Strona główna > Programy > AutoMapa > AutoMapa dla Windows > Menu Przyciski w AutoMapie dla Windows
Kategorie
AutoMapa dla Windows

Menu Przyciski w AutoMapie dla Windows

Menu Przyciski, które znajduje się tylko w AutoMapie dla systemu Windows, umożliwia skonfigurowanie przycisków sprzętowych i ekranowych tak, aby po ich kliknięciu były wykonywane określone czynności. Zwięźlej pisząc, możliwe jest stworzenie skrótów klawiszowych i ekranowych dla określonych funkcji programu.

Możliwość skonfigurowania skrótów klawiszowych i ekranowych jest dużym ułatwieniem przy korzystaniu z najczęściej używanych opcji programu, ponieważ w prosty i szybki sposób ułatwia ich włączenie lub wyłączenie.

Skróty klawiszowe można ustawić tylko na urządzeniach, które wyposażone są w klawiaturę i pozwalają na jej obsługę przez zewnętrzne programy. Niestety obecnie producenci nie oferują urządzeń z dodatkowymi klawiszami poza włącznikiem i klawiszami do regulacji głośności. Nadal ta funkcjonalność sprawdza się w przypadku tabletów i komputerów z systemami Windows XP, Vista, 7 i 8.

Skróty ekranowe można podpiąć pod przyciski, które dostępne są w menu Twoje menu.

Menu - Twoje menu
Menu – Twoje menu

Przy domyślnych ustawieniach AutoMapy Twoje menu można włączyć w trybie nawigowania po kliknięciu mapy albo przycisku kursora, który znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu.

Przycisk - Kursor
Przycisk – Kursor

Określone opcje programu można powiązać z wybranymi przyciskami po wejściu w Menu, następnie Ustawienia, dalej Ogólne i Przyciski, gdzie pojawi się okno, jak na poniższym zrzucie.

Okno – Przyciski
Okno – Przyciski

Okno podzielone jest na dwie kolumny. W pierwszej kolumnie, która zatytułowana jest Przycisk, wyświetlone są nazwy przycisków lub ich kombinacji. Druga kolumna (Opis) zawiera podział na kategorie, gdzie po kliknięciu wybranej kategorii rozwinie się lista z dostępnymi opcjami.

Poniżej pokazana jest lista kategorii oraz dostępnych w nich opcji, które można powiązać z wybranymi przyciskami. Podane są na niej domyślne ustawienia dla AutoMapy w wersji na komputer PC.

Interfejs Użytkownika

A1 Twoje menu Kursor – nawigacja
A2 Twoje menu (powtórzone aby móc przypisać drugi przycisk) Mapa – nawigacja
A3 Menu kontekstowe mapy Kursor
A4 Menu kontekstowe mapy – nawigacja (brak)
A5 Menu (brak)
A6 Włącz / wyłącz proste menu (brak)
A7 Włącz / wyłącz pilota (brak)
A9 Włącz / wyłącz komp. pokładowy Twoje menu 3
A10 Włącz / wyłącz tryb nocny Twoje menu 2
A11 Włącz / wyłącz pełen ekran (brak)
A12 Obróć ekran w lewo (brak)
A13 Obróć ekran w prawo (brak)

Mapa

B1 Przybliż widok mapy +
B2 Oddal widok mapy
B3 Wycentruj widok C
B4 Przesuń widok mapy w dół Dół
B5 Przesuń widok mapy w górę Góra
B6 Przesuń widok mapy w prawo Prawo
B7 Przesuń widok mapy w lewo Lewo
B8 Przesuń widok mapy w dół o cały ekran Shift+Dół
B9 Przesuń widok mapy w górę o cały ekran Shift+Góra
B10 Przesuń widok mapy w prawo o cały ekran Shift+Prawo
B11 Przesuń widok mapy w lewo o cały ekran Shift+Lewo
B12 Obrót mapy w lewo L
B13 Obrót mapy w prawo R
B14 Pokaż całą mapę (brak)
B15 Wycentruj na pozycji GPS (brak)
B16 Widok: 2D / 3D (brak)
B17 Skala: Miasto / Poza Miastem / Poglądowa (brak)
B18 Przełącz na tryb przesuwania / powiększania mapy (brak)
B19 Włącz / wyłącz obracanie mapy (brak)

