Kategorie
AutoMapa dla Windows

Jak wyszukać interesujący nas pikietaż w AutoMapie dla systemu Windows?

Wzdłuż dróg poustawiane są słupki, które informują, na którym kilometrze drogi są umieszczone. Te słupki ustawione są co 100 metrów. W związku z tym na słupku widzimy informację o numerze drogi, która czasami jest pomijana, o kilometrze drogi oraz o metrze drogi, licząc od najbliższego do następnego słupka. Słupki kilometrowe nazywane są kilometrażem, kilometracją, czy pikietażem.

Kategorie
AutoMapa dla Windows

Pikietaż w AutoMapie dla Windows

W AutoMapie dla systemu Windows domyślnie włączone jest wyświetlanie ikony kilometrażu, tzw. pikietażu. Pikietaż jest słupkiem, który określa miejsce na drodze, podając odległość od jej początku. Ta opcja przydaje się kierowcom, w szczególności tym, którzy korzystają z CB-radia, np. w celu podania innym uczestnikom drogi lokalizacji fotoradaru przenośnego, ale również w przypadku podania miejsca jakiegoś zdarzenia drogowego, kiedy otoczenie nie zawiera szczególnych znaków.