Kategorie
Strefa Płatnego Parkowania

Okuninka – Strefa Płatnego Parkowania

Miejscowość Okuninka posiada Strefę Płatnego Parkowania, która obejmuje miejsca postojowe zlokalizowane przy drodze powiatowej numer 1726L (ulica Turystyczna). Miejsca postojowe, które podlegają Strefie Płatnego Parkowania, oznaczone są znakami D-44 i D-45.

Kategorie
Strefa Płatnego Parkowania

Konin – Strefa Płatnego Parkowania

Miejscowość Konin posiada Strefę Płatnego Parkowania, która podzielona jest na kilka niewielkich obszarów. Obszary strefy obejmują miejsca postojowe zlokalizowane przy drogach publicznych i parkingach, ograniczonych znakami D-44 i D-45. Do tego w Koninie dostępne są Miejskie Płatne Parkingi, na których obowiązują takie same opłaty, ale czas pobierania opłat jest inny.

Kategorie
Strefa Płatnego Parkowania

Koło – Strefa Płatnego Parkowania

Miejscowość Koło posiada Strefę Płatnego Parkowania, która składa się jednej części zlokalizowanej w centralnej części miasta. Strefa obejmuje miejsca postojowe przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkiej (Włocławska), które oznaczone są znakami D-44 i D-45.

Kategorie
Strefa Płatnego Parkowania

Skawina – Strefa Płatnego Parkowania

Miejscowość Skawina posiada niewielką Strefę Płatnego Parkowania, która obejmuje miejsca postojowe zlokalizowane w okolicach Rynku. Te miejsca postojowe oznaczone są znakami D-44 i D-45.

Kategorie
Strefa Płatnego Parkowania

Ząbki – Strefa Płatnego Parkowania

Miejscowość Ząbki posiada Strefę Płatnego Parkowania, która składa się z dwóch części, zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Strefa obejmuje miejsca postojowe, oznaczone znakami D-44 i D-45.