Kategorie
AutoMapa dla Windows

Opcja Dodaj do POI w AutoMapie dla Windows

W AutoMapie dla systemu Windows możliwe jest wyświetlanie punktów użyteczności publicznej, czy też włączanie ostrzegania o nich. Jest również możliwość powiększania dostępnej bazy z POI, aby móc pozaznaczać miejsca, które nas interesują. Taka opcja możliwa jest po wejściu w menu kontekstowe i wybraniu opcji Dodaj do POI.