Strona główna > Programy > AutoMapa > AutoMapa dla Windows Phone 8 > Menu Miejsca w AutoMapie dla systemu Windows Phone
Kategorie
AutoMapa dla Windows Phone 8

Menu Miejsca w AutoMapie dla systemu Windows Phone

Menu Miejsca w AutoMapie dla systemu Windows Phone jest istotną częścią programu, ponieważ umożliwia konfigurowanie zachowania punktów użyteczności publicznej (POI) według własnych preferencji. W tym menu można włączać i wyłączać wyświetlanie na mapie wybranych kategorii POI, czy też ostrzegania o nich podczas nawigowania. Możliwe jest również skonfigurowanie parametrów ostrzegania dla wybranych kategorii punktów użyteczności publicznej, jak ustawienie, powyżej jakiej prędkości ostrzeganie ma działać.

Możliwość konfigurowania kategorii użytecznych punktów dostępna jest po kliknięciu przycisku POI Przycisk POI, który znajduje się na dolnej belce. Domyślnie zostanie włączone menu POI, które przedstawione jest na poniższej ilustracji. Natomiast szczegółowy opis menu Ulubione znajduje się we wpisie Menu Ulubione w AutoMapie dla systemu Windows Phone.

Menu POI
Menu POI

Pierwszymi opcjami w menu POIWyświetlanie i Ostrzeganie. Pierwsza z nich umożliwia włączenie lub wyłączenie wyświetlania punktów użyteczności publicznej na mapie. Natomiast druga umożliwia włączenie lub wyłączenie ostrzegania o POI podczas nawigowania. Obie opcje włączają lub wyłączając ostrzeganie dla kategorii POI, dla których zostało włączone wyświetlanie lub ostrzeganie.

Pod opcjami Wyświetlanie i Ostrzeganie znajduje się opcja Wszystkie. W tym oknie przy pomocy opcji Od skali można wybrać skalę, od jakiej ikony punktów użyteczności publicznej mają być wyświetlane. Domyślnie jest to 1:240 000 (3 km), ale do wyboru są:

 • 1:32 000 (400 m)
 • 1:64 000 (800 m)
 • 1:120 000 (1.5 km)
 • 1:240 000 (3 km)
 • 1:480 000 (6 km)
 • 1:960 000 (12 km)
 • 1: 1 440 000 (18) km

  Menu Wszystkie
  Menu Wszystkie

Pod opcją Od skali znajduje się lista kategorii POI, które dostępne są w AutoMapie. Te kategorie można przeglądać i wyszukiwać ręcznie. Podczas ręcznego przeglądania, kategorie, które z prawej strony posiadają ikonę ze strzałką w prawo, informują, że zawierają podkategorie. Wtedy kliknięcie nazwy kategorii wyświetli listę jej podkategorii. Natomiast kliknięcie nazwy kategorii bez podkategorii, czyli bez strzałki w prawo, spowoduje wyświetlenie okna ustawień, które szczegółowo zostało opisane we wpisie Ustawienie kategorii POI w AutoMapie dla systemu Windows Phone.

W przypadku, gdy chcemy wrócić do kategorii nadrzędnej, to musimy kliknąć przycisk Poziom wyżej, który zawiera ikonę ze strzałką w lewo. Ten przycisk znajduje się na samej górze, pod nazwą kategorii, w której obecnie się znajdujemy.

Podkategorie POI
Podkategorie POI

Z lewej strony każdej kategorii znajdują się kwadratowe ikony, które mogą być puste lub zawierać różne oznaczenia:

 • Wyłączone Wyświetlanie i Ostrzeganie Wyłączone wyświetlanie i ostrzeganie
 • Włączone Wyświetlanie Włączone wyświetlanie
 • Włączone Ostrzeganie Włączone ostrzeganie
 • Włączone Wyświetlanie i Ostrzeganie Włączone wyświetlanie i ostrzeganie

Kliknięcie takiej ikony spowoduje wyświetlenie kontekstowego menu, którego zawartość będzie zależała od tego, jakie opcje zostały włączone dla danej kategorii. W związku z tym, dla pierwszego wariantu do wyboru będą dostępne pozycje: Wyświetlaj, Ostrzegaj i Ustawienia. Dla drugiego wariantu: Nie wyświetlaj, Ostrzegaj i Ustawienia. Dla trzeciego wariantu będą to: Wyświetlaj, Nie ostrzegaj i Ustawienia. Natomiast dla ostatniego Nie wyświetlaj, Nie ostrzegaj i Ustawienia.

