Strona główna > Programy > AutoMapa > System AutoMapa Traffic
Kategorie
AutoMapa

System AutoMapa Traffic

System AutoMapa Traffic, w skrócie AM’Traffic, jest bardzo ważnym elementem AutoMapy, ponieważ odpowiada za wyznaczanie tras, uwzględniając sytuację panującą na drogach. Dzięki temu rozwiązaniu kierowcy mogą unikać nie tylko korków, ale też dróg, które zostały zamknięte po opublikowaniu mapy. System AutoMapa Traffic umożliwia również zmianę kierunkowości ulic oraz odblokowanie nowo otwartych dróg. W związku z tym jest narzędziem, dzięki któremu bez instalowania nowej wersji mapy możemy korzystać z nowszych danych. Oczywiście nie wszystkie zmiany nanoszone się za pomocą AM’Traffic, ale i tak warto z niego korzystać.

System AutoMapa Traffic podzielony jest na dwie usługi. Pierwszą z nich jest SmartRoutes™, czyli wyznaczanie tras na podstawie statystycznych danych dotyczących natężenia ruchu drogowego. Drugą usługą jest LiveDrive!™, czyli wyznaczanie tras na podstawie aktualnych danych, które anonimowo wymieniane są między użytkownikami korzystającymi z tej usługi. W obu usługach wymieniane są dane, czyli użytkownik pobiera dane z serwera i wysyła te, które sam zebrał. W przypadku SmartRoutes taka wymiana następuje zazwyczaj, co dwa tygodnie. Natomiast, gdy korzysta z LiveDrive!, to dane wysyła i odbiera na bieżąco.

SmartRoutes jest usługą, która wbudowana jest w proces wyznaczania tras i nie da się jej wyłączyć. Polega ona na tym, że na podstawie zgromadzonych danych, wyliczana zostaje średnia prędkość przejazdu na danym odcinku drogi, w danym czasie. W związku z tym, w różne dni, o różnych porach trasy mogą mieć inny przebieg. Na przykład na pewnej ulicy od poniedziałku do piątku o konkretnej godzinie zaczyna się korek i jeżeli jest duży, to AutoMapa wyznaczy trasę, omijając ten odcinek, chyba że nie opłaca się jechać inną drogą. Natomiast, gdy o innej godzinie korka nie ma lub jest zbyt mały, to program wyznaczy trasę przez ten odcinek. Takie zachowanie programu powoduje również to, że trasa odwrotna można prowadzić innymi drogami, niż pierwotna. Dzieje się tak, ponieważ w obu kierunkach są różne dane dotyczące natężenia ruchu drogowego.

SmartRoutes zawierają nie tylko dane dotyczące natężenia drogowego, ale również, kiedy dany odcinek drogi zostanie zablokowany lub odblokowany, informację o ruchu wahadłowym na danym odcinku, zmianę kierunkowości drogi, czy zmiany w nakazach skrętów. Wszystkie te informacje ułatwiają podróżowanie, więc warto aktualizować je na bieżąco.

Dane SmartRoutes aktualizowane są co około dwa tygodnie. W przypadku AutoMapy dla systemu Windows, dane można aktualizować przy pomocy programu AM’Center, który dostępny jest do pobrania na stronie AutoMapy lub serwisu Miplo. Jeżeli korzystamy z AutoMapy dla systemu iOS, to o aktualizacji zostaniemy powiadomieni przy pomocy ikony z cyfrą jeden, która pojawi się na ikonie programu lub informacją w samym programie. Ręczne wywołanie aktualizacji możliwe jest po wejściu w menu Ustawienia, następnie Trasy, Traffic i kliknięciu przycisku Aktualizacja SmartRoutes. W AutoMapie dla systemu Android również zostaniemy poinformowaniu o aktualizacji, ale można ją wywołać, wchodząc w menu Opcje i Aktualizuj program. W AutoMapie dla systemu Windows Phone, dane SmartRoutes można pobrać, wchodząc w menu Ustawienia, następnie Trasy, dalej  Traffic i kliknięciu Aktualizacja SmartRoutes.

