Strona główna > Programy > AutoMapa > AutoMapa dla Android > Konfiguracja POI w AutoMapie dla systemu Android
Kategorie
AutoMapa dla Android

Konfiguracja POI w AutoMapie dla systemu Android

AutoMapa dla systemu Android posiada bogatą bazę punktów użyteczności publicznej (POI), które pogrupowane są w odpowiednich kategoriach. Te kategorie podzielone są na poszczególne podkategorie, tworząc swego rodzaju drzewo, co opisałem w artykule „Drzewo kategorii POI w AutoMapie„. Dla każdej z tych kategorii można włączyć wyświetlanie ikon na mapie, a do tego włączyć ostrzeganie, konfigurując sposób informowania o POI.

Spis treści

Drzewo kategorii POI

Kategorie punktów użyteczności publicznej tworzą swego rodzaju odwrócone drzewo, gdzie korzeniem jest główna kategoria, która nazywa się Wszystkie, gałęziami są podkategorie, natomiast liśćmi punkty użyteczności publicznej (POI), które znajdują się w tych kategoriach. Zobrazowane jest to na poniższej ilustracji.

Drzewo kategorii POI
Drzewo kategorii POI

W czerwonych ramkach oznaczone są punkty użyteczności publicznej, natomiast ramki z tekstem oznaczają, że jest więcej kategorii oraz POI.

Szczegółowo drzewo kategorii POI opisane jest w artykule „Drzewo kategorii POI w AutoMapie„.

Kategorie POI, których ikony domyślnie wyświetlają się na mapie

W AutoMapie dla systemu Android na mapie domyślnie wyświetlane są ikony POI tylko z niewielkiej ilości dostępnych kategorii. Te kategorie to:

 • Dziura i nierówność
 • Korek
 • Wypadek
 • Zagrożenie
  • Awaria sygnalizacji
  • Blokada drogi
  • Obiekt na drodze
  • Roboty drogowe
  • Zatrzymany pojazd
 • Fotoradar odcinkowy
 • Fotoradar przenośny
 • Fotoradar stacjonarny
  • Fotoradar stacjonarny 10 km/h
  • Fotoradar stacjonarny 20 km/h
  • Fotoradar stacjonarny 30 km/h
  • Fotoradar stacjonarny 40 km/h
  • Fotoradar stacjonarny 50 km/h
  • Fotoradar stacjonarny 60 km/h
  • Fotoradar stacjonarny 70 km/h
  • Fotoradar stacjonarny 80 km/h
  • Fotoradar stacjonarny 90 km/h
  • Fotoradar stacjonarny 100 km/h
  • Fotoradar stacjonarny 110 km/h
  • Fotoradar stacjonarny 120 km/h
  • Fotoradar stacjonarny 130 km/h
  • Fotoradar – Czerwone światło
 • Inspekcja Transportu Drogowego
 • Kamera wielofunkcyjna
 • Kontrola Policji, pomiar prędkości
 • Radiowóz z kamerą
  • BMW
  • Kia
  • Opel
  • Škoda
  • Volkswagen
 • Przejazd kolejowy
 • Zdarzenia drogowe Traffic
 • Bliska – Stacja paliw
 • BP – Stacja paliw
 • Circle K – Stacja paliw
 • Lotos – Stacja paliw
 • LPG – Stacja
 • Orlen – Stacja paliw
 • Shell – Stacja paliw
 • Stacja Ładowania Pojazdów Elektrycznych
 • Agip – Stacja paliw
 • Aral – Stacja paliw
 • Arge – Stacja paliw
 • AS24 – Stacja paliw
 • Auchan – Stacja paliw
 • Avia – Stacja paliw
 • Benzina – Stacja paliw
 • Carrefour – Stacja paliw
 • CNG – Stacja paliw
 • Coop – Stacja paliw
 • Crodux – Stacja paliw
 • Čepro – Stacja paliw
 • DEA – Stacja paliw
 • Delfin – Stacja paliw
 • E.Leclerc – Stacja paliw
 • eMila – Stacja paliw
 • eni – Stacja paliw
 • ERG – Stacja paliw
 • ESSO – Stacja paliw
 • Genol – Stacja paliw
 • Globus – Stacja paliw
 • Huzar – Stacja paliw
 • IDS – Stacja paliw
 • INA – Stacja paliw
 • Intermarche – Stacja paliw
 • IP – Stacja paliw
 • Jet – Stacja paliw
 • Lotos optima – Stacja paliw
 • Lukoil – Stacja paliw
 • Makro – Stacja paliw
 • Migrol – Stacja paliw
 • MOL – Stacja paliw
 • moya – Stacja paliw
 • Neste A24 – Stacja paliw
 • OMV – Stacja paliw
 • Petrol – Stacja paliw
 • Pieprzyk – Stacja paliw
 • Poczta Polska – Stacja paliw
 • Preem – Stacja paliw
 • Q8 – Stacja paliw
 • Robin Oil – Stacja paliw
 • Slovnaft – Stacja paliw
 • St1 – Stacja paliw
 • star – Stacja paliw
 • Tamoil – Stacja paliw
 • TESCO – Stacja paliw
 • Texaco – Stacja paliw
 • Tifon – Stacja paliw
 • Watis – Stacja paliw