Opcja Wyświetlaj umożliwia włączenie wyświetlania ikon POI z danej kategorii. Po jej kliknięciu i ponownym włączeniu kontekstowego menu dla tej samej kategorii jej nazwa zmieni się na Nie wyświetlaj. Podobnie zachowanie jest dla opcji Ostrzegaj, ale ta włącza ostrzeganie o POI i zmienia się na Nie ostrzegaj. Przy pomocy pozycji Ustawienia można wejść w ustawienia kategorii i je zmodyfikować. Dokładnie ta opcja została opisana we wpisie Ustawienie kategorii POI w AutoMapie dla systemu Windows Phone.

Powyższe zachowanie nie będzie tak działało dla kategorii z kategoriami podrzędnymi, które zostały inaczej ustawione. To znaczy, gdy jedna podkategoria ma włączone np. wyświetlanie, a druga nie. W takim przypadku ikona przy kategorii (nadrzędnej) będzie pokazywała, że włączone jest wyświetlanie, ale w menu kontekstowym dostępna będzie opcja Wyświetlaj, a nie Nie wyświetlaj. Jest to spowodowane tym, że ikona informuje o tym, że przynajmniej jedna podkategoria ma włączone wyświetlanie. Jeżeli chcemy włączyć wyświetlanie wszystkich podkategorii, to w menu kontekstowym dla kategorii nadrzędnej wystarczy kliknąć Wyświetlaj.

W menu POI obok przycisku Wszystkie znajduje się ikona z lupką Ikona wyszukiwania kategorii POI. Ta ikona umożliwi przejście do okna wyszukiwania kategorii POI.

Wyszukiwanie kategorii POI
Wyszukiwanie kategorii POI

W tym oknie znajduje się wyszukiwarka kategorii, dzięki której szybko można wyszukać interesująca nas kategorię, wpisując jej nazwę. Pod wyszukiwarką znajduje się lista kategorii, podobna jak po wejściu w menu Wszystkie. Różnica jest taka, że przy kategoriach nie ma kwadratowych ikon, umożliwiających włączeniu kontekstowego menu.

Domyślnie wyszukiwarka wyszukuje kategorie ze wszystkich dostępnych kategorii. Jeżeli wejdziemy w jakąś kategorię, to wyszukiwarka będzie wyszukiwała kategorie dostępnych w tej, w której obecnie jesteśmy. Kategoria, w której aktualnie jesteśmy, znajduje się pod polem do wyszukiwania i jest pokolorowana. Niestety nie jest dobrze widoczna. Bardziej się rzuca przycisk Poziom wyżej, który znajduje się pod nazwą kategorii. Uważam, że aktualnie wybrana kategoria powinna być bardziej wyróżniona, np. przez większy napis.

Według mnie w programie niepotrzebnie wyszukiwarka znajduje się w innym miejscu. Powinna być dostępna po wejściu w menu Wszystkie. Dzięki temu wszystko by było w jednym miejscu, a nie w różnych.

Na dole menu POI znajduje się sekcja OZNACZONE JAKO GŁÓWNE. W tej sekcji znajdują się kategorie, które w swoich ustawieniach mają włączoną opcję Główna kategoria. Domyślnie dostępne są kategorie:

 • Bankomat
 • Radar, Kontrola
 • Stacja paliw

Dzięki tej opcji mamy szybki dostęp do najczęściej używanych kategorii. Poza tym widać ile podkategorii dla danej kategorii ma włączone wyświetlanie lub ostrzeganie. Jest to widoczne pod nazwą kategorii, np. 0 typów z 9 lub 8 typów.

Oceń wpis
[Maks.: 1 Średnia: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.