Kategorie
AutoMapa dla Android

Jak w AutoMapie dla Android wyszukać pikietaż?

AutoMapa dla systemu Android posiada bogatą bazę adresową oraz punktów użyteczności publicznej. Można w niej wyszukiwać również różne elementy, które wyświetlane są na mapie, jak zbiorniki wodne, co opisywałem w artykule „Jak w AutoMapie dla Android wyszukać akwen?„, ale sposób na ich wyszukiwanie nie jest taki oczywisty. W tym artykule opiszę, jak w wyszukiwarce offline (niewymagającej dostępu do internetu) wyszukać pikietaż (kilometraż), czyli miejsce na drodze, określające odległość od początku tej drogi.

Kategorie
AutoMapa dla Windows

Jak wyszukać interesujący nas pikietaż w AutoMapie dla systemu Windows?

Wzdłuż dróg poustawiane są słupki, które informują, na którym kilometrze drogi są umieszczone. Te słupki ustawione są co 100 metrów. W związku z tym na słupku widzimy informację o numerze drogi, która czasami jest pomijana, o kilometrze drogi oraz o metrze drogi, licząc od najbliższego do następnego słupka. Słupki kilometrowe nazywane są kilometrażem, kilometracją, czy pikietażem.

Kategorie
AutoMapa dla Windows

Pikietaż w AutoMapie dla Windows

W AutoMapie dla systemu Windows domyślnie włączone jest wyświetlanie ikony kilometrażu, tzw. pikietażu. Pikietaż jest słupkiem, który określa miejsce na drodze, podając odległość od jej początku. Ta opcja przydaje się kierowcom, w szczególności tym, którzy korzystają z CB-radia, np. w celu podania innym uczestnikom drogi lokalizacji fotoradaru przenośnego, ale również w przypadku podania miejsca jakiegoś zdarzenia drogowego, kiedy otoczenie nie zawiera szczególnych znaków.