Kategorie POI, o których domyślnie program ostrzega

Domyślnie w AutoMapie dla systemu Android włączonych jest niewiele kategorii POI, o których program ostrzega. Te kategorie to:

 • Korek
 • Wypadek
 • Zagrożenie
  • Awaria sygnalizacji
  • Blokada drogi
  • Obiekt na drodze
  • Roboty drogowe
  • Zatrzymany pojazd
 • Fotoradar odcinkowy
 • Fotoradar przenośny
 • Fotoradar stacjonarny
  • Fotoradar stacjonarny 10 km/h
  • Fotoradar stacjonarny 20 km/h
  • Fotoradar stacjonarny 30 km/h
  • Fotoradar stacjonarny 40 km/h
  • Fotoradar stacjonarny 50 km/h
  • Fotoradar stacjonarny 60 km/h
  • Fotoradar stacjonarny 70 km/h
  • Fotoradar stacjonarny 80 km/h
  • Fotoradar stacjonarny 90 km/h
  • Fotoradar stacjonarny 100 km/h
  • Fotoradar stacjonarny 110 km/h
  • Fotoradar stacjonarny 120 km/h
  • Fotoradar stacjonarny 130 km/h
  • Fotoradar – Czerwone światło
 • Inspekcja Transportu Drogowego
 • Kamera wielofunkcyjna
 • Kontrola Celna
 • Kontrola Policji, pomiar prędkości
 • Radiowóz z kamerą
  • BMW
  • Kia
  • Opel
  • Škoda
  • Volkswagen
 • Przejazd kolejowy
 • Przejście graniczne
  • Schengen
 • Terminal promowy

Szybkie wyłączenie i włączenie wyświetlania POI

W AutoMapie wchodząc w menu Widoczne warstwy AutoMapa Android Przycisk Widoczne warstwy, czyli klikając drugi przycisk na dolnej belce, licząc od prawej strony, można wyłączyć wyświetlanie ikon wszystkich kategorii, które włączone są do wyświetlania. W menu Widoczne warstwy wystarczy wyłączyć opcję POI (obiekty użyteczności). W ten sam sposób można szybko włączyć wyświetlanie ikon POI.

AutoMapa Android 6.5.5 - Okno Widoczne warstwy
Okno Widoczne warstwy

Wyszukiwanie kategorii POI

Drzewo kategorii POI w AutoMapie dla systemu Android można zobaczyć, po wejściu w menu Widoczne warstwy AutoMapa Android Przycisk Widoczne warstwy, czyli po kliknięciu drugiego przycisku na dolnej belce, licząc od prawej strony. Następnie należy kliknąć opcję POI (obiekty użyteczności).

AutoMapa Android Okno POI
Okno POI

W tym oknie dostępna jest wyszukiwarka kategorii oraz lista podręcznych kategorii. Domyślnie ustawione podręczne kategorie to:

 • Bankomat
 • Radar, Kontrola
 • Stacja paliw

Dostępna jest tu również pozycja WSZYSTKIE, ale to jest właśnie korzeń drzewa kategorii.

