Kategorie
AutoMapa dla Windows

AutoMapa dla Windows – O programie

W opcji O programie można znaleźć informacje dotyczące zainstalowanej wersji programu i mapy, typu mapy (Polska, Europe), danych, na jakie została zarejestrowana licencja, producentów oprogramowania i map wraz z krótkim opisem oraz warunki licencji.