Strona główna > Programy > AutoMapa > AutoMapa dla Windows > Instalacja AutoMapy w pamięci urządzenia za pomocą opcji Dysk wymienny
Kategorie
AutoMapa dla Windows

Instalacja AutoMapy w pamięci urządzenia za pomocą opcji Dysk wymienny

Instalacja AutoMapy dla systemu Windows za pomocą opcji Dysk wymienny jest dużo szybsza niż poprzez synchronizację z komputerem. Można ją wykonać nie tylko po włożeniu karty pamięci do czytnika kart, ale również po podłączeniu samego urządzenia nawigacyjnego do komputera za pomocą kabla USB. W takim przypadku urządzenie musi mieć możliwość zmiany trybu połączenia z komputerem z ActiveSync na pamięć masową (USB).

Przed instalacją AutoMapy dla systemu Windows ze strony www.AutoMapa.pl należy pobrać plik instalacyjny, który zgodny jest z posiadaną licencją. Dostępne są pliki instalacyjne dla mapy Polski i Europy. Szczegółowy opis pobrania pliku instalacyjnego można przeczytać we wpisie Pobranie pliku instalacyjnego AutoMapy dla Windows.

W czasie pobierania pliku instalacyjnego można wejść do ustawień urządzenia, znaleźć opcję do przełączenia trybu połączenia z komputerem i ustawić pamięć masową. Dla przykładu w MODECOM MX3HD ta opcja znajduje się po wejściu w Ustawienia, następnie USB i wybraniu Pamięć masowa.

Po pobraniu pliku instalacyjnego w zależności od tego, czy AutoMapę chcemy zainstalować w pamięci urządzenia, czy na karcie pamięci to wkładamy kartę do tego urządzenia lub nie. W pamięci, którą chcemy użyć do instalacji może już być zainstalowana AutoMapa, wtedy zostanie wykonana jej aktualizacja. Ważne jest to, aby sprawdzić na komputerze w opcji Komputer/ Mój komputer, pod jaką literą widoczny jest dysk wymienny, na którym chcemy zainstalować AutoMapę.

Następnym krokiem jest uruchomienie pobranego instalatora. Pojawi się wtedy okno z wyborem języka instalacji, gdzie dostępne są takie pozycje, jak:

 • Polski
 • Čeština
 • Deutsch
 • English
 • Espaňol
 • Espaňol (LAT)
 • Français
 • Lietuvių
 • Nederlands
 • Português
 • Português (BRA)
 • Pycckий
 • Slovenĉina
 • Suomi
Okno - Wybór języka instalacji
Okno – Wybór języka instalacji

Wybór języka instalacji ma wpływ na wybór składników instalacji, ponieważ automatycznie będą zaznaczone język interfejsu i lektor dla wybranego języka instalacji.

Po wybraniu języka należy kliknąć przycisk Dalej, aby przejść do kolejnego okna, gdzie należy wybrać rodzaj instalacji, tzn. czy to ma być instalacja, czy dezinstalacja. Oczywiście w tym oknie zostawiamy domyślnie zaznaczoną opcję Instalacja i klikamy przycisk Dalej.

Okno - Wybór rodzaju instalacji
Okno – Wybór rodzaju instalacji

Dezinstalacja jest opcją, która umożliwia usunięcie wcześniej zainstalowanej AutoMapy. Dokładny opis tej opcji dostępny jest we wpisie Jak usunąć AutoMapę dla systemu Windows?.

W następnym oknie należy zapoznać się z warunkami umowy licencyjnej i je akceptować w przypadku, kiedy chcemy zainstalować program. Po przeczytaniu i zaznaczeniu opcji Akceptuję warunki podane w umowie licencyjnej należy kliknąć przycisk Dalej.

Okno - Umowa licencyjna
Okno – Umowa licencyjna

Po przejściu dalej pojawi się okno Wybór urządzenia, gdzie z dostępnych pozycji należy wybrać Dysk wymienny i kliknąć przycisk Dalej. Ta opcja przeznaczona jest do instalacji AutoMapy na urządzeniach przenośnych, które wyposażone są w system operacyjny Windows Mobile lub Windows CE. Po jej wybraniu nie będzie można korzystać z programu na komputerze osobistym.

Okno - Wybór urządzenia
Okno – Wybór urządzenia

W przypadku, kiedy do komputera mamy podłączonych kilka urządzeń, które widoczne są jako dysk wymienny to po kliknięciu przycisku Dalej pojawi się okno z wyborem dysku. W tym oknie należy wybrać docelowy dysk, na którym AutoMapa ma zostać zainstalowana. Można to sprawdzić wchodząc do systemowej opcji Komputer/ Mój komputer.

Okno - Wybierz dysk
Okno – Wybierz dysk

W następnym oknie należy wybrać system operacyjny, jaki posiada urządzenie, na którym chcemy korzystać z AutoMapy. Do wyboru jest Windows CE oraz Windows Mobile. To w jaki system operacyjny wyposażone jest nasze urządzenie można sprawdzić w jego specyfikacji lub na naklejce na urządzeniu. Niestety wielu producentów nie nakleja na urządzeniu informacji o wersji systemu operacyjnego.

