Strona główna > Programy > AutoMapa > AutoMapa dla Windows > Widoczne elementy mapy w AutoMapie dla Windows
Kategorie
AutoMapa dla Windows

Widoczne elementy mapy w AutoMapie dla Windows

Podstawowym i najważniejszym elementem w AutoMapie jest mapa, na której możemy zobaczyć nasze położenie, czy też wyszukać interesujące nas miejsca. Poza elementami, z których zbudowana jest mapa, czyli drogi, lasy, akweny, nazwy ulic, czy numeracja budynków, ważne jest operowanie na samej mapie, a do tego przydatne są takie elementy mapy, jak przyciski.

Widoczne elementy
Widoczne elementy

Po uruchomieniu AutoMapy i włączeniu mapy zostanie wyświetlony ekran, który można podzielić na trzy sekcje. Pierwsza sekcja zawiera panel Pilota na którym wyświetlane są dane dotyczące wyznaczonej trasy. Drugą sekcją jest mapa. Natomiast trzecią jest dolna belka z różnymi przyciskami.

To co wyświetla się na ekranie w dużej mierze zależy od tego w jakim trybie jesteśmy, tzn. czy przeglądamy mapę, czy mamy włączone pokazywanie aktualnej pozycji, tzw. śledzenie, czy też mamy wyznaczoną trasę i za nią podążamy (nawigowanie). Te trzy tryby pracy z AutoMapą dokładnie opisane są we wpisie Tryby korzystania z AutoMapy dla Windows.

Panel Pilota dostępny jest dopiero po wyznaczeniu trasy lub ręcznym włączeniu w opcjach programu. Służy do wyświetlania podstawowych danych dotyczących trasy takich, jak prędkość, odległość do celu, czy pozostały czas jazdy. Dokładny opis tego panelu znajduje się we wpisie Panel Pilota w AutoMapie dla Windows.

W przypadku kiedy jesteśmy w trybie śledzenia to zamiast panelu Pilota będziemy widzieli belkę z wyświetloną aktualną prędkością.

Drugą sekcją jest mapa, dzięki której mamy przedstawioną wizualizację naszej pozycji. Mapa może być wyświetlona w trybie 2D, czyli z lotu ptaka lub w 3D, czyli w trzecim wymiarze. Mapę można przeglądać przesuwając ją palcem, rysikiem lub myszką. Można również ją przybliżać i oddalać za pomocą suwaka skali lub kółka znajdującego się na myszce komputerowej.

Poza podstawowymi elementami mapy, czyli narysowanymi drogami, budynkami, lasami, czy akwenami, znajdują się na niej również przyciski, które pomagają w korzystaniu z programu:

 • Przycisk - Telefon Telefon
 • Przycisk - Głośnik Głośnik
 • Przycisk - Cel Cel/ VIA Przycisk - VIA
 • Przycisk - 2D 2D/3D Przycisk - 3D
 • Suwak skali Suwak skali

Przycisk Telefon dostępny jest tylko na urządzeniach, które za pomocą Bluetooth mogą komunikować się z telefonem w trybie zestawu głośnomówiącego. Dodatkowo ta opcja działa tylko na urządzeniach, które certyfikowane są przez AutoMapę. Dzięki tej opcji w szybki sposób możemy wywołać systemowe menu z opcję telefonu lub odebrać słuchawkę, jeżeli ktoś do nas dzwoni.

Przycisk Głośnik służy do wyłączania dźwięku w programie lub zmiany jego poziomu. Kliknięcie tego przycisku spowoduje wyłączenie dźwięku, ale tylko na czas korzystania z programu. Po wyłączeniu dźwięku zostanie ustawiona ikona z przekreślonym głośnikiem Przycisk - Wyłączony dźwięk. Po ponownym uruchomieniu AutoMapy dźwięk będzie ponownie włączony.

W celu zmiany poziomu głośności przycisk Głośnik należy przytrzymać 3 sekundy. Zamiast suwaka skali pojawi się wtedy suwak regulacji poziomu głośności, gdzie klikając przycisk MAX poziom będzie zwiększany, a klikając MIN będzie ściszany. Regulować można również samym suwakiem przesuwając go do góry lub do dołu.

Suwak regulacji poziomu głośności
Suwak regulacji poziomu głośności

Przycisk Cel lub VIA pojawia się dopiero po wyznaczeniu trasy, jeżeli trasa zawiera punkty pośrednie. Dzięki niemu możemy zmienić, aby wartości wyświetlane na Pilocie dotyczyły punktu docelowego (Cel) lub najbliższego punktu pośredniego (VIA).

Przycisk 2D/ 3D służy do zmiany wizualizacji mapy z lotu ptaka na trójwymiarową. Jeżeli 3 sekundy przytrzymamy ten przycisk to zamiast suwaka skali pojawi się suwak do zmiany wysokości budynków 3D. Dzięki czemu będziemy mogli całkowicie ukryć budynki, jeżeli przeszkadzają podczas nawigowania.

