Strona główna > Programy > AutoMapa > Jak utworzyć plik CSV zawierający POI dla AutoMapy?
Kategorie
AutoMapa

Jak utworzyć plik CSV zawierający POI dla AutoMapy?

W AutoMapie dla systemu Windows możliwe jest importowanie punktów użyteczności publicznej, które zostały zapisane w formacie CSV. Dzięki temu możemy utworzyć bazę obiektów, którą można zaimportować w całości do AutoMapy, zamiast dodawać punkty pojedynczo. Ważne jest to, aby plik CSV został utworzony zgodnie z zasadami, które opisane są w tym wpisie.

Okno - Importuj POI
Okno – Importuj POI

Plik CSV to plik tekstowy, który ma rozszerzenie .csv. Taki plik można utworzyć, np. poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszki na Pulpicie, wybraniu Nowy i Dokument tekstowy. W tym momencie zostanie utworzony nowy plik, któremu możemy nadać nazwę. Jeżeli w opcjach folderów i wyszukiwania Eksploratora Windows włączone jest pokazywanie znanych rozszerzeniem, to po wybraniu Dokument tekstowy poza możliwością wpisania nazwy pliku będziemy mogli zmienić rozszerzenie, z domyślnego .txt na .csv, co zalecam zrobić.

Po utworzeniu pliku tekstowego należy go uruchomić. Do tego wystarczy systemowy Notatnik. Następnie należy ten plik uzupełnić zgodnie z poniższymi zasadami:

  • plik może zawierać litery (w tym polskie znaki diakrytyczne), cyfry, myślniki, kropki, przecinki i znaki oddzielające kolumny, np. średnik (;);
  • każdy wiersz stanowi osobny rekord;
  • pola muszą być oddzielone wybranym znakiem, najczęściej średnikiem, i ten znak nie może występować wewnątrz żadnego z pól;
  • wiersze muszą zostać wypełnione według poniższego wzoru:
N_DDMMSSss;E_DDMMSSss;Kategoria;Nazwa;Komentarz;

N_DDMMSSss to szerokość geograficzna wyrażona w stopniach, minutach, sekundach i setnych częściach sekundy. Zapisana jest jako ciąg ośmiu cyfr, które nie są oddzielone separatorami. Domyślnie podawana szerokość geograficzna dotyczy półkuli północnej (N). Natomiast, aby dotyczyła półkuli południowej (S), na początku należy wstawić znak minus ().

E_DDMMSSss to długość geograficzna wyrażona w stopniach, minutach, sekundach i setnych częściach sekundy. Podobnie, jak szerokość geograficzna, zapisana jest jako ciąg ośmiu cyfr, które nie są oddzielone separatorami. Domyślnie podawana długość geograficzna dotyczy półkuli wschodniej (E). Natomiast, aby dotyczyła półkuli zachodniej (W), na początku należy wstawić znak minus ().

Kategoria to nazwa kategorii, w której chcemy umieścić POI. W przypadku, kiedy kategoria nie jest rozpoznana jako wbudowana, np. Radar, Kontrola, Restauracja, czy Hotel to tworzona jest nowa kategoria o podanej nazwie. Maksymalna długość pola Kategoria to 32 znaki.

Nazwa to odpowiednia nazwa obiektu, której długość nie może przekroczyć 64. znaków.

Komentarz to dodatkowy komentarz, czy też opis do obiektu. Maksymalna długość tego pola to 255 znaków.

Przykład zawartości pliku CSV:

52134283;21001166;Dworzec;Dworzec Centralny w Warszawie;
52135470;21002417;Inne;Pałac Kultury i Nauki;Super widok z tarasu widokowego;

Po uzupełnieniu tego pliku należy go zapisać. Jeżeli wcześniej nie zmieniliśmy rozszerzenia pliku z .txt na .csv lub nie mamy widocznych rozszerzeń to w przypadku Notatnika, należy na pasku narzędzi kliknąć Plik, następnie Zapisz jako. Jeżeli plik nie został jeszcze nazwany, to w polu Nazwa pliku należy wprowadzić nazwę, a z listy Zapisz jako typ zmienić Dokumenty tekstowe (*.txt) na Wszystkie pliki (*.*) i do nazwy pliku dopisać .csv. Kodowanie należy zostawić na domyślnie ustawione, czyli ANSI i zapisać plik klikając przycisk Zapisz.

Plik CSV można również utworzyć za pomocą arkusza kalkulacyjnego, np. OpenOffice Calc, gdzie w komórkach danego wiersza wpisujemy dane tak, jak w przypadku pliku tekstowego, ale po wpisaniu wartości nie wstawiamy separatora (;), co widać na poniższym zrzucie.

OpenOffice Calc - przykład pliku CSV
OpenOffice Calc – przykład pliku CSV

Po wypełnieniu arkusza należy go zapisać w formacie CSV. Na przykładzie OpenOffice można to zrobić poprzez kliknięcie Plik i Zapisz jako, następnie w polu Zapisz jako typ wybranie Tekst CSV (.csv) (*.csv) i kliknięcie Zapisz, po którym pojawi się okno z prośbą o potwierdzenie zapisu pliku, gdzie należy wybrać Zachowaj bieżący format. Po wybraniu tej opcji pojawi się okno Eksportuj plik tekstowy, gdzie:

  • Zestaw znaków należy ustawić na Europa Środkowa (Windows-1250/WinLatin 2);
  • Separator pola należy ustawić na średnik (;);
  • Separator tekstu można zostawić domyślny;
  • Zapisz zawartość komórki jak przedstawiono ma być zaznaczone.

Jak powyższe zmiany zostaną dokonane, to należy kliknąć przycisk OK, dzięki któremu zostanie utworzony nowy plik CSV, który będzie zawierał punkty użyteczności publicznej.

Tworzenie pliku CSV za pomocą arkusza kalkulacyjnego jest wygodniejsze, ponieważ szybciej operuje się na wartościach, które dostępne są w komórkach, niż na czystym tekście, a poza tym taki formularz jest bardziej czytelny.

Oceń wpis
[Maks.: 2 Średnia: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.