Kategorie
AutoMapa dla Android

Jak w AutoMapie dla Android zablokować i odblokować wybrany odcinek drogi?

AutoMapa dla systemu Android umożliwia konfigurację wielu elementów programu, ale również posiada wiele przydatnych funkcjonalności. Jedną z takich funkcjonalności jest możliwość odblokowania lub zablokowania wybranego odcinka drogi, co czasem może się przydać.

Kategorie
AutoMapa dla Android

Jak zmienić typ trasy w AutoMapie dla Android?

Domyślnym typem trasy w AutoMapie dla systemu Android jest Szybka, co nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Jeżeli trasa tego typu nam nie odpowiada, nie ma przeszkód, aby wybrać inny typ, na przykład trasę typu Łatwa. Taką zmianę typu trasy oraz opis dostępnych tras przedstawię w tym artykule.

Kategorie
AutoMapa dla Android

Jak włączyć profil ciężarowy w AutoMapie dla Android?

Domyślnie AutoMapa dla systemu Android korzysta z profilu dla samochodów osobowych. Natomiast nie ma problemu, aby w jej ustawieniach włączyć profil ciężarowy i skonfigurować parametry pojazdu tak, aby program uwzględniał je podczas wyznaczania tras.

Kategorie
AutoMapa dla Android

Jak skasować trasę w AutoMapie dla Android?

W AutoMapie dla systemu Android domyślnie po wyznaczeniu trasy i dojechaniu do celu automatycznie kasowana jest trasa. Co zrobić, gdy wyznaczymy trasę, aby zobaczyć jej przebieg, ale nie chcemy z niej skorzystać? Dobrze by było ją skasować, co w AutoMapie można szybko zrobić.

Kategorie
AutoMapa dla Android

Jak włączyć symulowanie trasy w AutoMapie dla Android?

AutoMapa dla systemu Android po wyznaczeniu trasy umożliwia włączenie jej demonstracji. Takie symulowanie trasy jest czasem przydatne, gdy chcemy lepiej przygotować się do jazdy. Jak w takim razie włączyć demo trasy?