Kategorie
AutoMapa dla Windows Phone 8

Menu Funkcje automatyczne w AutoMapie dla systemu Windows Phone

W AutoMapie dla systemu Windows Phone dostępna jest opcja Funkcje automatyczne, która pozwala na włączenie lub wyłączenie automatycznego wykonywania pewnych działań programu. W skład tych działań wchodzą takie opcje jak przełączanie w tryb nocny, obracanie w kierunku jazdy, czy lokalizowanie.

Kategorie
AutoMapa dla iOS

Menu Funkcje automatyczne w AutoMapie dla systemu iOS

W AutoMapie dla systemu iOS dostępna jest opcja Funkcje automatyczne, która pozwala na włączenie lub wyłączenie automatycznego wykonywania pewnych działań programu. W skład tych działań wchodzą takie opcje jak przełączanie w tryb nocny, obracanie w kierunku jazdy, czy lokalizowanie.

Kategorie
AutoMapa dla Windows

Funkcje automatyczne w AutoMapie dla Windows

W AutoMapie dla systemu Windows dostępna jest opcja Funkcje automatyczne, która pozwala na włączenie lub wyłączenie automatycznego wykonywania pewnych działań programu. W skład tych działań wchodzą takie opcje jak, przełączanie w tryb 3D, w tryb nocny, obracanie w kierunku jazdy oraz sprzętowe obracanie ekranu.