Strona główna > Programy > AutoMapa > AutoMapa dla iOS > Menu Trasa w AutoMapie dla systemu iOS
Kategorie
AutoMapa dla iOS

Menu Trasa w AutoMapie dla systemu iOS

Menu Trasa, które dostępne jest w AutoMapie dla systemu iOS, przede wszystkim umożliwia wyznaczenie trasy. Umożliwia również modyfikację, czy sprawdzeniem podsumowania już wyznaczonej trasy. Poza tym w menu Trasa możliwe jest zapisanie trasy i wczytanie wcześniej zapisanej oraz synchronizacja tras z kontem w Dropbox.

Menu Trasa dostępne jest po kliknięciu przycisku Trasa Przycisk Trasa, który znajduje się na dolnej belce. Pojawi się wtedy okno, jak na poniższej ilustracji.

Menu Trasa
Menu Trasa

Pierwszą opcją jest Trasa, która wyświetla informację o tym, jaki mamy ustawiony typ trasy. Domyślnie jest Szybka, ale można ja zmienić, klikając tę pozycję. Pojawi się wtedy menu Typ trasy, gdzie do wyboru są takie opcje, jak:

 • Optymalna
 • Szybka
 • Łatwa
 • Krótka
 • Ciężarowa
 • Terenowa
 • Przełajowa
 • Piesza
 • Bezpieczna
Menu Typ trasy
Menu Typ trasy

Wszystkie trasy, poza Przełajową, posiadają przycisk informacji AutoMapa dla iOS - Przycisk i, który umożliwia skonfigurowanie trasy. Po kliknięciu tego przycisku pojawi się menu Opcje trasy, w której mogą być dostępne takie opcje, jak:

 • PRZEBIEG TRASY (KRÓTKA VS. SZYBKA)
 • Omijaj drogi
 • Respektuj zakazy
 • Pojazd ciężarowy
Menu Opcje trasy
Menu Opcje trasy

Opcja PRZEBIEG TRASY (KRÓTKA VS. SZYBKA) przy pomocy suwaka umożliwia skonfigurowanie, czy dany typ trasy ma bardziej uwzględniać dystans, czy szybkość dotarcia do miejsca docelowego, czyli przypominać bardziej trasę Krótką, czy Szybką. Możliwość konfiguracji tej opcji dostępna jest dla każdego typu trasy, co według mnie nie jest logicznym rozwiązaniem, co widać po powyższym zrzucie, gdzie dla trasy Szybkiej można ustawić, aby algorytm wyznaczania trasy działał, jak dla trasy Krótkiej.

Przy pomocy opcji Omijaj drogi można ustawić, jakie kategorie dróg mają być omijane podczas wyznaczania tras. Do wyboru są:

 • Nie unikaj
 • Wewnętrzne
 • Gruntowa polna
 • Gruntowa utwardzona
 • Miejska lokalna

Dla takich tras, jak Optymalna, Szybka, Łatwa, Krótka i Bezpieczna, domyślnym ustawieniem jest Gruntowa polna. Ciężarowa ma ustawioną wartość na Gruntowa utwardzona. Natomiast Terenowa i Piesza opcję omijania dróg domyślnie mają ustawioną na Nie unikaj. Po wybraniu interesującej nas pozycji program będzie omijał drogi o wybranej kategorii oraz niższych.

Kolejnym ustawieniem w menu Opcje trasy jest Respektuj zakazy. Opcja umożliwia włączenie lub wyłączenie omijania zablokowanych odcinków. Domyślnie opcja jest włączona dla wszystkich tras, poza Pieszą.

Ostatnią opcją w menu Opcje trasy jest Pojazd ciężarowy. Po włączeniu tej opcji, podczas wyznaczania trasy zostaną uwzględnione parametry pojazdu ciężarowego, które można ustawić w menu Ustawienia > Trasy > Dane pojazdu > Pojazd ciężarowy, co zostało opisane we wpisie Menu Pojazd w AutoMapie dla systemu iOS. Wszystkie trasy, poza Ciężarową, domyślnie mają wyłączoną tę opcję.

W menu Trasa, poniżej możliwości wybrania typu trasy, dostępna jest opcja do ustawienia punktów trasy. Punkty trasy można ustawić, jako:

 • Start
 • Via
 • Via okolica
 • Cel

Punkt Start jest miejscem, z którego wyznaczamy trasę. Domyślnie jest to bieżąca pozycja, ale w przypadku, kiedy chcemy zobaczyć przebieg trasy z punktu A do B, to można w tym miejscu ustawić dowolny punkt A.

Punkty Via i Via okolica znajdują się obok siebie i oba służą do ustawienia punktu pośredniego. Różnica pomiędzy nimi jest taka, że Via ustawia się dokładnie w wyznaczonym miejscu, natomiast Via okolica w okolicy wskazanego miejsca. Via okolica przydaje się przede wszystkim, kiedy chcemy jechać głównymi drogami lub obwodnica danego miasta, a nie przez jego centrum.

Punkt Cel umożliwia ustawienie punktu docelowego, czyli miejsca, gdzie chcemy dojechać.

