Strona główna > Programy > AutoMapa > Opis pliku z kolorami map dla AutoMapy
Kategorie
AutoMapa

Opis pliku z kolorami map dla AutoMapy

Po zainstalowaniu AutoMapy, do wyboru domyślnie mamy kilka kolorów map. Dodatkowo w AutoMapie dla systemu Windows oraz Android można użyć kolorów, które dostępne są w serwisie Miplo.pl. Dzięki temu możemy użyć innych kolorów map, niż są dostępne w programie. Takie zestawy tworzone są przy pomocy programu MapColor Editor lub ręcznie, wpisując odpowiednie parametry i wartości w pliku mapy, co jest trudniejszą czynnością. W związku z tym, w tym wpisie przedstawię opis pliku z kolorami map.

LikeSatelite3D - widok 3D
LikeSatelite3D – widok 3D

Spis treściEdytowanie pliku z kolorami mapy

Kolory map zdefiniowane są w plikach tekstowych, które posiadają rozszerzenie .map.colors, co widać po domyślnych plikach, np. day.map.colors, znajdujących się w katalogu AutoMapa EU. Taki plik tekstowy można utworzyć przy pomocy Notatnika dostępnego w systemie Windows lub innego edytora jak Notepad++. W wybranym edytorze należy utworzyć plik tekstowy o dowolnej nazwie i wspomnianym wyżej rozszerzeniu. Kodowanie znaków w takim pliku powinno być ustawione na UTF-8.

Budowa pliku z kolorami mapy

Podstawowe informacje, z którymi należy się zapoznać przed przystąpieniem do tworzenia pliku z kolorami map, to:

  • nowy parametr należy wpisywać w nowej linii;
  • ; (średnik) jest znakiem, po którym można wstawiać komentarz, co jest pomocne w przypadku, gdy na przykład chcemy opisać daną zmianę lub nie chcemy, aby dany parametr był odczytywany przez AutoMapę;
  • = (znak równości) jest znakiem, który umożliwia przypisanie wartości (np. koloru) dla danego parametru, np. sNamePL=Test, Bk=254 190 100;
  • kolory należy podawać w modelu RGB, którego elementy oddzielone są spacją, np. 254 190 100. Niektóre elementy rysowane są w modelu RGBA, czyli do podstawowych kolorów dodany jest kanał Alfa (przezroczystość).
  • gdy nie wpiszemy danego parametru, to program automatycznie przypisze do niego domyślną wartość;
  • gdy nie wpiszemy parametrów dla trybu trójwymiarowego (3D), to uwzględnione zostaną kolory z odpowiednich parametrów dla trybu 2D i odwrotnie, dzięki czemu, gdy chcemy mieć takie same kolory w obu trybach, to wystarczy podać parametry dla jednego trybu;
  • parametry w trybie 3D mają przedrostek S3D_.

Opis pliku z kolorami mapy

Poniżej przedstawię docelowy opis pliku z kolorami map. Ze względu na to, że parametrów jest dużo, to pogrupuje je w odpowiednie sekcje, aby łatwiej się czytało, a kolejność parametrów nie ma wpływu na obsługę pliku. Nazwy sekcji będą pisane dużymi literami. W docelowym pliku ich nie powinno być lub powinny zostać poprzedzone średnikiem (;).

WSTĘP

[Map colors] pierwszy wpis, który informuje program, że plik dotyczy kolorów mapy
sName nazwa kolorów mapy, np. sName=AutoMapa na dzien
sNameX

nazwa kolorów mapy, gdzie X oznacza skrót danego języka, np. sNameEN=AutoMapa – day mode. Dostępne są takie skróty jak: PL, DE, EN, CZ, SL, FR, NL, LT, FI, ES, PT, MX, BR, RU, RO.

KOLORY TŁA

Bk

tło

EmptySector

tło przy przesuwaniu mapy

WaterSector

duże obszary wodne

KOLORY TEKSTÓW WYŚWIETLANYCH NA MAPIE

OnMapMsg teksty wyświetlane na mapie
OnMapMsgOutline obwódka tekstów wyświetlanych na mapie

KOLOR CZCIONKI NAZW AKWENÓW

WaterPointText czcionka nazw akwenów

KOLORY ZNACZNIKÓW DRÓG

(STRZAŁKI KIERUNKU RUCHU, IKONY ZAKAZU RUCHU)

DirectionMarkO obwódka strzałki kierunku ruchu
DirectionMark strzałka kierunku ruchu
NoWayMarkO obwódka ikony zakazu ruchu
NoWayMark wypełnienie ikony zakazu ruchu

KOLORY WSKAŹNIKA NAWIGACJI

GPSPointOutline

obwódka wskaźnika nawigacji w trybie 2D

GPSPointActive

wskaźnik nawigacji w trybie 2D

GPSPointInactive

wskaźnik nawigacji w trybie 2D, gdy jest nieaktywny

GPSPointShadow

kolor cienia wskaźnika nawigacji (może mieć przezroczystość)

KOLORY WSKAŹNIKA NAWIGACJI W AUTOMAPIE DLA ANDROID

NewGPSActive kolor wskaźnika, gdy lokalizacja jest znana
NewGpsInactive kolor wskaźnika, gdy lokalizacja jest przybliżona lub jest problem z sygnałem
NewGpsMarkerShadow kolor cienia wskaźnika
NewGpsOutlineActive kolor obwódki wskaźnika, gdy lokalizacja jest znana
NewGpsOutlineInactive kolor obwódki wskaźnika, gdy lokalizacja jest przybliżona lub jest problem z sygnałem

KOLORY STRZAŁEK MANEWRÓW

ManeuverArrowOutline obwódka poziomej strzałki manewru (może mieć przezroczystość)
ManeuverArrowInside wypełnienie poziomej strzałki manewru (może mieć przezroczystość)
ManeuverArrow3DOutline obwódka pionowej strzałki manewru w trybie (może mieć przezroczystość)
ManeuverArrow3D wypełnienie pionowej strzałki manewru w trybie (może mieć przezroczystość)

