Strona główna > Z dala od klawiatury > Strefa Płatnego Parkowania > Wrocław – Strefa Płatnego Parkowania
Kategorie
Strefa Płatnego Parkowania

Wrocław – Strefa Płatnego Parkowania

Miejscowość Wrocław posiada rozległą Strefę Płatnego Parkowania, która podzielona jest na trzy części. Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania Obszar A obejmuje ścisły obszar Starego Miasta. Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania Obszar B okala Obszar A w granicy Starego Miasta. Natomiast Strefa Płatnego Parkowania to największy obszar, który okala Śródmiejską Strefę Płatnego Parkowania.

Spis treści:

Czas funkcjonowania strefy

Opłata za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania we Wrocławiu obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00. Nie obowiązuje w weekendy i święta. Natomiast opłata w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania zarówno w Obszarze A, jak i Obszarze B obowiązuje od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9:00-20:00.

Opłaty

Opłaty jednorazowe:

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania Obszar A:
Pierwsza godzina:7,00 zł
Druga godzina:7,30 zł
Trzecia godzina:7,70 zł
Czwarta i każda kolejna godzina:7,00 zł
Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania Obszar B:
Pierwsza godzina:5,00 zł
Druga godzina:5,20 zł
Trzecia godzina:5,50 zł
Czwarta i każda kolejna godzina:5,00 zł
Strefa Płatnego Parkowania
Pierwsza godzina:3,00 zł
Druga godzina:3,10 zł
Trzecia godzina:3,30 zł
Czwarta i każda kolejna godzina:3,00 zł

Sposób płatności:

 • parkomat/parkometr
 • aplikacja: AnyPark, SkyCash

Abonament:

Abonament miesięczny mieszkańca strefy za jeden pojazd:10,00 zł
Abonament miesięczny mieszkańca strefy za drugi pojazd:20,00 zł
Abonament miesięczny mieszkańca strefy za trzeci pojazd:100,00 zł
Abonament półroczny mieszkańca strefy za jeden pojazd:50,00 zł
Abonament półroczny mieszkańca strefy za drugi pojazd:100,00 zł
Abonament półroczny mieszkańca strefy za trzeci pojazd:500,00 zł
Abonament roczny mieszkańca strefy za jeden pojazd:100,00 zł
Abonament roczny mieszkańca strefy za drugi pojazd:200,00 zł
Abonament roczny mieszkańca strefy za trzeci pojazd:1000,00 zł
Abonament roczny dla osoby niepełnosprawnej:10,00 zł
Abonament półroczny dla osoby niepełnosprawnej:50,00 zł
Abonament roczny dla osoby niepełnosprawnej:100,00 zł
Abonament miesięczny na okaziciela w ŚSPP za jeden pojazd:400,00 zł
Abonament półroczny na okaziciela w ŚSPP za jeden pojazd:2000,00 zł
Abonament roczny na okaziciela w ŚSPP za jeden pojazd:4000,00 zł
Abonament miesięczny na okaziciela w SPP za jeden pojazd:200,00 zł
Abonament półroczny na okaziciela w SPP za jeden pojazd:1000,00 zł
Abonament roczny na okaziciela w SPP za jeden pojazd:2000,00 zł
Abonament miesięczny przeznaczony dla służb miejskich, drogowych, pogotowia energetycznego, wodno – kanalizacyjnego, gazowego i ciepłowniczego – potwierdzający uprawnienie do postoju oznakowanych pojazdów samochodowych tych służb na wszystkich miejscach objętych opłatami w SPP:100,00 zł
Abonament półroczny przeznaczony dla służb miejskich, drogowych, pogotowia energetycznego, wodno – kanalizacyjnego, gazowego i ciepłowniczego – potwierdzający uprawnienie do postoju oznakowanych pojazdów samochodowych tych służb na wszystkich miejscach objętych opłatami w SPP:500,00 zł
Abonament roczny przeznaczony dla służb miejskich, drogowych, pogotowia energetycznego, wodno – kanalizacyjnego, gazowego i ciepłowniczego – potwierdzający uprawnienie do postoju oznakowanych pojazdów samochodowych tych służb na wszystkich miejscach objętych opłatami w SPP:1000,00 zł
Abonament miesięczny przeznaczony dla służb miejskich, drogowych, pogotowia energetycznego, wodno – kanalizacyjnego, gazowego i ciepłowniczego – potwierdzający uprawnienie do postoju oznakowanych pojazdów samochodowych tych służb na wszystkich miejscach objętych opłatami w ŚSPP:200,00 zł
Abonament półroczny przeznaczony dla służb miejskich, drogowych, pogotowia energetycznego, wodno – kanalizacyjnego, gazowego i ciepłowniczego – potwierdzający uprawnienie do postoju oznakowanych pojazdów samochodowych tych służb na wszystkich miejscach objętych opłatami w ŚSPP:1000,00 zł
Abonament roczny przeznaczony dla służb miejskich, drogowych, pogotowia energetycznego, wodno – kanalizacyjnego, gazowego i ciepłowniczego – potwierdzający uprawnienie do postoju oznakowanych pojazdów samochodowych tych służb na wszystkich miejscach objętych opłatami w ŚSPP:2000,00 zł
Abonament miesięczny za pojazd o napędzie hybrydowym w ŚSPP Obszar A:30,00 zł
Abonament półroczny za pojazd o napędzie hybrydowym w ŚSPP Obszar A:150,00 zł
Abonament roczny za pojazd o napędzie hybrydowym w ŚSPP Obszar A:300,00 zł
Abonament miesięczny za pojazd o napędzie hybrydowym w ŚSPP Obszar B:10,00 zł
Abonament półroczny za pojazd o napędzie hybrydowym w ŚSPP Obszar B:50,00 zł
Abonament roczny za pojazd o napędzie hybrydowym w ŚSPP Obszar B:100,00 zł

