pamięci. Wtedy wyboru nie będzie, a program zarejestruje licencję z przypisaniem do tego urządzenia, z którego będzie mógł wydobyć numer identyfikacyjny.

Wybierz typ instalacji
Wybierz typ instalacji

W przypadku, kiedy po kliknięciu przycisku OK nie ma reakcji to możliwe, że:

 • program antywirusowy blokuje rejestrację. W takim przypadku należy wyłączyć zabezpieczenia komputera lub wstrzymać jego działanie, odłączyć urządzenie od komputera, uruchomić AutoMapę, wyłączyć ją przy pomocy menu Koniec, podłączyć urządzenie do komputera i w instalatorze kliknąć przycisk OK.
 • po wyłączeniu AutoMapy nie zostały poprawnie zapisane dane w pamięci. Wtedy należy odłączyć urządzenie od komputera, uruchomić AutoMapę, wyłączyć ją za pomocą menu Koniec, poczekać kilka sekund – niektóre urządzenia kilka lub nawet kilkanaście sekund po wyłączeniu aplikacji zapisują dane z wyłączonego programu na karcie pamięci. Następnie należy podłączyć urządzenie do komputera i w instalatorze kliknąć przycisk OK
 • jeżeli z AutoMapy chcemy korzystać na karcie pamięci, to możemy mieć zainstalowaną wersją dodatkowo w pamięci urządzenia, co powoduje, że program korzysta z plików z tej pamięci, a nie z karty pamięci. W takim przypadku przy pomocy eksploratora plików należy usunąć folder AutoMapa EU, który znajduje się w pamięci urządzenia, odłączyć urządzenie od komputera, uruchomić AutoMapę, wyłączyć ją przy pomocy menu Koniec, podłączyć urządzenie do komputera i w instalatorze kliknąć przycisk OK.
 • karta pamięci lub pamięć wewnętrzna mogą zawierać błędy. W takim przypadku należy wykonać pełne formatowanie pamięci i ponowną instalację.

Jeżeli instalacja i rejestracją powiodą się, to otrzymamy odpowiedni komunikat, który będzie nas informował, że możemy uruchomić AutoMapę i z niej korzystać.

Zakończenie instalacji
Zakończenie instalacji

Podczas przechodzenia przez kolejne okna poza przyciskiem Dalej dostępne są jeszcze Wstecz i Anuluj. Przycisk Wstecz umożliwia cofnięcie się do poprzedniego okna, co jest przydatne w przypadku, kiedy nie wybraliśmy odpowiednich składników instalacji lub miejsca instalacji. Natomiast za pomocą przycisku Anuluj możemy przerwać instalację AutoMapy. Po jego kliknięciu pojawi się okno, gdzie będzie można potwierdzić przerwanie instalacji. W oknie Zakończenie instalacji dostępne przyciski zrobią się nieaktywne, a zamiast przycisku Dalej pojawi się Zakończ, który zamyka okno instalatora.

Instalacja zaawansowana

Gdy w oknie rodzaju instalacji zostanie wybrana opcja Instalacja zaawansowana, to po kliknięciu Dalej przejdziemy do okna, gdzie należy zapoznać się z warunkami umowy licencyjnej i je akceptować w przypadku, kiedy chcemy zainstalować program. Po przeczytaniu i zaznaczeniu opcji Akceptuję warunki podane w umowie licencyjnej należy kliknąć przycisk Dalej.

Umowa licencyjna
Umowa licencyjna

Po przejściu dalej pojawi się okno Wybór urządzenia, gdzie dostępne są takie pozycje, jak Karta pamięci, Urządzenie przenośne (Windows Mobile, Windows CE) oraz PC/Tablet PC. AutoMapę chcemy zainstalować na karcie pamięci włożonej do urządzenia lub w pamięci wewnętrznej urządzenia, więc z dostępnych pozycji należy wybrać pozycję Karta pamięci i kliknąć Dalej.

Wybierz urządzenie
Wybierz urządzenie

W przypadku, kiedy do komputera mamy podłączonych kilka urządzeń, które widoczne są jako dysk wymienny, to po kliknięciu przycisku Dalej pojawi się okno z wyborem dysku. W tym oknie należy wybrać docelowy dysk, na którym AutoMapa ma zostać zainstalowana. Można to sprawdzić, wchodząc do systemowej opcji Komputer/ Mój komputer lub Eksplorator plików.

Wybierz dysk
Wybierz dysk

W następnym oknie należy wybrać system operacyjny, jaki posiada urządzenie, na którym chcemy korzystać z AutoMapy. Do wyboru jest Windows CE oraz Windows Mobile. To, w jaki system operacyjny wyposażone jest nasze urządzenie, można sprawdzić w jego specyfikacji lub na naklejce na urządzeniu. Niestety wielu producentów nie nakleja na urządzeniu informacji o wersji systemu operacyjnego.