Czy na mapie można zobaczyć wizualizację danych SmartRoutes? Tak, jest to możliwe. W AutoMapie dla systemu Windows wizualizacja będzie dostępna po wejściu w Menu, przejściu na drugą stronę, wybraniu AM’Traffic i włączeniu opcji Podgląd AM’Traffic. W AutoMape dla systemu iOS wizualizację można zobaczyć, wchodząc w menu Ustawienia, Opcje i włączając opcję Widok Traffic. Natomiast w przypadku wersji dla systemu Android należy wejść w menu Opcje i włączyć opcję Wizualizacja AM’Traffic. W AutoMapie dla systemu Windows Phone włączenie wizualizacji systemu AutoMapa Traffic możliwe jest po wejściu w menu Ustawienia, Opcje i włączeniu opcji widok traffic.

Po włączeniu wizualizacji danych SmartRoutes, w trybie 2D mapę zobaczymy w innych kolorach. Głównie będą widoczne różne odcienie koloru szarego, którymi będą pokryte różne elementy mapy, np. lasy, tereny przemysłowe, czy zabudowania. Natomiast drogi będą podzielone na fragmenty o różnych kolorach pastelowych, co zobrazowane jest na poniższym zrzucie. W trybie 3D kolory mapy się nie zmienią.

Wizualizacja SmartRoutes
Wizualizacja SmartRoutes

LiveDrive! jest usługą, która działa tylko na urządzeniach z dostępem do internetu, ponieważ na bieżąco wymaga wymiany danych. Dzięki temu rozwiązaniu znamy aktualną sytuację na drogach i na podstawie zbieranych danych program automatycznie może korygować trasę, jeżeli na trasie pojawi się jakieś utrudnienie, bądź zniknie zdarzenie, które początkowo zostało ominięte. Za pomocą tej usługi, poza wymianą danych dotyczących natężenia ruchu drogowego, aktualizowane są również dane mapowe, np. odblokowywane lub blokowane odcinki dróg, zmieniana kierunkowość, czy nakazy jazdy, oznaczanie dróg jako płatne lub nie.

LD! można włączyć podczas pierwszego uruchomienia programu lub wchodząc w ustawienia trasy i włączając wymianę danych. W AutoMapie dla systemu Windows można to zrobić, wchodząc w Menu, Ustawienia, Trasa i Traffic LiveDrive!™. W AutoMapie dla systemu iOS należy wejść w menu Ustawienia, Trasy i Traffic. Natomiast w AutoMapie dla systemu Android w menu Ustawienia, Trasa i Traffic LiveDrive!™. W AutoMapie dla systemu Windows Phone możliwość włączenia usługi LivreDrive! możliwe jest po wejściu w menu Ustawienia, następnie Trasy, dalej Traffic i włączeniu opcji wymieniaj dane.

Usługa LD! obecnie działa tylko na terenie Polski. Jest to związane z kosztami transmisji danych w roamingu. W związku z tym, gdy przekroczymy granicę, to automatycznie transmisja zostanie wyłączona, aby użytkownik nie został naciągnięty na wysokie opłaty za korzystanie z internetu.

Pierwsza wymiana danych dotyczy całego obszaru Polski, ale na tym obszarze pobierane są tylko zdarzenia drogowe typu, zablokowany odcinek, zmiana kierunkowości itd. Natomiast na obszarze ok. 40 km od miejsca, w którym jesteśmy albo, w którym postawiliśmy wskaźnik, pobierane są dane dotyczące natężenia ruchu drogowego. Ta odległość zależy od siatki dróg, czyli ich ilości i charakteru. Kolejne wymiany danych wykonywane są podczas nawigowania co dwie minuty, o zasięgu ustawionym w oknie konfigurowania wymiany danych. Po takiej wymianie może zostać zmieniona trasa, jeżeli pojawi się lub zniknie jakieś utrudnienie. Zmiana trasy zależy od tego, czy będzie opłacało się wykonać zmianę. Jeżeli na drodze pojawi się korek, przez który będziemy jechali 5 minut, a objazd zajmie 10 minut, to program poprowadzi przez korek, ponieważ nie będzie opłacało się go omijać.