Dodatkowe opłaty:

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania
Brak opłaty za postój:360,00 zł
Uregulowanie braku opłaty za postój w ciągu 7 dni:180,00 zł
Brak opłaty za przedłużenie postoju:216,00 zł
Uregulowanie braku opłaty za przedłużenie postoju w ciągu 7 dni:108,00 zł
Strefa Płatnego Parkowania
Brak opłaty za postój:360,00 zł
Uregulowanie braku opłaty za postój w ciągu 7 dni:180,00 zł
Brak opłaty za przedłużenie postoju:216,00 zł
Uregulowanie braku opłaty za przedłużenie postoju w ciągu 7 dni:108,00 zł

Ulice wchodzące w skład Strefy Płatnego Parkowania

Zewnętrzną granicę Strefy Płatnego Parkowania tworzy obszar ograniczony:

 • ul. Władysława Reymonta (wraz z obszarem ulicy) od linii kolejowej do mostu Osobowickiego,
 • Kanałem Miejskim od mostu Osobowickiego do zachodniego nabrzeża Starej Odry,
 • zachodnim nabrzeżem Starej Odry od Kanału Miejskiego do mostu Szczytnickiego,
 • mostem Szczytnickim (wraz z obszarem mostu),
 • al. Jana Kochanowskiego (wraz z obszarem ulicy) od mostu Szczytnickiego do ul. Mikołaja Kopernika,
 • ul. Mikołaja Kopernika (wraz z obszarem ulicy) od al. Jana Kochanowskiego do ul. Zygmunta Wróblewskiego,
 • ul. Zygmunta Wróblewskiego (wraz z obszarem ulicy) od ul. Mikołaja Kopernika do ul. Wystawowej,
 • ul. Andrzeja Wajdy (wraz z obszarem ulicy) od ul. Wystawowej do mostu Zwierzynieckiego,
 • mostem Zwierzynieckim (wraz z obszarem mostu),
 • północnym nabrzeżem kanału Odry od mostu Zwierzynieckiego do mostu Pokoju,
 • mostem Pokoju (wraz z obszarem mostu),
 • południowym nabrzeżem kanału Odry od mostu Pokoju do kładki Zwierzynieckiej,
 • kładką Zwierzyniecką (bez obszaru kładki),
 • ul. Na Grobli (wraz z obszarem ulicy) od kładki Zwierzynieckiej do ul. Szybkiej,
 • ul. Szybką (wraz z obszarem ulicy),
 • ul. gen. Romualda Traugutta (wraz z obszarem ulicy) od ul. Szybkiej do ul. Tadeusza Kościuszki,
 • ul. Tadeusza Kościuszki (wraz z obszarem ulicy) od ul. gen. Romualda Traugutta do ul. Stanisława Chudoby,
 • ul. Stanisława Chudoby (wraz z obszarem ulicy),
 • ul. Brzeską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Stanisława Chudoby do ul. Stacha
 • Świstackiego,
 • linią prostą łączącą skrzyżowanie ulic Brzeska – Stacha Świstackiego z ul. gen. Ignacego
 • Prądzyńskiego,
 • ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego (wraz z obszarem ulicy) do ul. Tadeusza Kościuszki,
 • ul. Tadeusza Kościuszki (wraz z obszarem ulicy) od ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego do ul. gen. Kazimierza Pułaskiego,
 • ul. gen. Kazimierza Pułaskiego (wraz z obszarem ulicy) od ul. Tadeusza Kościuszki do ul. Hubskiej,
 • ul. Hubską (wraz z obszarem ulicy) od ul. gen. Kazimierza Pułaskiego do ul. Bocznej,
 • ul. Boczną (wraz z obszarem ulicy),
 • linią prowadzącą przez tereny kolejowe od ul. Bocznej do al. Armii Krajowej,
 • al. Armii Krajowej (bez obszaru alei) do ul. Bardzkiej,
 • ul. Bardzką (wraz z obszarem ulicy) od al. Armii Krajowej do ul. Kamiennej,
 • ul. Kamienną (wraz z obszarem ulicy) od ul. Bardzkiej do ul. Drukarskiej,
 • ul. Drukarską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Kamiennej do ul. Sztabowej,
 • ul. Sztabową (wraz z obszarem ulicy) od ul. Drukarskiej do al. Wiśniowej,
 • al. Wiśniową (wraz z obszarem ulicy) od sięgacza przy budynkach z numerem 36 do ul. Powstańców Śląskich,
 • al. gen. Józefa Hallera (wraz z obszarem ulicy) od ul. Powstańców Śląskich do ul. Gajowickiej,
 • ul. Gajowicką (wraz z obszarem ulicy) od al. gen. Józefa Hallera do ul. Zaporoskiej,
 • ul. Zaporoską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Gajowickiej do nasypu kolejowego,
 • nasypem kolejowym od ul. Zaporoskiej do ul. Tęczowej,
 • ul. Tęczową (wraz z obszarem ulicy) od nasypu kolejowego do ul. Kolejowej,
 • linią prostą łączącą skrzyżowanie ulic Tęczowa – Kolejowa ze skrzyżowaniem ulic Robotnicza – Nabycińska,
 • ul. Nabycińską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Robotniczej do ul. Braniborskiej,
 • ul. Braniborską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Nabycińskiej do
 • ul. Strzegomskiej,
 • ul. Strzegomską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Braniborskiej do
 • ul. Stacyjnej,
 • ul. Stacyjną (wraz z obszarem ulicy),
 • ul. Zachodnią (wraz z obszarem ulicy) od ul. Stacyjnej do ul. Inowrocławskiej,
 • ul. Inowrocławską (wraz z obszarem ulicy) od ul. Zachodniej do
 • ul. Długiej,
 • ul. Długą (wraz z obszarem ulicy) od ul. Inowrocławskiej do mostu Romana Dmowskiego,
 • zachodnim nabrzeżem Odry od mostu Romana Dmowskiego do mostu kolejowego,
 • linią kolejową od mostu kolejowego do ul. Władysława Reymonta.

