Strona główna > Programy > AutoMapa > AutoMapa dla Windows > Menu Przyciski w AutoMapie dla Windows
Kategorie
AutoMapa dla Windows

Menu Przyciski w AutoMapie dla Windows

Menu Przyciski, które znajduje się tylko w AutoMapie dla systemu Windows, umożliwia skonfigurowanie przycisków sprzętowych i ekranowych tak, aby po ich kliknięciu były wykonywane określone czynności. Zwięźlej pisząc, możliwe jest stworzenie skrótów klawiszowych i ekranowych dla określonych funkcji programu.

Możliwość skonfigurowania skrótów klawiszowych i ekranowych jest dużym ułatwieniem przy korzystaniu z najczęściej używanych opcji programu, ponieważ w prosty i szybki sposób ułatwia ich włączenie lub wyłączenie.

Skróty klawiszowe można ustawić tylko na urządzeniach, które wyposażone są w klawiaturę i pozwalają na jej obsługę przez zewnętrzne programy. Niestety obecnie producenci nie oferują urządzeń z dodatkowymi klawiszami poza włącznikiem i klawiszami do regulacji głośności. Nadal ta funkcjonalność sprawdza się w przypadku tabletów i komputerów z systemami Windows XP, Vista, 7 i 8.

Skróty ekranowe można podpiąć pod przyciski, które dostępne są w menu Twoje menu.

Menu - Twoje menu
Menu – Twoje menu

Przy domyślnych ustawieniach AutoMapy Twoje menu można włączyć w trybie nawigowania po kliknięciu mapy albo przycisku kursora, który znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu.

Przycisk - Kursor
Przycisk – Kursor

Określone opcje programu można powiązać z wybranymi przyciskami po wejściu w Menu, następnie Ustawienia, dalej Ogólne i Przyciski, gdzie pojawi się okno, jak na poniższym zrzucie.

Okno – Przyciski
Okno – Przyciski

Okno podzielone jest na dwie kolumny. W pierwszej kolumnie, która zatytułowana jest Przycisk, wyświetlone są nazwy przycisków lub ich kombinacji. Druga kolumna (Opis) zawiera podział na kategorie, gdzie po kliknięciu wybranej kategorii rozwinie się lista z dostępnymi opcjami.

Poniżej pokazana jest lista kategorii oraz dostępnych w nich opcji, które można powiązać z wybranymi przyciskami. Podane są na niej domyślne ustawienia dla AutoMapy w wersji na komputer PC.

Interfejs Użytkownika

A1 Twoje menu Kursor – nawigacja
A2 Twoje menu (powtórzone aby móc przypisać drugi przycisk) Mapa – nawigacja
A3 Menu kontekstowe mapy Kursor
A4 Menu kontekstowe mapy – nawigacja (brak)
A5 Menu (brak)
A6 Włącz / wyłącz proste menu (brak)
A7 Włącz / wyłącz pilota (brak)
A9 Włącz / wyłącz komp. pokładowy Twoje menu 3
A10 Obróć ekran w lewo (brak)
A11 Obróć ekran w prawo (brak)
A12 Włącz / wyłącz pełen ekran (brak)

Mapa

B1 Przybliż widok mapy +
B2 Oddal widok mapy
B3 Wycentruj widok C
B4 Przesuń widok mapy w dół Dół
B5 Przesuń widok mapy w górę Góra
B6 Przesuń widok mapy w prawo Prawo
B7 Przesuń widok mapy w lewo Lewo
B8 Przesuń widok mapy w dół o cały ekran Shift+Dół
B9 Przesuń widok mapy w górę o cały ekran Shift+Góra
B10 Przesuń widok mapy w prawo o cały ekran Shift+Prawo
B11 Przesuń widok mapy w lewo o cały ekran Shift+Lewo
B12 Obrót mapy w lewo L
B13 Obrót mapy w prawo R
B14 Pokaż całą mapę (brak)
B15 Wycentruj na pozycji GPS (brak)
B16 Widok: 2D / 3D (brak)
B17 Skala: Miasto / Poza Miastem / Poglądowa (brak)
B18 Przełącz na tryb przesuwania / powiększania mapy (brak)
B19 Włącz / wyłącz obracanie mapy (brak)