W polu „Nawa kategorii„, wpisując kolejne znaki, pojawią się kategorie, które pasują do wyszukiwanej frazy. Pod nazwami kategorii znajdują się ich lokalizacje w drzewie kategorii. Dla przykładu kategoria Restauracja znajduję się w kategorii Gastronomia, a ta w głównej, czyli Wszystkie.

AutoMapa Android 6.5.5 Wyszukiwanie kategorii POI
Wyszukiwanie kategorii POI

Jeżeli w tym miejscu wejdziemy w kategorię, która będzie zawierała podkategorie z kolejnymi kategoriami, to na górze listy wyświetli się wybrana kategoria, a pod nią podkategorie. Natomiast jeżeli kategoria nie będzie zawierała podkategorii, to po jej kliknięciu wyświetli się okno umożliwiające jej konfigurację (możliwość włączenia wyświetlania i ustawienia ostrzegania).

Gdy wejdziemy w jakąś kategorie i będziemy chcieli użyć wyszukiwarki, to ta będzie szukała wpisanej frazy w aktywnej kategorii, a nie w całej bazie. Jeżeli jakaś kategoria nie jest znaleziona, to warto się cofnąć do kategorii Wszystkie.

W oknie POI nie musimy wyszukiwać kategorii, wpisując jej nazwę w wyszukiwarkę. Możemy to również zrobić, klikając jedną z kategorii podręcznych lub pozycję WSZYSTKIE. Kliknięcie kategorii podręcznej umożliwi szybkie przeglądanie podkategorii dostępnych w tej kategorii lub wyświetlenie okna konfiguracji, jeżeli kategoria nie ma podkategorii. Natomiast po kliknięciu WSZYSTKIE można przeglądać dostępne kategorie.

Po kliknięciu pozycji WSZYSTKIE wyświetli się lista głównych kategorii. Pod tymi kategoriami wyświetla się kilka przykładowych podkategorii. Na przykład dla kategorii „Finanse, Ubezpieczenia” wyświetla się podpis „\_ Bank, Bankomat, Biuro rachunkowe,„. Taki sam mechanizm jest dla każdej podkategorii, która zawiera swoje podkategorie. Natomiast jeżeli kategoria zawiera taki sam podpis jak nazwa, to oznacza, że jest to kategoria bez podkategorii. Kliknięcie takiej pozycji wyświetli okno konfiguracji kategorii.

Gdy wejdziemy w daną podkategorię, a chcemy cofnąć się, wystarczy kliknąć przycisk Cofnij. Niestety nie da się szybko cofnąć do głównej kategorii, trzeba przejść przez wszystkie nadrzędne kategorie.

Po kliknieciu kateogrii WSZYSTKIE w oknie POI na pierwszej pozycji wyświetli się ponownie kategoria WSZYSTKIE, ale z podpisem (pokaż płaską listę). Kliknięcie tej pozycji wyświetli pełną listę kategorii, ułożonych alfabetycznie. Podobnie jest, gdy wejdziemy do kategorii WSZYSTKIE w oknach Wyświetlanie i Ostrzeganie.

Wybieranie kategorii do wyświetlania i ostrzegania

W AutoMapie dla systemu Android, wchodząc w menu Widoczne warstwy AutoMapa Android Przycisk Widoczne warstwy, a następnie POI (obiekty użyteczności), dostępne są dwa przyciski, Wyświetlanie i Ostrzeganie. Pierwszy z nich umożliwia wybranie kategorii POI, których ikony mają być wyświetlane na mapie. Drugi natomiast umożliwia włączenie ostrzegania o POI z wybranych kategorii. Oba natomiast posiadają opcję Od skali, przy pomocy której można wybrać skalę, od jakiej mają być wyświetlanie ikony POI na mapie. Opcję tę opisałem w artykule „Zmiana skali wyświetlania POI w AutoMapie dla Android„.