Wybierz system
Wybierz system

W przypadku, kiedy nie wykonujemy czystej instalacji, a aktualizację na poprzednią wersję to okno z wyborem systemu operacyjnego się nie pojawi. Jest to spowodowane tym, że instalator wyczyta z zainstalowanej wersji, z jakiego systemu wcześniej korzystaliśmy i taki sam system wybierze automatycznie.

Po wybraniu systemu i kliknięciu przycisku Dalej pojawi się okno z wyborem składników instalacji. Dostępne są w nim pozycje odpowiedzialne za język interfejsu, lektora, czy też instrukcje obsługi. Należy tu zaznaczyć interesujące nas pozycje albo zaznaczyć Kliknij aby zaznaczyć wszystkie., w celu instalacji wszystkich składników.

Wybór składników instalacji
Wybór składników instalacji

W przypadku, kiedy w wyborze systemu operacyjnego wybraliśmy Windows CE to po kliknięciu przycisku Dalej w oknie Wybór składników instalacji, pojawi się kolejna strona z wyborem składników, ale tym razem należy wybrać urządzenie, na którym będziemy korzystali z AutoMapy. Te dodatki nie służą do tego, że AutoMapa zostaje automatycznie skonfigurowana dla danego urządzenia. Dodatki wybiera się po to, aby można było uruchomić AutoMapę na posiadanym urządzeniu.

Wybór składników instalacji
Wybór składników instalacji

W przypadku, kiedy nasze urządzenie ma możliwość ręcznego ustawienia ścieżki do programu nawigacyjnego, to nie trzeba zaznaczać dodatku. Wtedy po wejściu do tej opcji, oczywiście po instalacji AutoMapy i przełożeniu karty do urządzenia, należy wybrać kartę pamięci, która najczęściej nazwana jest SDMMC, następnie przejść do katalogu AutoMapa EU i wskazać plik wceAM.exe lub AutoMapa EU.exe.

Jeżeli nie wybierzemy autostartu, to po kliknięciu przycisku Dalej pojawi się okno z informacją, że nie został zaznaczony żaden dodatek i czy chcesz kontynuować instalację.

W kolejnym oknie należy wybrać mapę do instalacji. Jeżeli w instalatorze jest tylko jedna mapa, to w tym oknie będzie dostępna tylko jedna pozycja. Dwie pozycje dostępne są w przypadku instalatora sprzedawanego na płytach DVD, gdzie do wyboru jest mapa Polski i Europy. Klikamy tu przycisk Dalej i przechodzimy do kolejnego okna.

Wybór map
Wybór map

Formularz rejestracyjny jest kolejnym oknem. Należy w nim zaznaczyć opcje Instaluj oraz Rejestruj i wypełnić wymagane pola, czyli:

 • Licencja
 • Adres email
 • Nazwisko i imię

  Formularz rejestracyjny
  Formularz rejestracyjny

W przypadku, kiedy wykonujemy aktualizację, to okno Formularz rejestracyjny będzie uzupełniony danymi z poprzedniej rejestracji oraz będą dostępne opcje, do czego ma być przypisana licencja.

Formularz rejestracyjny z możliwością przypisania licencji
Formularz rejestracyjny z możliwością przypisania licencji

Po poprawnym wpisaniu danych należy kliknąć przycisk Dalej, gdzie pojawi się okno z wyborem obszaru mapy. Dostępne są takie opcje, jak:

 • Aktualizacja wybranego obszaru
 • Instalacja całego obszaru mapy
 • Instalacja wcześniej zdefiniowanego fragmentu mapy
 • Wybranie nowego fragmentu mapy i jego instalacja.

Aktualizacja wybranego obszaru mapy umożliwia aktualizacje fragmentu mapy, który został zainstalowany po wcześniejszym użyciu opcji Wybranie nowego fragmentu mapy i jego instalacja.

Instalacja całego obszaru mapy umożliwia instalację całej dostępnej mapy. Jest to najczęściej używana opcja.

Przy pomocy opcji Instalacja wcześniej zdefiniowanego fragmentu mapy możliwe jest wczytanie wcześniej utworzonego pliku z wybranym obszarem mapy. Po wybraniu tej opcji pojawi się okno eksploratora plików, gdzie należ wskazać plik z maską mapy. Jeżeli plik zostanie wybrany, to pojawi się taki sam Edytor obszarów, jaki jest dla opcji Wybranie nowego fragmentu mapy i jego instalacja.

Wybranie nowego fragmentu mapy i jego instalacja umożliwia zaznaczenie na mapie obszar mapy, który ma zostać zainstalowany. Dokładny opis tej opcji dostępny jest we wpisie Wybranie nowego fragmentu mapy i jego instalacja.

W oknie Wybór obszaru najlepiej wybrać opcję Instalacja całego obszaru mapy i kliknąć przycisk Dalej.

Wybór obszaru
Wybór obszaru

W tym momencie nastąpi właściwa instalacja programu.