Prowadź do / Szukaj

C1 Menu: Prowadź do / Szukaj (brak)
C2 Prowadź do / Szukaj: Punkt GPS (brak)
C3 Prowadź do / Szukaj: Kontakty (brak)
C4 Prowadź do / Szukaj: Adresy (brak)
C5  Prowadź do / Szukaj: POI (brak)
C6  Prowadź do / Szukaj: Ulubione (brak)
C7  Prowadź do / Szukaj: „Dom” (brak)
C8  Prowadź do / Szuka: „Praca” (brak)
C9  Prowadź do / Szukaj: Historia (brak)
C10 Ustaw punkt START S
C11 Ustaw punkt CEL E
C12 Ustaw punkt VIA (brak)
C13 Ustaw punkt 'VIA (punkt)’ (brak)
C14 Ustaw punkt 'VIA (okolica)’ (brak)
C15 Wybierz typ punktu VIA i go ustaw V

Nawigacja

D1 Menu: Pokazuj pozycję / nawigacja (brak)
D2 Następny manewr (brak)
D3 Poprzedni manewr (brak)
D4 Pierwszy manewr (brak)
D5 Ostatni manewr (brak)
D6 Nawiguj do: końca trasy / punktu trasy (brak)
D7 Komunikat następnego manewru (brak)

Trasa

E1 Menu: Trasa Twoje menu 5
E2 Trasa: Demo (brak)
E3 Trasa: Skasuj (brak)
E4 Trasa: Odwróć (brak)
E5 Trasa: Modyfikuj (brak)
E6 Modyfikuj: Wczytaj (brak)
E7 Modyfikuj: Oryginalna (brak)
E8 Modyfikuj: Zapisz (brak)
E9 Modyfikuj: Alternatywna (brak)
E10 Modyfikuj: (BP) Przelicz (brak)
E11 Modyfikuj: Przelicz (brak)
E12 Trasa: Informacje (brak)
E14 Typ trasy: Szybka (brak)
E15 Typ trasy: Optymalna (brak)
E16 Typ trasy: Łatwa (brak)
E17 Typ trasy: Bezpieczna (brak)
E18 Typ trasy : Krótka (brak)
E19 Typ trasy: Piesza (brak)
E20 Typ trasy: Terenowa (brak)
E21 Typ trasy : Przełajowa (brak)
E22 Trasa: Pokaż całą (brak)
E23 Włączenie / wyłączenie autokorekty trasy (brak)
E24 Typowe trasy (brak)
E25 Typ trasy (brak)
E26 Skasuj następny punkt trasy (brak)

GPS

F1 Menu: GPS (brak)
F2 Włącz/wyłącz GPS (brak)
F3 Informacje GPS (brak)
F4 Zapisz ślad trasy (brak)
F5 Włącz / zatrzymaj zapis śladu (brak)
F6 (BP) Włącz / zatrzymaj zapis śladu (brak)
F7 Pokaż ślad (brak)
F8 Ukryj ślad(y) (brak)
F9 Wyłącz / włącz wyświetlanie śladu w trakcie jazdy (brak)
F10 Odtwórz/zatrzymaj ślad (brak)
F11 Przyśpieszenie odtwarzania śladu GPS (brak)
F12 Zwolnienie odtwarzania śladu GPS (brak)

POI

G1 Menu: POI (brak)
G2 POI: Wyświetlanie (brak)
G3 POI: Ostrzeganie (brak)
G4 POI Zarządzanie (brak)
G5 Dodaj do POI (w nawigacji pozwala na wybór strony)  Twoje menu 1
G6 (BP) Dodaj do POI (brak)
G7 Dodanie aktualnej pozycji GPS do POI (brak)
G8 Dodanie miejsca mijanego po lewej stronie do POI (brak)
G9 Dodanie miejsca mijanego po prawej stronie do POI (brak)
G10 Włączenie / wyłączenie wyświetlania POI (brak)
G11 Włączenie / wyłączenie ostrzegania o POI (nawigacja) (brak)
G12 Synchronizuj z MiploTM (brak)
G13 Informacje o kraju (brak)

