Strona główna > Programy > AutoMapa > AutoMapa dla Windows Phone 8 > Menu Trasy w AutoMapie dla systemu Windows Phone
Kategorie
AutoMapa dla Windows Phone 8

Menu Trasy w AutoMapie dla systemu Windows Phone

W AutoMapie dla systemu Windows Phone w menu Trasy można skonfigurować dodatkowe parametry funkcji wyznaczania tras, tj. parametr ETA, parametry pojazdu, zużycie paliwa itd. Dzięki temu możliwe jest ustawienia programu tak, aby wyznaczane trasy miały przebieg zbliżony do oczekiwanego.

Konfiguracja parametrów wyznaczania tras możliwa jest po kliknięciu przycisku Ustawienia Przycisk Ustawienia, który znajduje się na dolnej belce i przejściu do strony Trasy, gdzie pojawią się opcje, jak na poniższej ilustracji.

Menu Trasy
Menu Trasy

Pierwszą opcją w menu Trasy jest Traffic, która służy do konfigurowania systemu AutoMapa Traffic. Usługa domyślnie jest włączona, a służy do anonimowego zbierania informacji o ruchu drogowym, które wykorzystywane są przy omijaniu utrudnień drogowych, np. korków, kolizji, co szczegółowo zostało opisane we wpisie System AutoMapa Traffic.

Menu Traffic
Menu Traffic

Po kliknięciu tej pozycji wysunie się lista dodatkowych opcji:

 • Zdarzenia Traffic
 • wymieniaj dane
 • O zasięgu
 • Log
 • Pobierz dane LiveDrive!
 • Aktualizacja SmartRoutes

Zdarzenia Traffic jest pierwszą opcją, która dostępna jest w po rozwinięciu menu Traffic. Umożliwia ona przeglądanie dostępnych zdarzeń, czy pobieranie nowych, co zostało opisane we wpisie Zdarzenia Traffic w AutoMapie dla systemu Windows Phone.

Przy pomocy opcji wymieniaj dane, można włączyć lub wyłączyć korzystanie z usługi LiveDrive!.

Opcja O zasięgu umożliwia skonfigurowanie obszaru, dla którego program pobiera informacje o ruchu drogowym i uwzględnia je na wyznaczonej trasie. Dostępne są takie wartości, jak:

 • Małym
 • Średnim
 • Dużym

Domyślnie zaznaczona jest wartość Średnim, a każda z tych wartości odpowiada innemu obszarowi:

 • Małym – obszar przynajmniej 7,5 km;
 • Średnim – obszar przynajmniej 15 km;
 • Dużym – obszar przynajmniej 40 km.

Rzeczywisty zasięg dla danego ustawienia zależy od wielu czynników, np. siatki dróg i ich jakości. Natomiast pierwsze pobranie danych AM’Traffic odbywa się z maksymalnym możliwym zasięgiem, a kolejne z wybranym w ustawieniach.

Poniżej opcji O zasięgu znajduje się opcja Log, w której możliwe jest sprawdzenie, ile danych zostało pobranych i wysłanych przez system LiveDrive!. Można również zobaczyć historię komunikatów błędów, które po 50 wpisach zostają automatycznie skasowane, ale można to również zrobić, klikając przycisk Reset, znajdujący się na samym dole ekranu. Opcja Log jest bardzo podobna do opcji Statystyki użycia AM’Traffic, która dostępna jest w AutoMapie dla systemu Windows. Różnica jest taka, że w wersji na system Windows Phone brakuje możliwości ręcznego pobrania danych LiveDrive!, czy zmiany rozmiaru czcionki.

Menu Log
Menu Log

Pod opcją Log znajdują się dwie kontrolki, Wysyłka i Odbiór, które sygnalizują stan systemu LiveDrive! z ostatniej wymiany danych Traffic. W przypadku, gdy dana kontrolka ma kolor zielony, to znaczy, że przekaz danych przebiegł poprawnie. Natomiast czerwony kolor świadczy o jakimś błędzie, np. błędzie połączenia.