Instalacja
Instalacja

Po instalacji nastąpi proces rejestracji. W przypadku, kiedy wykonujemy aktualizację, to zostanie ona wykonana automatycznie i od razu zostanie zakończona instalacja. Natomiast jeżeli wykonujemy czystą instalacją, to należy wykonać instrukcję, która się pojawi.

Instrukcja czterech kroków
Instrukcja czterech kroków

Ze względu na to, że nie instalujemy AutoMapy na karcie pamięci, która włożona jest do czytnika kart, tylko w pamięci urządzenia lub na karcie włożonej do niego, należy:

 • bezpiecznie odłączyć urządzenie nawigacyjne od komputera i poczekać chwilę na pojawienie się menu urządzenia;
 • na urządzeniu uruchomić AutoMapę;
 • po uruchomieniu programu wybrać język interfejsu i zatwierdzić komunikat:

Po wybraniu OK, proszę wrócić do instalatora programu AutoMapa

 • po wyłączeniu AutoMapy poczekać około 5 sekund i podłączyć ponownie urządzenie do komputera;
 • po zobaczeniu karty lub wewnętrznej pamięci przez komputer zatwierdzić komunikat instalatora klikając przycisk OK.

Po kliknięciu przycisku OK pojawi się okno z wyborem typu instalacji, gdzie należy wybrać, do czego licencja ma zostać przypisana. Do wyboru jest karta pamięci i urządzenie. Jeżeli licencja zostanie przypisana do karty, to o ile instalowaliśmy AutoMapę na zewnętrznej karcie, tę kartę będzie można przekładać do innych, podobnych urządzeń. Natomiast w przypadku, kiedy licencja zostanie przypisana do urządzenia, to z AutoMapy można korzystać tylko na tym jednym urządzeniu, ale mieć ją zainstalowaną na wielu kartach. Dzięki tej opcji można zrobić kopię bezpieczeństwa programu na wielu kartach. W przypadku, kiedy instalujemy w pamięci wbudowanej urządzenia, to nie ma różnicy w wyborze przypisania licencji. Niektóre urządzenia potrafią uniemożliwić rejestrację w pamięci wewnętrznej lub na karcie pamięci. Wtedy wyboru nie będzie, a program zarejestruje licencję z przypisaniem do tego urządzenia, z którego będzie mógł wydobyć numer identyfikacyjny.

Wybierz typ instalacji
Wybierz typ instalacji

W przypadku, kiedy po kliknięciu przycisku OK nie ma reakcji to możliwe, że:

 • program antywirusowy blokuje rejestrację. W takim przypadku należy wyłączyć zabezpieczenia komputera lub wstrzymać jego działanie, odłączyć urządzenie od komputera, uruchomić AutoMapę, wyłączyć ją przy pomocy menu Koniec, podłączyć urządzenie do komputera i w instalatorze kliknąć przycisk OK.
 • po wyłączeniu AutoMapy nie zostały poprawnie zapisane dane w pamięci. Wtedy należy odłączyć urządzenie od komputera, uruchomić AutoMapę, wyłączyć ją przy pomocy menu Koniec, poczekać kilka sekund – niektóre urządzenia kilka lub nawet kilkanaście sekund po wyłączeniu aplikacji zapisują dane z wyłączonego programu na karcie pamięci. Następnie należy podłączyć urządzenie do komputera i w instalatorze kliknąć przycisk OK.
 • jeżeli z AutoMapy chcemy korzystać na karcie pamięci, to możemy mieć zainstalowaną wersją dodatkowo w pamięci urządzenia, co powoduje, że program korzysta z plików z tej pamięci, a nie z karty pamięci. W takim przypadku przy pomocy eksploratora plików należy usunąć folder AutoMapa EU, który znajduje się w pamięci urządzenia, odłączyć urządzenie od komputera, uruchomić AutoMapę, wyłączyć ją przy pomocy menu Koniec, podłączyć urządzenie do komputera i w instalatorze kliknąć przycisk OK.
 • karta pamięci lub pamięć wewnętrzna mogą zawierać błędy. W takim przypadku należy wykonać pełne formatowanie pamięci i ponowną instalację.

Jeżeli instalacja i rejestracją powiodą się, to otrzymamy odpowiedni komunikat, który będzie nas informował, że możemy uruchomić AutoMapę i z niej korzystać.

Zakończenie instalacji
Zakończenie instalacji

Podczas przechodzenia przez kolejne okna poza przyciskiem Dalej dostępne są jeszcze Wstecz i Anuluj. Przycisk Wstecz umożliwia cofnięcie się do poprzedniego okna, co jest przydatne w przypadku, kiedy nie wybraliśmy odpowiednich składników instalacji lub miejsca instalacji. Natomiast za pomocą przycisku Anuluj możemy przerwać instalację AutoMapy. Po jego kliknięciu pojawi się okno, gdzie będzie można potwierdzić przerwanie instalacji. W oknie Zakończenie instalacji dostępne przyciski zrobią się nieaktywne, a zamiast przycisku Dalej pojawi się Zakończ, który zamyka okno instalatora.

Oceń wpis
[Maks.: 1 Średnia: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.