Prowadź do / Szukaj

C1 Menu: Prowadź do / Szukaj (brak)
C2 Prowadź do / Szukaj: Punkt GPS (brak)
C3 Prowadź do / Szukaj: Kontakty (brak)
C4 Prowadź do / Szukaj: Adresy (brak)
C5 Ustaw punkt START S
C6 Ustaw punkt VIA (brak)
C7 Wybierz typ punktu VIA i go ustaw V
C8 Ustaw punkt 'VIA (punkt)’ (brak)
C9 Ustaw punkt 'VIA (okolica)’ (brak)
C10 Ustaw punkt CEL E
C11 Prowadź do / Szukaj: POI (brak)
C12 Prowadź do / Szukaj: Ulubione (brak)
C13 Prowadź do / Szukaj: „Dom” (brak)
C14 Prowadź do / Szuka: „Praca” (brak)
C15 Prowadź do / Szukaj: Historia (brak)

Nawigacja

D1 Menu: Pokazuj pozycję / nawigacja (brak)
D2 Następny manewr (brak)
D3 Poprzedni manewr (brak)
D4 Pierwszy manewr (brak)
D5 Ostatni manewr (brak)
D6 Nawiguj do: końca trasy / punktu trasy (brak)
D7 Komunikat następnego manewru (brak)

Trasa

E1 Menu: Trasa Twoje menu 5
E2 Menu: Trasa: Modyfikuj (brak)
E4 (BP) Przelicz trasę (brak)
E5 Przelicz trasę (brak)
E6 Trasa: Informacje (brak)
E7 Trasa: Pokaż całą (brak)
E8 Trasa: Szybka (brak)
E9 Trasa: Optymalna (brak)
E10 Trasa: Krótka (brak)
E11 Trasa: Terenowa (brak)
E12 Trasa: Przełajowa (brak)
E13 Trasa: Piesza (brak)
E14 Trasa: Alternatywna (brak)
E15 Trasa: Łatwa (brak)
E16 Trasa: Bezpieczna (brak)
E17 Trasa: Oryginalna (brak)
E18 Włączenie / wyłączenie autokorekty trasy (brak)
E19 Odwróć punkty trasy (brak)
E20 Trasa: Wczytaj (brak)
E21 Demo trasy (brak)
E22 Skasuj trasę (brak)
E23 Trasa: Zapisz (brak)
E24 Pokaż/ukryj trasę (brak)
E25 Typ trasy (brak)
E26 Skasuj następny punkt trasy (brak)
E27 Typowe trasy (brak)

GPS

F1 Menu: GPS (brak)
F2 Włącz / zatrzymaj zapis śladu (brak)
F3 (BP) Włącz / zatrzymaj zapis śladu (brak)
F4 Przyśpieszenie odtwarzania śladu GPS (brak)
F5 Zwolnienie odtwarzania śladu GPS (brak)
F6 Odtwórz/zatrzymaj ślad (brak)
F7 Pokaż ślad (brak)
F8 Ukryj ślad(y) (brak)
F9 Zapisz ślad trasy (brak)
F10 Wyłącz / włącz wyświetlanie śladu w trakcie jazdy (brak)
F11 Włącz/wyłącz GPS (brak)
F12  Informacje GPS (brak)

POI

G1 Menu: POI (brak)
G2 POI: Wyświetlanie (brak)
G3 POI: Ostrzeganie (brak)
G4 POI Zarządzanie (brak)
G5 Dodaj do POI (w nawigacji pozwala na wybór strony)  Twoje menu 1
G6 (BP) Dodaj do POI (brak)
G7 Dodanie aktualnej pozycji GPS do POI (brak)
G8 Dodanie miejsca mijanego po lewej stronie do POI (brak)
G9 Dodanie miejsca mijanego po prawej stronie do POI (brak)
G10 Włączenie / wyłączenie wyświetlania POI (brak)
G11 Włączenie / wyłączenie ostrzegania o POI (nawigacja) (brak)

