Strona główna > Programy > Hellcore Mailer/ElectroMailer > Program pocztowy ElectroMailer został udostępniony w wersji 0.9.0.489!
Kategorie
Hellcore Mailer/ElectroMailer

Program pocztowy ElectroMailer został udostępniony w wersji 0.9.0.489!

Kolejna wersja polskiego programu pocztowego Hellcore Mailer została opublikowana z bogatą listą zmian. Nowa wersja została oznaczona numerem 0.9.0.489 i otrzymała nową nazwę. Teraz program nazywa się ElectroMailer.

Hellcore Mailer 0.9.0.463
Hellcore Mailer 0.9.0.463

Minął prawie rok od wydania ostatniej wersji programu pocztowego Hellcore Mailer, ale w tym czasie twórca tej aplikacji nadal po cichu ją rozwijał. Poza dużą listą zmian i poprawek została zmieniona nazwa aplikacji na ElectroMailer, a szczegółowy opis zmian można znaleźć na jego blogu.

Lista zmian:

 • Zmiana hasła do folderu wymaga obecnie podania starego hasła (jeśli było założone).
 • Poprawiona wydajność wysyłania danych przez protokół SMTP.
 • Gdy okienko ostrzeżenia o podejrzanym załączniku wyświetliło się w momencie gdy program był w tle, kliknięcie w przycisk programu na pasku zadań czasem wyświetlało okno ostrzeżenia pod oknem głównym.
 • Do globalnego wyszukiwania dodana możliwość szukania tylko w tytule, nadawcy i/lub odbiorcy oraz osobny checkbox do szukania we wszystkich trzech polach na raz.
 • Do rozwijanego menu obok przycisku szybkiego filtrowania dodana opcja „Szukaj we wszystkich folderach”. Pozwala szybko wyszukwiać we wszystkich folderach z poziomu głównego okna bez otwierania okna wyszukiwania.
 • Poprawki w kodzie szyfrującym foldery.
 • W pewnych okolicznościach daty pobrania wiadomości były nieprawidłowe.
 • Opcja „Wyszukiwanie XPAT” jest ukrywana gdy nie ma skonfigurowanych serwerów NNTP.
 • Dodana możliwość oznaczania wiadomości flagą/gwiazdką za pomocą kliknięcia na ikonie wiadomości.
 • Po wskazaniu wiadomości na liście, z prawej strony kolumny „temat” pojawia się przycisk do szybkiego usuwania wiadomości.
 • Gdy włączone jest sprawdzanie pisowni przy zapisie, komunikat o braku błędów pisowni nie pojawia się już, a przerwanie sprawdzania daje wybór, czy wrócić do edytora, czy też kontynuować wybraną operację.
 • Zamiana (c)/(C) na © rozszerzona o zamianę (r)/(R) na ®
 • Dodana opcja „Kompresuj wykrzykniki, pytajniki i kropki”, zamienia dwa wykrzykniki, dwa pytajniki bądź pytajnik i wykrzyknik (albo odwrotnie) oraz trzy występujące po sobie kropki na jeden symbol.
 • Dodana opcja „łatwe strzałki poziome”, dzięki niej sekwencje „<-„, „<->”, „->”, „<=”, „<=>”, „=>”, „<<” oraz „>>” są zamieniane na pojedyncze symbole.
 • Połączenia przez Socks Proxy v5 były niestabilne, jeśli nazwy serwerów Socks były bardzo długie.
 • Połączenia Socks Proxy obsługują IPv6.
 • Dla połączeń przez Socks Proxy v5, zapytania DNS są teraz wykonywane przez serwer Socks zamiast wskazany przez system serwer DNS.
 • Opcja wyboru rodzaju identyfikacji programu nie działała prawidłowo.
 • Przebudowana funkcjonalność własnych nagłówków dodawanych do wiadomości, obecnie ciężko dodać nieprawidłowo sformatowane nagłówki.
 • Usunięte polecenie edytora „Kod unicode na symbol” (funkcja dalej jest dostępna pod alt+x, jak w MS Word)
 • Usunięta obsługa pomocy w formacie Winhelp. obecnie można używać albo pomocy online albo offline.
 • Nawet mimo dostępnej przetłumaczonej wersji, program czasami używał polskiej wersji podręcznika.
 • Jeśli folder docelowy dla wysyłanej wiadomości nie istniał, wysłana wiadomość była przenoszona do folderu „Nadesłane”. Obecnie jest przenoszona do domyślnego dla konta bądź całego użytkownika folderu „Wysłane”.