KOLORY OSTRZEGANIA O POI

WarningLine linia pokazująca POI, o którym program ostrzega

KOLORY RAMKI PRZYBLIŻANIA

AreaSelectFrameHQ ramka pokazująca się podczas zaznaczenia obszaru do przybliżenia dla urządzeń o wysokiej rozdzielczości (może mieć przezroczystość)
AreaSelectFrameLQ ramka pokazująca się podczas zaznaczenia obszaru do przybliżenia

KOLORY CZCIONKI NAZW MIEJSCOWOŚCI

BasicPointText czcionka nazw miejscowości
BasicPointTextOutline obwódka czcionek nazw miejscowości

KOLORY PUNKTÓW POKAZUJĄCYCH MIEJSCOWOŚCI

BasicPointOutline obramowanie punktu miejscowości
BasicPointBkg0 wypełnienie punktów pokazujących stolice
BasicPointBkg1 wypełnienie punktów pokazujących największe miejscowości jak Wrocław, Poznań
BasicPointBkg2 wypełnienie punktów pokazujących miasta powiatowe w oddaleniu
BasicPointBkg7 wypełnienie punktów pokazujących miasta powiatowe
BasicPointBkg8 wypełnienie punktów pokazujących miasta gminne
BasicPointBkg9 wypełnienie punktów pokazujących dzielnice
BasicPointBkg10 wypełnienie punktów pokazujących wsie
BasicPointBkg12 wypełnienie punktów pokazujących osiedla, większe wsie
BasicPointBkg14 wypełnienie punktów pokazujących przysiółki

KOLORY RÓŻNYCH LINII (TORY, RZEKI, GRANICE)

LineColourSet1 wypełnienie torów kolejowych
LineColourSet2 rzeki
LineColourSet3 granice w przybliżeniu
LineColourSet17 granice w oddaleniu

KOLORY RÓŻNYCH OBSZARÓW W TRYBIE 2D

AreaColourSet1

obwódka torów kolejowych

AreaColourSet2

obwiednia rzek

AreaColourSet3

granice w przybliżeniu

AreaColourSet5

zarys miejscowości w przybliżeniu

AreaColourSet7

akweny

AreaColourSet8

zarysy budynków

AreaColourSet9

teren zabudowany

AreaColourSet10

lasy

AreaColourSet11

zieleń

AreaColourSet13

lotniska

AreaColourSet14

cmentarze

AreaColourSet15

tereny przemysłowe

AreaColourSet16

stadiony, boiska

AreaColourSet17

granice w oddaleniu

AreaColourSet18

mielizny

DarkenedCities

 zarysy miejscowości w oddaleniu

KOLORY PAŃSTW

CountryBase0

nieznane

CountryBase1

Andora

CountryBase2

Bułgaria

CountryBase3

Białoruś

CountryBase4

Belgia

CountryBase5

Bośnia i Hercegowina

CountryBase6

Czechy

CountryBase7

Watykan

CountryBase8

Dania

CountryBase9

Niemcy

CountryBase10

 Estonia

CountryBase11

Hiszpania

CountryBase12

Francja

CountryBase13

Grecja

CountryBase14

 Chorwacja

CountryBase15

 Irlandia

CountryBase16

 Islandia

CountryBase17

 Włochy

CountryBase18

 Jugosławia

CountryBase19

 Łotwa

CountryBase20

 Liechtenstein

CountryBase21

 Litwa

CountryBase22

 Luksemburg

CountryBase23

 Węgry

CountryBase24

 Macedonia

CountryBase25

 Malta

CountryBase26

 Mołdawia

CountryBase27

 Monako

CountryBase28

 Holandia

CountryBase29

 Norwegia

CountryBase30

 Austria

CountryBase31

 Polska

CountryBase32

 Portugalia

CountryBase33

 Rumunia

CountryBase34

 Rosja

CountryBase35

 San Marino

CountryBase36

 Szwajcaria

CountryBase37

 Albania

CountryBase38

 Słowenia

CountryBase39

 Słowacja

CountryBase40

 Finlandia

CountryBase41

 Szwecja

CountryBase42

 Turcja

CountryBase43

 Ukraina

CountryBase44

 Wlk. Brytania

KOLORY NAZW DRÓG, ULIC

StreetLabel czcionka nazw dróg
StreetLabelOutline obwódka nazw dróg

KOLORY BLOKAD DRÓG

BlockedSegment zablokowany odcinek
TempBlockedSegment blokady czasowe

KOLORY ODCINKÓW ODBLOKOWANYCH

UnblockedSegment odblokowany odcinek
TempUnblockedSegment czasowo odblokowany odcinek

KOLORY NUMERÓW ADRESÓW

AddressMarkLeftInner dymek z zakresem adresowym z lewej strony drogi lub z punktem adresowym
AddressMarkRightInner dymek z zakresem adresowym z prawej strony drogi
AddressMarkTextL czcionka dla dymku z zakresem adresowym z lewej strony drogi lub z punktem adresowym
AddressMarkTextR czcionka dla dymku z zakresem adresowym z prawej strony drogi
AddressMarkOutlineL obwódka dla dymku z zakresem adresowym z lewej strony drogi lub z punktem adresowym
AddressMarkOutlineR obwódka dla dymku z zakresem adresowym z prawej strony drogi
AddressInner czcionka numeracji posesji
AddressOutline obwódka czcionki numeracji posesji

KOLORY TRAS

RouteQuick trasa Szybka (może mieć przezroczystość)
RouteOptimal trasa Optymalna (może mieć przezroczystość)
RouteEasy trasa Łatwa (może mieć przezroczystość)
RouteSoft trasa Bezpieczna (może mieć przezroczystość)
RouteShort trasa Krótka (może mieć przezroczystość)
Route4x4 trasa Terenowa (może mieć przezroczystość)
RouteWalk trasa Piesza (może mieć przezroczystość)
RouteCrossCountryDetail trasa Przełajowa (może mieć przezroczystość)
RoadConnecting linia pokazująca kierunek do najbliższego punktu trasy (może mieć przezroczystość)

