Strona główna > Programy > AutoMapa > Opis pliku z kolorami map dla AutoMapy
Kategorie
AutoMapa

Opis pliku z kolorami map dla AutoMapy

Po zainstalowaniu AutoMapy, do wyboru domyślnie mamy kilka kolorów map. Dodatkowo w AutoMapie dla systemu Windows oraz Android można użyć kolorów, które dostępne są w serwisie Miplo.pl. Dzięki temu możemy użyć innych kolorów map, niż są dostępne w programie. Takie zestawy tworzone są przy pomocy programu MapColor Editor lub ręcznie, wpisując odpowiednie parametry i wartości w pliku mapy, co jest trudniejszą czynnością. W związku z tym, w tym wpisie przedstawię opis pliku z kolorami map.

LikeSatelite3D - widok 3D
LikeSatelite3D – widok 3D

Spis treściEdytowanie pliku z kolorami mapy

Kolory map zdefiniowane są w plikach tekstowych, które posiadają rozszerzenie .map.colors, co widać po domyślnych plikach, np. day.map.colors, znajdujących się w katalogu AutoMapa EU. Taki plik tekstowy można utworzyć przy pomocy Notatnika dostępnego w systemie Windows lub innego edytora jak Notepad++. W wybranym edytorze należy utworzyć plik tekstowy o dowolnej nazwie i wspomnianym wyżej rozszerzeniu. Kodowanie znaków w takim pliku powinno być ustawione na UTF-8.

Budowa pliku z kolorami mapy

Podstawowe informacje, z którymi należy się zapoznać przed przystąpieniem do tworzenia pliku z kolorami map, to:

  • nowy parametr należy wpisywać w nowej linii;
  • ; (średnik) jest znakiem, po którym można wstawiać komentarz, co jest pomocne w przypadku, gdy na przykład chcemy opisać daną zmianę lub nie chcemy, aby dany parametr był odczytywany przez AutoMapę;
  • = (znak równości) jest znakiem, który umożliwia przypisanie wartości (np. koloru) dla danego parametru, np. sNamePL=Test, Bk=254 190 100;
  • kolory należy podawać w modelu RGB, którego elementy oddzielone są spacją, np. 254 190 100. Niektóre elementy rysowane są w modelu RGBA, czyli do podstawowych kolorów dodany jest kanał Alfa (przezroczystość).
  • gdy nie wpiszemy danego parametru, to program automatycznie przypisze do niego domyślną wartość;
  • gdy nie wpiszemy parametrów dla trybu trójwymiarowego (3D), to uwzględnione zostaną kolory z odpowiednich parametrów dla trybu 2D i odwrotnie, dzięki czemu, gdy chcemy mieć takie same kolory w obu trybach, to wystarczy podać parametry dla jednego trybu;
  • parametry w trybie 3D mają przedrostek S3D_.

Opis pliku z kolorami mapy

Poniżej przedstawię docelowy opis pliku z kolorami map. Ze względu na to, że parametrów jest dużo, to pogrupuje je w odpowiednie sekcje, aby łatwiej się czytało, a kolejność parametrów nie ma wpływu na obsługę pliku. Nazwy sekcji będą pisane dużymi literami. W docelowym pliku ich nie powinno być lub powinny zostać poprzedzone średnikiem (;).

WSTĘP

[Map colors]pierwszy wpis, który informuje program, że plik dotyczy kolorów mapy
sNamenazwa kolorów mapy, np. sName=AutoMapa na dzien
sNameX

nazwa kolorów mapy, gdzie X oznacza skrót danego języka, np. sNameEN=AutoMapa – day mode. Dostępne są takie skróty jak: PL, DE, EN, CZ, SL, FR, NL, LT, FI, ES, PT, MX, BR, RU, RO.

KOLORY TŁA

Bk

tło

EmptySector

tło przy przesuwaniu mapy

WaterSector

duże obszary wodne

KOLORY TEKSTÓW WYŚWIETLANYCH NA MAPIE

OnMapMsgteksty wyświetlane na mapie
OnMapMsgOutlineobwódka tekstów wyświetlanych na mapie

KOLOR CZCIONKI NAZW AKWENÓW

WaterPointTextczcionka nazw akwenów

KOLORY ZNACZNIKÓW DRÓG

(STRZAŁKI KIERUNKU RUCHU, IKONY ZAKAZU RUCHU)

DirectionMarkOobwódka strzałki kierunku ruchu
DirectionMarkstrzałka kierunku ruchu
NoWayMarkOobwódka ikony zakazu ruchu
NoWayMarkwypełnienie ikony zakazu ruchu
DirectionMarkOInactiveobwódka nieaktywnej strzałki kierunku ruchu
DirectionMarkInactivenieaktywna strzałka kierunku ruchu
NoWayMarkOInactiveobwódka nieaktywnej ikony zakazu ruchu
NoWayMarkInactivewypełnienie nieaktywnej ikony zakazu ruchu

KOLORY WSKAŹNIKA NAWIGACJI

GPSPointOutline

obwódka wskaźnika nawigacji w trybie 2D

GPSPointActive

wskaźnik nawigacji w trybie 2D

GPSPointInactive

wskaźnik nawigacji w trybie 2D, gdy jest nieaktywny

GPSPointShadow

kolor cienia wskaźnika nawigacji (może mieć przezroczystość)

KOLORY WSKAŹNIKA NAWIGACJI W AUTOMAPIE DLA ANDROID

NewGPSActivekolor wskaźnika, gdy lokalizacja jest znana
NewGpsInactivekolor wskaźnika, gdy lokalizacja jest przybliżona lub jest problem z sygnałem
NewGpsMarkerShadowkolor cienia wskaźnika
NewGpsOutlineActivekolor obwódki wskaźnika, gdy lokalizacja jest znana
NewGpsOutlineInactivekolor obwódki wskaźnika, gdy lokalizacja jest przybliżona lub jest problem z sygnałem

KOLORY STRZAŁEK MANEWRÓW

ManeuverArrowOutlineobwódka poziomej strzałki manewru (może mieć przezroczystość)
ManeuverArrowInsidewypełnienie poziomej strzałki manewru (może mieć przezroczystość)
ManeuverArrow3DOutlineobwódka pionowej strzałki manewru w trybie (może mieć przezroczystość)
ManeuverArrow3Dwypełnienie pionowej strzałki manewru w trybie 3D (może mieć przezroczystość)
ManeuverArrow3DShadowcień pionowej strzałki manewru w trybie 3D (może mieć przezroczystość)

KOLORY OSTRZEGANIA O POI

WarningLinelinia pokazująca POI, o którym program ostrzega (obecnie nie jest używane)
WarningRectOutobwiednia dymka ostrzegającego o POI (obecnie nie jest używane)
WarningRectInwypełnienie dymka ostrzegającego o POI (obecnie nie jest używane)
WarningDistanceTextinformacja o odległości do POI, o którym program ostrzega (obecnie nie jest używane)
WarningDistanceTextOutlineobwiednia informacji o odległości do POI, o którym program ostrzega (obecnie nie jest używane)

