Kategorie
AutoMapa dla Windows Phone 8

Sygnalizacja świetlna w AutoMapie dla systemu Windows Phone

Sygnalizacja świetlna w AutoMapie dla systemu Windows Phone jest domyślnie włączoną opcją, która powoduje wyświetlanie się ikon z sygnalizatorami na skrzyżowaniach lub przejściach dla pieszych. Oczywiście ta opcja nie jest połączona z systemem zarządzania ruchem tak, żeby w programie były uwzględniane kolory świateł, dzięki czemu trasy mogłyby być lepiej wyznaczane. Te ikony informują jedynie, że na danym skrzyżowaniu znajduje się sygnalizacja świetlna.

Kategorie
AutoMapa dla iOS

Sygnalizacja świetlna w AutoMapie dla systemu iOS

Sygnalizacja świetlna w AutoMapie dla systemu iOS jest domyślnie włączoną opcją, która powoduje wyświetlanie ikon z sygnalizatorami na skrzyżowaniach lub przejściach dla pieszych. Oczywiście ta opcja nie jest połączona z systemem zarządzania ruchem tak, żeby w programie były uwzględniane kolory świateł, dzięki czemu trasy mogłyby być lepiej wyznaczane. Te ikony informują jedynie, że na danym skrzyżowaniu znajduje się sygnalizacja świetlna.

Kategorie
AutoMapa dla Windows

Sygnalizacja świetlna w AutoMapie dla Windows

Sygnalizacja świetlna w AutoMapie dla systemu Windows jest domyślnie włączoną opcją, która powoduje wyświetlanie się ikon z sygnalizatorami na skrzyżowaniach lub przejściach dla pieszych. Oczywiście ta opcja nie jest połączona z systemem zarządzania ruchem tak, żeby w programie były uwzględniane kolory świateł, dzięki czemu trasy mogłyby być lepiej wyznaczane. Te ikony informują jedynie, że na danym skrzyżowaniu znajduje się sygnalizacja świetlna.