Strona główna > Programy > AutoMapa > AutoMapa dla Windows > Sztuczki w AutoMapie dla systemu Windows
Kategorie
AutoMapa dla Windows

Sztuczki w AutoMapie dla systemu Windows

AutoMapa dla systemu Windows jest rozbudowanym programem nawigacyjnym, zawierającym wiele opcji, które potrafią być ukryte lub można je włączyć w szybszy sposób niż poprzez przechodzenie przez kolejne okna programu. Takie przydatne sztuczki opisałem już w innych artykułach dotyczących AutoMapy dla systemu Windows, ale w tym wpisie wymienię je ponownie, aby były dostępne w jednym miejscu.

Spis treści:

Regulacja poziomu głośności

Na mapie znajduje się przycisk ikoną głośnika Przycisk - Głośnik. W celu zmiany poziomu głośności przycisk z ikoną głośnika należy przytrzymać 3 sekundy. Zamiast suwaka skali pojawi się wtedy suwak regulacji poziomu głośności, gdzie klikając przycisk MAX poziom będzie zwiększany, a klikając MIN będzie ściszany. Regulować można również samym suwakiem, przesuwając go do góry lub do dołu.

Suwak regulacji poziomu głośności
Suwak regulacji poziomu głośności

Zmiana wysokości budynków 3D

Przycisk 2D Przycisk 2D/3D Przycisk 3D służy do zmiany wizualizacji mapy z lotu ptaka na trójwymiarową. Jeżeli 3 sekundy przytrzymamy ten przycisk, to zamiast suwaka skali pojawi się suwak do zmiany wysokości budynków 3D. Dzięki temu będziemy mogli całkowicie ukryć budynki, jeżeli przeszkadzają podczas nawigowania.

Suwak wysokości budynków
Suwak wysokości budynków

Zatrzymanie odtwarzania śladu GPS lub dema trasy

Jeżeli włączymy odtwarzanie śladu GPS lub trasy Demo, to na ekranie pojawi się również przycisk, który umożliwia przyśpieszanie odtwarzania Przycisk Odtwarzanie. Po kliknięciu przycisku szybkości, np. 1x, odtwarzanie zostanie wyłączone.

Wejście w menu Statystyka systemu Traffic

W menu Statystyka systemu Traffic można wejść, przechodząc przez kolejne ekrany Menu lub szybko je wywołać, klikając kontrolkę Tr Kontrolka Traffic, która znajduje się mad dolną belką.

Statystyka systemu Traffic
Statystyka systemu Traffic

Ukrywanie przycisków wyświetlanych na mapie

Podczas nawigowania zazwyczaj zbędne jest wyświetlanie takich przycisków, jak:

 • Przycisk Telefon Telefon
 • Przycisk Głośnik Głośnik
 • Przycisk chorągiewka Cel/Przycisk VIA VIA
 • Przycisk 2D 2D/Przycisk 3D 3D
 • Suwak skali Suwak skali

Na szczęście bez większego kombinowania można je ukryć, a następnie ponownie wyświetlić. Można to zrobić, klikając przycisk przesuwania mapy (z ikoną łapki) Przycisk przesuwanie mapy, który znajduje się na dolnej belce, obok przycisku Menu Przycisk Menu.

Zmiana możliwości przesuwania mapy na jej powiększanie

W przypadku, kiedy przez 3 sekundy przytrzymamy przycisk przesuwania mapy Przycisk przesuwanie mapy, to zmieni się na przycisk przybliżania mapy Przycisk przybliżanie mapy. Po przełączeniu zamiast możliwości przeglądania mapy za pomocą palca, rysika, czy też myszki, będzie można zaznaczać obszar, który ma zostać powiększony. Jeżeli zaznaczymy obszar w przybliżeniu do 1 km2, to obwódka zaznaczenia będzie miała kolor niebieski, a powyżej tej wartości czerwony. Aby powrócić do możliwości przeglądania mapy, należy ten przycisk przytrzymać 3 sekundy.

Wejście w menu Informacje GPS – Satelity

W menu Informacje GPS – Satelity można wejść, przechodząc przez kolejne ekrany Menu lub kliknąć kontrolkę SZUKAM SYGNAŁU GPS… Przycisk Szukam sygnału GPS: znalezione satelity, która pojawia się podczas wyszukiwania sygnału.

