Opis pliku z kolorami map dla AutoMapy

Po zainstalowaniu AutoMapy, do wyboru domyślnie mamy kilka kolorów map. Dodatkowo w AutoMapie dla systemu Windows oraz Android można użyć kolorów, które dostępne są w serwisie Miplo.pl. Dzięki temu możemy użyć innych kolorów map, niż są dostępne w programie. Takie zestawy tworzone są przy pomocy programu MapColor Editor lub ręcznie, wpisując odpowiednie parametry i wartości w pliku mapy, co jest trudniejszą czynnością. W związku z tym, w tym wpisie przedstawię opis pliku z kolorami map.

LikeSatelite3D - widok 3D
LikeSatelite3D – widok 3D

Kolory map zdefiniowane są w plikach tekstowych, które posiadają rozszerzenie .map.colors, co widać po domyślnych plikach, np. day.map.colors, znajdujących się w katalogu AutoMapa EU. Taki plik tekstowy można utworzyć przy pomocy Notatnika dostępnego w systemie Windows lub innego edytora jak Notepad++. W wybranym edytorze należy utworzyć plik tekstowy o dowolnej nazwie i wspomnianym wyżej rozszerzeniu. Kodowanie znaków w takim pliku powinno być ustawione na UTF-8.

Podstawowe informacje, z którymi należy się zapoznać przed przystąpieniem do tworzenia pliku z kolorami map, to:

  • nowy parametr należy wpisywać w nowej linii;
  • ; (średnik) jest znakiem, po którym można wstawiać komentarz, co jest pomocne w przypadku, gdy na przykład chcemy opisać daną zmianę lub nie chcemy, aby dany parametr był odczytywany przez AutoMapę;
  • = (znak równości) jest znakiem, który umożliwia przypisanie wartości (np. koloru) dla danego parametru, np. sNamePL=Test, Bk=254 190 100;
  • kolory należy podawać w modelu RGB, którego elementy oddzielone są spacją, np. 254 190 100. Niektóre elementy rysowane są w modelu RGBA, czyli do podstawowych kolorów dodany jest kanał Alfa (przezroczystość).
  • gdy nie wpiszemy danego parametru, to program automatycznie przypisze do niego domyślną wartość;
  • gdy nie wpiszemy parametrów dla trybu trójwymiarowego (3D), to uwzględnione zostaną kolory z odpowiednich parametrów dla trybu 2D i odwrotnie, dzięki czemu, gdy chcemy mieć takie same kolory w obu trybach, to wystarczy podać parametry dla jednego trybu;
  • parametry w trybie 3D mają przedrostek S3D_.

Poniżej przedstawię docelowy opis pliku z kolorami map. Ze względu na to, że parametrów jest dużo, to pogrupuje je w odpowiednie sekcje, aby łatwiej się czytało, a kolejność parametrów nie ma wpływu na obsługę pliku. Nazwy sekcji będą pisane dużymi literami. W docelowym pliku ich nie powinno być lub powinny zostać poprzedzone średnikiem (;).

WSTĘP
[Map colors] pierwszy wpis, który informuje program, że plik dotyczy kolorów mapy

sName

nazwa kolorów mapy, np. sName=AutoMapa na dzien

sNameX

nazwa kolorów mapy, gdzie X oznacza skrót danego języka, np. sNameEN=AutoMapa – day mode. Dostępne są takie skróty jak: PL, DE, EN, CZ, SL, FR, NL, LT, FI, ES, PT, MX, BR, RU, RO.

KOLORY TŁA

Bk

tło

EmptySector

tło przy przesuwaniu mapy

WaterSector

duże obszary wodne

KOLORY TEKSTÓW WYŚWIETLANYCH NA MAPIE

OnMapMsg

teksty wyświetlane na mapie

OnMapMsgOutline

obwódka tekstów wyświetlanych na mapie

KOLOR CZCIONKI NAZW AKWENÓW

WaterPointText

czcionka nazw akwenów

KOLORY ZNACZNIKÓW DRÓG

(STRZAŁKI KIERUNKU RUCHU, IKONY ZAKAZU RUCHU)

