Strona główna > Programy > AutoMapa > AutoMapa dla Windows Phone 8 > Menu Trasa w AutoMapie dla systemu Windows Phone
Kategorie
AutoMapa dla Windows Phone 8

Menu Trasa w AutoMapie dla systemu Windows Phone

Menu Trasa, które dostępne jest w AutoMapie dla systemu Windows Phone, przede wszystkim umożliwia wyznaczenie trasy. Umożliwia również modyfikację, zapisanie i wczytanie wcześniej zapisanej trasy, czy włączenie dema, czyli symulacji.

Menu Trasa dostępne jest po kliknięciu przycisku Trasa Przycisk Trasa, który znajduje się na dolnej belce. Pojawi się wtedy okno z możliwością wyboru typu trasy, ustawienia punktów trasy, czy też parametrów trasy, jak akceptowanie dróg płatnych, autostrad i promów.

Menu Trasa
Menu Trasa

Pierwszą opcją jest Trasa, która wyświetla, jaki mamy ustawiony typ trasy. Domyślnie jest Szybka, ale można ja zmienić, klikając tę pozycję. Pojawi się wtedy menu Typ trasy, gdzie do wyboru są takie opcje, jak:

 • Szybka
 • Optymalna
 • Łatwa
 • Bezpieczna
 • Krótka
 • Piesza
 • Terenowa
 • Przełajowa

  Wybór typu trasy
  Wybór typu trasy

Wszystkie trasy, poza Przełajową, posiadają przycisk Opcje trasy [typ trasy], który umożliwia skonfigurowanie trasy. Jako [typ trasy] podana jest nazwa aktualnie wybranego typu trasy. Po kliknięciu wysunie się lista dodatkowych opcji:

 • Omijaj drogi
 • Respektuj zakazy
 • Pojazd ciężarowy

  Opcje trasy szybkiej
  Opcje trasy szybkiej

Przy pomocy opcji Omijaj drogi można ustawić, jakie kategorie dróg mają być omijane podczas wyznaczania tras. Do wyboru są:

 • Nie unikaj
 • Wewnętrzne
 • Gruntowa polna
 • Gruntowa utwardzona
 • Miejska lokalna

  Ustawienia dla opcji Omijaj drogi
  Ustawienia dla opcji Omijaj drogi

Domyślnym ustawieniem dla wszystkich typów tras jest Gruntowa polna. Nie rozumiem, dlaczego takie samo ustawienia mają trasy typu Piesza i Terenowa. Dla tych typów powinno być tak, jak w AutoMapie dla systemu iOS, czyli Nie unikaj. Po wybraniu interesującej nas pozycji program będzie omijał drogi o wybranej kategorii oraz niższych.

Kolejnym ustawieniem w menu Opcje trasy jest Respektuj zakazy. Opcja umożliwia włączenie lub wyłączenie omijania zablokowanych odcinków. Domyślnie opcja jest wyłączona dla wszystkich typów tras, choć zakazy są respektowane.

Ostatnią opcją w menu Opcje trasy jest Pojazd ciężarowy. Po włączeniu tej opcji, podczas wyznaczania trasy zostaną uwzględnione parametry pojazdu ciężarowego, które można ustawić w menu Ustawienia > Trasy > Dane pojazdu > Pojazd ciężarowy, co zostało opisane we wpisie Menu Dane pojazdu w AutoMapie dla systemu Windows Phone. Wszystkie trasy tę opcję mają domyślnie wyłączoną.

Trasa Optymalna poza wskazanymi wyżej opcjami posiada jeszcze opcję Przebieg trasy (krótka vs. Szybka), która przy pomocy suwaka umożliwia skonfigurowanie, czy dany typ trasy ma bardziej uwzględniać dystans, czy szybkość do miejsca docelowego, czyli czy ma być bardziej krótka, czy szybka.

Opcje trasy optymalnej
Opcje trasy optymalnej

W menu Trasa, poniżej możliwości wybrania typu trasy, dostępna jest opcja do ustawienia punktów trasy. Punkty trasy można ustawić, jako:

 • Start
 • Via
 • Cel

Punkt Start jest miejscem, z którego wyznaczamy trasę. Domyślnie jest to bieżąca pozycja, ale w przypadku, kiedy chcemy zobaczyć przebieg trasy z punktu A do B, to można w tym miejscu ustawić dowolny punkt A.