KOLORY RAMKI PRZYBLIŻANIA

AreaSelectFrameHQramka pokazująca się podczas zaznaczenia obszaru do przybliżenia dla urządzeń o wysokiej rozdzielczości (może mieć przezroczystość)
AreaSelectFrameLQramka pokazująca się podczas zaznaczenia obszaru do przybliżenia

KOLORY CZCIONKI NAZW MIEJSCOWOŚCI

BasicPointTextczcionka nazw miejscowości
BasicPointTextOutlineobwódka czcionek nazw miejscowości

KOLORY PUNKTÓW POKAZUJĄCYCH MIEJSCOWOŚCI

BasicPointOutlineobramowanie punktu miejscowości
BasicPointBkg0wypełnienie punktów pokazujących stolice
BasicPointBkg1wypełnienie punktów pokazujących największe miejscowości jak Wrocław, Poznań
BasicPointBkg2wypełnienie punktów pokazujących miasta powiatowe w oddaleniu
BasicPointBkg7wypełnienie punktów pokazujących miasta powiatowe
BasicPointBkg8wypełnienie punktów pokazujących miasta gminne
BasicPointBkg9wypełnienie punktów pokazujących dzielnice
BasicPointBkg10wypełnienie punktów pokazujących wsie
BasicPointBkg12wypełnienie punktów pokazujących osiedla, większe wsie
BasicPointBkg14wypełnienie punktów pokazujących przysiółki

KOLORY RÓŻNYCH LINII (TORY, RZEKI, GRANICE)

LineColourSet1wypełnienie torów kolejowych
LineColourSet2rzeki
LineColourSet3granice w przybliżeniu
LineColourSet17granice w oddaleniu

KOLORY RÓŻNYCH OBSZARÓW W TRYBIE 2D

AreaColourSet1

obwódka torów kolejowych

AreaColourSet2

obwiednia rzek

AreaColourSet3

granice w przybliżeniu

AreaColourSet5

zarys miejscowości w przybliżeniu

AreaColourSet7

akweny

AreaColourSet8

zarysy budynków

AreaColourSet9

teren zabudowany w oddaleniu

AreaColourSet10

lasy

AreaColourSet11

zieleń

AreaColourSet13

lotniska

AreaColourSet14

cmentarze

AreaColourSet15

tereny przemysłowe

AreaColourSet16

stadiony, boiska

AreaColourSet17

granice w oddaleniu

AreaColourSet18

mielizny

DarkenedCities

 zarysy miejscowości w oddaleniu

BuildupsNear

teren zabudowany w zblizeniu

KOLORY W WIDOKU TRAFFIC

TRF_AreaColourSet1

obwódka torów kolejowych

TRF_AreaColourSet2

obwiednia rzek

TRF_AreaColourSet3

granice w przybliżeniu

TRF_AreaColourSet5

zarys miejscowości w przybliżeniu

TRF_AreaColourSet7

akweny

TRF_AreaColourSet8

zarysy budynków

TRF_AreaColourSet9

teren zabudowany w oddaleniu

TRF_AreaColourSet10

lasy

TRF_AreaColourSet11

zieleń

TRF_AreaColourSet13

lotniska

TRF_AreaColourSet14

cmentarze

TRF_AreaColourSet15

tereny przemysłowe

TRF_AreaColourSet16

stadiony, boiska

TRF_AreaColourSet17

granice w oddaleniu

TRF_AreaColourSet18

mielizny

TRF_DarkenedCities

 zarysy miejscowości w oddaleniu

TRF_BuildupsNear

teren zabudowany w zblizeniu

KOLORY PAŃSTW

CountryBase0

nieznane

CountryBase1

Andora

CountryBase2

Bułgaria

CountryBase3

Białoruś

CountryBase4

Belgia

CountryBase5

Bośnia i Hercegowina

CountryBase6

Czechy

CountryBase7

Watykan

CountryBase8

Dania

CountryBase9

Niemcy

CountryBase10

Estonia

CountryBase11

Hiszpania

CountryBase12

Francja

CountryBase13

Grecja

CountryBase14

Chorwacja

CountryBase15

Irlandia

CountryBase16

Islandia

CountryBase17

Włochy

CountryBase18

Jugosławia

CountryBase19

Łotwa

CountryBase20

Liechtenstein

CountryBase21

Litwa

CountryBase22

Luksemburg

CountryBase23

Węgry

CountryBase24

Macedonia

CountryBase25

Malta

CountryBase26

Mołdawia

CountryBase27

Monako

CountryBase28

Holandia

CountryBase29

Norwegia

CountryBase30

Austria

CountryBase31

Polska

CountryBase32

Portugalia

CountryBase33

Rumunia

CountryBase34

Rosja

CountryBase35

San Marino

CountryBase36

Szwajcaria

CountryBase37

Albania

CountryBase38

Słowenia

CountryBase39

Słowacja

CountryBase40

Finlandia

CountryBase41

Szwecja

CountryBase42

Turcja

CountryBase43

Ukraina

CountryBase44

Wlk. Brytania

CountryBase45

Gibraltar

CountryBase46

Serbia

CountryBase47

Czarnogóra

CountryBase49

Chile

CountryBase50

Brazylia

CountryBase51

Argentyna

CountryBase52

Boliwia

CountryBase55

Ekwador

CountryBase56

Falklandy

CountryBase57

Gujana

CountryBase58

Gujana Francuska

CountryBase59

Kolumbia

CountryBase60

Paragwaj

CountryBase61

Peru

CountryBase64

Surinam

CountryBase66

Urugwaj

CountryBase67

Wenezuela

CountryBase68

Meksyk

CountryBase69

Południowa Afryka

CountryBase74

Panama

KOLORY NAZW DRÓG, ULIC

StreetLabelczcionka nazw dróg
StreetLabelOutlineobwódka nazw dróg

KOLORY BLOKAD DRÓG

BlockedSegmentzablokowany odcinek
TempBlockedSegmentblokady czasowe

KOLORY ODCINKÓW ODBLOKOWANYCH

UnblockedSegmentodblokowany odcinek
TempUnblockedSegmentczasowo odblokowany odcinek

KOLOR ULICY POKAZANEJ NA MAPIE

StreetTrackulica pokazana na mapie – jej podświetlenie (może mieć przezroczystość)

KOLORY DYMKÓW Z NAZWAMI ULIC

StreetNameTooltipOutlineobwiednia dymku z nazwą ulicy (obecnie nie używane)
StreetNameTooltipBkgtło dymku z nazwą ulicy (obecnie nie używane)
StreetNameTooltipTextkolor tekstu w dymku z nazwą ulicy (obecnie nie używane)