KOLORY ŚLADÓW GPS

GPSTrack0 pierwszy ślad GPS (może mieć przezroczystość)
GPSTrack1 drugi ślad GPS (może mieć przezroczystość)
GPSTrack2 trzeci ślad GPS (może mieć przezroczystość)
GPSTrack3 czwarty ślad GPS (może mieć przezroczystość)
GPSTrack4 piąty ślad GPS (może mieć przezroczystość)
GPSTrack5 szósty ślad GPS (może mieć przezroczystość)
GPSTrack6 siódmy ślad GPS (może mieć przezroczystość)
GPSTrack7 ósmy ślad GPS (może mieć przezroczystość)
GPSTrack8 dziewiąty ślad GPS (może mieć przezroczystość)
GPSTrack9 dziesiąty ślad GPS (może mieć przezroczystość)

KOLORY PROMÓW

FerryN wypełnienie
FerryO obwiednia
FerryS gdy pojedyncza linia

KOLORY DRÓG

NIEUŻYWANE
SegmentN1 wypełnienie
SegmentO1 obwiednia
SegmentS1 gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)
SegmentM1 pasy ruchu / separator
PIESZE
SegmentN2 wypełnienie
SegmentO2 obwiednia
SegmentS2 gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)
SegmentM2 pasy ruchu / separator
WEWNĘTRZNE, PARKINGI
SegmentN3 wypełnienie
SegmentO3 obwiednia
SegmentS3 gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)
SegmentM3 pasy ruchu / separator
RoadBoxBkg3 wypełnienie dymku z numerem drogi
RoadBoxOutline3 obwódka dymku z numerem drogi
RoadBoxTxt3 czcionka dymku z numerem drogi
GRUNTOWE NIEUTWARDZONE (POLNE)
SegmentN4 wypełnienie
SegmentO4 obwiednia
SegmentS4 gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)
SegmentM4 pasy ruchu / separator
RoadBoxBkg4 wypełnienie dymku z numerem drogi
RoadBoxOutline4 obwódka dymku z numerem drogi
RoadBoxTxt4 czcionka dymku z numerem drogi
GRUNTOWE UTWARDZONE
SegmentN5 wypełnienie
SegmentO5 obwiednia
SegmentS5 gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)
SegmentM5 pasy ruchu / separator
RoadBoxBkg5 wypełnienie dymku z numerem drogi
RoadBoxOutline5 obwódka dymku z numerem drogi
RoadBoxTxt5 czcionka dymku z numerem drogi
DOJAZDOWE
SegmentN6 wypełnienie
SegmentO6 obwiednia
SegmentS6 gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)
SegmentM6 pasy ruchu / separator
RoadBoxBkg6 wypełnienie dymku z numerem drogi
RoadBoxOutline6 obwódka dymku z numerem drogi
RoadBoxTxt6 czcionka dymku z numerem drogi
LOKALNE
SegmentN7 wypełnienie
SegmentO7 obwiednia
SegmentS7 gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)
SegmentM7 pasy ruchu / separator
RoadBoxBkg7 wypełnienie dymku z numerem drogi
RoadBoxOutline7 obwódka dymku z numerem drogi
RoadBoxTxt7 czcionka dymku z numerem drogi
LOKALNE O DUŻYM ZNACZENIU
SegmentN8 wypełnienie
SegmentO8 obwiednia
SegmentS8 gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)
SegmentM8 pasy ruchu / separator
RoadBoxBkg8 wypełnienie dymku z numerem drogi
RoadBoxOutline8 obwódka dymku z numerem drogi
RoadBoxTxt8 czcionka dymku z numerem drogi
GŁÓWNE POŁĄCZENIA LOKALNE
SegmentN9 wypełnienie
SegmentO9 obwiednia
SegmentS9 gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)
SegmentM9 pasy ruchu / separator
RoadBoxBkg9 wypełnienie dymku z numerem drogi
RoadBoxOutline9 obwódka dymku z numerem drogi
RoadBoxTxt9 czcionka dymku z numerem drogi
GŁÓWNE POŁĄCZENIA LOKALNE

(np. Warszawa, al. Niepodległości)

SegmentN10 wypełnienie
SegmentO10 obwiednia
SegmentS10 gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)
SegmentM10 pasy ruchu / separator
RoadBoxBkg10 wypełnienie dymku z numerem drogi
RoadBoxOutline10 obwódka dymku z numerem drogi
RoadBoxTxt10 czcionka dymku z numerem drogi
ŁĄCZNIKI DRÓG LOKALNYCH

(np. K w Niemczech)