Punkt Via jest punktem pośrednim, który podzielony jest na dwa rodzaje, VIA punkt i VIA okolica. Różnica pomiędzy nimi jest taka, że po oznaczeniu miejsca jako VIA punkt trasa zostanie wyznaczona dokładnie przez ten punkt. W przypadku oznaczenia miejsca jako VIA okolica, trasa zostanie wyznaczona w okolicy tego punktu, przestawiając ten punkt trasy na drogę, przez którą lepiej będzie przejechać. VIA okolica bardzo przydaje się, gdy chcemy przejechać przez konkretną miejscowość, ale nie przez jej centrum, tylko główne drogi lub obwodnicę, jeśli jest dostępna.

Domyślnie oznaczenie punktu trasy jako Via spowoduje utworzenie punktu VIA punkt. W celu zmiany typu Via, po pojawieniu się menu z listą punktów trasy należy kliknąć ikonę z kółkiem, która znajduje się z prawej strony punktu. Dzięki temu punkt VIA punkt zmieni się na VIA okolica, co widać po nazwie typu punktu z lewej strony od ustawionej pozycji. Dodatkowo znika wypełnienie kółka. Kółko z wypełnieniem oznacza VIA punkt Przycisk VIA punkt, a bez wypełnienia VIA okolica Przycisk VIA okolica.

Punkt Cel umożliwia ustawienie punktu docelowego, czyli miejsca, gdzie chcemy dojechać.

Ustawiony punkt Via punkt
Ustawiony punkt Via punkt

Po kliknięciu wybranego punktu trasy pojawi się okno wyszukiwania adresu, POI, kontaktów i punktu ulubionego, czyli takie same, jakie jest po wejściu w menu Szukaj, które zostało opisane we wpisie Menu Szukaj w AutoMapie dla systemu Windows Phone.

W przypadku, kiedy ustawiliśmy już jakiś punkt trasy, ale chcemy go zmienić, to wystarczy kliknąć nazwę tego punktu i ustawić nowy. Można również go skasować, przytrzymując palcem daną pozycję, gdzie pojawi się menu kontekstowe z przyciskiem Usuń punkt.

Usuwanie punktu trasy
Usuwanie punktu trasy

Po kliknięciu tego przycisku pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie usunięcia zaznaczonej pozycji. Gdy klikniemy przycisk usuń, to punkt trasy zostanie skasowany. Natomiast po kliknięciu anuluj, punkt trasy pozostanie na swojej pozycji.

Potwierdzenie usunięcia wybranej pozycji
Potwierdzenie usunięcia wybranej pozycji

Poniżej miejsca do ustawiania punktów trasy znajduje się opcja Wyjazd teraz, która domyślnie jest włączona. Wyłączenie tej opcji spowoduje zmianę jej nazwy na Wyjazd opóźniony, a do tego pojawią się dwa nowe przycisku. Jeden przycisk umożliwia zmianę daty, a drugi godzinę wyznaczenia trasy, dzięki czemu można zobaczy, jak trasa będzie wyglądała w przyszłości. Może dziwnie to brzmi, ale czasami się przydaje, kiedy wcześniej chcemy zaplanować podróż, ponieważ AutoMapa uwzględnia natężenie ruchu w zależności od pory dnia i tygodnia, więc w środę trasa może zostać wyznaczona w jeden sposób, a w niedzielę w zupełnie inny.

Włączona opcja Wyjazd opóźniony
Włączona opcja Wyjazd opóźniony

Sposób ustawienia daty i godziny wyjazdu są zbliżone do systemowych ustawień Windowsa Phone., czyli pojawiają się kwadraty, które służą do wyboru odpowiednich wartości. Zmianę daty lub godziny zatwierdza się klikając przycisk Gotowe lub cofa, klikając Anuluj.

Menu Wybierz datę
Menu Wybierz datę

Następną opcją jest możliwość zmiany parametrów trasy, dla takich dróg, jak:

 • Autostrady
 • Drogi płatne
 • Promy

Dla takich odcinków można wybrać:

 • pytaj
 • akceptuj
 • omiń

Dla opcji Autostrady i Drogi płatne domyślnym ustawieniem jest akceptuj. Natomiast dla Promy jest pytaj.

W przypadku, kiedy dla danej pozycji wybrana jest opcja Pytaj, to podczas wyznaczania trasy pojawi się komunikat, w którym będzie możliwe akceptowanie lub nie, wyznaczenia trasy przez taki odcinek. Przykład widać na poniższym zrzucie ekranowym, gdzie można wybrać, czy trasa ma przebieg przez autostrady, czy nie. To samo może dotyczyć promów i dróg płatnych.