KOLORY NUMERÓW ADRESÓW

AddressMarkLeftInnerdymek z zakresem adresowym z lewej strony drogi lub z punktem adresowym
AddressMarkRightInnerdymek z zakresem adresowym z prawej strony drogi
AddressMarkTextLczcionka dla dymku z zakresem adresowym z lewej strony drogi lub z punktem adresowym
AddressMarkTextRczcionka dla dymku z zakresem adresowym z prawej strony drogi
AddressMarkOutlineLobwódka dla dymku z zakresem adresowym z lewej strony drogi lub z punktem adresowym
AddressMarkOutlineRobwódka dla dymku z zakresem adresowym z prawej strony drogi
AddressInnerczcionka numeracji posesji
AddressOutlineobwódka czcionki numeracji posesji

KOLORY TRAS

RouteQuicktrasa Szybka (może mieć przezroczystość)
RouteOptimaltrasa Optymalna (może mieć przezroczystość)
RouteEasytrasa Łatwa (może mieć przezroczystość)
RouteSofttrasa Bezpieczna (może mieć przezroczystość)
RouteShorttrasa Krótka (może mieć przezroczystość)
Route4x4trasa Terenowa (może mieć przezroczystość)
RouteWalktrasa Piesza (może mieć przezroczystość)
RouteCrossCountryDetailtrasa Przełajowa (może mieć przezroczystość)
RoadConnectinglinia pokazująca kierunek do najbliższego punktu trasy (może mieć przezroczystość)
RouteBehindtrasa przejechana (może mieć przezroczystość)
RouteLowCategory
trasa przez drogi o zbyt niskiej kategorii (może mieć przezroczystość)
RouteForbiddentrasa przed drogi z zakazem ruchu (może mieć przezroczystość)
RouteQuick_GLtrasa Szybka w wersji dla systemu Android (może mieć przezroczystość)
RouteOptimal_GLtrasa Optymalna w wersji dla systemu Android (może mieć przezroczystość)
RouteBehind_GLtrasa przejechana w wersji dla systemu Android (może mieć przezroczystość)
RouteLowCategory_GLtrasa przez drogi o zbyt niskiej kategorii w wersji dla systemu Android (może mieć przezroczystość)
RouteForbidden_GL
trasa przed drogi z zakazem ruchu w wersji dla systemu Android (może mieć przezroczystość)

KOLORY ŚLADÓW GPS

GPSTrack0pierwszy ślad GPS (może mieć przezroczystość)
GPSTrack1drugi ślad GPS (może mieć przezroczystość)
GPSTrack2trzeci ślad GPS (może mieć przezroczystość)
GPSTrack3czwarty ślad GPS (może mieć przezroczystość)
GPSTrack4piąty ślad GPS (może mieć przezroczystość)
GPSTrack5szósty ślad GPS (może mieć przezroczystość)
GPSTrack6siódmy ślad GPS (może mieć przezroczystość)
GPSTrack7ósmy ślad GPS (może mieć przezroczystość)
GPSTrack8dziewiąty ślad GPS (może mieć przezroczystość)
GPSTrack9dziesiąty ślad GPS (może mieć przezroczystość)

KOLORY PROMÓW

FerryNwypełnienie
FerryOobwiednia
FerrySgdy pojedyncza linia

KOLORY DRÓG

NIEUŻYWANE
SegmentN1wypełnienie
SegmentO1obwiednia
SegmentS1gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)
SegmentM1pasy ruchu / separator
PIESZE
SegmentN2wypełnienie
SegmentO2obwiednia
SegmentS2gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)
SegmentM2pasy ruchu / separator
WEWNĘTRZNE, PARKINGI
SegmentN3wypełnienie
SegmentO3obwiednia
SegmentS3gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)
SegmentM3pasy ruchu / separator
RoadBoxBkg3wypełnienie dymku z numerem drogi
RoadBoxOutline3obwódka dymku z numerem drogi
RoadBoxTxt3czcionka dymku z numerem drogi
GRUNTOWE NIEUTWARDZONE (POLNE)
SegmentN4wypełnienie
SegmentO4obwiednia
SegmentS4gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)
SegmentM4pasy ruchu / separator
RoadBoxBkg4wypełnienie dymku z numerem drogi
RoadBoxOutline4obwódka dymku z numerem drogi
RoadBoxTxt4czcionka dymku z numerem drogi
GRUNTOWE UTWARDZONE
SegmentN5wypełnienie
SegmentO5obwiednia
SegmentS5gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)
SegmentM5pasy ruchu / separator
RoadBoxBkg5wypełnienie dymku z numerem drogi
RoadBoxOutline5obwódka dymku z numerem drogi
RoadBoxTxt5czcionka dymku z numerem drogi
DOJAZDOWE
SegmentN6wypełnienie
SegmentO6obwiednia
SegmentS6gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)
SegmentM6pasy ruchu / separator
RoadBoxBkg6wypełnienie dymku z numerem drogi
RoadBoxOutline6obwódka dymku z numerem drogi
RoadBoxTxt6czcionka dymku z numerem drogi
LOKALNE
SegmentN7wypełnienie
SegmentO7obwiednia
SegmentS7gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)
SegmentM7pasy ruchu / separator
RoadBoxBkg7wypełnienie dymku z numerem drogi
RoadBoxOutline7obwódka dymku z numerem drogi
RoadBoxTxt7czcionka dymku z numerem drogi
LOKALNE O DUŻYM ZNACZENIU
SegmentN8wypełnienie
SegmentO8obwiednia
SegmentS8gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)
SegmentM8pasy ruchu / separator
RoadBoxBkg8wypełnienie dymku z numerem drogi
RoadBoxOutline8obwódka dymku z numerem drogi
RoadBoxTxt8czcionka dymku z numerem drogi
GŁÓWNE POŁĄCZENIA LOKALNE
SegmentN9wypełnienie
SegmentO9obwiednia
SegmentS9gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)
SegmentM9pasy ruchu / separator
RoadBoxBkg9wypełnienie dymku z numerem drogi
RoadBoxOutline9obwódka dymku z numerem drogi
RoadBoxTxt9czcionka dymku z numerem drogi
GŁÓWNE POŁĄCZENIA LOKALNE

(np. Warszawa, al. Niepodległości)

SegmentN10wypełnienie
SegmentO10obwiednia
SegmentS10gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)
SegmentM10pasy ruchu / separator
RoadBoxBkg10wypełnienie dymku z numerem drogi
RoadBoxOutline10obwódka dymku z numerem drogi
RoadBoxTxt10czcionka dymku z numerem drogi
ŁĄCZNIKI DRÓG LOKALNYCH

(np. K w Niemczech)