SegmentN11 wypełnienie
SegmentO11 obwiednia
SegmentS11 gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)
SegmentM11 pasy ruchu / separator
RoadBoxBkg11 wypełnienie dymku z numerem drogi
RoadBoxOutline11 obwódka dymku z numerem drogi
RoadBoxTxt11 czcionka dymku z numerem drogi
WOJEWÓDZKIE
SegmentN12 wypełnienie
SegmentO12 obwiednia
SegmentS12 gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)
SegmentM12 pasy ruchu / separator
RoadBoxBkg12 wypełnienie dymku z numerem drogi
RoadBoxOutline12 obwódka dymku z numerem drogi
RoadBoxTxt12 czcionka dymku z numerem drogi
KRAJOWE
SegmentN13 wypełnienie
SegmentO13 obwiednia
SegmentS13 gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)
SegmentM13 pasy ruchu / separator
RoadBoxBkg13 wypełnienie dymku z numerem drogi
RoadBoxOutline13 obwódka dymku z numerem drogi
RoadBoxTxt13 czcionka dymku z numerem drogi
MIĘDZYNARODOWE (E)
SegmentN14 wypełnienie
SegmentO14 obwiednia
SegmentS14 gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)
SegmentM14 pasy ruchu / separator
RoadBoxBkg14 wypełnienie dymku z numerem drogi
RoadBoxOutline14 obwódka dymku z numerem drogi
RoadBoxTxt14 czcionka dymku z numerem drogi
EKSPRESOWE (S)
SegmentN15 wypełnienie
SegmentO15 obwiednia
SegmentS15 gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)
SegmentM15 pasy ruchu / separator
RoadBoxBkg15 wypełnienie dymku z numerem drogi
RoadBoxOutline15 obwódka dymku z numerem drogi
RoadBoxTxt15 czcionka dymku z numerem drogi
AUTOSTRADY (A)
SegmentN16 wypełnienie
SegmentO16 obwiednia
SegmentS16 gdy pojedyncza linia (w oddaleniu)
SegmentM16 pasy ruchu / separator
RoadBoxBkg16 wypełnienie dymku z numerem drogi
RoadBoxOutline16 obwódka dymku z numerem drogi
RoadBoxTxt16 czcionka dymku z numerem drogi

KOLORY SŁUPKÓW PIKIETAŻOWYCH

PiquetageMarkStrap górny (diagonalny) pasek
PiquetageMarkBkg tło słupka
PiquetageMarkTxt czcionka i obwódka dymku z numerem słupka
PiquetageMarkTxtBkg tło dymku z numerem słupka
PiquetageMarkOutline obwódka słupka

KOLORY SYGNALIZATORÓW

TrafficLightsBlock obwódka
TrafficLightsLampH górna lampka
TrafficLightsLampM środkowa lampka
TrafficLightsLampL dolna lampka

KOLORY OSTATNIEGO POŁOŻENIA GPS

HistoryTrailLine linia
HistoryTrailDirArrow strzałki kierunku

KOLORY NIEBA

SkyZenith kolor nieba, który w trybie 3D od góry ekranu do horyzontu (SkyHorizon) rozpoczyna rysowanie gradientu
SkyHorizon kolor nieba, na którym w trybie 3D kończy się rysowanie gradientu
FogHorizon kolor mgły, który w trybie 3D od horyzontu (SkyHorizon) krótki obszar w dół rozpoczyna rysowanie gradientu
FogNear kolor mgły, który w trybie 3D do horyzontu (SkyHorizon) rozpoczyna rysowanie gradientu, zasłaniając mapę

KOLORY NATĘŻENIA RUCHU

SpeedViewColorLive0 kolor natężenia ruchu dla wizualizacji LiveDrive! w skali 0-7, gdzie 0 oznacza korek, a 7 brak utrudnień
SpeedViewColorLive1
SpeedViewColorLive2
SpeedViewColorLive3
SpeedViewColorLive4
SpeedViewColorLive5
SpeedViewColorLive6
SpeedViewColorLive7
SpeedViewColorStat0 kolor natężenia ruchu dla wizualizacji SmartRoutes w skali 0-7, gdzie 0 oznacza korek, a 7 brak utrudnień
SpeedViewColorStat1
SpeedViewColorStat2
SpeedViewColorStat3
SpeedViewColorStat4
SpeedViewColorStat5
SpeedViewColorStat6
SpeedViewColorStat7
SpeedViewOutline kolor obwiedni odcinka drogi

KOLORY RÓŻNYCH OBSZARÓW W TRYBIE 3D

S3D_Bk

Tło

S3D_AreaColourSet1

obwódka torów kolejowych

S3D_AreaColourSet2

obwiednia rzek

S3D_AreaColourSet3

granice

S3D_AreaColourSet5

zarys miejscowości w przybliżeniu

S3D_AreaColourSet7

akweny

S3D_AreaColourSet8

zarysy budynków

S3D_AreaColourSet9

teren zabudowany

S3D_AreaColourSet10

lasy

S3D_AreaColourSet11

zieleń

S3D_AreaColourSet13

 lotniska

S3D_AreaColourSet14

 cmentarze

S3D_AreaColourSet15

 tereny przemysłowe

S3D_AreaColourSet16

 stadiony, boiska

S3D_AreaColourSet17

granice w oddaleniu

S3D_AreaColourSet18

 mielizny

KOLORY BUDYNKÓW TRÓJWYMIAROWYCH

S3D_BuildingBright czoło (może mieć przezroczystość)
S3D_BuildingDark tył (może mieć przezroczystość)
S3D_BuildingWireFrame kontur (może mieć przezroczystość)
S3D_BuildingMedium lewy bok (może mieć przezroczystość)
S3D_BuildingRoof dach (może mieć przezroczystość)

KOLORY PODPISÓW W TRYBIE 3D

S3D_BasicPointTextOutline obwódka czcionek nazw miejscowości
S3D_BasicPointText czcionka nazw miejscowości
S3D_AddressInner czcionka numeracji posesji
S3D_AddressOutline obwódka czcionki numeracji posesji

KOLORY DYMKÓW Z POZIOMYMI ETYKIETAMI ULIC

ULICA, KTÓRĄ WYZNACZONA JEST TRASA
BB_StreetBox_OnRoadBkg wypełnienie (może mieć przezroczystość)
BB_StreetBox_OnRoadOutline obwódka
BB_StreetBox_OnRoadText czcionka
BB_ThinLeg kreska wskazująca drogę
ULICA, KTÓRĄ BĘDZIEMY MIJAĆ
BB_StreetBox_OffRoadHiCatBkg wypełnienie (może mieć przezroczystość)
BB_StreetBox_OffRoadHiCatOutline obwódka
BB_StreetBox_OffRoadHiCatText czcionka
ULICA, W KTÓRĄ NIE MOŻEMY WJECHAĆ
BB_StreetBox_OffRoadLowCatBkg wypełnienie (może mieć przezroczystość)
BB_StreetBox_OffRoadLowCatOutline obwódka
BB_StreetBox_OffRoadLowCatText czcionka

