Strona główna > Programy > AutoMapa > AutoMapa dla iOS > Menu Trasa w AutoMapie dla systemu iOS
Kategorie
AutoMapa dla iOS

Menu Trasa w AutoMapie dla systemu iOS

Menu Trasa, które dostępne jest w AutoMapie dla systemu iOS, przede wszystkim umożliwia wyznaczenie trasy. Umożliwia również modyfikację, czy sprawdzeniem podsumowania już wyznaczonej trasy. Poza tym w menu Trasa możliwe jest zapisanie trasy i wczytanie wcześniej zapisanej oraz synchronizacja tras z kontem Dropbox.

Menu Trasa dostępne jest po kliknięciu przycisku Trasa Przycisk Trasa, który znajduje się na dolnej belce. Pojawi się wtedy okno z możliwością wyboru typu trasy, ustawienia punktów trasy, czy daty wyjazdu oraz domyślnych parametrów.

Menu Trasa
Menu Trasa

Pierwszą opcją jest Trasa, która wyświetla, jaki mamy ustawiony typ trasy. Domyślnie jest Szybka, ale można ja zmienić, klikając tę pozycję. Pojawi się wtedy menu Typ trasy, gdzie do wyboru są takie opcje, jak:

 • Optymalna
 • Szybka
 • Łatwa
 • Krótka
 • Terenowa
 • Przełajowa
 • Piesza
 • Bezpieczna

  Menu Typ trasy
  Menu Typ trasy

Wszystkie trasy, poza Przełajową, posiadają przycisk informacji, który umożliwia skonfigurowanie trasy. Po kliknięciu tego przycisku pojawi się menu Opcje trasy, w której mogą być dostępne takie opcje, jak

 • PRZEBIEG TRASY (KRÓTKA VS. SZYBKA)
 • Omijaj drogi
 • Respektuj zakazy
 • Pojazd ciężarowy

  Menu Opcje trasy
  Menu Opcje trasy

Opcja PRZEBIEG TRASY (KRÓTKA VS. SZYBKA) przy pomocy suwaka umożliwia skonfigurowanie, czy dany typ trasy ma bardziej uwzględniać dystans, czy szybkość do miejsca docelowego. Możliwość konfiguracji tej opcji dostępna jest dla każdego typu trasy, co według mnie nie jest logicznym rozwiązaniem, co widać po powyższym zrzucie, gdzie dla trasy Szybkiej można ustawić, aby algorytm wyznaczania trasy działał, jak dla trasy Krótkiej.

Przy pomocy opcji Omijaj drogi można ustawić, jakie kategorie dróg mają być omijane podczas wyznaczania tras. Do wyboru są:

 • Nie unikaj
 • Wewnętrzne
 • Gruntowa polna
 • Gruntowa utwardzona
 • Miejska lokalna

Dla takich tras, jak Optymalna, Szybka, Łatwa, Krótka i Bezpieczna, domyślnym ustawieniem jest Gruntowa polna. Natomiast Terenowa i Piesza opcję omijania dróg domyślnie mają ustawioną na Nie unikaj. Po wybraniu interesującej nas pozycji program będzie omijał drogi o wybranej kategorii oraz niższych.

Kolejnym ustawieniem w menu Opcje trasy jest Respektuj zakazy. Opcja umożliwia włączenie lub wyłączenie omijania zablokowanych odcinków. Domyślnie opcja jest włączona dla wszystkich tras, poza Pieszą.

Ostatnią opcją w menu Opcje trasy jest Pojazd ciężarowy. Po włączeniu tej opcji, podczas wyznaczania trasy zostaną uwzględnione parametry pojazdu ciężarowego, które można ustawić w menu Ustawienia Przycisk Ustawienia > Trasy Przycisk Trasy > Dane pojazdu > Pojazd ciężarowy, co zostało opisane we wpisie Menu Pojazd w AutoMapie dla systemu iOS. Wszystkie trasy domyślnie mają wyłączoną tę opcję.

W menu Trasa, poniżej możliwości wybrania typu trasy, dostępna jest opcja do ustawienia punktów trasy. Punkty trasy można ustawić, jako:

 • Start
 • Via
 • Via okolica
 • Cel

Punkt Start jest miejscem, z którego wyznaczamy trasę. Domyślnie jest to bieżąca pozycja, ale w przypadku, kiedy chcemy zobaczyć przebieg trasy z punktu A do B, to można w tym miejscu ustawić dowolny punkt A.