Kolejną opcją w menu Traffic jest przycisk Pobierz dane LiveDrive!. Przycisk ten służy do ręcznego pobierania danych dotyczących aktualnego natężenia ruchu drogowego. Automatycznie te dane pobierane są co 2 minuty, ale można je również pobrać ręcznie.

Po pobraniu danych zostaniemy poinformowani odpowiednim komunikatem:

Informacja

Pobrano dane AM’Traffic.

Informacja o pobraniu danych AM'Traffic
Informacja o pobraniu danych AM’Traffic

W przypadku, gdy ponownie będziemy chcieli pobrać dane, zaraz po wcześniejszym pobraniu, to otrzymamy komunikat informujący o aktualnych danych:

Informacja

Dane AM’Traffic są aktualne.

Informacja o aktualnych danych AM'Traffic
Informacja o aktualnych danych AM’Traffic

Po dwóch minutach będzie można pobrać nowe dane.

Ostatnią opcją, która dostępna jest w menu Traffic, jest Aktualizacja SmartRoutes. Ta opcja służy do aktualizacji danych statystycznych dotyczących natężenia ruchu drogowego. Dane SmartRoutes wydawane są co około dwa tygodnie. Jeżeli nowe dane są dostępne do pobrania, to po kliknięciu przycisku Aktualizacja SmartRoutes uruchomi się okno pobierania.

Dostępna aktualizacja danych SmartRoutes
Dostępna aktualizacja danych SmartRoutes

W tym oknie po kliknięciu przycisku Pobierz rozpocznie się proces pobierania tych danych. Oczywiście nie musimy czekać na dokończenie pobierania, tylko przejść do innych funkcji programu. Jest to możliwe, po kliknięciu sprzętowego przycisku Cofnij. Pobieranie dalej będzie się odbywało, ale w tle.

Pobieranie danych SmartRoutes
Pobieranie danych SmartRoutes

W przypadku, kiedy będziemy chcieli pobrać aktualizacje danych SmartRoutes, ale nie będzie nowszych, to otrzymamy komunikat o treści:

Informacja

Brak nowych danych.

Informacja o braku nowych danych
Informacja o braku nowych danych

Informacja o tym, z jakiego czasu pochodzą dane SmartRoutes, zawarta jest pod przyciskiem Aktualizacja SmartRoutes, gdzie widnieje informacja Prognozy z:.

Drugą opcją w menu Trasy jest Dane pojazdu. Umożliwia skonfigurowanie parametrów pojazdu ciężarowego, limitów prędkości, zużycia paliwa, czy szacowanego czasu dojazdu do celu. Opcja Dane pojazdu szczegółowo została opisana we wpisie Menu Dane pojazdu w AutoMapie dla systemu Windows Phone.

Poniżej opcji Dane pojazdu, dostępna jest opcja Nadkładaj aby uniknąć zawracania. Ta opcja przy pomocy suwaka umożliwia ustawienie odległości, o jaką ma zostać wydłużona trasa w celu uniknięcia zawracania w przypadku zjechania z wyznaczonej trasy. Domyślnie wybrana jest wartość 1 km, natomiast do wyboru są takie odległości, jak:

 • 0 km
 • 1 km
 • 2 km
 • 3 km
 • 4 km
 • 5 km

Przy pomocy opcji Nadkładaj aby uniknąć dróg gruntowych można określić odległość, o jaką ma zostać wydłużona trasa w celu uniknięcia prowadzenia drogami gruntowymi. Domyślnie wybrana jest wartość 2 km, natomiast przy pomocy suwaka można ją zmienić. Do wyboru są takie odległości, jak:

 • 0 km
 • 1 km
 • 2 km
 • 3 km
 • 4 km
 • 5 km

Kolejną opcją w menu Trasy jest Trasa wewnątrz kraju, która domyślnie jest włączona. Włączona opcja sugeruje, że wyznaczone trasy będą uwzględniały granice i ich nie przekraczały, chyba że punkty trasy zostaną ustawione w strefie Schengen,

Opcja Kasuj trasę u celu jest domyślnie włączona, a powoduje automatyczne skasowanie trasy od razu po dojechaniu do punktu docelowego.