Po kliknięciu wybranego punktu trasy pojawi się okno wyszukiwania adresu, POI, kontaktów, punktów ulubionych i GPS, czyli takie same, jakie jest po wejściu w menu Szukaj Przycisk Szukaj, które zostało opisane we wpisie Menu Szukaj w AutoMapie dla systemu iOS. Różnica jest taka, że po wybraniu punktu Menu Szukaj w AutoMapie dla systemu iOSpojawi się dodatkowy przycisk (Użyj bieżącego miejsca), który umożliwia ustawienie punktu początkowego w lokalizacji, w której obecnie się znajdujemy.

Menu Szukaj dla punktu Start
Menu Szukaj dla punktu Start

W przypadku, kiedy ustawiliśmy już jakiś punkt trasy, ale chcemy go zmienić, to wystarczy kliknąć nazwę tego punktu i ustawić nowy. Można również go skasować, przesuwając palcem w lewo tę pozycję Pojawi się wtedy przycisk Usuń. Po kliknięciu tego przycisku wybrany punkt trasy zostanie skasowany.

Usunięcie punktu trasy w menu Trasa
Usunięcie punktu trasy w menu Trasa

Poniżej miejsca do ustawiania punktów trasy znajduje się opcja Wyjazd o. Przy pomocy tej opcji można zobaczy, jak trasa będzie wyglądała w przyszłości. Może dziwnie to brzmi, ale czasami się przydaje, np. kiedy wcześniej chcemy zaplanować podróż, ponieważ AutoMapa uwzględnia natężenie ruchu w zależności od pory dnia i tygodnia, więc w środę trasa może zostać wyznaczona w jeden sposób, a w niedzielę w zupełnie inny. W związku z tym, po wejściu w menu Wyjazd o pojawi się okno, gdzie można wybrać dzień oraz godzinę wyjazdu. Po wybraniu czasu wyjazdu należy kliknąć Ustaw, aby zmiana została zapisana, co będzie widoczne w menu Trasa obok opcji Wyjazd o. Natomiast po kliknięciu Teraz, trasa zostanie wyznaczona zgodnie z aktualnym czasem.

Menu Wyjazd o
Menu Wyjazd o

Następna opcją jest Akceptuj. Przy pomocy tej opcji można ustawić, czy trasa ma przebiegać po:

 • Drogach płatnych
 • Promach
 • Autostradach
Menu Parametry
Menu Parametry

Dla takich odcinków można wybrać:

 • Pytaj
 • Akceptuj
 • Omiń

Dla opcji Drogach płatnych i Promach domyślnym ustawieniem jest Pytaj. Natomiast dla Autostradach jest Akceptuj.

W przypadku, kiedy dla danej pozycji wybrana jest opcja Pytaj, to podczas wyznaczania trasy pojawi się komunikat, w którym będzie możliwe akceptowanie lub nie, wyznaczenia trasy przez takie pozycje. Przykład widać na poniższym zrzucie ekranowym, gdzie można wybrać, czy trasa ma przebieg przez drogi płatne, czy nie. To samo może dotyczyć promów i autostrad, co będzie widać w tym komunikacie.

Komunikat Akceptujesz przebieg trasy po
Komunikat Akceptujesz przebieg trasy po

Wyznaczenie trasy możliwe jest po ustawieniu punktów trasy. Wystarczy ustawić punkt Cel, jeżeli aktualna pozycja jest znana. Następnie w menu Trasa należy kliknąć przycisk Gotowe. Pojawi się wtedy menu kontekstowe, gdzie do wyboru dostępne będą takie opcje, jak:

 • Startuj nawigację
 • Pokaż trasę
 • Zachowaj punkty
 • Anuluj
Menu kontekstowe w menu Trasa
Menu kontekstowe w menu Trasa

Przycisk Startuj nawigację umożliwia uruchomienie nawigowania z bieżącej pozycji. Jeżeli w menu Trasa ustawiliśmy ręcznie inny punkt Start, to trasa nie zostanie z niego wyznaczona, tylko z miejsca, w którym aktualnie się znajdujemy. Dzięki temu nie musimy kasować punktu Start, tylko program zrobi to za nas automatycznie.

Jeżeli nasza pozycja nie jest znana, to po kliknięciu przycisku Startuj nawigację pojawi się komunikat o treści:

Uwaga

Twoja lokalizacja jest nieznana, lub brak wystarczającej dokładności do rozpoczęcia nawigacji. Gdy znajdziesz się w zasięgu GPS, wybrana trasa zostanie wyznaczona.

Komunikat Twoja pozycja jest nieznana
Komunikat Twoja pozycja jest nieznana

Po znalezieniu sygnału ten komunikat automatycznie zniknie, ale możemy sami go zamknąć, klikając przycisk Anuluj.

Przy pomocy opcji Pokaż trasę możemy zobaczyć przebieg trasy, która zostanie wyznaczona z uwzględnieniem wybranych miejsc oraz parametrów trasy.

Po wybraniu opcji Zachowaj punkty trasa nie zostanie wyznaczona, ale zostaną zapamiętane wybrane punkty trasy. Ta opcja może się przydać, jeżeli ustawiliśmy punkty Start i Cel, ale chcemy na mapie zaznaczyć jeszcze punkt pośredni.