AutoMapa Android 6.5.5 Okno Wyświetlanie
Okno Wyświetlanie

Wybór kategorii do wyświetlania i ostrzegania wygląda tak samo. Klikając pole wyboru przy kategorii, zostanie ona włączona wraz z jej podkategoriami. Widać to po jaskrawym znaku zaznaczenia AutoMapa Android 6.5.5 Pełne wybranie. Natomiast jeżeli w danej kategorii zaznaczymy tylko część podkategorii, to ta kategoria będzie oznaczona szarym znakiem zaznaczenia AutoMapa Android 6.5.5 Częściowe wybranie.

AutoMapa Android 6.5.5 Okno Ostrzeganie
Okno Ostrzeganie

Informacja o tym, czy dana kategoria ma podkategorie, widoczna jest w podpisie. Widać w nim listę podkategorii, które są dostępne. Na przykład dla kategorii „Radar, Kontrola” widać podkategorie „Kamera wielofunkcyjna„, „Waga preselekcyjna” i „Fotoradar stacjonarny„. Jeżeli w podpisie powtórzona jest nazwa podkategorii, oznacza to, że ta kategoria nie zawiera już podkategorii i kliknięcie jej wyświetli okno konfiguracji, w którym też można włączyć wyświetlanie i ostrzeganie.

Opcje Wyświetlanie i Ostrzeganie posiadają przyciski, umożliwiające wybranie wszystkich kategorii i ich odznaczenie. W pierwszym przypadku dostępne są przyciski Pokazuj wszystkie i Ukryj wszystkie. Natomiast w drugim Zaznacz wszystkie i Odznacz wszystkie.

Konfiguracja POI

W oknie konfiguracji POI można ustawić wiele opcji związanych z wyświetlaniem i ostrzeganiem dla wybranej kategorii. Opcje te podzielone są na dwie grupy Wyświetlanie i Ostrzeganie. Pierwsza z nich zawiera tylko opcje Pokazuj i Podręczna. Druga jest za to bardziej rozbudowana.

AutoMapa Android 6.5.5 Konfiguracja POI
Konfiguracja POI

Opcja Pokazuj umożliwia wyświetlanie na mapie ikon z kategorii, którą konfigurujemy oraz jej podkategorii, jeżeli takie posiada.

Przy pomocy opcji Podręczna możemy dodać wybraną kategorię do listy, którą widać w oknie POI. Ta kategoria będzie wyświetlana wraz z kategoriami:

 • Bankomat
 • Radar, Kontrola
 • Stacja paliw

Podstawową opcją w grupie Ostrzeganie jest Ostrzegaj. Opcja ta umożliwia włączenie ostrzegania dla punktów użyteczności publicznej z kategorii, którą konfigurujemy oraz jej podkategorii, jeżeli takie posiada. To ostrzeganie będzie uwzględniła parametry, które dostępne są do konfigurowania poniżej.

Opcja Komunikat dźwiękowy umożliwia odtwarzanie komunikatu dźwiękowego przed dojechaniem do POI, uwzględniając odległość, ustawioną poniżej. Może to być tekst, np. fotoradar przenośny lub sygnał, tzw. beep. Zależy to od tego, czy dla danych kategorii dostępne są komunikaty słowne.

Dzięki opcji Informuj o odległości do punktu jesteśmy informowani jak daleko mamy do punktu z tej kategorii.

Opcja Wyświetlaj informacje umożliwia wyświetlanie na ekranie opisu dotyczącego wskazanego punktu.

Po zaznaczeniu opcji Pokazuj aż do minięcia najbliższy punkt będzie wyświetlany aż do minięcia go. Jeżeli tej opcji nie zaznaczymy, to ostrzeganie o POI z tej kategorii będzie działało tylko przez chwilę.

Opcja Ostrz. powyżej umożliwia skonfigurowanie, powyżej jakiej prędkości AutoMapa ma ostrzegać o POI dla wybranej kategorii. Do wyboru są takie opcje, jak:

 • 5 km/h
 • 10 km/h
 • 20 km/h
 • 30 km/h
 • 40 km/h
 • 50 km/h
 • 60 km/h
 • 70 km/h
 • 80 km/h
 • 90 km/h
 • 100 km/h
 • 110 km/h
 • 120 km/h
 • 130 km/h

Z tą opcją powiązana jest opcja powtarzając, która umożliwia wybranie, co jaki czas program ma informować o POI z wybranej kategorii. Dla opcji powtarzając do wyboru dostępne są takie wartości, jak:

 • Raz
 • co 4 s
 • co 8 s
 • co 12 s
 • co 20 s

Kolejną opcją jest Sygnał ostrzegawczy, która w rzeczywistości dotyczy kategorii związanych z funkcją AutoRadar, ale dostępna jest dla wszystkich kategorii. Opcja ta umożliwia odtwarzanie dodatkowego komunikatu dźwiękowego, typu beep, zgodnie z ustawieniami, które będą dostępne po jej włączeniu.

