Kategorie
Strefa Płatnego Parkowania

Zielona Góra – Strefa Płatnego Parkowania

Miejscowość Zielona Góra posiada Strefę Płatnego Parkowania, która składa z dwóch części zlokalizowanych w centralnej części miasta. Cała strefa podzielona jest na jeden duży obszar, zwany Sektorem A i trzy mniejsze, które go otaczają, zwane Sektorem B. SPP obejmuje miejsca postojowe, które oznaczone są znakami D-44 i D-45.

Kategorie
Strefa Płatnego Parkowania

Koło – Strefa Płatnego Parkowania

Miejscowość Koło posiada Strefę Płatnego Parkowania, która składa się jednej części zlokalizowanej w centralnej części miasta. Strefa obejmuje miejsca postojowe przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkiej (Włocławska), które oznaczone są znakami D-44 i D-45.

Kategorie
Strefa Płatnego Parkowania

Radom – Strefa Płatnego Parkowania

Miejscowość Radom posiada Strefę Płatnego Parkowania, która składa się z dwóch części. Te części znajdują się w centrum miasta. Obejmują miejsca postojowe zlokalizowane przy drogach publicznych oraz parkingi, które ograniczone są znakami D-44 i D-45.

Kategorie
Strefa Płatnego Parkowania

Piotrków Trybunalski – Strefa Płatnego Parkowania

Miejscowość Piotrków Trybunalski posiada Strefę Płatnego Parkowania, która składa się z dwóch części. Te części znajdują się centrum miasta i obejmują miejsca postojowe zlokalizowane przy drogach publicznych, ograniczonych znakami D-44 i D-45.

Kategorie
Strefa Płatnego Parkowania

Międzywodzie – Strefa Płatnego Parkowania

Miejscowość Międzywodzie posiada Strefę Płatnego Parkowania, która składa się z kilku części. Te części obejmują miejsca postojowe zlokalizowane przy drogach publicznych, ograniczonych znakami D-44 i D-45.