Kategorie
AutoMapa dla iOS

Menu Miejsca w AutoMapie dla systemu iOS

Menu Miejsca, które dostępne jest w AutoMapie dla systemu iOS pełni przydatną funkcję, ponieważ umożliwia zarządzanie punktami użyteczności publicznej (POI) oraz ulubionymi. W tym menu można edytować punkty ulubione, włączyć lub wyłączyć wyświetlanie i ostrzeganie POI, czy też synchronizowanie z serwisem Miplo.pl. Od wersji 6 AutoMapy możliwe jest w nim również włączenie funkcji AutoRadar.