KOLORY WSKAŹNIKA NAWIGACJI W TRYBIE 3D

GPSPoint3DOutline obwódka wskaźnika nawigacji
GPSPoint3DActive wskaźnik nawigacji
GPSPoint3DInactive wskaźnik nawigacji, gdy jest nieaktywny
GPSPoint3DShadow kolor cienia wskaźnika nawigacji (może mieć przezroczystość)

KOLORY SYGNALIZATORÓW W TRYBIE 3D

S3D_TrafficLightsBlock obwódka
S3D_TrafficLightsLampH górna lampka
S3D_TrafficLightsLampM środkowa lampka
S3D_TrafficLightsLampL dolna lampka

Na zakończenie

Niestety podany opis pliku z kolorami map nie jest pełny, ponieważ dla niektórych parametrów nie znalazłem odzwierciedlenia na mapie. Być może dlatego, że w plikach są parametry, które w aktualnych wersjach AutoMapy nie są obsługiwane.

Podczas tworzenia tego opisu utworzyłem własne zestawy kolorów, czyli LikeSatelite i Satelite, które można pobrać z serwisu Miplo. Na tej stronie można również pobrać inne, gotowe zestawy.

Przykłaodowa zawartość pliku z kolorami mapy

Poniżej pokazana jest zawartość domyślnego zestawu, który nazwany jest AutoMapa na Dzień, a plik za niego odpowiedzialny to day.map.colors.

[Map colors]

sName=AutoMapa na dzien
sNamePL=AutoMapa na dzie=0144
sNameDE=AutoMapa bei Tag
sNameEN=AutoMapa - day mode
sNameCZ=AutoMapa pro denn=00ED provoz
sNameSL=Denn=00E1 AutoMapa
sNameFR=AutoMapa pour le jour
sNameNL=AutoMapa dagmodus
sNameLT=AutoMapa dienai
sNameFI=AutoMapa p=00E4iv=00E4lle
sNameES=AutoMapa - modo diurno
sNamePT=AutoMapa - modo de dia
sNameMX=AutoMapa - modo diurno
sNameBR=AutoMapa - modo de dia
sNameRU=AutoMapa - =0434=043D=0435=0432=043D=043E=0439 =0440=0435=0436=0438=043C
sNameRO=AutoMapa - mod zi

; =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= TRYB 2D/3D =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

;---- TLO

Bk=249 251 240
EmptySector=255 255 255
WaterSector=142 155 240

;---- NIEBO (3D)

SkyZenith=90 101 206
SkyHorizon=200 210 250
FogHorizon=200 210 250
FogNear=255 255 255

;----ROZNE TEKSTY RENDEROWANE NA MAPIE:

OnMapMsg=0 0 0
OnMapMsgOutline=240 240 255

;---- NAZWY AKWENOW

WaterPointText=60 30 180

;---- DROGI - ZNACZNIKI

DirectionMarkO=40 30 10 ; strzalka outline
DirectionMark=120 80 40 ; strzalka
NoWayMarkO=220 40 10 ; zakaz ruchu outline
NoWayMark=255 255 255 ; zakaz ruchu
DirectionMarkOInactive=128 128 128
DirectionMarkInactive=254 254 254
NoWayMarkOInactive=128 128 128
NoWayMarkInactive=192 192 192

;----PUNKT GPS 2D:

GPSPointOutline=240 240 240
GPSPointActive=24 24 100
GPSPointInactive=240 24 24

;----PUNKT GPS 3D:

GPSPoint3DOutline=240 240 240
GPSPoint3DActive=24 24 100
GPSPoint3DInactive=240 24 24
GPSPoint3DShadow=0 0 0 128

;---- STRZALKI MANEWROW

ManeuverArrowOutline=0 0 0 180
ManeuverArrowInside=255 236 82 1
ManeuverArrow3DOutline=0 0 0 32
ManeuverArrow3D = 255 236 82 1
ManeuverArrow3DShadow=0 0 0 128

;---- SLUPKI PIKIETAZOWE

PiquetageMarkStrap=250 0 0 ; diagonalny pasek
PiquetageMarkBkg=240 240 240 ; slupek
PiquetageMarkTxt=0 0 0 ; tekst
PiquetageMarkTxtBkg=240 240 240 ; tlo tekstu
PiquetageMarkOutline=0 0 0 ; obwodka

;---- "TRAILS" - ostatnie polozenia GPS

HistoryTrailLine=80 80 80
HistoryTrailDirArrow=64 64 64

;----OSTRZEZENIA O POI:

WarningLine=255 0 0
WarningRectOut=255 255 0
WarningRectIn=255 0 0
WarningDistanceText=0 0 0
WarningDistanceTextOutline=255 255 255

;----IKONY:

MapIconMarkOutline=255 0 0
MapIconMarkBk=255 0 0
MapIconMarkOutline=255 0 0
MapIconShadow=0 0 0 160

;---- RAMKA ZOOM

AreaSelectFrameHQ=0 0 255 160
AreaSelectFrameLQ=128 128 128
AreaSelectFrameErrHQ=255 0 0 160
AreaSelectFrameErrLQ=255 128 128

;---- PUNKTY MIEJSCOWOSCI:

BasicPointText=0 0 0
BasicPointTextOutline=255 255 255
BasicPointOutline=0 0 0
BasicPointBkg0=255 64 32 ; stolica
BasicPointBkg1=242 61 31
BasicPointBkg2=229 58 29
BasicPointBkg3=216 54 27
BasicPointBkg4=202 51 26
BasicPointBkg5=189 48 24
BasicPointBkg6=176 44 22
BasicPointBkg7=163 41 21
BasicPointBkg8=149 38 19
BasicPointBkg9=136 34 17
BasicPointBkg10=123 31 16 ; wies
BasicPointBkg11=110 28 14
BasicPointBkg12=96 24 12