Ustawienia

H1 Menu: Ustawienia (brak)
H2 Ustawienia: Przyciski (brak)
H3 Menu: Opcje (brak)

AM’Traffic

I1 Włącz / wyłącz AM’Traffic (brak)
I3 Pobierz zdarzenia drogowe (cały kraj) (brak)
I4 AM’Traffic (brak)
I5 Wizualizacja AM’Traffic (brak)
I6 Zdarzenia AM’Traffic (brak)
I7 Pobierz dane AM’Traffic (brak)

Inne

J1 MInimalizuj (brak)
J2 Zakończenie programu (brak)
J3 Tryb pełnoekranowy F11
J4 Dodaj punkt pomiarowy (brak)
J5 Usuń najbliższy punkt pomiarowy (brak)
J6 Usuń wszystkie punkty pomiarowe (brak)

Objazdy/blokady

K1 Menu: Objazd Twoje menu 6
K2 Blokuj odcinek za manewrem (brak)
K3 Kasuj objazdy (brak)

Ulubione

L1 Dodaj do Ulubionych (w nawigacji pozwala na wybór strony)  Twoje menu 4
L2 (BP) Dodaj do Ulubionych (brak)
L3 Dodanie aktualnej pozycji GPS do Ulubionych (brak)
L4 Dodanie miejsca mijanego po lewej stronie do Ulubionych (brak)
L5 Dodanie miejsca mijanego po prawej stronie do Ulubionych (brak)

Pomoc

M1 Raportuj błąd (brak)
M2 Menu wypadek (brak)
M3 Niezbędnik kierowcy (brak)
M4 Wypadek: SMS o pomoc (brak)
M5 Wypadek: Gdzie jestem (brak)
M6 Wypadek: Jedź po pomoc (brak)
M7 Pomoc (brak)
M8 Zgłaszanie szkód (brak)
M9 Menu pomoc (brak)

Komunikaty/dźwięki

N1 Włącz / wyłącz dźwięk (brak)
N2 Zwiększ głośność (brak)
N3 Zmniejsz głośność (brak)

Skrót (BP), który znajduje się przed niektórymi opcjami, oznacza „Bez pytania”, czyli przed wykonaniem danej funkcji nie będzie wyświetlany dialog z jej ustawieniami. Np. (BP) Przelicz trasę, oznacza, że po wybraniu odpowiedniej opcji z Twojego menu, albo klikając przycisk, z którym ta opcja jest powiązana, nie będzie okna z ustawieniem parametrów trasy. Trasa zostanie od razu przeliczona, uwzględniając wcześniej wybrane ustawienia.

Na dolnej belce obok przycisku OK znajdują się przyciski:

 • Przyciski ekranowe, który służy do ustawiania przycisku dla danej opcji.
Przycisk - Przyciski ekranowe
Przycisk – Przyciski ekranowe
Menu - dostępne przyciski
Menu – dostępne przyciski

Ten przycisk nie jest dostępny na urządzeniach przenośnych z systemami Windows CE 5.0/6.0 oraz Windows Mobile 5/6.

 • Domyślne, który służy do przywrócenia domyślnych ustawień przycisków.
Przycisk - Domyślne
Przycisk – Domyślne

Po jego kliknięciu pojawi się okno z pytaniem:

Czy przywrócić wartości domyślne?

W przypadku urządzeń z dostępnym przyciskiem Przyciski ekranowe daną opcję można powiązać z określonym przyciskiem przez zaznaczenie tej opcji i kliknięciu Przyciski ekranowe. Pojawi się wtedy menu z dostępnymi przyciskami ekranowymi, gdzie można wskazać ten, z którym dana opcja ma być powiązana. Takie urządzenia mają dostępną fizyczną klawiaturę, więc można również, po zaznaczeniu danego opisu opcji, kliknąć jakiś przycisk znajdujący się na klawiaturze, albo kombinację klawiszy, żeby został(y) powiązane z tą opcją.