W przypadku AutoMapy dla systemu Windows, zasięg działania usługi LiveDrive! można zmienić, wchodząc w Menu, następnie Ustawienia, Trasa, Traffic LiveDrive!™. W AutoMapie dla systemu iOS należy wejść w menu Ustawienia, Trasy i Traffic. W AutoMapie dla systemu Android ta opcja dostępna jest po wejściu w menu Ustawienia, Trasa i Traffic LiveDrive!™.  Natomiast w AutoMapie dla systemu Windows zasięg można ustawić, wchodząc w menu Ustawienia, dalej Trasy i Traffic. Opcja O zasięgu pozwala wybrać jeden z trzech dostępnych parametrów:

  • Małym
  • Średnim
  • Dyżym

Domyślnie ustawiony jest parametr Średnim.

Jeżeli po wymianie danych zostanie zmienione natężenie ruchu, które będzie miało wpływ na przebieg trasy, czyli skróci lub wydłuży podróż, np. o 5 minut, to zostaniemy o tym poinformowani poprzez komunikat dźwiękowy Uwaga teraz lub Utrudnienia w ruchu, a do tego informację o czasie trwania podróży. W czasie ostrzegania pojawi się również belka, która wysunie się z górnej części ekranu. Ta belka będzie zawierała informację o poprawie lub utrudnieniach na trasie, a dodatkowo na pilocie zostanie zmieniony czas przejazdu lub odległość, w przypadku, kiedy przebieg trasy ulegnie zmianie. Jeżeli zmiany są małe, to tylko wskazania na pilocie zostaną zmienione. Komunikatu dźwiękowego nie usłyszymy.

AutoMapa Traffic: Poprawa - zmiana trasy
AutoMapa Traffic: Poprawa – zmiana trasy
AutoMapa Traffic: Utrudnienia - zmiana trasy
AutoMapa Traffic: Utrudnienia – zmiana trasy

Po pobraniu danych LiveDrive! fragmenty dróg zostaną pokolorowane jaskrawymi kolorami. Można je zobaczyć po włączeniu podglądu AM’Traffic tak, jak w przypadku danych SmartRoutes. Po ich włączeniu w trybie 2D pojawi się mapa w odcieniach koloru szarego, gdzie odcinki dróg będą miały kolory pastelowe, które pokazują dane statystyczne (SmartRoutes) oraz jaskrawe, wyświetlające aktualne natężenie (LiveDrive!). Natomiast w trybie 3D kolory mapy będą normalne, ale na drogach pojawią się kolory odpowiedzialne za dane LD!. Dzięki temu, gdy nawigujemy w trybie 3D, możemy na bieżąco obserwować natężenie ruchu.

Wizualizacja LiveDrive
Wizualizacja LiveDrive

Dane LD! można pobrać ręcznie, dzięki czemu np. możemy sprawdzać, jak wygląda natężenie ruchu w innych miejscowościach. Sposób ręcznego pobrania aktualnych danych zależy od wersji AutoMapy. W AutoMapie dla systemu Windows należy wejść w Menu, przejść na drugą stronę, wybrać AM’Traffic, Statystyki użycia AM’Traffic i kliknąć Pobierz dane. Można również kliknąć ikonę sygnalizującą działanie systemu AutoMapa Traffic i w oknie ze statystykami nacisnąć przycisk Pobierz dane. W AutoMapie dla systemu iOS należy w menu Ustawienia, Trasy, Traffic i kliknąć Pobierz dane LiveDrive!. Natomiast w AutoMapie dla systemu Android należy wejść w menu Opcje, AM’Traffic i na stronie Zdarzenia AM’Traffic kliknąć Pobierz dane. W AutoMapie dla systemu Windows Phone dane LiveDrive! można ręcznie pobrać, wchodząc w menu Ustawienia, następnie Trasy, dalej Traffic i klikając pozycję Pobierz dane LiveDrive!. W przypadku, kiedy dane LD! chcemy zobaczyć w innym miejscu, niż nasza bieżąca pozycja, to należy przy pomocy wskaźnika wskazać interesujące miejsce i w zależności od wersji AutoMapy wykonać kroki, które wyżej są opisane.