DirectionMarkO

obwódka strzałki kierunku ruchu

DirectionMark

strzałka kierunku ruchu

NoWayMarkO

obwódka ikony zakazu ruchu

NoWayMark

wypełnienie ikony zakazu ruchu

KOLORY WSKAŹNIKA NAWIGACJI

GPSPointOutline

obwódka wskaźnika nawigacji w trybie 2D

GPSPointActive

wskaźnik nawigacji w trybie 2D

GPSPointInactive

wskaźnik nawigacji w trybie 2D, gdy jest nieaktywny

GPSPointShadow

kolor cienia wskaźnika nawigacji (może mieć przezroczystość)

KOLORY WSKAŹNIKA NAWIGACJI W AUTOMAPIE DLA ANDROID

NewGPSActive

kolor wskaźnika, gdy lokalizacja jest znana

NewGpsInactive

kolor wskaźnika, gdy lokalizacja jest przybliżona lub jest problem z sygnałem

NewGpsMarkerShadow

kolor cienia wskaźnika

NewGpsOutlineActive

kolor obwódki wskaźnika, gdy lokalizacja jest znana

NewGpsOutlineInactive

kolor obwódki wskaźnika, gdy lokalizacja jest przybliżona lub jest problem z sygnałem

KOLORY STRZAŁEK MANEWRÓW

ManeuverArrowOutline

obwódka poziomej strzałki manewru (może mieć przezroczystość)

ManeuverArrowInside

wypełnienie poziomej strzałki manewru (może mieć przezroczystość)

ManeuverArrow3DOutline

obwódka pionowej strzałki manewru w trybie (może mieć przezroczystość)

ManeuverArrow3D

wypełnienie pionowej strzałki manewru w trybie (może mieć przezroczystość)

KOLORY OSTRZEGANIA O POI

WarningLine

linia pokazująca POI, o którym program ostrzega

KOLORY RAMKI PRZYBLIŻANIA

AreaSelectFrameHQ

ramka pokazująca się podczas zaznaczenia obszaru do przybliżenia dla urządzeń o wysokiej rozdzielczości (może mieć przezroczystość)

AreaSelectFrameLQ

ramka pokazująca się podczas zaznaczenia obszaru do przybliżenia

KOLORY CZCIONKI NAZW MIEJSCOWOŚCI

BasicPointText

czcionka nazw miejscowości

BasicPointTextOutline

obwódka czcionek nazw miejscowości

KOLORY PUNKTÓW POKAZUJĄCYCH MIEJSCOWOŚCI

BasicPointOutline

obramowanie punktu miejscowości

BasicPointBkg0

wypełnienie punktów pokazujących stolice

BasicPointBkg1

wypełnienie punktów pokazujących największe miejscowości jak Wrocław, Poznań

BasicPointBkg2

wypełnienie punktów pokazujących miasta powiatowe w oddaleniu

BasicPointBkg7

wypełnienie punktów pokazujących miasta powiatowe

BasicPointBkg8

wypełnienie punktów pokazujących miasta gminne

BasicPointBkg9

wypełnienie punktów pokazujących dzielnice

BasicPointBkg10

wypełnienie punktów pokazujących wsie

BasicPointBkg12

wypełnienie punktów pokazujących osiedla, większe wsie

BasicPointBkg14

wypełnienie punktów pokazujących przysiółki

KOLORY RÓŻNYCH LINII (TORY, RZEKI, GRANICE)