;---- KOLEJE, LASY, WODY, ETC:

LineColourSet1=240 240 240 ; koleje
LineColourSet2=142 155 240 ; rzeki
LineColourSet3=220 220 220 ; granice
LineColourSet19=123 149 21

; ... reserved up to:

LineColourSet63=0 0 0  ; n/a
AreaColourSet1=16 16 16 ; koleje
AreaColourSet2=0 0 0 ; n/a
AreaColourSet3=40 40 40 ; granica
AreaColourSet4=0 0 0 ; n/a
AreaColourSet5=230 227 196 ;miasta
AreaColourSet6=0 0 0 ; n/a
AreaColourSet7=142 155 240 ; akweny wodne
AreaColourSet8=221 213 193 ; budynki
AreaColourSet9=230 223 192 ; teren zabudowany
AreaColourSet10=162 196 28 ; lasy
AreaColourSet11=193 226 74 ; zielen
AreaColourSet12=0 0 0 ; n/a
AreaColourSet13=224 215 158 ; lotniska
AreaColourSet14=160 186 101 ; cmentarze
AreaColourSet15=230 230 215 ; przemysl
AreaColourSet16=136 179 36 ; stadiony
AreaColourSet18=164 179 255 ; mielizny

; ... reserved up to:

AreaColourSet63=0 0 0 ; n/a
DarkenedCities=210 202 160 ; miasta w oddaleniu
BuildupsNear=244 242 223

;---- KOLORY PODSTAWOWE PANSTW:

CountryBase0=255 255 255 ; Unknown
CountryBase1=0 0 0 ; Andora
CountryBase2=250 0 20 ; Bulgaria
CountryBase3=0 50 250 ; Bialorus
CountryBase4=20 200 0 ; Belgia
CountryBase5=250 0 20 ; Bosnia i Hercegowina
CountryBase6=255 240 0 ; Czechy
CountryBase7=0 0 0 ; Watykan
CountryBase8=255 240 0 ; Dania
CountryBase9=0 50 250 ; Niemcy
CountryBase10=0 50 250 ; Estonia
CountryBase11=255 240 0 ; Hiszpania
CountryBase12=250 0 20 ; Francja
CountryBase13=20 200 0 ; Grecja
CountryBase14=255 240 0 ; Chorwacja
CountryBase15=20 200 0 ; Irlandia
CountryBase16=0 0 0 ; Islandia
CountryBase17=255 240 0 ; Wlochy
CountryBase18=255 255 255 ; reserved
CountryBase19=20 200 0 ; Lotwa
CountryBase20=0 0 0 ; Liechtenstein
CountryBase21=255 240 0 ; Litwa
CountryBase22=255 240 0 ; Luxemburg
CountryBase23=20 200 0 ; Wegry
CountryBase24=0 50 250 ; Macedonia
CountryBase25=0 0 0 ; Malta
CountryBase26=20 200 0 ; Moldawia
CountryBase27=0 0 0 ; Monaco
CountryBase28=255 240 0 ; Holandia
CountryBase29=0 50 250 ; Norwegia
CountryBase30=250 0 20 ; Austria
CountryBase31=20 200 0 ; Polska
CountryBase32=20 200 0 ; Portugalia
CountryBase33=0 50 250 ; Rumunia
CountryBase34=250 0 20 ; Rosja
CountryBase35=0 0 0 ; San Marino
CountryBase36=20 200 0 ; Szwajcaria
CountryBase37=255 240 0 ; Albania
CountryBase38=0 40 250 ; Slowenia
CountryBase39=0 40 250 ; Slowacja
CountryBase40=20 200 0 ; Finlandia
CountryBase41=250 0 20 ; Szwecja
CountryBase42=255 240 0 ; Turcja
CountryBase43=255 240 0 ; Ukraina
CountryBase44=255 240 0 ; Wlk. Brytania
CountryBase45=0 0 0 ; Gibraltar
CountryBase46=20 200 0 ; Serbia
CountryBase47=0 50 250 ; Czarnogora
CountryBase49=255 240 0 ; Chile
CountryBase50=0 50 250 ; Brazylia
CountryBase51=20 200 0 ; Argentyna
CountryBase52=250 0 20 ; Boliwia
CountryBase55=255 240 0 ; Ekwador
CountryBase56=250 0 20 ; Falklandy
CountryBase57=250 0 20 ; Gujana
CountryBase58=250 0 20 ; Gujana Francuska
CountryBase59=250 0 20 ; Kolumbia
CountryBase60=255 240 0 ; Paragwaj
CountryBase61=20 200 0 ; Peru
CountryBase64=255 240 0 ; Surinam
CountryBase66=250 0 20 ; Urugwaj
CountryBase67=255 240 0 ; Wenezuela
CountryBase68=250 0 20 ; Meksyk
CountryBase74=255 240 0 ; Panama
CountryBase69=255 240 0 ; SouthAfrica

;---- DROGI - NAZWY:

StreetLabel=40 30 0
StreetLabelOutline=250 249 233

;---- BLOKADY:

BlockedSegment=0 0 192
TempBlockedSegment=240 160 240

;---- ANTYBLOKADY:

UnblockedSegment=32 192 0
TempUnblockedSegment=0 255 64

;---- PODSWIETLANIE ULIC:

StreetTrack=32 32 255 128

;---- TOOLTIPY Z NAZWAMI ULIC:

StreetNameTooltipOutline=0 0 110
StreetNameTooltipBkg=255 255 255
StreetNameTooltipText=0 0 110

;---- ADRESY:

AddressMarkLeftInner=30 20 200
AddressMarkRightInner=255 255 255
AddressMarkLeft=0 0 90
AddressMarkRight=0 0 190
AddressMarkTextL=220 220 255
AddressMarkTextR=0 0 0
AddressMarkOutlineL=0 0 90
AddressMarkOutlineR=0 0 190
AddressInner=20 0 0
AddressOutline=250 250 250