 • Usunięte polecenie edytora „Wymuś autozapis”, gdyż obecnie autozapis jest wymuszany w momencie gdy okno edytora straci fokus (np. po zmianie aktywnej aplikacji).
 • Autozapis jest do 17x szybszy.
 • Normalny” zapis długich treści wiadomości jest do 6x szybszy.
 • Polecenie „Kompaktuj wszystkie foldery” mogło rzucić błędem Access Violation jeśli użytkownik posiadał zaszyfrowane ale jeszcze nie odblokowane foldery.
 • Funkcja zapisu obrazka jako BMP zawsze zapisywała w formacie True Color, nawet jeśli oryginalny obrazek miał głębię niższą niż 24bpp.
 • Do podglądu obrazków w zakładkach dodane menu podręczne, identyczne jak w podglądzie w osobnym oknie.
 • Funkcja dołączania własnych wiadomości z folderu „Wysłane” czasami powodowała problemy z sortowaniem.
 • Jeżeli uruchomiono pobieranie z więcej niż jednego konta jednocześnie, jeśli samo pobranie z pierwszego konta trwało krócej niż sprawdzenie kolejki (poniżej 50ms), pobieranie z pozostałych kont nigdy się nie zaczynało.
 • Lepszy algorytm kolejkujący zadania sieciowe, m. in. jednocześnuie uruchamianych jest tyle zadań na ile pozwalają bieżące limity, zamiast stopniowo po jednym aż do limitu.
 • W oknie konfiguracji nie można było znieść limitu równoległych zadań (nie dało się wprowadzić wartości „0”).
 • Biblioteka OpenSSL zaktualizowana do wersji 1.1.1d.
 • Sortowanie folderu w pewnych okolicznościach mogło się zablokować.
 • Funkcja szukania wiadomości po message-id powodowała problemy gdy kliknięto „Anuluj” w oknie prośby o hasło do folderu.
 • Poprawiony parser CSS w kodzie filtrującym zewnętrzne odniesienia.
 • Automatyczne obracanie obrazków JPEG zgodnie z zawartą informacją EXIF jest o do 50% szybsze i nie zużywa już dodatkowej pamięci (do tej pory zużywało pamięć na bufor pośredni, o wielkości takiej samej jak obraz przed obrotem).
 • Wczytywanie obrazków JPEG z przestrzenią barw CMYK nie potrzebuje już dodatkowej pamięci.
 • Lustrzane odbicie obrazka na systemach z obsługą instrukcji SSSE3 pomijało 4 skrajnie lewe piksele.
 • Zaktualizowana biblioteka libjpeg-turbo.
 • Poprawione wyświetlanie znaków diakrytycznych w tooltipach listy zadań.
 • Szyfrowanie folderów jest do 5x szybsze i nieco bezpieczniejsze.
 • Biblioteka OpenSSL zaktualizowana do wersji 1.1.1c.
 • Dodana obsługa protokołu TLS 1.3. Jest następcą TLS 1.2 i wprowadza wiele zmian w kwestii bezpieczeństwa i wydajności.
 • Biblioteka Bzip2 zaktualizowana do wersji 1.0.7.
 • Kompresja załączników używając Bzip2 jest do 2x szybsza przy zachowaniu stopnia kompresji.
 • Poprawione błędy Access Violation pojawiające się, gdy załącznik w rozpoznawanym formacie nie może być wyświetlony w osobnej zakładce.
 • Błędy połączeń (głównie gdy serwer przestanie się komunikować) nie są wyświetlane gdy operacja pobierania wiadomości była wyzwolona automatycznie – znajdują się w rejestrze komunikatów.
 • Biblioteka OpenSSL zaktualizowana do wersji 1.1.0k.
 • Reguły filtra operujące na treści bądź nagłówku nie działały.
 • Cytowanie zaznaczenia przy odpowiadaniu bądź podawaniu dalej działa także w treściach HTML (gdy włączony jest podgląd treści bez dodatkowych zakładek).
 • Dodana opcja „Usuń śledzenie z klikanych linków”, która oczyszcza klikane linki z elementów służących śledzeniu użytkowników (np. „fbclid”, „gclid”, „utm_source”, itd.) przed przesłaniem ich do przeglądarki.
 • Dodana nowa grupa opcji konfiguracyjnych „Bezpieczeństwo”.
 • Dodatkowe numeryczne rozszerzenia w nazwach załączników nie są liczone do liczby rozszerzeń. To zapobiega ostrzeżeniom o załącznikach typu „wiosna.2019.jpg”.
