Kategorie
Strefa Płatnego Parkowania

Brodnica – Strefa Płatnego Parkowania

Miejscowość Brodnica posiada Strefę Płatnego Parkowania, która podzielona jest na dwie podstrefy. Te podstrefy podzielone są na części, znajdujące się w różnych częściach miasta. Czas obowiązywania opłaty w tych podstrefach jest taki sam, ale różnią się ceny za postój.

Kategorie
Strefa Płatnego Parkowania

Włocławek – Strefa Płatnego Parkowania

Miejscowość Włocławek posiada Strefę Płatnego Parkowania, która składa się z jednej, ale za to z dużej części. Obszar Strefy Płatnego Parkowania we Włocławku obejmuje miejsca postojowe, znajdujące się w centrum miasta, które oznaczone są znakami D-44 i D-45.

Kategorie
Strefa Płatnego Parkowania

Zakopane – Strefa Płatnego Parkowania

Miejscowość Zakopane posiada Strefę Płatnego Parkowania, która składa się z dwóch podstref. Podstrefa A składa się z wielu części, które znajdują się w różnych częściach miasta. Podstrefa B obejmuje miejsca postojowe wzdłuż ulic marsz. Józefa Piłsudskiego w okolicy skoczni oraz Bronisława Czecha.

Kategorie
Strefa Płatnego Parkowania

Wrocław – Strefa Płatnego Parkowania

Miejscowość Wrocław posiada rozległą Strefę Płatnego Parkowania, która podzielona jest na trzy części. Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania Obszar A obejmuje ścisły obszar Starego Miasta. Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania Obszar B okala Obszar A w granicy Starego Miasta. Natomiast Strefa Płatnego Parkowania to największy obszar, który okala Śródmiejską Strefę Płatnego Parkowania.

Kategorie
Strefa Płatnego Parkowania

Toruń – Strefa Płatnego Parkowania

Miejscowość Toruń posiada Strefę Płatnego Parkowania, która składa się z trzech podstref. Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania składa się z jednej części, która obejmuje Stare Miasto. Podstrefa A okala Śródmiejską Strefę Płatnego Parkowania. Natomiast Podstrefa B połączona jest z dwiema poprzednimi od wschodu.