Kategorie
Strefa Płatnego Parkowania

Koło – Strefa Płatnego Parkowania

Miejscowość Koło posiada Strefę Płatnego Parkowania, która składa się jednej części zlokalizowanej w centralnej części miasta. Strefa obejmuje miejsca postojowe przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkiej (Włocławska), które oznaczone są znakami D-44 i D-45.

Kategorie
Strefa Płatnego Parkowania

Skawina – Strefa Płatnego Parkowania

Miejscowość Skawina posiada niewielką Strefę Płatnego Parkowania, która obejmuje miejsca postojowe zlokalizowane w okolicach Rynku. Te miejsca postojowe oznaczone są znakami D-44 i D-45.

Kategorie
Strefa Płatnego Parkowania

Ząbki – Strefa Płatnego Parkowania

Miejscowość Ząbki posiada Strefę Płatnego Parkowania, która składa się z dwóch części, zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Strefa obejmuje miejsca postojowe, oznaczone znakami D-44 i D-45.

Kategorie
Strefa Płatnego Parkowania

Płock – Strefa Płatnego Parkowania

Miejscowość Płock posiada dosyć rozległą Strefę Płatnego Parkowania, która podzielona jest na cztery podstrefy. Te sąsiadujące ze sobą podstrefy oznaczone są jako Strefa C, Strefa 2, Strefa 3 i Strefa 4. Mimo tego podziału, opłaty i czas obowiązywania jest taki sam.

Kategorie
Strefa Płatnego Parkowania

Nowy Sącz – Strefa Płatnego Parkowania

Miejscowość Nowy Sącz posiada Strefę Płatnego Parkowania, która podzielona jest na dwie podstrefy. Te podstrefy oznaczone są jako Strefa A oraz Strefa B i podzielone są na mniejsze części, znajdujące się w różnych częściach miasta.