 • Poprawki preparsera HTML.
 • Obrazki mniejsze od pola podglądu nie są już powiększane po załadowaniu (dotyczy podglądu w oknie wiadomości).
 • Trayowa ikonka programu przestaje się animować kiedy fokus wróci na główne okno programu.
 • Obsługa IPv6 działa pod Windows XP.
 • Dodany sumaryczny rozmiar wybranych wiadomości do dymku podpowiedzi pojawiającego się po wskazaniu listy wiadomości.
 • Przy edycji etykiety, ustawienie własnego koloru tekstu włączało też ustawianie koloru tła.
 • Zdefiniowane kolory etykiet nie były widoczne na liście wiadomości.
 • Dodana obsługa protokołu IPv6, działa automatycznie jeśli system obsługuje.
 • Funkcja skojarzeń plików i protokołów wykorzystuje funkcjonalność dostępną od Windows 7 w górę.
 • Import plików vCard z pustymi wierszami wewnątrz definicji kontaktu powodowały błędy Access Violation.
 • Poprawiona obsługa deklaracji kodowania i zestawu znaków w plikach vCard.
 • Do importera vCard dodana obsługa niestandardowego pola X-NickName (generowane przez system Android).
 • Szereg poprawek i optymalizacji w obsłudze szyfrowania i kompresji folderów, m. in. zlikwidowany fenomen folderów zaszyfrowanych i skompresowanych będących znacząco większych od nieskompresowanych.
 • Oddokowany główny pasek narzędzi znikał po restarcie.
 • Gdy włączona byą optymalizacja połączenia POP3, opcja filtra „bezwzględnie pozostaw na serwerze” mogła być zignorowana.
 • Kontrolka wyświetlająca maile HTML działała w trybie zgodności z IE7 – zmienione na tryb IE11 (lub najnowszej wersji IE zainstalowanej w systemie).
 • W systemie Windows XP, gdy włączone były kompozycje wizualne, pionowe zakładki nie rysują się poprawnie ze względu na błąd w kontrolce. W tym systemie pionowe zakładki są zastępowane poziomymi bez względu na ustawienia użytkownika.
 • Poprawione czcionki użyte przy wyświetlaniu maili via /showeml.
 • Dodane tooltipy do listy zadań.
 • Zlikwidowane błędy Access Violation pojawiające się przy próbie wyświetlania plików .eml via przełącznik /showeml, np. po dwukrotnym kliknięcu na ikonce pliku jeśli ElectroMail był powiązany z plikami .eml).
 • Jeżeli serwer udzielił odpowiedzi dłuższej od ok. 3,5KB (co jest o 2,5KB dłuższe od maksimum protokołu POP3) i włączone było logowanie połączenia, pobieranie mogło się zawiesić.
 • Bufor używany podczas pobierania wiadomości jest teraz dynamicznie rozszerzany w razie potrzeby, dzięki temu typowe użycie pamięci jest mniejsze na wolniejszych/krótszych połączeniach, w pozostałych przypadkach zmniejsza się obciążenie procesora.
 • Usunięty problem ze śmieciami na końcu wierszy zaczynających się od kropki.
 • Szyfrowanie folderu wymaga wprowadzenia przynajmniej 11-toznakowego hasła zawierającego małe i duże litery, cyfry i znaki specjalne. Nowe okno wprowadzania nowego hasła weryfikuje na bieżąco te warunki.
 • Reindeksacja zaszyfrowanego folderu była niemożliwa nawet po podaniu właściwego hasła.

Aktualizacja:

 • 2019-11-29

Kompilacja:

 • 0.9.0.489

W celu aktualizacji programu należy:

 1. ze strony Hellcore Mailer pobrać plik dailyhcm.7z;
 2. rozpakować pobrany plik, np. za pomocą programu 7-zip;
 3. pliki z rozpakowanego katalogu należy skopiować do folderu, gdzie zainstalowany jest program ElectroMailer, podmieniając już dostępne.

Zmiany w poprzedniej wersji podane są we wpisie Program pocztowy Hellcore Mailer został udostępniony w poprawionej wersji 0.9.0.477!.

Oceń wpis
[Maks.: 2 Średnia: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.