Następną opcja dostępną w menu Trasy jest Po wyliczeniu trasy. Przy pomocy niej można ustawić zachowanie programu po wyznaczeniu trasy. Domyślnie pokazywana jest cała trasa, ponieważ włączona jest opcja Widok trasy, a po 15 sekundach program przechodzi do nawigowania. Po wejściu do tej opcji dostępne są takie ustawiania, jak:

 • Widok trasy
 • Nie rób nic
 • Podsumowanie
 • Pierwszy manewr

Opcja Widok trasy jest domyślnym ustawieniem, które powoduje to, że po wyznaczeniu trasy na mapie pojawia się cała trasa, a po kilku sekundach najbliższy manewr, o ile znaleziona jest nasza pozycja GPS. Opcja Nie rób nic powoduje to, że po wyznaczeniu trasy stan programu nie zmieni się. Po wybraniu opcji Pierwszy manewr od razu po wyznaczeniu trasy program przejdzie do nawigowania z widokiem pierwszego manewru. Natomiast, gdy wybierzemy Podsumowanie, to po wyznaczeniu trasy pojawi się okno z podsumowaniem trasy, gdzie widać będzie długość trasy, szacowany czas jazdy i zużycie paliw oraz wszystkie kategorie dróg, a przy nich informacje o długości trasy i czasie przejazdu daną kategorią. W skład listy kategorii wchodzą również postoje z manewrami i drogi płatne. Poniżej wypisane są te kategorie dróg.

 • Autostrady
 • Ekspresowe
 • Międzynarodowe
 • Główne
 • Drugorzędne
 • Miejskie główne
 • Miejskie
 • Gruntowe
 • Promy
 • Postoje/manewry
 • Płatne

  Podsumowanie trasy
  Podsumowanie trasy

Wartości domyślne parametrów jest kolejną opcją w menu Trasy. Umożliwia skonfigurowanie domyślnych ustawień parametrów trasy, czyli w jaki sposób przy wyznaczaniu trasy program ma korzystać z dróg płatnych, autostrad oraz przepraw promowych. Dla każdej z tych opcji można ustawić inny parametr:

 • Autostrady
  • pytaj
  • akceptuj
  • omiń
 • Drogi płatne
  • pytaj
  • akceptuj
  • omiń
 • Promy
  • pytaj
  • akceptuj
  • omiń

Domyślne ustawienia, to odpowiednio akceptuj, akceptuj i pytaj.

Ostatnią opcją, którą można skonfigurować w menu Trasy, jest Precyzja GPS. Ta opcja umożliwia skonfigurowanie dokładności pokazywania pozycji GPS przy pomocy suwaków. Precyzję można ustawić dla dwóch opcji:

 • wymagana dla Fix2D
 • wymagana dla Fix3D

Pierwsza oznacza dokładność w trybie dwuwymiarowym, a druga w trójwymiarowym. Domyślnymi ustawieniami są odpowiednio 50m i 30m. Przy pomocy suwaków można te dokładności zmienić. Dla Fix2D skale zaczynają się od 10m i kończą na 100m. Natomiast dla Fix3D kończą się na wartości 120m. Suwak skali umożliwia zmianę wartości o 5 punktów, co powinno wystarczyć do skonfigurowania precyzji GPS. Im wyższa wartość dla danej opcji, tym sygnał GPS jest szybciej znajdywany, ale jego dokładność jest mniejsza.

Oceń wpis
[Maks.: 1 Średnia: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.