SegmentN11wypełnienie
SegmentO11obwiednia
SegmentS11gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)
SegmentM11pasy ruchu / separator
RoadBoxBkg11wypełnienie dymku z numerem drogi
RoadBoxOutline11obwódka dymku z numerem drogi
RoadBoxTxt11czcionka dymku z numerem drogi
WOJEWÓDZKIE
SegmentN12wypełnienie
SegmentO12obwiednia
SegmentS12gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)
SegmentM12pasy ruchu / separator
RoadBoxBkg12wypełnienie dymku z numerem drogi
RoadBoxOutline12obwódka dymku z numerem drogi
RoadBoxTxt12czcionka dymku z numerem drogi
KRAJOWE
SegmentN13wypełnienie
SegmentO13obwiednia
SegmentS13gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)
SegmentM13pasy ruchu / separator
RoadBoxBkg13wypełnienie dymku z numerem drogi
RoadBoxOutline13obwódka dymku z numerem drogi
RoadBoxTxt13czcionka dymku z numerem drogi
MIĘDZYNARODOWE (E)
SegmentN14wypełnienie
SegmentO14obwiednia
SegmentS14gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)
SegmentM14pasy ruchu / separator
RoadBoxBkg14wypełnienie dymku z numerem drogi
RoadBoxOutline14obwódka dymku z numerem drogi
RoadBoxTxt14czcionka dymku z numerem drogi
EKSPRESOWE (S)
SegmentN15wypełnienie
SegmentO15obwiednia
SegmentS15gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)
SegmentM15pasy ruchu / separator
RoadBoxBkg15wypełnienie dymku z numerem drogi
RoadBoxOutline15obwódka dymku z numerem drogi
RoadBoxTxt15czcionka dymku z numerem drogi
AUTOSTRADY (A)
SegmentN16wypełnienie
SegmentO16obwiednia
SegmentS16gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)
SegmentM16pasy ruchu / separator
RoadBoxBkg16wypełnienie dymku z numerem drogi
RoadBoxOutline16obwódka dymku z numerem drogi
RoadBoxTxt16czcionka dymku z numerem drogi
OBWIEDNIE DRÓG
RouteOutlineObwiednia głównej trasy
RouteOutline_S2Obwiednia pierwszej trasy alternatywnej
RouteOutline_S3Obwiednia drugiej trasy alternatywnej
RouteOutline_S4Obwiednia trzeciej trasy alternatywnej

KOLORY SŁUPKÓW PIKIETAŻOWYCH

PiquetageMarkStrapgórny (diagonalny) pasek
PiquetageMarkBkgtło słupka
PiquetageMarkTxtczcionka i obwódka dymku z numerem słupka
PiquetageMarkTxtBkgtło dymku z numerem słupka
PiquetageMarkOutlineobwódka słupka

KOLORY SYGNALIZATORÓW

TrafficLightsBlockobwódka
TrafficLightsLampHgórna lampka
TrafficLightsLampMśrodkowa lampka
TrafficLightsLampLdolna lampka

KOLORY OSTATNIEGO POŁOŻENIA GPS

HistoryTrailLinelinia
HistoryTrailDirArrowstrzałki kierunku

KOLORY NIEBA

SkyZenithkolor nieba, który w trybie 3D od góry ekranu do horyzontu (SkyHorizon) rozpoczyna rysowanie gradientu
SkyHorizonkolor nieba, na którym w trybie 3D kończy się rysowanie gradientu
FogHorizonkolor mgły, który w trybie 3D od horyzontu (SkyHorizon) krótki obszar w dół rozpoczyna rysowanie gradientu
FogNearkolor mgły, który w trybie 3D do horyzontu (SkyHorizon) rozpoczyna rysowanie gradientu, zasłaniając mapę

KOLORY NATĘŻENIA RUCHU

SpeedViewColorLive0kolor natężenia ruchu dla wizualizacji LiveDrive! w skali 0-7, gdzie 0 oznacza korek, a 7 brak utrudnień
SpeedViewColorLive1
SpeedViewColorLive2
SpeedViewColorLive3
SpeedViewColorLive4
SpeedViewColorLive5
SpeedViewColorLive6
SpeedViewColorLive7
SpeedViewColorStat0kolor natężenia ruchu dla wizualizacji SmartRoutes w skali 0-7, gdzie 0 oznacza korek, a 7 brak utrudnień
SpeedViewColorStat1
SpeedViewColorStat2
SpeedViewColorStat3
SpeedViewColorStat4
SpeedViewColorStat5
SpeedViewColorStat6
SpeedViewColorStat7
SpeedViewOutlinekolor obwiedni odcinka drogi

KOLORY NAZW POI I ULUBIONYCH W AUTOMAPIE DLA ANDROID

IconLabelTextOutlinekolor obwiedni
IconLabelTextLightnessShiftzmiana poziomu jasności tekstu w przedziale 0-1
IconLabelTextSaturationShiftzmiana poziomu nasycenia tekstu w przedziale 0-1
IconLabelTextHueShiftzmiana odcienia tekstu w przedziale 0-360 stopni

KOLORY RÓŻNYCH OBSZARÓW W TRYBIE 3D

S3D_Bk

Tło

S3D_AreaColourSet1

obwódka torów kolejowych

S3D_AreaColourSet2

obwiednia rzek

S3D_AreaColourSet3

granice

S3D_AreaColourSet5

zarys miejscowości w przybliżeniu

S3D_AreaColourSet7

akweny

S3D_AreaColourSet8

zarysy budynków

S3D_AreaColourSet9

teren zabudowany

S3D_AreaColourSet10

lasy

S3D_AreaColourSet11

zieleń

S3D_AreaColourSet13

 lotniska

S3D_AreaColourSet14

 cmentarze

S3D_AreaColourSet15

 tereny przemysłowe

S3D_AreaColourSet16

 stadiony, boiska

S3D_AreaColourSet17

granice w oddaleniu

S3D_AreaColourSet18

 mielizny

KOLORY BUDYNKÓW TRÓJWYMIAROWYCH

S3D_BuildingBrightczoło (może mieć przezroczystość)
S3D_BuildingDarktył (może mieć przezroczystość)
S3D_BuildingWireFramekontur (może mieć przezroczystość)
S3D_BuildingMediumlewy bok (może mieć przezroczystość)
S3D_BuildingRoofdach (może mieć przezroczystość)

KOLORY BUDYNKÓW TRÓJWYMIAROWYCH W WIDOKU 2D

Building3dIn2dBrightczoło (może mieć przezroczystość)
Building3dIn2dDarktył (może mieć przezroczystość)
Building3dIn2dEdgekontur (może mieć przezroczystość)
Building3dIn2dMediumlewy bok (może mieć przezroczystość)
Building3dIn2dRoofdach (może mieć przezroczystość)

KOLORY PODPISÓW W TRYBIE 3D

S3D_BasicPointTextOutlineobwódka czcionek nazw miejscowości
S3D_BasicPointTextczcionka nazw miejscowości
S3D_AddressInnerczcionka numeracji posesji
S3D_AddressOutlineobwódka czcionki numeracji posesji