Ustawienia

H1 Menu: Ustawienia (brak)
H2 Menu: Opcje (brak)
H3 Ustawienia: Przyciski (brak)
H4 Włącz / wyłącz tryb nocny Twoje menu 2

AM’Traffic

I1 Włącz / wyłącz AM’Traffic (brak)
I3 Pobierz zdarzenia drogowe (cały kraj) (brak)
I4 AM’Traffic (brak)
I5 Wizualizacja AM’Traffic (brak)
I6 Zdarzenia AM’Traffic (brak)
I7 Pobierz dane AM’Traffic (brak)

Inne

J1 MInimalizuj (brak)
J2 Zakończenie programu (brak)
J3 Synchronizuj z Miplo™ (brak)
J5 Informacje o kraju (brak)
J6 Tryb pełnoekranowy F11
J7 Dodaj punkt pomiarowy (brak)
J8 Usuń najbliższy punkt pomiarowy (brak)
J9 Usuń wszystkie punkty pomiarowe (brak)

Objazdy/blokady

K1 Menu: Objazd Twoje menu 6
K2 Blokuj odcinek za manewrem (brak)
K3 Kasuj objazdy (brak)

Ulubione

L1 Dodaj do Ulubionych (w nawigacji pozwala na wybór strony)  Twoje menu 4
L2 (BP) Dodaj do Ulubionych (brak)
L3 Dodanie aktualnej pozycji GPS do Ulubionych (brak)
L4 Dodanie miejsca mijanego po lewej stronie do Ulubionych (brak)
L5 Dodanie miejsca mijanego po prawej stronie do Ulubionych (brak)

Pomoc

M1 Raportuj błąd (brak)
M2 Menu wypadek (brak)
M3 Niezbędnik kierowcy (brak)
M4 Gdzie jestem (brak)
M5 SMS o pomoc (brak)
M6 Jedź po pomoc (brak)
M7 Pomoc (brak)
M8 Zgłaszanie szkód (brak)
M9 Menu pomoc (brak)

Komunikaty/dźwięki

N1 Włącz / wyłącz dźwięk (brak)
N2 Zwiększ głośność (brak)
N3 Zmniejsz głośność (brak)

Skrót (BP), który znajduje się przed niektórymi opcjami, oznacza „Bez pytania”, czyli przed wykonaniem danej funkcji nie będzie wyświetlany dialog z jej ustawieniami. Np. (BP) Przelicz trasę, oznacza, że po wybraniu odpowiedniej opcji z Twojego menu, albo klikając przycisk, z którym ta opcja jest powiązana, nie będzie okna z ustawieniem parametrów trasy. Trasa zostanie od razu przeliczona, uwzględniając wcześniej wybrane ustawienia.

Na dolnej belce obok przycisku OK znajdują się przyciski:

 • Przyciski ekranowe, który służy do ustawiania przycisku dla danej opcji. Ten przycisk nie jest dostępny na urządzeniach przenośnych z systemami Windows CE 5.0/6.0 oraz Windows Mobile 5/6.
Przycisk - Przyciski ekranowe
Przycisk – Przyciski ekranowe
Menu - dostępne przyciski
Menu – dostępne przyciski
 • Domyślne, który służy do przywrócenia domyślnych ustawień przycisków.
Przycisk - Domyślne
Przycisk – Domyślne

Po jego kliknięciu pojawi się okno z pytaniem:

Czy przywrócić wartości domyślne?

W przypadku urządzeń z dostępnym przyciskiem Przyciski ekranowe daną opcję można powiązać z określonym przyciskiem przez zaznaczenie tej opcji i kliknięciu Przyciski ekranowe. Pojawi się wtedy menu z dostępnymi przyciskami ekranowymi, gdzie można wskazać ten, z którym dana opcja ma być powiązana. Takie urządzenia mają dostępną fizyczną klawiaturę, więc można również, po zaznaczeniu danego opisu opcji, kliknąć jakiś przycisk znajdujący się na klawiaturze, albo kombinację klawiszy, żeby został(y) powiązane z tą opcją.