LineColourSet1

wypełnienie torów kolejowych

LineColourSet2

rzeki

LineColourSet3

granice w przybliżeniu

LineColourSet17

granice w oddaleniu

KOLORY RÓŻNYCH OBSZARÓW W TRYBIE 2D

AreaColourSet1

obwódka torów kolejowych

AreaColourSet2

obwiednia rzek

AreaColourSet3

granice w przybliżeniu

AreaColourSet5

zarys miejscowości w przybliżeniu

AreaColourSet7

akweny

AreaColourSet8

zarysy budynków

AreaColourSet9

teren zabudowany

AreaColourSet10

lasy

AreaColourSet11

zieleń

AreaColourSet13

lotniska

AreaColourSet14

cmentarze

AreaColourSet15

tereny przemysłowe

AreaColourSet16

stadiony, boiska

AreaColourSet17

granice w oddaleniu

AreaColourSet18

mielizny

DarkenedCities

 zarysy miejscowości w oddaleniu
KOLORY PAŃSTW

CountryBase0

nieznane

CountryBase1

Andora

CountryBase2

Bułgaria

CountryBase3

Białoruś

CountryBase4

Belgia

CountryBase5

Bośnia i Hercegowina

CountryBase6

Czechy

CountryBase7

Watykan

CountryBase8

Dania

CountryBase9

Niemcy

CountryBase10

 Estonia

CountryBase11

Hiszpania

CountryBase12

Francja

CountryBase13

Grecja

CountryBase14

 Chorwacja

CountryBase15

 Irlandia

CountryBase16

 Islandia

CountryBase17

 Włochy

CountryBase18

 Jugosławia

CountryBase19

 Łotwa

CountryBase20

 Liechtenstein

CountryBase21

 Litwa

CountryBase22

 Luksemburg

CountryBase23

 Węgry

CountryBase24

 Macedonia

CountryBase25

 Malta

CountryBase26

 Mołdawia

CountryBase27

 Monako

CountryBase28

 Holandia

CountryBase29

 Norwegia

CountryBase30

 Austria

CountryBase31

 Polska

CountryBase32

 Portugalia

CountryBase33

 Rumunia

CountryBase34

 Rosja

CountryBase35

 San Marino

CountryBase36

 Szwajcaria

CountryBase37

 Albania

CountryBase38

 Słowenia

CountryBase39

 Słowacja

CountryBase40

 Finlandia

CountryBase41

 Szwecja

CountryBase42

 Turcja

CountryBase43

 Ukraina

CountryBase44

 Wlk. Brytania
KOLORY NAZW DRÓG, ULIC

StreetLabel

czcionka nazw dróg

StreetLabelOutline

obwódka nazw dróg

KOLORY BLOKAD DRÓG

BlockedSegment

zablokowany odcinek

TempBlockedSegment

blokady czasowe

KOLORY ODCINKÓW ODBLOKOWANYCH

UnblockedSegment

odblokowany odcinek

TempUnblockedSegment

czasowo odblokowany odcinek

KOLORY NUMERÓW ADRESÓW

AddressMarkLeftInner

dymek z zakresem adresowym z lewej strony drogi lub z punktem adresowym

AddressMarkRightInner

dymek z zakresem adresowym z prawej strony drogi

AddressMarkTextL

czcionka dla dymku z zakresem adresowym z lewej strony drogi lub z punktem adresowym

AddressMarkTextR

czcionka dla dymku z zakresem adresowym z prawej strony drogi

AddressMarkOutlineL

obwódka dla dymku z zakresem adresowym z lewej strony drogi lub z punktem adresowym

AddressMarkOutlineR

obwódka dla dymku z zakresem adresowym z prawej strony drogi

AddressInner

czcionka numeracji posesji

AddressOutline

obwódka czcionki numeracji posesji

KOLORY TRAS

RouteQuick

trasa Szybka (może mieć przezroczystość)

RouteOptimal

trasa Optymalna (może mieć przezroczystość)

RouteEasy

trasa Łatwa (może mieć przezroczystość)

RouteSoft

trasa Bezpieczna (może mieć przezroczystość)

RouteShort

trasa Krótka (może mieć przezroczystość)

Route4x4

trasa Terenowa (może mieć przezroczystość)

RouteWalk

trasa Piesza (może mieć przezroczystość)

RouteCrossCountryDetail

trasa Przełajowa (może mieć przezroczystość)

RoadConnecting

linia pokazująca kierunek do najbliższego punktu trasy (może mieć przezroczystość)

KOLORY ŚLADÓW GPS

GPSTrack0

pierwszy ślad GPS (może mieć przezroczystość)

GPSTrack1

drugi ślad GPS (może mieć przezroczystość)

GPSTrack2

trzeci ślad GPS (może mieć przezroczystość)

GPSTrack3

czwarty ślad GPS (może mieć przezroczystość)

GPSTrack4

piąty ślad GPS (może mieć przezroczystość)

GPSTrack5

szósty ślad GPS (może mieć przezroczystość)

GPSTrack6

siódmy ślad GPS (może mieć przezroczystość)

