Kategorie
AutoMapa

Satelite – zestaw kolorów map

Dzięki temu, że w AutoMapie możliwe jest modyfikowanie niektórych plików, czy też tworzenie nowych, aby zmienić wygląd i ustawienia programu, to stworzyłem nowy zestaw kolorów map, który nazwałem Satelite. Gotowy plik udostępniłem w serwisie Miplo, więc każda zainteresowana osoba może go pobrać i użyć w AutoMapie.