Znak X, który znajduje się po lewej stronie danego przycisku, informuje, że do wskazanej opcji przypisany jest wybrany przycisk. Za jego pomocą można usunąć powiązanie pomiędzy przyciskiem a funkcją.

W urządzeniach z systemami Windows CE 5.0/6.0 oraz Windows Mobile 5/6 menu z dostępnymi przyciskami pojawi się po kliknięciu opisu danej opcji. Po wskazaniu danej pozycji zostanie ona powiązana w wybraną opcją.

Menu – dostępne przyciski w Windows Mobile
Menu – dostępne przyciski w Windows Mobile

W menu z dostępnymi przyciskami mogą być wybrane takie przyciski, jak:

 • dla urządzeń z przyciskiem Przyciski ekranowe
  • Kursor
  • Kursor – nawigacja
  • Mapa – nawigacja
  • Twoje menu 1
  • Twoje menu 2
  • Twoje menu 3
  • Twoje menu 3
  • Twoje menu 4
  • Twoje menu 5
  • Twoje menu 6
  • Twoje menu 7
  • Twoje menu 8
  • Twoje menu 9
  • Twoje menu 10
  • Twoje menu 11
  • Twoje menu 12
 • dla urządzeń z Windows CE 5.0/6.0 oraz Windows Mobile 5/6
  • Strzałki
  • Przyciski
  • Kursor
  • Kursor – nawigacja
  • Mapa – nawigacja
  • Twoje menu 1
  • Twoje menu 2
  • Twoje menu 3
  • Twoje menu 3
  • Twoje menu 4
  • Twoje menu 5
  • Twoje menu 6
  • Twoje menu 7
  • Twoje menu 8
  • Twoje menu 9
  • Twoje menu 10
  • Twoje menu 11
  • Twoje menu 12
  • Usuń

Pozycja Strzałki oznacza klawisze takie, jakie są również na klawiaturze komputerowej do przemieszczania kursora w górę, w dół, w prawo i w lewo. Dlatego po wybraniu tej pozycji można wskazać dokładniejszy przycisk, do którego można przypisać wskazaną opcję:

 • Góra
 • Dół
 • Lewo
 • Prawo
 • Enter

Przyciski są pozycją, w której można wybrać dodatkowe sprzętowe klawisze, np. w przypadku HTC Diamond dostępny jest przycisk Voice Speed Dial.

Kursor i Kursor – nawigacja, to przycisk, który znajduje się w prawym dolnym ekranie.

Przycisk - Kursor
Przycisk – Kursor

Pierwsza pozycja informuje, że dana funkcja zostanie włączona lub wyłączona po kliknięciu przycisku Kursor podczas przeglądania mapy a druga (z dopiskiem nawigacja) podczas śledzenia oraz nawigowania.

Mapa – nawigacja oznacza, że wybrana funkcja zostanie włączona/wyłączona po kliknięciu mapy w trybie śledzenia lub nawigowania.

Twoje menu to ponumerowane kolejne przyciski dostępne w menu Twoje menu.

W nagłówku menu z dostępnymi przyciskami znajduje się nazwa opcji, do której chcemy przypisać przycisk, co jest dużym ułatwieniem konfiguracji przycisków.

Zmiany, które nanieśliśmy podczas konfigurowania przycisków zatwierdzamy klikając przycisk OK, który znajduje się na dolnej belce.

W  AutoMapie 6.16 Menu Przycisku zostało trochę zmienione, tzn. wszystkie dostępne opcje zostały pogrupowane oraz zostały na nowo ponumerowane. Dla poprzednich wersji AutoMapy to menu zostało opisane we wpisie Menu Przyciski w AutoMapie dla Windows.

Oceń wpis
[Maks.: 1 Średnia: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.