Pytanie, czy trasa ma prowadzić przez autostrady
Pytanie, czy trasa ma prowadzić przez autostrady

Wyznaczenie trasy możliwe jest po ustawieniu punktów trasy. Wystarczy ustawić punkt Cel, jeżeli aktualna pozycja jest znana. Następnie w menu Trasa należy kliknąć przycisk Gotowe. Po tej operacji trasa zostanie wyznaczona. Niestety brakuje dla tej opcji wyboru, co z trasą można zrobić, jak jest w przypadku AutoMapy dla systemu Windows, czy iOS, gdzie możliwe jest wybranie, czy punkty trasy mają zostać zapisane, czy trasa ma zostać pokazana na mapie, czy od razu ma zostać włączona nawigacja.

Na dolnej belce menu Trasa znajduje się kilka przydatnych przycisków:

 • Przycisk Gotowe gotowe
 • Przycisk zapisz zapisz
 • Przycisk wczytaj wczytaj
 • Przycisk kasuj kasuj
 • Przycisk Więcej więcej

Przycisk gotowe Przycisk Gotowe robi się aktywny dopiero po ustawieniu punktu Cel. Po jego kliknięciu trasa zostanie wyznaczona z bieżącej pozycji, jeżeli punkt Start nie został ustawiony lub ustawionego punktu Start.

Jeżeli nasza pozycja nie jest znana, to po kliknięciu przycisku gotowe Przycisk Gotowe pojawi się komunikat o treści:

Uwaga

Twoja lokalizacja jest nieznana, lub brak jest wystarczającej dokładności do rozpoczęcia nawigacji. Gdy znajdziesz się w zasięgu GPS, wybrana trasa zostanie wyznaczona.

Komunikat o nieznanej lokalizacji
Komunikat o nieznanej lokalizacji

Po znalezieniu sygnału ten komunikat automatycznie zniknie, ale możemy sami go zamknąć, klikając przycisk OK.

Opcja zapisz umożliwia zapisanie wyznaczonej trasy. Aby to zrobić, po wyznaczeniu trasy należy kliknąć przycisk zapisz Przycisk zapisz, wpisać nazwę trasy, a następnie kliknąć przycisk z ikoną dyskietki Przycisk Zapisz. Niestety, gdy nie wpiszemy nazwy i klikniemy ikonę dyskietki, to program zapętli proces zapisu, ale można to przerwać, klikając przycisk Cofnij. Drugim minusem przy zapisywaniu trasy jest to, że nie można jej zapisywać w wybranym miejscu, co uniemożliwia skorzystanie z trasy na innym urządzeniu.

Menu Zapisz trasę
Menu Zapisz trasę

Przy pomocy opcji wczytaj można wczytać zapisaną wcześniej trasę, klikając wybraną pozycję lub ja skasować, klikając przycisk z ikoną kosza Przycisk skasowania wybranej pozycji.

Menu Wczytaj trasę
Menu Wczytaj trasę

Po kliknięciu ikony kosza Przycisk skasowania wybranej pozycji pojawi się pytanie, czy chcę usunąć wybraną pozycję:

Usuń zaznaczone

[usuń] [anuluj]

Potwierdzenie usunięcia wybranej pozycji
Potwierdzenie usunięcia wybranej pozycji

Kliknięcie przycisku usuń, spowoduje skasowanie trasy, natomiast kliknięcie przycisku anuluj, spowoduje zostawienie trasy na swoim miejscu.

Po kliknięciu przycisku kasuj Przycisk kasuj, ustawione punkty zostaną skasowane, ale samo skasowanie zostanie zatwierdzone dopiero po kliknięciu przycisku ok w potwierdzeniu kasowania trasy. Jeżeli klikniemy anuluj, to trasa nie zostanie skasowana.

Czy na pewno chcesz skasować trasę?

[anuluj] [ok]

Potwierdzenie skasowania trasy
Potwierdzenie skasowania trasy

Kolejną opcją na dolnej belce menu Trasa jest przycisk więcej Przycisk Więcej, który rozwija tę belkę, dzięki czemu widoczna jest kolejna opcja – demo. Przy pomocy tego przycisku można uruchomić symulację wyznaczonej trasy lub domyślnej, jeżeli nie została wyznaczona. Odtwarzanie dema wygląda tak, jak realna nawigacja. Można je wyłączyć, ponownie wchodząc w menu Trasa, klikając przycisk więcej i demo.

Niestety w AutoMpaie dla systemu Windows Phone brakuje panelu odtwarzania symulacji trasy, takiego, który jest w AutoMapie dla systemu Windows i iOS. Dodatkowo po włączeniu symulacji przycisk demo nie zmienia się na przycisk zatrzymaj demo, co jest mylące.

Oceń wpis
[Maks.: 1 Średnia: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.