Granicę obszaru A śródmiejskiej strefy płatnego parkowania tworzy obszar ograniczony:

 • ul. Grodzką (bez obszaru ulicy),
 • ul. Piaskową (bez obszaru ulicy),
 • ul. św. Katarzyny (bez obszaru ulicy),
 • ul. bł. Czesława (bez obszaru ulicy),
 • ul. Kazimierza Wielkiego (bez obszaru ulicy),
 • ul. Nowy Świat (bez obszaru ulicy).

Granicę obszaru B Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania tworzy obszar ograniczony:

 • mostem Mieszczańskim (wraz z obszarem mostu),
 • północnym nabrzeżem kanału Odry od mostu Mieszczańskiego do pl. gen. Józefa Bema,
 • pl. gen. Józefa Bema (wraz z obszarem placu),
 • ul. Henryka Sienkiewicza (bez obszaru ulicy) od pl. gen. Józefa Bema do ul. kard. Stefana Wyszyńskiego,
 • ul. kard. Stefana Wyszyńskiego (bez obszaru ulicy) od ul. Henryka Sienkiewicza do mostu Pokoju,
 • mostem Pokoju (bez obszaru mostu),
 • pl. Powstańców Warszawy (bez obszaru placu) od mostu Pokoju do al. Juliusza Słowackiego,
 • al. Juliusza Słowackiego (bez obszaru ulicy) od pl. Powstańców Warszawy do Fosy Miejskiej,
 • Fosą Miejską od al. Juliusza Słowackiego do mostu Władysława Sikorskiego,
 • mostem Władysława Sikorskiego (wraz z obszarem mostu),
 • ul. Mostową (wraz z obszarem ulicy),
 • ul. Władysława Jagiełły (wraz z obszarem ulicy) od ul. Księcia
 • Witolda do mostu Mieszczańskiego.

Mapa Strefy Płatnego Parkowania na mapie Targeo

Wrocław Strefa Płatnego Parkowania na mapie Targeo
Powered by Targeo® | AutoMapa®

Dane adresowe operatora

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

Adres Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Wrocław Długa 49, 53-633 Wrocław
Telefon Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta +48 71 376 08 28
Godziny otwarcia Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta pon, wt, czw, pt 8:30-14:00, śr 8:30-17:00
Strona internetowa Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta www.zdium.wroc.pl
Mail Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta zdium@zdium.wroc.pl

Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania

Wrocław Adres Biura Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania marsz. Józefa Piłsudskiego 22, 50-033 Wrocław
Telefon Biura Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania +48 534 358 459, +48 713 398 523, +48 535 252 167
Godziny otwarcia Biura Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania pon-ndz 8:00-21:00
Strona internetowa Biura Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania www.spp.zdium.wroc.pl
Mail Biura Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania bsppwroclaw@kbu.com.pl

Dokumenty

Strefy Płatnego Parkowania w pozostałych miejscowościach

Wrocław to nie jedyna miejscowość, dla której opracowałem Strefę Płatnego Parkowania. Pozostałe Strefy Płatnego Parkowania dostępne są po kliknięciu odnośnika „Strefy Płatnego Parkowania„. Wyświetli się wtedy tabela z możliwością wyszukania interesującej nas miejscowości. Jeżeli jakieś brakuje, proszę o informację najlepiej ze źródłem. Postaram się dodać taką strefę.

W serwisie Targeo utworzyłem również mapę, zawierającą wszystkie dodane przeze mnie Strefy Płatnego Parkowania. Mapa dostępna jest pod adresem mapa.targeo.pl/Polska(…).

Źródło

Strefę Płatnego Parkowania w miejscowości Wrocław utworzyłem na podstawie danych dostępnych na stronie spp.zdium.wroc.pl.

Oceń wpis
[Maks.: 3 Średnia: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.