Suwak wysokości budynków
Suwak wysokości budynków

Jeżeli włączymy odtwarzanie śladu GPS lub trasy Demo to na ekranie pojawi się również przycisk, który umożliwia przyśpieszanie odtwarzania Przycisk - Odtwarzanie. Strzałki z prawej strony umożliwiają przyśpieszenie, natomiast z lewej cofanie do normalnego poziomu. Dostępne są takie poziomy odtwarzania jak:

 • 1x
 • 2x
 • 4x
 • 8x
 • 16
 • 32
 • 64

Każda z tych wartości to informacja, ile razy szybkiej odtwarzany jest ślad lub demo trasy. Poprzez kliknięcie przycisku szybkości odtwarzanie zostanie wyłączone.

Suwak skali umożliwia przybliżanie i oddalanie mapy. Skalę można regulować za pomocą przycisków i + lub przycisku znajdującego się pomiędzy nimi. Klikanie przycisku powoduje oddalanie mapy i przesuwanie środkowego przycisku ku górze. Natomiast klikanie przycisku + powoduje przybliżanie mapy i przesuwanie środkowego przycisku ku dołowi. Skalę można również zmieniać za pomocą środkowego przycisku, który wyświetla aktualną skalę. Aby za jego pomocą można było zmienić skalę to należy go przesunąć albo w stronę przycisku albo +, zależy to od tego, czy chcemy mapę oddalić, czy przybliżyć.

Poza wyżej wymienionymi elementami mapy dostępne są również inne, np. KompasWspółrzędne GPS i wysokość n.p.m., czy Pasek postępu trasy, które można włączać lub wyłączać w ustawieniach mapy, czyli po wejściu w Menu, następnie Ustawienia, dalej Mapa i Widoczne elementy. Te elementy dokładnie opisane są we wpisie Opcja Widoczne elementy w AutoMapie dla Windows.

Innym elementem mapy jest wskaźnik nawigacji, który pojawia się w trybie śledzenia lub nawigowania. Wskaźnik nawigacji pokazuje aktualną pozycję, która odczytywana jest z sygnału GPS, dzięki czemu łatwiej można zorientować się w jakim miejscu aktualnie się znajdujemy..

Wskaźnik nawigacji
Wskaźnik nawigacji

Trzecią sekcją programu AutoMapa jest dolna belka, na której znajdują się przyciski służące do wejścia do głównego menu, włączenia menu kontekstowego, czy szybkiej zmiany skali.

Dolna belka
Dolna belka

Przycisk Menu Przycisk - Menu umożliwia wejście do głównego menu programu, czy do miejsca, gdzie można skonfigurować aplikację, czy też wyszukać interesujące nas miejsce. Szczegółowy opis Menu dostępny jest we wpisie Obsługa Menu w AutoMapie dla Windows.

Kolejnym przyciskiem jest Przełącznik przycisków ekranowych Przycisk - przesuwanie mapy, który domyślnie umożliwia przesuwanie mapy oraz szybkie ukrywanie takich elementów mapy, jak:

 • Telefon
 • Głośnik
 • Cel/ VIA
 • 2D/3D
 • Suwak skali

Jeżeli są ukryte to kliknięcie tego przycisku spowoduje ich wyświetlenie.

W przypadku, kiedy przez 3 sekundy przytrzymamy ten przycisk to zmieni się na przycisk przybliżania mapy Przycisk - przybliżania mapy. Po przełączeniu zamiast możliwości przeglądania mapy za pomocą palca, rysika, czy też myszki, będzie można zaznaczać obszar, który ma zostać powiększony. Jeżeli zaznaczymy obszar w przybliżeniu do 1 km2 to obwódka zaznaczenia będzie miała kolor niebieski, a powyżej tej wartości czerwony. Aby powrócić do możliwości przeglądania mapy należy ten przycisk przytrzymać 3 sekundy.

Kolejnym elementem dolnej belki jest NPI, czyli panel, który wyświetla informacje o aktualnym położeniu według lokalizacji GPS lub miejsca zaznaczonego na mapie. Kliknięcie tego panelu spowoduje pojawienie się okna Wybierz wskazanie, gdzie możliwe będzie wybranie, jakie informacje mają być wyświetlane, a dostępne są:

 • Miejscowość
 • Numer drogi
 • Kraj
 • Dzielnica/Os.
 • Ulica/Droga
 • Pikietaż
Menu - Wybierz wskazanie dla dolnej belki
Menu – Wybierz wskazanie dla dolnej belki

Okno Wybierz wskazanie podzielone jest na trzy zestawy, które mogą zawierać inne pozycje do wyświetlenia. Dzięki temu w szybki sposób możemy przełączać się między zdefiniowanymi zestawami. Pod nagłówkiem tego okno podana jest informacja, które pozycje są zaznaczone. Natomiast na dolnej belce znajduje się przycisk Czyść, który umożliwia odznaczenie pozycji, które zaznaczone są w wybranym zestawie. Zmiany oczywiście zatwierdza się klikając przycisk OK.