Znak X, który znajduje się po lewej stronie danego przycisku, informuje, że do wskazanej opcji przypisany jest wybrany przycisk. Za jego pomocą można usunąć powiązanie pomiędzy przyciskiem a funkcją.

W urządzeniach z systemami Windows CE 5.0/6.0 oraz Windows Mobile 5/6 menu z dostępnymi przyciskami pojawi się po kliknięciu opisu danej opcji. Po wskazaniu danej pozycji zostanie ona powiązana w wybraną opcją.

Menu – dostępne przyciski w Windows Mobile
Menu – dostępne przyciski w Windows Mobile

W menu z dostępnymi przyciskami mogą być wybrane takie przyciski, jak:

 • dla urządzeń z przyciskiem Przyciski ekranowe:
  • Kursor
  • Kursor – nawigacja
  • Mapa – nawigacja
  • Twoje menu 1
  • Twoje menu 2
  • Twoje menu 3
  • Twoje menu 3
  • Twoje menu 4
  • Twoje menu 5
  • Twoje menu 6
  • Twoje menu 7
  • Twoje menu 8
  • Twoje menu 9
  • Twoje menu 10
  • Twoje menu 11
  • Twoje menu 12
 • dla urządzeń z Windows CE 5.0/6.0 oraz Windows Mobile 5/6:
  • Strzałki
  • Przyciski
  • Kursor
  • Kursor – nawigacja
  • Mapa – nawigacja
  • Twoje menu 1
  • Twoje menu 2
  • Twoje menu 3
  • Twoje menu 3
  • Twoje menu 4
  • Twoje menu 5
  • Twoje menu 6
  • Twoje menu 7
  • Twoje menu 8
  • Twoje menu 9
  • Twoje menu 10
  • Twoje menu 11
  • Twoje menu 12
  • Usuń

Pozycja Strzałki oznacza klawisze takie, jakie są również na klawiaturze komputerowej do przemieszczania kursora w górę, w dół, w prawo i w lewo. Dlatego po wybraniu tej pozycji można wskazać dokładniejszy przycisk, do którego można przypisać wskazaną opcję:

 • Góra
 • Dół
 • Lewo
 • Prawo
 • Enter

Przyciski są pozycją, w której można wybrać dodatkowe sprzętowe klawisze, np. w przypadku HTC Diamond dostępny jest przycisk Voice Speed Dial.

Kursor i Kursor – nawigacja, to przycisk, który znajduje się w prawym dolnym ekranie.

Przycisk - Kursor
Przycisk – Kursor

Pierwsza pozycja informuje, że dana funkcja zostanie włączona lub wyłączona po kliknięciu przycisku Kursor podczas przeglądania mapy a druga (z dopiskiem nawigacja) podczas śledzenia oraz nawigowania.

Mapa – nawigacja oznacza, że wybrana funkcja zostanie włączona/wyłączona po kliknięciu mapy w trybie śledzenia lub nawigowania.

Twoje menu to ponumerowane kolejne przyciski dostępne w menu Twoje menu.

W nagłówku menu z dostępnymi przyciskami znajduje się nazwa opcji, do której chcemy przypisać przycisk, co jest dużym ułatwieniem konfiguracji przycisków.

Zmiany, które nanieśliśmy podczas konfigurowania przycisków zatwierdzamy klikając przycisk OK, który znajduje się na dolnej belce.

W  AutoMapie 6.17 Menu Przycisku zyskało kilka funkcji, których brakowała w wersji 6.16, a były dostępne w poprzednich wersjach. Zmiany, które zostały wprowadzone w wersji 6.16 można zobaczyć we wpisie Menu Przyciski w AutoMapie dla Windows.

Oceń wpis
[Maks.: 4 Średnia: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.