;----TRASA:

RouteApprox=255 0 255 128
RouteDetail=0 0 255 128
RouteQuick=0 0 255 128
RouteOptimal=0 0 255 128
RouteEasy=0 0 255 128
RouteSoft=0 0 255 128
RouteShort=0 0 255 128
Route4x4=0 0 255 128
RouteWalk=0 255 255 128
RouteForbidden=180 0 0 128
RouteCrossCountryDetail=0 0 255 128
RouteBehind=128 255 0 128 ;trasa przejechana
RouteLowCategory=180 0 0 128 ;odcinki trasy o zbyt niskiej kategorii
RoadConnecting=255 0 0 128
RoadTooltipOutline=0 0 0
RoadTooltipBk=240 212 0
RoadTooltipTxt=0 0 0

;---- KOLORY SLADOW GPS:

GPSTrack0=0 255 0 128
GPSTrack1=0 255 28 128
GPSTrack2=0 255 56 128
GPSTrack3=0 255 85 128
GPSTrack4=0 255 113 128
GPSTrack5=0 255 141 128
GPSTrack6=0 255 170 128
GPSTrack7=0 255 198 128
GPSTrack8=0 255 226 128
GPSTrack9=0 255 255 128

;---- PROMY

FerryN=0 240 240 ; wypelnienie
FerryO=240 240 0 ; obwiednia
FerryS=64 240 240 ; gdy pojedyncza linia

;---- DROGA 1:

; n/a

;---- DROGA 2: Walking

SegmentN2 =179 150 98 ; wypelnienie
SegmentO2 =247 244 238 ; obwiednia
SegmentS2=209 211 175 ; gdy pojedyncza linia
SegmentM2=255 219 156 ; pasy ruchu / separator

;---- DROGA 3: Part of ETA

SegmentN3=255 219 156
SegmentO3=255 154 000
SegmentS3=198 162 99
SegmentM3=255 219 156
RoadBoxBkg3=255 219 156
RoadBoxOutline3=0 0 0
RoadBoxTxt3=0 0 0

;---- DROGA 4: Unpaved bad cond.

SegmentN4=192 191 146
SegmentO4=247 243 232
SegmentS4=165 126 99
SegmentM4=255 219 156
RoadBoxBkg4=192 191 146
RoadBoxOutline4=0 0 0
RoadBoxTxt4=0 0 0

;---- DROGA 5: Unpaved good cond.

SegmentN5=234 240 198
SegmentO5=187 180 108
SegmentS5=122 98 61
SegmentM5=255 223 115
RoadBoxBkg5=234 240 198
RoadBoxOutline5=0 0 0
RoadBoxTxt5=0 0 0

;---- DROGA 6: Local destination (low importance)

SegmentN6=248 237 165
SegmentO6=113 84 53
SegmentS6=174 135 77
SegmentM6=255 223 115
RoadBoxBkg6=248 237 165
RoadBoxOutline6=0 0 0
RoadBoxTxt6=0 0 0

;---- DROGA 7: Local

SegmentN7 =221 205 148
SegmentO7 =155 100 040
SegmentS7=195 150 100
SegmentM7=254 254 254
RoadBoxBkg7=225 200 140
RoadBoxOutline7=0 0 0
RoadBoxTxt7=0 0 0

;---- DROGA 8: Local high importance

SegmentN8 =221 206 153
SegmentO8 =133 103 41
SegmentS8=174 140 94
SegmentM8=204 181 158
RoadBoxBkg8=221 206 153
RoadBoxOutline8=0 0 0
RoadBoxTxt8=0 0 0

;---- DROGA 9: Local connecting

SegmentN9 =207 146 90
SegmentO9 =125 90 26
SegmentS9=186 128 48
SegmentM9=224 201 178
RoadBoxBkg9=160 120 70
RoadBoxOutline9=110 70 10
RoadBoxTxt9=250 250 250

;---- DROGA 10: (unused)

SegmentN10 =207 146 90
SegmentO10 =125 90 26
SegmentS10=186 128 48
SegmentM10=224 201 178
RoadBoxBkg10=160 120 70
RoadBoxOutline10=110 70 10
RoadBoxTxt10=250 250 250

;---- DROGA 11: (unused)

SegmentN11=255 205 6
SegmentO11=172 104 13
SegmentS11=223 157 36
RoadBoxBkg11=255 235 125
RoadBoxOutline11=110 70 10
RoadBoxTxt11=120 90 60

;---- DROGA 12: Secondary road

SegmentN12=255 205 6
SegmentO12=172 104 13
SegmentS12=223 157 36
RoadBoxBkg12=255 235 125
RoadBoxOutline12=110 70 10
RoadBoxTxt12=120 90 60

;---- DROGA 13: Other major

;SegmentN13
SegmentN13=238 119 102
SegmentO13=186 67 27
SegmentS13=209 82 39
RoadBoxBkg13=255 230 110
RoadBoxOutline13=0 0 0
RoadBoxTxt13=30 20 0

;---- DROGA 14: Major internationl

;SegmentN14
SegmentN14=197 54 54
SegmentO14=140 000 000
SegmentS14=184 33 29
RoadBoxBkg14=51 113 20
RoadBoxOutline14=0 50 0
RoadBoxTxt14=255 255 255

;---- DROGA 15: Express

SegmentN15=248 205 205
SegmentO15=188 18 18
SegmentS15=205 50 73
RoadBoxBkg15=248 205 205
RoadBoxOutline15=0 0 0
RoadBoxTxt15=0 0 0

;---- DROGA 16: Motorway

SegmentN16=255 255 255
SegmentO16=200 0 0
SegmentS16=226 82 97
SegmentM16=160 0 0
RoadBoxBkg16=40 30 220
RoadBoxOutline16=100 70 240
RoadBoxTxt16=255 255 255