Okno - Wybierz system
Okno – Wybierz system

W przypadku, kiedy nie wykonujemy czystej instalacji, a aktualizację na poprzednią wersję to okno z wyborem systemu operacyjnego nie pojawi się. Jest to spowodowane tym, że instalator wyczyta z zainstalowanej wersji, z jakiego systemu wcześniej korzystaliśmy i taki sam system wybierze automatycznie.

Po wybraniu systemu i kliknięciu przycisku Dalej pojawi się okno z wyborem składników instalacji. Dostępne są w nim pozycje odpowiedzialne za język interfejsu, lektora, czy też instrukcje obsługi. Należy tu zaznaczyć interesujące nas pozycje, albo zaznaczyć Kliknij aby zaznaczyć wszystkie., w celu instalacji wszystkich składników.

Okno - Wybór składników instalacji
Okno – Wybór składników instalacji

W przypadku, kiedy w wyborze systemu operacyjnego wybraliśmy Windows CE to po kliknięciu przycisku Dalej w oknie Wybór składników instalacji, pojawi się kolejne okno z wyborem składników, ale tym razem należy wybrać urządzenie, na którym będziemy korzystali z AutoMapy. Te dodatki nie służą do tego, że AutoMapa zostaje automatycznie skonfigurowana dla danego urządzenia. Dodatki wybiera się po to, aby można było uruchomić AutoMapę na posiadanym urządzeniu.

Okno - Wybór składników instalacji: strona 2
Okno – Wybór składników instalacji: strona 2

W przypadku, kiedy nasze urządzenie posiada możliwość ręcznego ustawienia ścieżki do programu nawigacyjnego to nie trzeba zaznaczać dodatku. Wtedy po wejściu do tej opcji, oczywiście po instalacji AutoMapy i przełożeniu karty do urządzenia, należy wybrać pamięć, na której została zainstalowana AutoMapa, następnie przejść do katalogu AutoMapa EU i wskazać plik wceAM.exe.

Jeżeli nie wybierzemy autostartu to po kliknięciu przycisku Dalej pojawi się okno z informacją, że nie został zaznaczony żaden dodatek i czy chcesz kontynuować instalację.

W kolejnym oknie należy wybrać mapę do instalacji. Jeżeli w instalatorze jest tylko jedna mapa to w tym oknie będzie dostępna tylko jedna pozycja. Klikamy tu przycisk Dalej.

Okno - Wybór map
Okno – Wybór map

Formularz rejestracyjny jest kolejnym oknem. Należy w nim zaznaczyć opcje Instaluj oraz Rejestruj i wypełnić wymagane pola, czyli:

 • Licencja
 • Adres email
 • Nazwisko i imię
Okno - Formularz rejestracyjny
Okno – Formularz rejestracyjny

W przypadku, kiedy wykonujemy aktualizację to okno Formularz rejestracyjny będzie uzupełniony danymi z poprzedniej rejestracji oraz będą dostępne opcje do czego ma być przypisana licencja.

Po poprawnym wpisaniu danych należy kliknąć przycisk Dalej, gdzie pojawi się okno z wyborem obszaru mapy. Dostępne są takie opcje, jak:

 • Aktualizacja wybranego obszaru
 • Instalacja całego obszaru mapy
 • Instalacja wcześniej zdefiniowanego fragmentu mapy
 • Wybranie nowego fragmentu mapy i jego instalacja.

Aktualizacja wybranego obszaru mapy umożliwia aktualizacje fragmentu mapy, który został zainstalowany po wcześniejszym użyciu opcji Wybranie nowego fragmentu mapy i jego instalacja.

Instalacja całego obszaru mapy umożliwia instalację całej dostępnej mapy. Jest to najczęściej używana opcja.

Za pomocą opcji Instalacja wcześniej zdefiniowanego fragmentu mapy możliwe jest wczytanie wcześniej utworzonego pliku z wybranym obszarem mapy. Po wybraniu tej opcji pojawi się okno eksploratora plików, gdzie należ wskazać plik z maską mapy. Jeżeli plik zostanie wybrany to pojawi się taki sam Edytor obszarów, jaki jest dla opcji Wybranie nowego fragmentu mapy i jego instalacja.

Wybranie nowego fragmentu mapy i jego instalacja umożliwia zaznaczenie na mapie obszar mapy, który ma zostać zainstalowany. Dokładny opis tej opcji dostępny jest we wpisie Wybranie nowego fragmentu mapy i jego instalacja.

W oknie Wybór obszaru najlepiej wybrać opcję Instalacja całego obszaru mapy i kliknąć przycisk Dalej.

Okno - Wybór obszaru
Okno – Wybór obszaru

W tym momencie nastąpi właściwa instalacja programu.