Kliknięcie przycisku Anuluj spowoduje ukrycie się kontekstowego menu.

W przypadku, kiedy wyznaczymy trasę, to w menu Trasa pojawi się nowa pozycja. Tą pozycją jest Podsumowanie, która umożliwia zobaczenie informacji na temat przebiegu trasy.

Menu Trasa po wyznaczeniu trasy
Menu Trasa po wyznaczeniu trasy

Po wejściu w podsumowanie pojawią się takie informacje, jak:

 • Długość trasy
 • Czas jazdy
 • Zużycie paliwa

Poniżej dostępne są wszystkie kategorie dróg, a przy nich informacje o długości trasy i czasie przejazdu daną kategorią. W skład listy kategorii wchodzą również postoje z manewrami i drogi płatne.

 • Autostrady
 • Ekspresowe
 • Międzynarodowe
 • Główne
 • Drugorzędne
 • Miejskie główne
 • Miejskie
 • Gruntowe
 • Promy
 • Postoje/manewry
 • Płatne
Menu Podsumowanie
Menu Podsumowanie

Wiadomo, że po danej kategorii drogi nie zawsze jedzie się cały czas tylko wyrywkowo, więc dane są sumowane.

Na dolnej belce menu Trasa znajduje się kilka przydatnych przycisków:

 • Przycisk Skasuj trasę Skasuj trasę
 • Przycisk Wczytaj trasę Wczytaj trasę
 • Przycisk Zapisz trasę Zapisz trasę
 • Przycisk Demo trasy Demo trasy
 • Przycisk Odwróć trasę Odwróć trasę

Po kliknięciu przycisku Skasuj trasę, ustawione punkty zostaną skasowane, ale samo skasowanie zostanie zatwierdzone dopiero po kliknięciu przycisku Gotowe. Jeżeli klikniemy Anuluj, to trasa nie zostanie skasowana.

Przy pomocy opcji Wczytaj trasę można wczytać zapisaną wcześniej trasę lub zaimportować ją z Dropbox, co szczegółowo zostało opisane we wpisie Jak zrobić kopię bezpieczeństwa AutoMapy dla systemu iOS? .

Menu Wczytaj trasę
Menu Wczytaj trasę

Opcja Zapisz trasę umożliwia zapisanie wyznaczonej trasy. Trasę można zapisać na urządzeniu, ale również wyeksportować ją na dysk Dropbox, co zostało opisane we wpisie Jak zrobić kopię bezpieczeństwa AutoMapy dla systemu iOS?.

Menu Zapisz trasę
Menu Zapisz trasę

Podczas zapisu trasy polskie znaki diakrytyczne zostaną zastąpione odpowiednikami bez ogonków.

Kolejnym przyciskiem jest Demo trasy. Przy pomocy tego przycisku można uruchomić symulację wyznaczonej trasy lub domyślnej, jeżeli nie została wyznaczona. Odtwarzanie dema wygląda tak, jak realna nawigacja, ale przy pomocy panelu Panel odtwarzania dema trasy można sterować szybkością odtwarzania. Ten panel można wywołać klikając mapę. Na panelu dostępne są przyciski oraz +, które odpowiednio zmniejszają lub zwiększają prędkość odtwarzania dema. Demo można być odtwarzane z takimi prędkościami, jak:

 • 1x
 • 2x
 • 4x
 • 8x
 • 16x
 • 32x
 • 64x

Demo trasy można wyłączyć klikając prędkość odtwarzania lub wchodząc w menu Trasa, gdzie zamiast przycisku włączenia dema pojawi się przycisk jego wyłączenia Przycisk Zakończ demo trasy.

Ostatnim przyciskiem jest Odwróć trasę. Po jego kliknięciu pojawi się menu z listą punktów trasy. Z prawej strony każdej pozycji dostępny jest przycisk Przycisk Przesuń, który umożliwia przesuwanie pozycji wyżej lub niżej. Dzięki temu można zmienić kolejność punktów trasy. Natomiast z lewej strony znajduje się przycisk Przycisk Wysuń przycisk Usuń, który umożliwia skasowanie wybranej pozycji. Po jego kliknięciu pojawi się przycisk Usuń. Po kliknięciu przycisku Usuń punkt zostanie skasowany.

Usunięcie punktu trasy w menu Odwróć trasę
Usunięcie punktu trasy w menu Odwróć trasę

Na dolnej belce opcji Odwróć trasę znajdują się przyciski Usuń wszystkie oraz Odwróć trasę. Usuń wszystkie umożliwia skasowanie ustawionych punktów trasy. Natomiast po kliknięciu Odwróć trasę, ustawione punkty odwrócą swoją kolejność. Ta opcja przydaje się, gdy dojechaliśmy do punktu docelowego i chcemy wrócić do punktu, z którego ruszyliśmy.

Oceń wpis
[Maks.: 1 Średnia: 5]

W odpowiedzi na “Menu Trasa w AutoMapie dla systemu iOS”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.