Kategorie
AutoMapa dla Android

Zmiana skali wyświetlania POI w AutoMapie dla Android

AutoMapa dla systemu Android posiada bogatą bazę punktów użyteczności publicznej (POI), które pogrupowane są w odpowiednich kategoriach. Dla części z tych kategorii domyślne włączone jest wyświetlanie ich na mapie od pewnej skali. Tę skalę można zmienić, aby POI wyświetlały się przy mniejszym lub większym przybliżeniu mapy.