KOLORY DYMKÓW Z POZIOMYMI ETYKIETAMI ULIC

ULICA, KTÓRĄ WYZNACZONA JEST TRASA
BB_StreetBox_OnRoadBkgwypełnienie (może mieć przezroczystość)
BB_StreetBox_OnRoadOutlineobwódka
BB_StreetBox_OnRoadTextczcionka
BB_ThinLegkreska wskazująca drogę
ULICA, KTÓRĄ BĘDZIEMY MIJAĆ
BB_StreetBox_OffRoadHiCatBkgwypełnienie (może mieć przezroczystość)
BB_StreetBox_OffRoadHiCatOutlineobwódka
BB_StreetBox_OffRoadHiCatTextczcionka
ULICA, W KTÓRĄ NIE MOŻEMY WJECHAĆ
BB_StreetBox_OffRoadLowCatBkgwypełnienie (może mieć przezroczystość)
BB_StreetBox_OffRoadLowCatOutlineobwódka
BB_StreetBox_OffRoadLowCatTextczcionka

KOLORY WSKAŹNIKA NAWIGACJI W TRYBIE 3D

GPSPoint3DOutlineobwódka wskaźnika nawigacji
GPSPoint3DActivewskaźnik nawigacji
GPSPoint3DInactivewskaźnik nawigacji, gdy jest nieaktywny
GPSPoint3DShadowkolor cienia wskaźnika nawigacji (może mieć przezroczystość)

KOLORY SYGNALIZATORÓW W TRYBIE 3D

S3D_TrafficLightsBlockobwódka
S3D_TrafficLightsLampHgórna lampka
S3D_TrafficLightsLampMśrodkowa lampka
S3D_TrafficLightsLampLdolna lampka

KOLORY KORKÓW NA TRASIE

RouteStreetWorm_Lkolor słabszego korka dla głównej trasy
RouteStreetWorm_Mkolor mocniejszego korka dla głównej trasy
RouteStreetWorm_Hkolor najmocniejszego korka dla głównej trasy
RouteStreetWorm_S2_Lkolor słabszego korka dla pierwszej trasy alternatywnej
RouteStreetWorm_S2_Mkolor mocniejszego korka dla pierwszej trasy alternatywnej
RouteStreetWorm_S2_Hkolor najmocniejszego korka dla pierwszej trasy alternatywnej
RouteStreetWorm_S3_Lkolor słabszego korka dla drugiej trasy alternatywnej
RouteStreetWorm_S3_Mkolor mocniejszego korka dla drugiej trasy alternatywnej
RouteStreetWorm_S3_Hkolor najmocniejszego korka dla drugiej trasy alternatywnej
RouteWormLabelTextkolor podpisu pod piktogramem
RouteWormLabelTextOutlinekolor obwiedni tekstu podpisu

Inne

PoiOpacityPercentwidoczność ikon POI w procentach: 100 – pełna, 0 – brak widoczności (w AutoMapie dla Android)

Na zakończenie

Niestety podany opis pliku z kolorami map nie jest pełny, ponieważ dla niektórych parametrów nie znalazłem odzwierciedlenia na mapie. Być może dlatego, że w plikach są parametry, które w aktualnych wersjach AutoMapy nie są obsługiwane.

Podczas tworzenia tego opisu utworzyłem własne zestawy kolorów, czyli LikeSatelite i Satelite, które można pobrać z serwisu Miplo. Na tej stronie można również pobrać inne, gotowe zestawy.

Przykłaodowa zawartość pliku z kolorami mapy

Poniżej pokazana jest zawartość domyślnego zestawu, który nazwany jest AutoMapa na Dzień, a plik za niego odpowiedzialny to day.map.colors.

[Map colors]

sName=AutoMapa na dzien
sNamePL=AutoMapa na dzie=0144
sNameDE=AutoMapa bei Tag
sNameEN=AutoMapa - day mode
sNameCZ=AutoMapa pro denn=00ED provoz
sNameSL=Denn=00E1 AutoMapa
sNameFR=AutoMapa pour le jour
sNameNL=AutoMapa dagmodus
sNameLT=AutoMapa dienai
sNameFI=AutoMapa p=00E4iv=00E4lle
sNameES=AutoMapa - modo diurno
sNamePT=AutoMapa - modo de dia
sNameMX=AutoMapa - modo diurno
sNameBR=AutoMapa - modo de dia
sNameRU=AutoMapa - =0434=043D=0435=0432=043D=043E=0439 =0440=0435=0436=0438=043C
sNameRO=AutoMapa - mod zi

; =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= TRYB 2D/3D =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

;---- TLO

Bk=249 251 240
EmptySector=255 255 255
WaterSector=142 155 240

;---- NIEBO (3D)

SkyZenith=90 101 206
SkyHorizon=200 210 250
FogHorizon=200 210 250
FogNear=255 255 255

;----ROZNE TEKSTY RENDEROWANE NA MAPIE:

OnMapMsg=0 0 0
OnMapMsgOutline=240 240 255

;---- NAZWY AKWENOW

WaterPointText=60 30 180

;---- DROGI - ZNACZNIKI

DirectionMarkO=40 30 10 ; strzalka outline
DirectionMark=120 80 40 ; strzalka
NoWayMarkO=220 40 10 ; zakaz ruchu outline
NoWayMark=255 255 255 ; zakaz ruchu
DirectionMarkOInactive=128 128 128
DirectionMarkInactive=254 254 254
NoWayMarkOInactive=128 128 128
NoWayMarkInactive=192 192 192

;----PUNKT GPS 2D:

GPSPointOutline=240 240 240
GPSPointActive=24 24 100
GPSPointInactive=240 24 24

;----PUNKT GPS 3D:

GPSPoint3DOutline=240 240 240
GPSPoint3DActive=24 24 100
GPSPoint3DInactive=240 24 24
GPSPoint3DShadow=0 0 0 128

;---- STRZALKI MANEWROW

ManeuverArrowOutline=0 0 0 180
ManeuverArrowInside=255 236 82 1
ManeuverArrow3DOutline=0 0 0 32
ManeuverArrow3D = 255 236 82 1
ManeuverArrow3DShadow=0 0 0 128

;---- SLUPKI PIKIETAZOWE

PiquetageMarkStrap=250 0 0 ; diagonalny pasek
PiquetageMarkBkg=240 240 240 ; slupek
PiquetageMarkTxt=0 0 0 ; tekst
PiquetageMarkTxtBkg=240 240 240 ; tlo tekstu
PiquetageMarkOutline=0 0 0 ; obwodka

;---- "TRAILS" - ostatnie polozenia GPS

HistoryTrailLine=80 80 80
HistoryTrailDirArrow=64 64 64

;----OSTRZEZENIA O POI:

WarningLine=255 0 0
WarningRectOut=255 255 0
WarningRectIn=255 0 0
WarningDistanceText=0 0 0
WarningDistanceTextOutline=255 255 255

;----IKONY:

MapIconMarkOutline=255 0 0
MapIconMarkBk=255 0 0
MapIconMarkOutline=255 0 0
MapIconShadow=0 0 0 160

;---- RAMKA ZOOM

AreaSelectFrameHQ=0 0 255 160
AreaSelectFrameLQ=128 128 128
AreaSelectFrameErrHQ=255 0 0 160
AreaSelectFrameErrLQ=255 128 128

;---- PUNKTY MIEJSCOWOSCI:

BasicPointText=0 0 0
BasicPointTextOutline=255 255 255
BasicPointOutline=0 0 0
BasicPointBkg0=255 64 32 ; stolica
BasicPointBkg1=242 61 31
BasicPointBkg2=229 58 29
BasicPointBkg3=216 54 27
BasicPointBkg4=202 51 26
BasicPointBkg5=189 48 24
BasicPointBkg6=176 44 22
BasicPointBkg7=163 41 21
BasicPointBkg8=149 38 19
BasicPointBkg9=136 34 17
BasicPointBkg10=123 31 16 ; wies
BasicPointBkg11=110 28 14
BasicPointBkg12=96 24 12

;---- KOLEJE, LASY, WODY, ETC:

LineColourSet1=240 240 240 ; koleje
LineColourSet2=142 155 240 ; rzeki
LineColourSet3=220 220 220 ; granice
LineColourSet19=123 149 21

; ... reserved up to:

LineColourSet63=0 0 0  ; n/a
AreaColourSet1=16 16 16 ; koleje
AreaColourSet2=0 0 0 ; n/a
AreaColourSet3=40 40 40 ; granica
AreaColourSet4=0 0 0 ; n/a
AreaColourSet5=230 227 196 ;miasta
AreaColourSet6=0 0 0 ; n/a
AreaColourSet7=142 155 240 ; akweny wodne
AreaColourSet8=221 213 193 ; budynki
AreaColourSet9=230 223 192 ; teren zabudowany
AreaColourSet10=162 196 28 ; lasy
AreaColourSet11=193 226 74 ; zielen
AreaColourSet12=0 0 0 ; n/a
AreaColourSet13=224 215 158 ; lotniska
AreaColourSet14=160 186 101 ; cmentarze
AreaColourSet15=230 230 215 ; przemysl
AreaColourSet16=136 179 36 ; stadiony
AreaColourSet18=164 179 255 ; mielizny

; ... reserved up to:

AreaColourSet63=0 0 0 ; n/a
DarkenedCities=210 202 160 ; miasta w oddaleniu
BuildupsNear=244 242 223

;---- KOLORY PODSTAWOWE PANSTW:

CountryBase0=255 255 255 ; Unknown
CountryBase1=0 0 0 ; Andora
CountryBase2=250 0 20 ; Bulgaria
CountryBase3=0 50 250 ; Bialorus
CountryBase4=20 200 0 ; Belgia
CountryBase5=250 0 20 ; Bosnia i Hercegowina
CountryBase6=255 240 0 ; Czechy
CountryBase7=0 0 0 ; Watykan
CountryBase8=255 240 0 ; Dania
CountryBase9=0 50 250 ; Niemcy
CountryBase10=0 50 250 ; Estonia
CountryBase11=255 240 0 ; Hiszpania
CountryBase12=250 0 20 ; Francja
CountryBase13=20 200 0 ; Grecja
CountryBase14=255 240 0 ; Chorwacja
CountryBase15=20 200 0 ; Irlandia
CountryBase16=0 0 0 ; Islandia
CountryBase17=255 240 0 ; Wlochy
CountryBase18=255 255 255 ; reserved
CountryBase19=20 200 0 ; Lotwa
CountryBase20=0 0 0 ; Liechtenstein
CountryBase21=255 240 0 ; Litwa
CountryBase22=255 240 0 ; Luxemburg
CountryBase23=20 200 0 ; Wegry
CountryBase24=0 50 250 ; Macedonia
CountryBase25=0 0 0 ; Malta
CountryBase26=20 200 0 ; Moldawia
CountryBase27=0 0 0 ; Monaco
CountryBase28=255 240 0 ; Holandia
CountryBase29=0 50 250 ; Norwegia
CountryBase30=250 0 20 ; Austria
CountryBase31=20 200 0 ; Polska
CountryBase32=20 200 0 ; Portugalia
CountryBase33=0 50 250 ; Rumunia
CountryBase34=250 0 20 ; Rosja
CountryBase35=0 0 0 ; San Marino
CountryBase36=20 200 0 ; Szwajcaria
CountryBase37=255 240 0 ; Albania
CountryBase38=0 40 250 ; Slowenia
CountryBase39=0 40 250 ; Slowacja
CountryBase40=20 200 0 ; Finlandia
CountryBase41=250 0 20 ; Szwecja
CountryBase42=255 240 0 ; Turcja
CountryBase43=255 240 0 ; Ukraina
CountryBase44=255 240 0 ; Wlk. Brytania
CountryBase45=0 0 0 ; Gibraltar
CountryBase46=20 200 0 ; Serbia
CountryBase47=0 50 250 ; Czarnogora
CountryBase49=255 240 0 ; Chile
CountryBase50=0 50 250 ; Brazylia
CountryBase51=20 200 0 ; Argentyna
CountryBase52=250 0 20 ; Boliwia
CountryBase55=255 240 0 ; Ekwador
CountryBase56=250 0 20 ; Falklandy
CountryBase57=250 0 20 ; Gujana
CountryBase58=250 0 20 ; Gujana Francuska
CountryBase59=250 0 20 ; Kolumbia
CountryBase60=255 240 0 ; Paragwaj
CountryBase61=20 200 0 ; Peru
CountryBase64=255 240 0 ; Surinam
CountryBase66=250 0 20 ; Urugwaj
CountryBase67=255 240 0 ; Wenezuela
CountryBase68=250 0 20 ; Meksyk
CountryBase74=255 240 0 ; Panama
CountryBase69=255 240 0 ; SouthAfrica

;---- DROGI - NAZWY:

StreetLabel=40 30 0
StreetLabelOutline=250 249 233

;---- BLOKADY:

BlockedSegment=0 0 192
TempBlockedSegment=240 160 240

;---- ANTYBLOKADY:

UnblockedSegment=32 192 0
TempUnblockedSegment=0 255 64

;---- PODSWIETLANIE ULIC:

StreetTrack=32 32 255 128

;---- TOOLTIPY Z NAZWAMI ULIC:

StreetNameTooltipOutline=0 0 110
StreetNameTooltipBkg=255 255 255
StreetNameTooltipText=0 0 110

;---- ADRESY:

