Kategorie
AutoMapa dla Windows

Jak w AutoMapie dla Windows zaimportować plik CSV?

W starych wersjach AutoMapy punkty użyteczności publicznej były zapisywane do pliku tekstowego, który zapisywany był w formacie CSV. Jeżeli ktoś posiada jeszcze takie pliki to w AutoMapie nadal możne je wczytać. Aby to zrobić należy użyć opcji importowania POI.