Kolory, które wyświetlone są na mapie po włączeniu podglądu systemu AutoMapa Traffic i pobraniu danych LiveDrive! pokazują natężenie ruchu, gdzie niebieski kolor oznacza szybki przejazd, a ciemniejsze większe natężenie, aż do korka (kolor czarny). To, jakie kolory dostępne są w systemie AutoMapa Traffic, pokazuje poniższa ilustracja. Kolory poukładane są zgodnie z przepustowością, od korka do szybkiej jazdy oraz podzielone na dane statystyczne (SmartRoutes) i aktualne (LiveDrive!).

AutoMapa Traffic - porównanie kolorów
AutoMapa Traffic – porównanie kolorów

Informację na temat działania systemu AutoMapa Traffic można zobaczyć na kontrolce, która dostępna jest na dolnej belce w przypadku AutoMapy dla systemu iOS oraz Android lub nad tą belką, w przypadku wersji dla systemu Windows. Gdy włączona jest wymiana danych, to ta kontrolka będzie zmieniała kolory. Po jej wyłączeniu dostępny będzie kolor szary dla wersji na Windows, czarny dla wersji na iOS, czerwony dla wersji Windows Phone lub nie będzie koloru, w przypadku wersji dla Android. Takie zachowanie sygnalizuje korzystanie tylko z prognoz, czyli usługi SmartRoutes.

Poniżej przedstawione są opisy pozostałych kolorów:

  • niebieski oznacza, że program korzysta z danych LiveDrive!;
  • żółty oznacza, że program wymienia dane LiveDrive! po wcześniejszym błędzie pobierania;
  • zielony oznacza, że trwa wymiana danych LiveDrive!;
  • czerwony oznacza błąd wymiany danych LiveDrive!.

Kolor czerwony pojawi się dopiero po kilkukrotnym błędnym pobraniu. Wcześniej program będzie próbował wymienić dane, co będzie sygnalizowane kontrolką koloru żółtego.

Poniżej pokazane są ikony, które sygnalizują działanie systemu AutoMapa Traffic w różnych wersjach programu.

AutoMapa dla systemu WindowswAM Traffic - SzarywAM Traffic - ZielonywAM Traffic - NiebieskiwAM Traffic - ŻółtywAM Traffic - Czerwony
AutoMapa dla systemu iOSiAM Traffic - CzarnyiAM Traffic - ZielonyiAM Traffic - NiebieskiiAM Traffic - ŻółtyiAM Traffic - Czerwony
AutoMapa dla systemu Android(brak)aAM Traffic - ZielonyaAM Traffic - NiebieskiaAM Traffic - ŻółtyaAM Traffic - Czerwony
AutoMapa dla systemu Windows PhoneCerwona kontrolka systemu TrafficZielona kontrolka systemu TrafficNiebieska kontrolka systemu TrafficŻółta kontrolka systemu TrafficCerwona kontrolka systemu Traffic

Mam nadzieję, że dokładnie opisałem system AutoMapa Traffic oraz jego działanie, które ułatwia podróż. Jeżeli nie, to proszę o pytania, wtedy postaram się nanieść poprai i rozbudować artykuł, aby wszystko było jasne.

Oceń wpis
[Maks.: 17 Średnia: 4.3]

5 odpowiedzi na “System AutoMapa Traffic”

Właczenie LD.
„Natomiast w AutoMapie dla systemu Android w menu Ustawienia, Trasa i Traffic LiveDrive!™”

Nie mam takiej opcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.