Opcja tylko dla potwierdzonych służy do odtwarzania dodatkowego sygnału dźwiękowego dla obiektów potwierdzonych przez innych użytkowników przy pomocy systemu AutoRadar.

Przy pomocy opcji Przed punktem można skonfigurować, jaka powinna być odległość do POI, aby został odtworzony dodatkowy sygnał. Do wyboru są takie pozycje, jak:

 • 200 m
 • 300 m
 • 400 m
 • 500 m

Opcja Przed punktem powiązana jest z Powtarzaj co, która umożliwia zwiększenie częstotliwości odtwarzania dodatkowego sygnału dźwiękowego przed dojazdem do POI. Do wyboru dostępne są:

 • 50 m
 • 100 m
 • 200 m

Dalej dostępne są dwie opcje, które posiadają różne parametry:

 • Położonych przy trasie
 • Położonych w kierunku jazdy

Z tych dwóch opcji można wybrać tylko jedną i skonfigurować ją odpowiednio. Zasada ich działania jest podobna. Dla pierwszej konfigurowana jest odległość pomiędzy wskaźnikiem nawigacji a POI oraz oddalenie w lewo i prawo od przebiegu trasy. Natomiast dla drugiej można skonfigurować kąt wykrywania oraz promień.

Dla opcji Położonych przy trasie można włączyć Nie ostrzegaj o POI po lewej stronie na drogach dwukierunkowych. Ta opcja jest przydatna podczas nawigowania na drogach dwukierunkowych, ponieważ na nich często nie mamy możliwości zjechania, np. na stację paliw, która znajduje się z lewej strony, więc nie ma potrzeby, aby dodatkowo o takim obiekcie program informował.

Poniżej dostępne są suwaki z opcjami:

 • Max. z lewej
 • Max. z prawej
 • Oddalonych w przód max. O

Opcje te umożliwiają skonfigurowanie odległości do POI, uwzględniając dystans na trasie do punktu oraz odległość w prawo i w lewo od trasy.

Dla opcji Max. z lewej dostępne są takie wartości, jak:

 • 5 m
 • 8 m
 • 10 m
 • 13 m
 • 15 m
 • 20 m
 • 25 m
 • 30 m
 • 35 m
 • 40 m
 • 60 m
 • 80 m
 • 100 m
 • 120 m
 • 150 m

Dla opcji Max. z prawej dostępne są takie wartości, jak:

 • 5 m
 • 10 m
 • 20 m
 • 30 m
 • 40 m
 • 50 m
 • 60 m
 • 70 m
 • 80 m
 • 90 m
 • 100 m
 • 110 m
 • 120 m
 • 130 m
 • 140 m

Dla opcji Oddalonych w przód max. o dostępne są takie wartości, jak:

 • 100 m
 • 150 m
 • 200 m
 • 500 m
 • 600 m
 • 700 m
 • 800 m
 • 1000 m
 • 1500 m
 • 2000 m

Jeżeli z opcji Położonych przy trasie przełączymy się na Położonych w kierunku jazdy, to do wyboru będziemy takie opcje, jak:

 • Kąt wykrywania
 • Promień

Na podstawie tych opcji program ostrzega o POI, które znalazły się przed naszą pozycją, uwzględniając odległość do nich i kąt. Działa to podobnie, jak sonar.