GPSTrack7

ósmy ślad GPS (może mieć przezroczystość)

GPSTrack8

dziewiąty ślad GPS (może mieć przezroczystość)

GPSTrack9

dziesiąty ślad GPS (może mieć przezroczystość)

KOLORY PROMÓW

FerryN

wypełnienie

FerryO

obwiednia

FerryS

gdy pojedyncza linia

KOLORY DRÓG
NIEUŻYWANE PIESZEWEWNĘTRZNE, PARKINGIGRUNTOWE NIEUTWARDZONE (POLNE)GRUNTOWE UTWARDZONEDOJAZDOWELOKALNELOKALNE O DUŻYM ZNACZENIUGŁÓWNE POŁĄCZENIA LOKALNEGŁÓWNE POŁĄCZENIA LOKALNEŁĄCZNIKI DRÓG LOKALNYCHWOJEWÓDZKIEKRAJOWEMIĘDZYNARODOWE (E) EKSPRESOWE (S)AUTOSTRADY (A)

SegmentN1

wypełnienie

SegmentO1

obwiednia

SegmentS1

gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)

SegmentM1

pasy ruchu / separator

 

SegmentN2

wypełnienie

SegmentO2

obwiednia

SegmentS2

gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)

SegmentM2

pasy ruchu / separator

SegmentN3

wypełnienie

SegmentO3

obwiednia

SegmentS3

gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)

SegmentM3

pasy ruchu / separator

RoadBoxBkg3

wypełnienie dymku z numerem drogi

RoadBoxOutline3

obwódka dymku z numerem drogi

RoadBoxTxt3

czcionka dymku z numerem drogi

SegmentN4

wypełnienie

SegmentO4

obwiednia

SegmentS4

gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)

SegmentM4

pasy ruchu / separator

RoadBoxBkg4

wypełnienie dymku z numerem drogi

RoadBoxOutline4

obwódka dymku z numerem drogi

RoadBoxTxt4

czcionka dymku z numerem drogi

SegmentN5

wypełnienie

SegmentO5

obwiednia

SegmentS5

gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)

SegmentM5

pasy ruchu / separator

RoadBoxBkg5

wypełnienie dymku z numerem drogi

RoadBoxOutline5

obwódka dymku z numerem drogi

RoadBoxTxt5

czcionka dymku z numerem drogi

SegmentN6

wypełnienie

SegmentO6

obwiednia

SegmentS6

gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)

SegmentM6

pasy ruchu / separator

RoadBoxBkg6

wypełnienie dymku z numerem drogi

RoadBoxOutline6

obwódka dymku z numerem drogi

RoadBoxTxt6

czcionka dymku z numerem drogi

SegmentN7

wypełnienie

SegmentO7

obwiednia

SegmentS7

gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)

SegmentM7

pasy ruchu / separator

RoadBoxBkg7

wypełnienie dymku z numerem drogi

RoadBoxOutline7

obwódka dymku z numerem drogi

RoadBoxTxt7

czcionka dymku z numerem drogi

SegmentN8

wypełnienie

SegmentO8

obwiednia

SegmentS8

gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)

SegmentM8

pasy ruchu / separator

RoadBoxBkg8

wypełnienie dymku z numerem drogi

RoadBoxOutline8

obwódka dymku z numerem drogi

RoadBoxTxt8

czcionka dymku z numerem drogi

SegmentN9

wypełnienie

SegmentO9

obwiednia

SegmentS9

gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)

SegmentM9

pasy ruchu / separator

RoadBoxBkg9

wypełnienie dymku z numerem drogi

RoadBoxOutline9

obwódka dymku z numerem drogi

RoadBoxTxt9

czcionka dymku z numerem drogi

(np. Warszawa, al. Niepodległości)

SegmentN10

wypełnienie

SegmentO10

obwiednia

SegmentS10

gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)

SegmentM10

pasy ruchu / separator

RoadBoxBkg10

wypełnienie dymku z numerem drogi

RoadBoxOutline10

obwódka dymku z numerem drogi

RoadBoxTxt10

czcionka dymku z numerem drogi

(np. K w Niemczech)

SegmentN11

wypełnienie

SegmentO11

obwiednia

SegmentS11

gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)

