Kategorie
AutoMapa dla Android

Zmiana rozmiaru nazw miast, ulic, rzek, numerów posesji oraz dróg w AutoMapie dla systemu Android

W AutoMapie dla systemu Android, w menu Ustawienia i Mapa dostępna jest opcja Wielkość czcionek, która umożliwia zmianę rozmiaru napisów na mapie, takich jak nazwy miejscowości, ulic, akwenów, czy numerów posesji i dróg. Do dyspozycji jest kilka ustawień jak: Malutkie, Bardzo małe, Małe, Średnie, Duże, Bardzo duże, Wielkie i Olbrzymie.