Punkty Via i Via okolica znajdują się obok siebie i oba służą do ustawienia punktu pośredniego. Różnica pomiędzy nimi jest taka, że Via ustawia się dokładnie w wyznaczonym miejscu, natomiast Via okolica w okolicy wskazanego miejsca. Via okolica przydaje się przede wszystkim, kiedy chcemy jechać głównymi drogami lub obwodnicą danego miasta, a nie przez jego centrum.

Punkt Cel umożliwia ustawienie punktu docelowego, czyli miejsca, gdzie chcemy dojechać.

Po kliknięciu wybranego punktu trasy pojawi się okno wyszukiwania adresów Przycisk Adres, POI Przycisk POI, kontaktów Przycisk Kontakty, punktów ulubionych Przycisk Ulubione i GPS Przycisk GPS, czyli takie same, jakie jest po wejściu w menu Szukaj, które zostało opisane we wpisie Menu Szukaj w AutoMapie dla systemu iOS. Różnica jest taka, że po wybraniu punktu Start pojawi się dodatkowy przycisk – Użyj bieżącego miejsca, który umożliwia ustawienie punktu początkowego w lokalizacji, w której obecnie się znajdujemy.

Menu Szukaj dla punktu Start
Menu Szukaj dla punktu Start

W przypadku, kiedy ustawiliśmy już jakiś punkt trasy, ale chcemy go zmienić, to wystarczy kliknąć nazwę tego punktu i ustawić nowy. Można również go skasować, przesuwając palcem w lewo daną pozycję, gdzie pojawi się przycisk Usuń. Po kliknięciu tego przycisku wybrany punkt trasy zostanie skasowany.

Usunięcie punktu trasy w menu Trasa
Usunięcie punktu trasy w menu Trasa

W menu Trasa wybrany adres można również ustawić jako punkt Ulubiony. Aby to zrobić, należy przesunąć adres w prawo. Pojawi się wtedy przycisk Ulubiony. Po kliknięciu tego przycisku zostaniemy przeniesieni do okna edycji punktów użytkownika. To menu zostało opisane we wpisie Jak w AutoMapie dla systemu iOS edytować punkt ulubiony?.

Oznaczenie punktu trasy jako ulubiony
Oznaczenie punktu trasy jako ulubiony

Poniżej miejsca do ustawiania punktów trasy znajduje się opcja Wyjazd o. Przy pomocy tej opcji można zobaczy, jak trasa będzie wyglądała w przyszłości. Może dziwnie to brzmi, ale czasami się przydaje, kiedy wcześniej chcemy zaplanować podróż, ponieważ AutoMapa uwzględnia natężenie ruchu w zależności od pory dnia i tygodnia, więc w środę trasa może zostać wyznaczona w jeden sposób, a w niedzielę w zupełnie inny. W związku z tym, po wejściu w menu Wyjazd o pojawi się okno, gdzie można wybrać dzień oraz godzinę wyjazdu. Po wybraniu czasu wyjazdu należy kliknąć Ustaw, aby zmiana została zapisana, co będzie widoczne w menu Trasa obok opcji Wyjazd o. Natomiast po kliknięciu Teraz, trasa zostanie wyznaczona zgodnie z aktualnym czasem.

Menu Wyjazd o
Menu Wyjazd o

Następną opcją jest Akceptuj. Przy pomocy tej opcji można ustawić, czy trasa ma przebiegać po:

 • Drogach płatnych
 • Promach
 • Autostradach

  Menu Parametry
  Menu Parametry

Dla takich odcinków można wybrać:

 • Pytaj
 • Akceptuj
 • Omiń

Dla opcji Drogach płatnych i Promach domyślnym ustawieniem jest Pytaj. Natomiast dla Autostradach jest Akceptuj.

W przypadku, kiedy dla danej pozycji wybrana jest opcja Pytaj, to podczas wyznaczania trasy pojawi się komunikat, w którym będzie możliwe akceptowanie lub nie, wyznaczenia trasy przez takie pozycje. Przykład widać na poniższym zrzucie ekranowym, gdzie można wybrać, czy trasa ma przebieg przez drogi płatne, czy nie. To samo może dotyczyć promów i autostrad, co będzie widać w tym komunikacie.