Okno Informacje GPS - Satelity
Informacje GPS – Satelity

Ukrycie znaku ograniczenia prędkości oraz terenu zabudowanego

Jeżeli przycisków ekranowych nie mamy ukrytych na mapie, to klikając znaki ograniczenia prędkości Ograniczenie prędkości i terenu zabudowanegoTeren zabudowany można ukryć. Po ukryciu pojawi się ikona półprzezroczystego kółka Przycisk Pokaż ikony. W przypadku, kiedy ukryjemy te znaki, klikając przycisk przesuwania mapy Przycisk przesuwanie mapy, to półprzezroczyste kółko zniknie. W związku z tym, żeby przywrócić wyświetlanie znaków ograniczenia prędkości i terenu zabudowanego należy wyłączyć ukrywanie przycisków.

Zmiana wskazań na dolnej belce

Na dolnej belce znajduje się panel wskazań, gdzie można zobaczyć takie informacje, jak pikietaż, nazwa miejscowości, czy kraju. Kliknięcie tego panelu spowoduje pojawienie się okna Wybierz wskazanie, gdzie możliwe będzie wybranie, jakie informacje mają być wyświetlane, a dostępne są:

 • Miejscowość
 • Numer drogi
 • Kraj
 • Dzielnica/Os.
 • Ulica/Droga
 • Pikietaż

  Wybierz wskazanie dla dolnej belki
  Wybierz wskazanie dla dolnej belki

Okno Wybierz wskazanie podzielone jest na trzy zestawy, które mogą zawierać inne pozycje do wyświetlenia. Dzięki temu w szybki sposób możemy przełączać się między zdefiniowanymi zestawami. Pod nagłówkiem tego okno podana jest informacja, które pozycje są zaznaczone. Natomiast na dolnej belce znajduje się przycisk Czyść, który umożliwia odznaczenie pozycji, które zaznaczone są w wybranym zestawie. Zmiany oczywiście zatwierdza się, klikając przycisk OK.

Pokaż trasę

Podczas nawigowania czasami potrzebujemy zobaczyć przebieg trasy. Można to zrobić, wchodząc w kolejne ekrany Menu, ale szybciej to zrobić, klikając wskaźnik Najbliższego manewru, który znajduje się na Panelu pilota.

Pilot
Pilot

W przypadku, kiedy trasa jest krótka, to kliknięcie Najbliższego manewru spowoduje pokazanie całej trasy w trybie 2D. Natomiast dla dłuższej trasy jedno kliknięcie spowoduje wyświetlenie najbliższego odcinka, a następne całej trasy. Jeżeli w ten sposób włączymy podgląd trasy w trybie nawigowania, to po 15 sekundach automatycznie zostaniemy przeniesieni do trybu nawigowania. Można również ręcznie do niego przejść, klikając ponownie Najbliższy manewr.

Zmiana wskazań na Panelu pilota

W celu zmiany wartości należy kliknąć wybraną pozycję, np. Dojazd o. Pojawi się wtedy okno Wybierz wskazanie, gdzie należy wybrać wskazanie, które ma być wyświetlane zamiast tego, które zaznaczyliśmy na Pilocie. Aktualnie wybrana pozycja zaznaczona jest przy pomocy strzałek, co widać na poniższym zrzucie, na wskazaniu Pikietaż.

Wybierz wskazanie dla panelu pilota
Wybierz wskazanie dla panelu pilota

Wyświetlanie informacji o punkcie VIA na Panelu pilota

W przypadku, kiedy wyznaczymy trasę z punktem VIA, to pod ikoną głośnika Przycisk Głośnik pojawi się ikona chorągiewki Przycisk chorągiewka, która określa punkt Cel. Jeżeli klikniemy tę ikonę, to zmieni się ona na VIA Przycisk VIA i wskazania na Panelu pilota również się zmienią, informując o najbliższym punkcie trasy.