Dla opcji Kąt wykrywania dostępne są takie wartości, jak:

 • 10
 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
 • 80
 • 90
 • 100
 • 110
 • 120
 • 130
 • 140
 • 150
 • 160
 • 170

Dla opcji Promień dostępne są takie wartości, jak:

 • 100 m
 • 150 m
 • 200 m
 • 500 m
 • 600 m
 • 700 m
 • 800 m
 • 1000 m
 • 1500 m
 • 2000 m

Wideo

Poniżej zamieszam poradnik wideo, na którym pokazuję, w jaki sposób w AutoMapie dla systemu Android można:

 • wyszukiwać kategorie POI,
 • przeglądać kategorie POI,
 • włączać wyświetlanie na mapie ikon z wybranych kategorii,
 • włączać ostrzeganie o POI z wybranych kategorii,
 • zmieniać ustawienia ostrzegania.

Uwagi

 1. Szkoda, że w oknie konfiguracji kategorii POI nie można wybrać większych wartości dla odległości (Oddalonych w przód max. o i Promień), np. 50 km, co przydałoby się podczas długich podróży. Można by było wtedy lepiej zaplanować na przykład, na jakiej stacji paliw się zatrzymać.
 2. Przydałoby się dodać więcej opcji związanych z oddaleniem punktów w lewo i prawo (Max. z lewej, Max. z prawej, Kąt wykrywania). Dodając wartości 2.5 m, 1 m i 0 m oraz kąty 5, 3 1 1, można by było lepiej skonfigurować ostrzeganie dla punktów, znajdujących się na drodze (np. Przejazd kolejowy).
 3. W oknie konfiguracji kategorii brakuje opcji, umożliwiającej zmianę domyślnej ikony nawet na inną, jakąś predefiniowaną wraz z linią i ramką używanymi podczas ostrzegania. Umożliwiłoby to lepszą personalizację.
 4. Kolejną opcją, której brakuje mi w oknie konfiguracji POI, jest możliwość wybrania odpowiedniej skali dla danej kategorii. Chciałbym, aby pewne ikony wyświetlały się w większym oddaleniu od innych. Co prawda można to trochę ominąć, ale nie jest to dobry sposób. Rozwiązanie tego problemu opisałem w artykule „W jaki sposób ustawić różne skale wyświetlania POI w AutoMapie dla systemu Android?„.
 5. Nie rozumiem, w jakim celu w oknie Ostrzeganie wyświetla się opcja Od sali, która dotyczy wyświetlania ikon.
 6. Podczas przeglądania kategorii brakuje mi możliwości szybkiego powrotu do kategorii nadrzędnej. Czasem wiele razy należy kliknąć przycisk Cofnij, aby do niej wrócić.
 7. Zbędne są opcje związane z dodatkowym ostrzeganiem, związanym z funkcją AutoRadar. Zajmują tylko miejsce.
 8. Brakuje opcji zapisania ustawień do pliku, co dostępne jest w AutoMapie dla systemu Windows. Nie mówiąc już o tym, że te zmiany nie są synchronizowane z MapCloud. Co prawda można zrobić kopię plików, ale w obecnych czasach jest to dosyć prymitywne rozwiązanie.
 9. Dobrze by było dodać możliwość wybrania rozmiaru ikon. Kiedyś wszystkie miały ten sam rozmiar. Teraz kategorie związane z transportem publicznym posiadają mniejsze ikony.
 10. Przydatną opcją byłaby możliwość ustawienia dźwięków ostrzegania dla wybranych kategorii, korzystając nawet z syntezy mowy (Text-to-Speech).
 11. W oknie konfiguracji POI brakuje również wyświetlonej nazwy kategorii, którą modyfikujemy. Nazwa ta mogłaby się wyświetlać w nagłówku okna, zamiast logotypu AutoMapa.
 12. Okna umożliwiające włączenie i wyłączenie ostrzegania i wyświetlania oraz konfiguracji mogłyby zostać odświeżone. Ich wygląd znacznie odbiega od nowej wizualizacji programu.

Inne instrukcje

Na stronie www.likoton.pl/instrukcje znajduje się katalog z innymi poradnikami dotyczącymi obsługi AutoMapy i nie tylko. Zapraszam do zapoznania się z nimi.

Oceń wpis
[Maks.: 3 Średnia: 5]

2 odpowiedzi na “Konfiguracja POI w AutoMapie dla systemu Android”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.