Komunikat Akceptujesz przebieg trasy po
Komunikat Akceptujesz przebieg trasy po

Dodatkową opcją w menu Parametry jest Wartości domyślne parametrów. Ta opcja umożliwia przywrócenie domyślnych parametrów trasy.

Wyznaczenie trasy możliwe jest po ustawieniu punktów trasy. Wystarczy ustawić punkt Cel, jeżeli aktualna pozycja jest znana. Następnie w menu Trasa należy kliknąć przycisk Gotowe. Pojawi się wtedy menu kontekstowe, gdzie do wyboru dostępne będą takie opcje, jak:

 • Startuj nawigację
 • Pokaż trasę
 • Zachowaj punkty
 • Anuluj

  Menu kontekstowe w menu Trasa
  Menu kontekstowe w menu Trasa

Przycisk Startuj nawigację, umożliwia uruchomienie nawigowania z bieżącej pozycji. Jeżeli w menu Trasa ustawiliśmy ręcznie inny punkt Start, to trasa nie zostanie z niego wyznaczona, tylko z miejsca, w którym aktualnie się znajdujemy. Dzięki temu nie musimy kasować punktu Start, tylko program zrobi to za nas automatycznie.

Jeżeli nasza pozycja nie jest znana, to po kliknięciu przycisku Startuj nawigację pojawi się komunikat o treści:

Uwaga

Twoja lokalizacja jest nieznana, lub brak wystarczającej dokładności do rozpoczęcia nawigacji. Gdy znajdziesz się w zasięgu GPS, wybrana trasa zostanie wyznaczona.

Komunikat Twoja pozycja jest nieznana
Komunikat Twoja pozycja jest nieznana

Po znalezieniu sygnału ten komunikat automatycznie zniknie, ale możemy sami go zamknąć, klikając przycisk Anuluj.

Przy pomocy opcji Pokaż trasę możemy zobaczyć przebieg trasy, która zostanie wyznaczona z uwzględnieniem wybranych miejsc oraz parametrów trasy.

Po wybraniu opcji Zachowaj punkty trasa nie zostanie wyznaczona, ale zostaną zapamiętane wybrane punkty trasy. Ta opcja może się przydać, jeżeli ustawiliśmy punkty Start i Cel, ale chcemy na mapie zaznaczyć jeszcze punkt pośredni.

Kliknięcie przycisku Anuluj spowoduje ukrycie się kontekstowego menu.

W przypadku, kiedy wyznaczymy trasę, to w menu Trasa pojawi się nowa pozycja. Tą pozycją jest Podsumowanie, która umożliwia zobaczenie informacji na temat przebiegu trasy.

Menu Trasa po wyznaczeniu trasy
Menu Trasa po wyznaczeniu trasy

Po wejściu w podsumowanie pojawią się takie informacje, jak:

 • Długość trasy
 • Czas jazdy
 • Data startu
 • Data przybycia
 • Zużycie paliwa

  Menu Podsumowanie
  Menu Podsumowanie

Poniżej tych informacji dostępne są wszystkie kategorie dróg, a przy nich informacje o długości trasy i czasie przejazdu daną kategorią. W skład listy kategorii wchodzą również postoje z manewrami i drogi płatne. Poniżej wypisane są te pozycje.

 • Autostrady
 • Ekspresowe
 • Międzynarodowe
 • Główne
 • Drugorzędne
 • Miejskie główne
 • Miejskie
 • Gruntowe
 • Promy
 • Postoje/manewry
 • Płatne

Wiadomo, że po danej kategorii drogi nie zawsze jedzie się cały czas, tylko wyrywkowo, więc dane są sumowane.

Pod przyciskiem Podsumowanie znajduje się przycisk Ostatnie trasy. Po jego kliknięciu zostanie wyświetlona lista z ostatnio używanymi trasami. Maksymalnie może pojawić się 50 ostatnio wyznaczonych tras. Trasy podzielone są na te, które były wyznaczane z bieżącego miejsca oraz z miejsca ustawianego jako Start. Jeżeli trasa została wyznaczona z bieżącej pozycji, to zamiast nazwy adresu pojawiają się dwie kreski.