AddressMarkLeftInner=30 20 200
AddressMarkRightInner=255 255 255
AddressMarkLeft=0 0 90
AddressMarkRight=0 0 190
AddressMarkTextL=220 220 255
AddressMarkTextR=0 0 0
AddressMarkOutlineL=0 0 90
AddressMarkOutlineR=0 0 190
AddressInner=20 0 0
AddressOutline=250 250 250

;----TRASA:

RouteApprox=255 0 255 128
RouteDetail=0 0 255 128
RouteQuick=0 0 255 128
RouteOptimal=0 0 255 128
RouteEasy=0 0 255 128
RouteSoft=0 0 255 128
RouteShort=0 0 255 128
Route4x4=0 0 255 128
RouteWalk=0 255 255 128
RouteForbidden=180 0 0 128
RouteCrossCountryDetail=0 0 255 128
RouteBehind=128 255 0 128 ;trasa przejechana
RouteLowCategory=180 0 0 128 ;odcinki trasy o zbyt niskiej kategorii
RoadConnecting=255 0 0 128
RoadTooltipOutline=0 0 0
RoadTooltipBk=240 212 0
RoadTooltipTxt=0 0 0

;---- KOLORY SLADOW GPS:

GPSTrack0=0 255 0 128
GPSTrack1=0 255 28 128
GPSTrack2=0 255 56 128
GPSTrack3=0 255 85 128
GPSTrack4=0 255 113 128
GPSTrack5=0 255 141 128
GPSTrack6=0 255 170 128
GPSTrack7=0 255 198 128
GPSTrack8=0 255 226 128
GPSTrack9=0 255 255 128

;---- PROMY

FerryN=0 240 240 ; wypelnienie
FerryO=240 240 0 ; obwiednia
FerryS=64 240 240 ; gdy pojedyncza linia

;---- DROGA 1:

; n/a

;---- DROGA 2: Walking

SegmentN2 =179 150 98 ; wypelnienie
SegmentO2 =247 244 238 ; obwiednia
SegmentS2=209 211 175 ; gdy pojedyncza linia
SegmentM2=255 219 156 ; pasy ruchu / separator

;---- DROGA 3: Part of ETA

SegmentN3=255 219 156
SegmentO3=255 154 000
SegmentS3=198 162 99
SegmentM3=255 219 156
RoadBoxBkg3=255 219 156
RoadBoxOutline3=0 0 0
RoadBoxTxt3=0 0 0

;---- DROGA 4: Unpaved bad cond.

SegmentN4=192 191 146
SegmentO4=247 243 232
SegmentS4=165 126 99
SegmentM4=255 219 156
RoadBoxBkg4=192 191 146
RoadBoxOutline4=0 0 0
RoadBoxTxt4=0 0 0

;---- DROGA 5: Unpaved good cond.

SegmentN5=234 240 198
SegmentO5=187 180 108
SegmentS5=122 98 61
SegmentM5=255 223 115
RoadBoxBkg5=234 240 198
RoadBoxOutline5=0 0 0
RoadBoxTxt5=0 0 0

;---- DROGA 6: Local destination (low importance)

SegmentN6=248 237 165
SegmentO6=113 84 53
SegmentS6=174 135 77
SegmentM6=255 223 115
RoadBoxBkg6=248 237 165
RoadBoxOutline6=0 0 0
RoadBoxTxt6=0 0 0

;---- DROGA 7: Local

SegmentN7 =221 205 148
SegmentO7 =155 100 040
SegmentS7=195 150 100
SegmentM7=254 254 254
RoadBoxBkg7=225 200 140
RoadBoxOutline7=0 0 0
RoadBoxTxt7=0 0 0

;---- DROGA 8: Local high importance

SegmentN8 =221 206 153
SegmentO8 =133 103 41
SegmentS8=174 140 94
SegmentM8=204 181 158
RoadBoxBkg8=221 206 153
RoadBoxOutline8=0 0 0
RoadBoxTxt8=0 0 0

;---- DROGA 9: Local connecting

SegmentN9 =207 146 90
SegmentO9 =125 90 26
SegmentS9=186 128 48
SegmentM9=224 201 178
RoadBoxBkg9=160 120 70
RoadBoxOutline9=110 70 10
RoadBoxTxt9=250 250 250

;---- DROGA 10: (unused)

SegmentN10 =207 146 90
SegmentO10 =125 90 26
SegmentS10=186 128 48
SegmentM10=224 201 178
RoadBoxBkg10=160 120 70
RoadBoxOutline10=110 70 10
RoadBoxTxt10=250 250 250

;---- DROGA 11: (unused)

SegmentN11=255 205 6
SegmentO11=172 104 13
SegmentS11=223 157 36
RoadBoxBkg11=255 235 125
RoadBoxOutline11=110 70 10
RoadBoxTxt11=120 90 60

;---- DROGA 12: Secondary road

SegmentN12=255 205 6
SegmentO12=172 104 13
SegmentS12=223 157 36
RoadBoxBkg12=255 235 125
RoadBoxOutline12=110 70 10
RoadBoxTxt12=120 90 60

;---- DROGA 13: Other major

;SegmentN13
SegmentN13=238 119 102
SegmentO13=186 67 27
SegmentS13=209 82 39
RoadBoxBkg13=255 230 110
RoadBoxOutline13=0 0 0
RoadBoxTxt13=30 20 0

;---- DROGA 14: Major internationl

;SegmentN14
SegmentN14=197 54 54
SegmentO14=140 000 000
SegmentS14=184 33 29
RoadBoxBkg14=51 113 20
RoadBoxOutline14=0 50 0
RoadBoxTxt14=255 255 255

;---- DROGA 15: Express

SegmentN15=248 205 205
SegmentO15=188 18 18
SegmentS15=205 50 73
RoadBoxBkg15=248 205 205
RoadBoxOutline15=0 0 0
RoadBoxTxt15=0 0 0

;---- DROGA 16: Motorway

SegmentN16=255 255 255
SegmentO16=200 0 0
SegmentS16=226 82 97
SegmentM16=160 0 0
RoadBoxBkg16=40 30 220
RoadBoxOutline16=100 70 240
RoadBoxTxt16=255 255 255

;---- SYGNALIZATORY:

TrafficLightsBlock=20 20 20
TrafficLightsLampH=200 0 20
TrafficLightsLampM=230 170 20
TrafficLightsLampL=130 220 20

; =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= TRYB 3DR =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