SegmentM11

pasy ruchu / separator

RoadBoxBkg11

wypełnienie dymku z numerem drogi

RoadBoxOutline11

obwódka dymku z numerem drogi

RoadBoxTxt11

czcionka dymku z numerem drogi

SegmentN12

wypełnienie

SegmentO12

obwiednia

SegmentS12

gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)

SegmentM12

pasy ruchu / separator

RoadBoxBkg12

wypełnienie dymku z numerem drogi

RoadBoxOutline12

obwódka dymku z numerem drogi

RoadBoxTxt12

czcionka dymku z numerem drogi

SegmentN13

wypełnienie

SegmentO13

obwiednia

SegmentS13

gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)

SegmentM13

pasy ruchu / separator

RoadBoxBkg13

wypełnienie dymku z numerem drogi

RoadBoxOutline13

obwódka dymku z numerem drogi

RoadBoxTxt13

czcionka dymku z numerem drogi

SegmentN14

wypełnienie

SegmentO14

obwiednia

SegmentS14

gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)

SegmentM14

pasy ruchu / separator

RoadBoxBkg14

wypełnienie dymku z numerem drogi

RoadBoxOutline14

obwódka dymku z numerem drogi

RoadBoxTxt14

czcionka dymku z numerem drogi

SegmentN15

wypełnienie

SegmentO15

obwiednia

SegmentS15

gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)

SegmentM15

pasy ruchu / separator

RoadBoxBkg15

wypełnienie dymku z numerem drogi

RoadBoxOutline15

obwódka dymku z numerem drogi

RoadBoxTxt15

czcionka dymku z numerem drogi

SegmentN16

wypełnienie

SegmentO16

obwiednia

SegmentS16

gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)

SegmentM16

pasy ruchu / separator

RoadBoxBkg16

wypełnienie dymku z numerem drogi

RoadBoxOutline16

obwódka dymku z numerem drogi

RoadBoxTxt16

czcionka dymku z numerem drogi

KOLORY SŁUPKÓW PIKIETAŻOWYCH

PiquetageMarkStrap

górny (diagonalny) pasek

PiquetageMarkBkg

tło słupka

PiquetageMarkTxt

czcionka i obwódka dymku z numerem słupka

PiquetageMarkTxtBkg

tło dymku z numerem słupka

PiquetageMarkOutline

obwódka słupka

KOLORY SYGNALIZATORÓW

TrafficLightsBlock

obwódka

TrafficLightsLampH

górna lampka

TrafficLightsLampM

środkowa lampka

TrafficLightsLampL

dolna lampka

KOLORY OSTATNIEGO POŁOŻENIA GPS

HistoryTrailLine

linia

HistoryTrailDirArrow

strzałki kierunku

KOLORY NIEBA

SkyZenith

kolor nieba, który w trybie 3D od góry ekranu do horyzontu (SkyHorizon) rozpoczyna rysowanie gradientu

SkyHorizon

kolor nieba, na którym w trybie 3D kończy się rysowanie gradientu

FogHorizon

kolor mgły, który w trybie 3D od horyzontu (SkyHorizon) krótki obszar w dół rozpoczyna rysowanie gradientu

FogNear

kolor mgły, który w trybie 3D do horyzontu (SkyHorizon) rozpoczyna rysowanie gradientu, zasłaniając mapę

KOLORY NATĘŻENIA RUCHU

SpeedViewColorLive0

kolor natężenia ruchu dla wizualizacji LiveDrive! w skali 0-7, gdzie 0 oznacza korek, a 7 brak utrudnień

SpeedViewColorLive1

SpeedViewColorLive2

SpeedViewColorLive3

SpeedViewColorLive4

SpeedViewColorLive5

SpeedViewColorLive6

SpeedViewColorLive7

SpeedViewColorStat0

kolor natężenia ruchu dla wizualizacji SmartRoutes w skali 0-7, gdzie 0 oznacza korek, a 7 brak utrudnień