Menu Ostatnie trasy
Menu Ostatnie trasy

W menu Ostatnie trasy, przesuwając wybraną pozycję w lewo, można ją usunąć, tak samo jako punkt trasy, co zostało wcześniej opisane. Szkoda, że nie można usunąć wszystkich tras naraz.

Usunięcie adresu w menu Ostatnie trasy
Usunięcie adresu w menu Ostatnie trasy

Na dolnej belce menu Trasa znajduje się kilka przydatnych przycisków:

 • Przycisk Skasuj trasę Skasuj trasę
 • Przycisk Wczytaj trasę Wczytaj trasę
 • Przycisk Zapisz trasę Zapisz trasę
 • Przycisk Demo trasy Demo trasy
 • Przycisk Odwróć trasę Odwróć trasę

Po kliknięciu przycisku Skasuj trasę, ustawione punkty zostaną skasowane, ale samo skasowanie zostanie zatwierdzone dopiero po kliknięciu przycisku Gotowe. Jeżeli klikniemy Anuluj, to trasa nie zostanie skasowana.

Przy pomocy opcji Wczytaj trasę, można wczytać zapisaną wcześniej trasę lub zaimportować ją z Dropbox, co szczegółowo zostało opisane we wpisie Jak zrobić kopię bezpieczeństwa AutoMapy dla systemu iOS?.

Menu Wczytaj trasę
Menu Wczytaj trasę

Opcja Zapisz trasę, umożliwia zapisanie wyznaczonej trasy. Trasę można zapisać na urządzeniu, ale również wyeksportować ją na dysk Dropbox, co zostało opisane we wpisie Jak zrobić kopię bezpieczeństwa AutoMapy dla systemu iOS?.

Menu Zapisz trasę
Menu Zapisz trasę

Kolejnym przyciskiem jest Demo trasy. Przy pomocy tego przycisku można uruchomić symulację wyznaczonej trasy lub domyślnej, jeżeli nie została wyznaczona. Odtwarzanie dema wygląda tak, jak realna nawigacja, ale przy pomocy panelu można sterować szybkością odtwarzania Panel odtwarzania dema trasy. Ten panel można wywołać, klikając mapę. Na panelu dostępne są przyciski oraz +, które odpowiednio zmniejszają lub zwiększają prędkość odtwarzania dema. Demo można być odtwarzane z takimi prędkościami, jak:

 • 1x
 • 2x
 • 4x
 • 8x
 • 16x
 • 32x
 • 64x

Demo trasy można wyłączyć, klikając prędkość odtwarzania lub wchodząc w menu Trasa, gdzie zamiast przycisku włączenia dema pojawi się przycisk jego wyłączenia Przycisk Zakończ demo trasy.

Ostatnim przyciskiem jest Odwróć trasę. Po jego kliknięciu pojawi się menu z listą ustawionych punktów trasy.

Menu Odwróć trasę
Menu Odwróć trasę

Z prawej strony każdej pozycji dostępny jest przycisk, który umożliwia przesuwanie pozycji wyżej lub niżej Przycisk Przesuń. Dzięki temu można zmienić kolejność punktów trasy. Natomiast z lewej strony znajduje się przycisk, który umożliwia skasowanie wybranej pozycji Przycisk Wysuń przycisk Usuń. Po jego kliknięciu pojawi się przycisk Usuń. Po kliknięciu przycisku Usuń punkt zostanie skasowany.

Usunięcie punktu trasy w menu Odwróć trasę
Usunięcie punktu trasy w menu Odwróć trasę

Na dolnej belce opcji Odwróć trasę znajdują się przyciski Sortuj Via (auto.) oraz Odwróć trasę. Opcja Sortuj Via (auto.), umożliwia automatyczne posortowanie ustawionych punktów trasy, uwzględniając odległość do nich. Ta opcja przydaje się przede wszystkim kurierom, którzy muszą odwiedzić kilka miejsc, a dzięki niej punkty automatycznie zostaną posortowane po najbliższych. Po kliknięciu Odwróć trasę, ustawione punkty odwrócą swoją kolejność. Ta opcja przydaje się, gdy dojechaliśmy do punktu docelowego i chcemy wrócić do punktu, z którego ruszyliśmy.

Oceń wpis
[Maks.: 3 Średnia: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.