Okno - Instalacja
Okno – Instalacja

Po instalacji nastąpi proces rejestracji. W przypadku, kiedy wykonujemy aktualizację to zostanie ona wykonana automatycznie i od razu zostanie zakończona instalacja. Natomiast jeżeli wykonujemy czystą instalacją to należy wykonać instrukcję, która się pojawi.

Okno - Instrukcja czterech kroków
Okno – Instrukcja czterech kroków

Ze względu na to, że nie instalujemy AutoMapy na karcie pamięci, która włożona jest do czytnika kart to w tym przypadku należy:

 • bezpiecznie odłączyć urządzenie nawigacyjne od komputera i poczekać chwilę na pojawienie się menu urządzenia
 • na urządzeniu uruchomić AutoMapę;
 • po uruchomieniu programu wybrać język interfejsu i zatwierdzić komunikat:

Po wybraniu OK, proszę wrócić do instalatora programu AutoMapa

 • po wyłączeniu AutoMapy poczekać około 5 sekund, podłączyć ponownie urządzenie do komputera;
 • po zobaczeniu karty lub wewnętrznej pamięci przez komputer zatwierdzić komunikat instalatora klikając przycisk OK.

Po kliknięciu przycisku OK pojawi się okno z wyborem typu instalacji, gdzie należy wybrać do czego licencja ma został przypisana. Do wyboru jest karta pamięci i urządzenie. Jeżeli licencja zostanie przypisana do karty to o ile instalowaliśmy AutoMapę na zewnętrznej karcie, tę kartę będzie można przekładać do innych, podobnych urządzeń. Natomiast w przypadku, kiedy licencja zostanie przypisana do urządzenia to z AutoMapy można korzystać tylko na tym jednym urządzeniu, ale mieć ją zainstalowaną na wielu kartach. Dzięki tej opcji można zrobić kopię bezpieczeństwa programu na wielu kartach. W przypadku, kiedy instalujemy w pamięci wbudowanej to nie ma różnicy w wyborze przypisania licencji, ponieważ tej wbudowanej pamięci nie można przełożyć do innego urządzenia :-).

Okno - Wybierz typ instalacji
Okno – Wybierz typ instalacji

W przypadku, kiedy po kliknięciu przycisku OK nie ma reakcji to możliwe, że:

 • program antywirusowy blokuje rejestrację. W takim przypadku należy wyłączyć zabezpieczenia komputera lub wstrzymać jego działanie, odłączyć urządzenie od komputera, uruchomić AutoMapę, wyłączyć ją za pomocą menu Koniec, podłączyć urządzenie do komputera i w instalatorze kliknąć przycisk OK.
 • po wyłączeniu AutoMapy nie zostały poprawnie zapisane dane w pamięci. Wtedy należy odłączyć urządzenie od komputera, uruchomić AutoMapę, wyłączyć ją za pomocą menu Koniec, poczekać kilka sekund – niektóre urządzenia kilka lub nawet kilkanaście sekund po wyłączeniu aplikacji zapisują dane z wyłączonego programu na karcie pamięci. Następnie należy podłączyć urządzenie do komputera i w instalatorze kliknąć przycisk OK
 • jeżeli z AutoMapy chcemy korzystać na karcie pamięci to możemy mieć zainstalowaną wersją dodatkowo w pamięci urządzenia co powoduje, że program korzysta z plików z tej pamięci, a nie z karty pamięci. W takim przypadku za pomocą eksploratora plików należy usunąć folder AutoMapa EU, który znajduje się w pamięci urządzenia, odłączyć urządzenie od komputera, uruchomić AutoMapę, wyłączyć ją za pomocą menu Koniec, podłączyć urządzenie do komputera i w instalatorze kliknąć przycisk OK.
 • karta pamięci lub pamięć wewnętrzna mogą zawierać błędy. W takim przypadku należy wykonać pełne formatowanie pamięci i ponowną instalację.

Jeżeli instalacja i rejestracją powiodą się to otrzymamy odpowiedni komunikat, który będzie nas informował, że możemy uruchomić AutoMapę i z niej korzystać.

Okno - Zakończenie instalacji
Okno – Zakończenie instalacji

Podczas przechodzenia przez kolejne okna poza przyciskiem Dalej dostępne są jeszcze Wstecz i Anuluj. Przycisk Wstecz umożliwia cofnięcie się do poprzedniego okna, co jest przydatne w przypadku, kiedy nie wybraliśmy odpowiednich składników instalacji lub miejsca instalacji. Natomiast za pomocą przycisku Anuluj możemy przerwać instalację AutoMapy. Po jego kliknięciu pojawi się okno, gdzie będzie można potwierdzić przerwanie instalacji. W oknie Zakończenie instalacji dostępne przyciski zrobią się nieaktywne, a zamiast przycisku Dalej pojawi się Zakończ, który zamyka okno instalatora.

Oceń wpis
[Maks.: 4 Średnia: 4]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.