Kategorie
Strefa Płatnego Parkowania

Koło – Strefa Płatnego Parkowania

Miejscowość Koło posiada Strefę Płatnego Parkowania, która składa się jednej części zlokalizowanej w centralnej części miasta. Strefa obejmuje miejsca postojowe przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkiej (Włocławska), które oznaczone są znakami D-44 i D-45.