;--- OBSZARY 3DR

S3D_Bk=244 240 216 ; tlo
S3D_LineColourSet1=80 80 80 ; koleje (1)
S3D_LineColourSet2=150 155 240 ; rzeki
S3D_AreaColourSet1=156 142 106 ; koleje (2)
S3D_AreaColourSet5=182 176 142 ; miasta
S3D_AreaColourSet7=150 155 240 ; akweny wodne
S3D_AreaColourSet8=195 190 167 ; budynki
S3D_AreaColourSet9=182 170 130 ; obszar zabudowany
S3D_AreaColourSet10=158 192 25 ; lasy
S3D_AreaColourSet11=189 222 72 ; zielen
S3D_AreaColourSet13=194 205 148 ; lotniska
S3D_AreaColourSet15=112 105 80 ; przemysl
S3D_AreaColourSet16=170 205 92 ; stadiony
S3D_AreaColourSet18=174 179 255 ; mielizny
S3D_BuildupsNear=150 133 105

;--- BUDYNKI 3DR

S3D_BuildingBright = 255 255 245 32
S3D_BuildingDark = 60 40 0 200
S3D_BuildingWireFrame = 225 225 225 200
S3D_BuildingMedium = 190 180 180 96
S3D_BuildingRoof = 255 255 246 64

;--- NAZWY 3DR

S3D_BasicPointTextOutline=222 220 200
S3D_BasicPointText=128 0 20
S3D_AddressInner=60 10 140
S3D_AddressOutline=220 220 200

;--- NAZWY DROG 3DR:

S3D_StreetLabel=30 10 120
S3D_StreetLabelOutline=241 240 228

;------ DROGI 3DR ------------------ ;

;--- ZNACZNIKI

S3D_DirectionMarkO=80 80 80 ; strzalka outline
S3D_DirectionMark=250 250 250 ; strzalka
S3D_NoWayMarkO=200 40 10 ; zakaz ruchu outline

;---- PROMY

S3D_FerryN=130 120 230 ; wypelnienie
S3D_FerryO=120 120 180 ; obwiednia
S3D_FerryS=64 240 240 ; gdy pojedyncza linia

;---- DROGA 3: Part of ETA

S3D_SegmentN3=238 238 230
S3D_SegmentO3=138 138 130

;---- DROGA 4: Unpaved bad cond.

S3D_SegmentN4=206 205 178
S3D_SegmentS4=192 191 146

;---- DROGA 5: Unpaved good cond.

S3D_SegmentN5=210 206 188
;200 198 168

S3D_SegmentO5=177 176 128
S3D_SegmentS5=200 198 178 ;172 170 120

;---- DROGA 6: Local destination (low importance)

S3D_SegmentN6=255 255 255
S3D_SegmentO6=171 158 137

S3D_SegmentS6=170 166 144

;---- DROGA 7: Local

S3D_SegmentN7=255 255 255
S3D_SegmentO7=161 148 127

S3D_SegmentS7=200 200 180 ;150 150 130

;---- DROGA 8: Local high importance

S3D_SegmentN8=110 100 80
S3D_SegmentO8=90 80 70
S3D_SegmentS8=130 130 130

;---- DROGA 9: Local connecting

S3D_SegmentN9=110 100 90
S3D_SegmentO9=80 70 80
S3D_SegmentS9=110 110 110
S3D_SegmentM9=240 240 240

;---- DROGA 10:

S3D_SegmentN10=120 120 120
S3D_SegmentO10=80 70 80
S3D_SegmentS10=100 100 100
S3D_SegmentM10=240 240 240

;---- DROGA 11:

S3D_SegmentN11=100 95 90
S3D_SegmentO11=80 70 60
S3D_SegmentS11=90 90 90
S3D_SegmentM11=240 240 240

;---- DROGA 12: Secondary road

S3D_SegmentN12=100 95 90
S3D_SegmentO12=80 70 60
S3D_SegmentS12=90 90 90
S3D_SegmentM12=240 240 240

;---- DROGA 13: Other major

S3D_SegmentN13=90 85 80
S3D_SegmentO13=80 70 80
S3D_SegmentS13=70 70 70
S3D_SegmentM13=240 240 240

;---- DROGA 14: Major international

S3D_SegmentN14=60 30 30
S3D_SegmentO14=55 55 55
S3D_SegmentM14=240 240 240

;---- DROGA 15: Express

S3D_SegmentN15=40 40 40
S3D_SegmentO15=0 0 0
S3D_SegmentM15=255 255 255

;---- DROGA 16: Motorway

S3D_SegmentN16=0 0 0
S3D_SegmentO16=0 0 160
S3D_SegmentM16=255 255 255

;------------

BB_StreetBox_OnRoadBkg=255 220 20 66
BB_StreetBox_OnRoadOutline=60 40 0
BB_StreetBox_OnRoadText=0 0 30
BB_ThinLeg=0 0 30
BB_StreetBox_OffRoadHiCatBkg=130 40 56 80
BB_StreetBox_OffRoadHiCatOutline=66 66 66
BB_StreetBox_OffRoadHiCatText=240 230 230
BB_StreetBox_OffRoadLowCatBkg=36 40 120 80
BB_StreetBox_OffRoadLowCatOutline=66 66 66
BB_StreetBox_OffRoadLowCatText=230 230 240

;---- SYGNALIZATORY:

S3D_TrafficLightsBlock=60 60 20
S3D_TrafficLightsLampH=150 0 40
S3D_TrafficLightsLampM=255 200 20
S3D_TrafficLightsLampL=110 170 10

 

Oceń wpis
[Maks.: 11 Średnia: 4.6]

7 odpowiedzi na “Opis pliku z kolorami map dla AutoMapy”

Tak! Wlasnie o to chodzilo. Zmienialem pliki nie w tym katalogu. Trzeba bylo w obb w pamieci wewnętrznej. Mala kawa poszla. Dzieki. Jestes wielki.

Witam. Bardzo mnie interesuje zmiana koloru i rozmiaru, zwłaszcza koloru Pionowej Strzałki Manewru (ta dodatkowa nad ulicą). Niestety, wpisywanie innego kodu koloru ( nawet samych zer 0 0 0) nie daje absolutnie nic. W wersji na WIN na urządzeniu wszystko pięknie śmigało. Na androidzie nie działa. Wpisuję odpowiedni kod coloru w wierszu ManeuverArrow3D i nic. Bez zmian. Strzałka dalej żółta.
Czerwona strzałka pionowa idealnie mi pasowała, nawet nie patrząc bezpośrednio na ekran, kątem oka widziałem zbliżający się manewr.
Czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu? Automapa android wersja 7.2.20.
Dziekuję. Bedę wdzięczny za odpowiedź.

Hm.. chyba nie ma u mnie pliku
Bright.map.colors. Są day.map.colors, dayColor.map.colors, dayPaper.map.colors, dayPastel.map.colors,
dayPrint.map.colors…itd
Oraz nocne odpowiedniki.
Może chodzi o wersję androida? Mam 7.0
We wszystkich plikach robiłem edycję wiersza ManeuverArrow3D i nic. Tam gdzie „fabrycznie” żółta jest żółta, tam gdzie szara jest szara. Nie potrafię uzyskać czerwonego koloru. 🙁

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.