Kategorie
AutoMapa dla iOS

Menu Wyświetlanie w AutoMapie dla systemu iOS

W AutoMapie dla systemu iOS można skonfigurować wyświetlanie punktów użyteczności publicznej (POI) według własnych preferencji. W opcjach wyświetlania można wybrać tylko te kategorie, które mają być pokazywane na mapie oraz ustawić skalę, od jakiej mają być wyświetlane.

Kategorie
AutoMapa dla Windows

Okno Wyświetlanie w AutoMapie dla Windows

W AutoMapie dla systemu Windows można skonfigurować wyświetlanie punktów użyteczności publicznej (POI) według własnych preferencji. W opcjach wyświetlania można wybrać tylko te kategorie, które mają być pokazywane na mapie oraz ustawić skalę, od jakiej mają być wyświetlane. Można również skonfigurować kategorie podręczne.