;---- SYGNALIZATORY:

TrafficLightsBlock=20 20 20
TrafficLightsLampH=200 0 20
TrafficLightsLampM=230 170 20
TrafficLightsLampL=130 220 20

; =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= TRYB 3DR =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

;--- OBSZARY 3DR

S3D_Bk=244 240 216 ; tlo
S3D_LineColourSet1=80 80 80 ; koleje (1)
S3D_LineColourSet2=150 155 240 ; rzeki
S3D_AreaColourSet1=156 142 106 ; koleje (2)
S3D_AreaColourSet5=182 176 142 ; miasta
S3D_AreaColourSet7=150 155 240 ; akweny wodne
S3D_AreaColourSet8=195 190 167 ; budynki
S3D_AreaColourSet9=182 170 130 ; obszar zabudowany
S3D_AreaColourSet10=158 192 25 ; lasy
S3D_AreaColourSet11=189 222 72 ; zielen
S3D_AreaColourSet13=194 205 148 ; lotniska
S3D_AreaColourSet15=112 105 80 ; przemysl
S3D_AreaColourSet16=170 205 92 ; stadiony
S3D_AreaColourSet18=174 179 255 ; mielizny
S3D_BuildupsNear=150 133 105

;--- BUDYNKI 3DR

S3D_BuildingBright = 255 255 245 32
S3D_BuildingDark = 60 40 0 200
S3D_BuildingWireFrame = 225 225 225 200
S3D_BuildingMedium = 190 180 180 96
S3D_BuildingRoof = 255 255 246 64

;--- NAZWY 3DR

S3D_BasicPointTextOutline=222 220 200
S3D_BasicPointText=128 0 20
S3D_AddressInner=60 10 140
S3D_AddressOutline=220 220 200

;--- NAZWY DROG 3DR:

S3D_StreetLabel=30 10 120
S3D_StreetLabelOutline=241 240 228

;------ DROGI 3DR ------------------ ;

;--- ZNACZNIKI

S3D_DirectionMarkO=80 80 80 ; strzalka outline
S3D_DirectionMark=250 250 250 ; strzalka
S3D_NoWayMarkO=200 40 10 ; zakaz ruchu outline

;---- PROMY

S3D_FerryN=130 120 230 ; wypelnienie
S3D_FerryO=120 120 180 ; obwiednia
S3D_FerryS=64 240 240 ; gdy pojedyncza linia

;---- DROGA 3: Part of ETA

S3D_SegmentN3=238 238 230
S3D_SegmentO3=138 138 130

;---- DROGA 4: Unpaved bad cond.

S3D_SegmentN4=206 205 178
S3D_SegmentS4=192 191 146

;---- DROGA 5: Unpaved good cond.

S3D_SegmentN5=210 206 188
;200 198 168

S3D_SegmentO5=177 176 128
S3D_SegmentS5=200 198 178 ;172 170 120

;---- DROGA 6: Local destination (low importance)

S3D_SegmentN6=255 255 255
S3D_SegmentO6=171 158 137

S3D_SegmentS6=170 166 144

;---- DROGA 7: Local

S3D_SegmentN7=255 255 255
S3D_SegmentO7=161 148 127

S3D_SegmentS7=200 200 180 ;150 150 130

;---- DROGA 8: Local high importance

S3D_SegmentN8=110 100 80
S3D_SegmentO8=90 80 70
S3D_SegmentS8=130 130 130

;---- DROGA 9: Local connecting

S3D_SegmentN9=110 100 90
S3D_SegmentO9=80 70 80
S3D_SegmentS9=110 110 110
S3D_SegmentM9=240 240 240

;---- DROGA 10:

S3D_SegmentN10=120 120 120
S3D_SegmentO10=80 70 80
S3D_SegmentS10=100 100 100
S3D_SegmentM10=240 240 240

;---- DROGA 11:

S3D_SegmentN11=100 95 90
S3D_SegmentO11=80 70 60
S3D_SegmentS11=90 90 90
S3D_SegmentM11=240 240 240

;---- DROGA 12: Secondary road

S3D_SegmentN12=100 95 90
S3D_SegmentO12=80 70 60
S3D_SegmentS12=90 90 90
S3D_SegmentM12=240 240 240

;---- DROGA 13: Other major

S3D_SegmentN13=90 85 80
S3D_SegmentO13=80 70 80
S3D_SegmentS13=70 70 70
S3D_SegmentM13=240 240 240

;---- DROGA 14: Major international

S3D_SegmentN14=60 30 30
S3D_SegmentO14=55 55 55
S3D_SegmentM14=240 240 240

;---- DROGA 15: Express

S3D_SegmentN15=40 40 40
S3D_SegmentO15=0 0 0
S3D_SegmentM15=255 255 255

;---- DROGA 16: Motorway

S3D_SegmentN16=0 0 0
S3D_SegmentO16=0 0 160
S3D_SegmentM16=255 255 255

;------------

BB_StreetBox_OnRoadBkg=255 220 20 66
BB_StreetBox_OnRoadOutline=60 40 0
BB_StreetBox_OnRoadText=0 0 30
BB_ThinLeg=0 0 30
BB_StreetBox_OffRoadHiCatBkg=130 40 56 80
BB_StreetBox_OffRoadHiCatOutline=66 66 66
BB_StreetBox_OffRoadHiCatText=240 230 230
BB_StreetBox_OffRoadLowCatBkg=36 40 120 80
BB_StreetBox_OffRoadLowCatOutline=66 66 66
BB_StreetBox_OffRoadLowCatText=230 230 240

;---- SYGNALIZATORY:

S3D_TrafficLightsBlock=60 60 20
S3D_TrafficLightsLampH=150 0 40
S3D_TrafficLightsLampM=255 200 20
S3D_TrafficLightsLampL=110 170 10

 

[Głosów: 10   Average: 4.6/5]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.