SpeedViewColorStat1

SpeedViewColorStat2

SpeedViewColorStat3

SpeedViewColorStat4

SpeedViewColorStat5

SpeedViewColorStat6

SpeedViewColorStat7

SpeedViewOutline

kolor obwiedni odcinka drogi

KOLORY RÓŻNYCH OBSZARÓW W TRYBIE 3D

S3D_Bk

Tło

S3D_AreaColourSet1

obwódka torów kolejowych

S3D_AreaColourSet2

obwiednia rzek

S3D_AreaColourSet3

granice

S3D_AreaColourSet5

zarys miejscowości w przybliżeniu

S3D_AreaColourSet7

akweny

S3D_AreaColourSet8

zarysy budynków

S3D_AreaColourSet9

teren zabudowany

S3D_AreaColourSet10

lasy

S3D_AreaColourSet11

zieleń

S3D_AreaColourSet13

 lotniska

S3D_AreaColourSet14

 cmentarze

S3D_AreaColourSet15

 tereny przemysłowe

S3D_AreaColourSet16

 stadiony, boiska

S3D_AreaColourSet17

granice w oddaleniu

S3D_AreaColourSet18

 mielizny
KOLORY BUDYNKÓW TRÓJWYMIAROWYCH

S3D_BuildingBright

czoło (może mieć przezroczystość)

S3D_BuildingDark

tył (może mieć przezroczystość)

S3D_BuildingWireFrame

kontur (może mieć przezroczystość)

S3D_BuildingMedium

lewy bok (może mieć przezroczystość)

S3D_BuildingRoof

dach (może mieć przezroczystość)

KOLORY PODPISÓW W TRYBIE 3D

S3D_BasicPointTextOutline

obwódka czcionek nazw miejscowości

S3D_BasicPointText

czcionka nazw miejscowości

S3D_AddressInner

czcionka numeracji posesji

S3D_AddressOutline

obwódka czcionki numeracji posesji

KOLORY DYMKÓW Z POZIOMYMI ETYKIETAMI ULIC
ULICA, KTÓRĄ WYZNACZONA JEST TRASAULICA, KTÓRĄ BĘDZIEMY MIJAĆULICA, W KTÓRĄ NIE MOŻEMY WJECHAĆ

BB_StreetBox_OnRoadBkg

wypełnienie (może mieć przezroczystość)

BB_StreetBox_OnRoadOutline

obwódka

BB_StreetBox_OnRoadText

czcionka

BB_ThinLeg

kreska wskazująca drogę

BB_StreetBox_OffRoadHiCatBkg

wypełnienie (może mieć przezroczystość)

BB_StreetBox_OffRoadHiCatOutline

obwódka

BB_StreetBox_OffRoadHiCatText

czcionka

BB_StreetBox_OffRoadLowCatBkg

wypełnienie (może mieć przezroczystość)

BB_StreetBox_OffRoadLowCatOutline

obwódka

BB_StreetBox_OffRoadLowCatText

czcionka

KOLORY WSKAŹNIKA NAWIGACJI W TRYBIE 3D

GPSPoint3DOutline

obwódka wskaźnika nawigacji

GPSPoint3DActive

wskaźnik nawigacji

GPSPoint3DInactive

wskaźnik nawigacji, gdy jest nieaktywny

GPSPoint3DShadow

kolor cienia wskaźnika nawigacji (może mieć przezroczystość)

KOLORY SYGNALIZATORÓW W TRYBIE 3D

S3D_TrafficLightsBlock

obwódka

S3D_TrafficLightsLampH

górna lampka

S3D_TrafficLightsLampM

środkowa lampka

S3D_TrafficLightsLampL

dolna lampka

Niestety podany opis pliku z kolorami map nie jest pełny, ponieważ dla niektórych parametrów nie znalazłem odzwierciedlenia na mapie. Być może dlatego, że w plikach są parametry, które w aktualnych wersjach AutoMapy nie są obsługiwane.

Podczas tworzenia tego opisu utworzyłem własne zestawy kolorów, czyli LikeSatelite i Satelite, które można pobrać z serwisu Miplo. Na tej stronie można również pobrać inne, gotowe zestawy.

Poniżej pokazana jest zawartość domyślnego zestawu, który nazwany jest AutoMapa na Dzień, a plik za niego odpowiedzialny to day.map.colors.

[Głosów: 9   Average: 4.6/5]
Podoba się Wam to, co robię? Wesprzyj mnie przez LiKoToN w PayPal

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.