Nad panelem informacyjnym, po jego prawej stronie, znajduje się kontrolka Traffic Kontrolka Traffic - czerwona. Informuje ona o aktualnym stanie systemu AM’Traffic, a robi to poprzez zmieniający się kolor, gdzie:

 • szary oznacza, że system jest włączony, ale nie ma danych LiveDrive!;
 • niebieski oznacza, że system jest aktywny, a nawigacja odbywa się w oparciu o dane LiveDrive!;
 • żółty oznacza, że trwa komunikacja on-line z serwerem AM’Traffic, czyli wysyłanie bądź pobieranie są dane o natężeniu ruchu;
 • zielony oznacza, że system jest aktywny, a nawigacja odbywa się w oparciu o dane LiveDrive!;
 • czerwony oznacza, że ostatni pobór lub wysyłka danych zakończyły się błędem.

Po kliknięciu tej kontrolki zostaniemy przeniesieni do okna, gdzie możemy zobaczyć statystykę systemu AM’Traffic, a w niej ilość pobranych i wysłanych danych, czy też datę ostatniej aktualizacji.

Okno - Statystyka systemu Traffic
Okno – Statystyka systemu Traffic

W przypadku, kiedy jesteśmy w trybie przeglądania mapy to po prawej stronie dolnej belki znajduje się przycisk Typowe trasy Przycisk - Typowe trasy. Służy on do szybkiego wyznaczania najczęściej używanych tras. Po jego kliknięciu pojawi się okno Wybierz cel, gdzie (o ile wyznaczane były już jakieś trasy) pojawi się lista z najczęściej wybieranymi trasami.

Okno - Wybierz cel
Okno – Wybierz cel

Po wybraniu celu pojawi się okno kalkulacji, gdzie można zmienić parametry trasy, albo od razu je zatwierdzić, aby trasa została wyznaczona.

Pod listą najczęściej używanych tras znajdują się przyciski Dom lub Ustaw Dom oraz Inny. Jeżeli punkt Dom nie został utworzony to po kliknięciu Ustaw Dom będzie można ustawić adres jako Dom. W przypadku, kiedy punkt Dom został utworzony to zamiast przycisku Ustaw Dom będzie dostępny przycisk Dom. Po kliknięciu przycisku Dom zostanie wyznaczona trasa do miejsce, które ustawiliśmy jako punkt ulubiony Dom. Natomiast kliknięcie przycisku Inny spowoduje otworzenie okna Prowadź do / Szukaj, gdzie będzie można wyszukać miejsce do którego chcemy dojechać.

Na dolnej belce okna Wybierz cel znajduje się przycisk Start nawigowania Przycisk - Start nawigowania, który umożliwia przejście do trybu śledzenia lub nawigowania. W przypadku, kiedy po wyznaczeniu trasy program nie przeszedł do trybu nawigowania to po kliknięciu tego przycisku program zacznie nawigować – oczywiście, jak zostanie znaleziony sygnał GPS.

Jeżeli jesteśmy w trybie śledzenia lub nawigowania to zamiast przycisku Typowe trasy dostępny będzie przycisk Szybkie przełączanie skali, który może mieć trzy ikony, z trzema zdefiniowanymi skalami:

 • Przycisk - Miasto (zbliżenie) Miasto (zbliżenie)
 • Przycisk - Poza miastem (oddalenie) Poza miastem (oddalenie)
 • Przycisk - Poglądowa (region) Poglądowa (region)

Dzięki tej opcji nie trzeba suwakiem zmieniać skali, a wystarczy kliknąć ten przycisk, aby szybko przełączyć się do innej skali, która wcześniej została ustawiona.Jeżeli jesteśmy w trybie śledzenia lub nawigowania

Ostatnim przyciskiem na dolnej belce jest Kursor Przycisk - Kursor. W trybie śledzenia i nawigowania służy do włączenia Twojego menu, czyli kontekstowego menu, w którym dostępne są podstawowe opcje programu, np.:

 • Dodaj do POI
 • Tryb nocny
 • Komputer
 • Dodaj do Ulubionych
 • Trasa
 • Objazd

W menu Twoje menu może być ustawionych maksymalnie 12 opcji, które można wybrać w ustawieniach przycisków, co opisane jest we wpisie Menu Przyciski w AutoMapie dla Windows.

W przypadku, kiedy jesteśmy w trybie przeglądania mapy to po kliknięciu przycisku Kursor pojawi się menu kontekstowe, którego zawartość będzie zależała od tego jaki punkt zaznaczyliśmy na mapie. Dla POI dostępne będą inne opcje niż dla adresu.

Podczas korzystania z AutoMapy, ważne jest, aby nauczyć się posługiwać wyżej opisanymi elementami, ponieważ dzięki nim bezproblemowo będziemy poruszać się po tym programie nawigacyjnym, a przy okazji unikniemy stresów związanych z tym, że nie wiemy, jak wykonać określoną czynność, np. wrócić do nawigowania po przejściu do przeglądania mapy.

Oceń wpis
[Maks.: 5 Średnia: 4.4]

W odpowiedzi na “Widoczne elementy mapy w AutoMapie dla Windows”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.