Kategorie
AutoMapa dla Windows

Parametry ostrzegania o POI w AutoMapie dla Windows

Przydatną opcja w AutoMapie dla systemu Windows jest konfigurowanie ustawień ostrzegania o punktach użyteczności publicznej. Dzięki temu dla wybranych kategorii według naszych preferencji możemy ustawić kąt wykrywania obiektów, czy prędkość, od jakiej AutoMapa ma o nich ostrzegać. O tym, jak zmienić parametry ostrzegania o POI będzie ten wpis.