Kategorie
AutoMapa dla Windows

Blokady dróg w AutoMapie dla Windows

W AutoMapie dla systemu Windows możliwe jest dodanie blokady drogi tak, żeby program przy wyznaczaniu trasy jej nie uwzględniał. Jest to przydatne, np. w sytuacjach, kiedy nie na danej drodze są dziury i nierówności i chcemy je omijać.