Kasowanie pominiętego punktu VIA

Czasem zdarza się, że wyznaczymy trasę z punktem VIA, ale zmieni nam się plan i nie będziemy chcieli nawigować do tego punktu. Taki niechciany punkt można usunąć, przechodząc przez kolejne ekrany Menu, ale szybciej jest to zrobić, przytrzymując 3 sekundy ikonę chorągiewki Przycisk chorągiewka lub VIA Przycisk VIA, która będzie się znajdowała pod ikoną głośnika Przycisk Głośnik. Pojawi się wtedy pytanie:

Czy chcesz usunąć nieodwiedzony punkt VIA?

Pytanie o usunięcie nieodwiedzonego punktu VIA
Pytanie o usunięcie nieodwiedzonego punktu VIA

Po zatwierdzeniu tego komunikatu punkt zostanie usunięty i pojawi się okno kalkulacji trasy. Jeżeli w oknie pytania o usunięcie nieodwiedzonego punktu VIA zaznaczymy Nie pytaj o to więcej, to po przytrzymaniu ikony chorągiewki Przycisk chorągiewka lub VIA Przycisk VIA to okno się nie pojawi, tylko od razu wyświetli się okno kalkulacji trasy.

Kalkulacja trasy
Kalkulacja trasy

Zmiana typu klawiatury

Wyszukując adres w interesującym nas kraju, domyślnie włącza się odpowiednia klawiatura, zgodna z tym regionem, np. po wybraniu Grecji pojawi się klawiatura ze znakami greckimi, a po wybraniu Rosji ze znakami w cyrylicy. Typ takiej klawiatury można zmienić, przytrzymując 3 sekundy przycisk z ikoną klawiatury Przycisk Klawiatura. Pojawi się wtedy menu z wyborem typu klawiatury.

Wybór typu klawiatury
Wybór typu klawiatury

Pomoc dla wybranego okna programu

Większość okien w AutoMapie w nagłówku posiada ikonę ze znakiem zapytania Przycisk ?. Po kliknięciu tej ikony włączy się Pomoc programu z opisem danego menu.

Uruchamianie pliku z trasą lub ze śladem GPS

Jeżeli posiadamy utworzony plik z trasą (*.atm) lub ze śladem GPS (*.gps), to dwukrotnie klikając taki plik, uruchomi się AutoMapa z wyświetloną trasą lub śladem GPS z pliku.

Wyszukiwanie pikietażu

Należy wejść w Menu, następnie Prowadź do / Szukaj i POI. Tutaj należy wybrać jedną z opcji:

 • Wzgl. aktualnej pozycji
 • W pobliżu miejscowości
 • Przy trasie

Następnie w polu Nazwa należy wpisać Pikietaż i kliknąć pozycję Kategorie, która w podpisie ma Pikietaż. Pojawi się wtedy okno wyszukiwania pikietażu, gdzie w polu Nazwa wpisujemy nr drogi oraz interesujący nas pikietaż w formacie RR XXX, gdzie RR to numer drogi a XXX to pikietaż.

Szczegółowa procedura opisana jest we wpisie Jak wyszukać interesujący nas pikietaż w AutoMapie dla systemu Windows?

Wyszukiwanie numeru posesji w miejscowości z ulicami bez nazwy

W celu wyszukania numeru posesji w miejscowości, która zawiera ulice bez nazwy, należy:

 1. wejść, np. w Menu, następnie Prowadź do / Szukaj, dalej Adresy;
 2. kliknąć pole Miasto lub kod;
 3. w polu Miasto wpisać nazwę miejscowości (np. Białuty) i wybrać odpowiednią pozycję z listy;
 4. w polu Ulica ponownie wpisać tą samą nazwę, co nazwa miejscowości (np. Białuty) i wybrać odpowiednią pozycję z listy;

W kolejnym oknie będzie możliwe wyszukiwanie numeru posesji.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że przedstawiłem wszystkie sztuczki w AutoMapie. A przynajmniej te, które są dostępne z poziomu programu. Można jeszcze pokombinować z ustawieniami przycisków, ale o tym zrobiłem oddzielny wpis, ponieważ dostępnych opcji w menu Przyciski jest bardzo dużo. Można również zmienić wygląd programu, czy połączenie pewnych funkcji, ale jest to już modyfikowanie odpowiednich plików. A może ktoś z czytelników zna jeszcze jakieś sztuczki?

Oceń wpis
[Maks.: 7 Średnia: 4.7]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.