Kategorie
AutoMapa dla Android

Zmiana skali wyświetlania POI w AutoMapie dla Android

AutoMapa dla systemu Android posiada bogatą bazę punktów użyteczności publicznej (POI), które pogrupowane są w odpowiednich kategoriach. Dla części z tych kategorii domyślne włączone jest wyświetlanie ich na mapie od pewnej skali. Tę skalę można zmienić, aby POI wyświetlały się przy mniejszym lub większym przybliżeniu mapy.

Kategorie
Android

Jak w systemie Android wyłączyć wyświetlanie informacji na ekranie blokady?

Telefon Google Pixel 2 XL, który wyposażony jest w system Android 10, posiada opcję wyświetlania powiadomień oraz daty i godziny na ekranie po jego wygaszeniu. Z jednej strony jest to przydatna opcja, ponieważ bez włączania ekranu możemy podejrzeć godzinę, z drugiej strony ma to swoje wady.

Kategorie
AutoMapa dla Android

W jaki sposób ustawić różne skale wyświetlania POI w AutoMapie dla systemu Android?

W AutoMapie dla systemu Android, gdy wejdziemy w menu „POI” i „Wyświetlanie”, po kliknięciu przycisku “Od skali” możemy ustawić, do jakiej skali podczas oddalania mapy mają być wyświetlane punkty użyteczności publicznej. Niestety to ustawienie jest stałe dla wszystkich kategorii, więc przy pomocy programu nie można zmienić skali dla wybranych kategorii, ale można to obejść, modyfikując jeden plik konfiguracyjny.

Kategorie
AutoMapa dla Windows

Jak w AutoMapie dla systemu Windows zmienić domyślne skale do wyświetlania POI?

W AutoMapie dla systemu Windows można ustawić skalę, od jakiej mają być wyświetlane ikony Punktów Użyteczności Publicznej, tzw. POI. Możliwe jest to po wejściu w Menu, następnie POI, dalej Wyświetlanie i kliknięciu przycisku Od skali Przycisk - Od skali. Pojawi się wtedy lista z dostępnymi skalami.

Kategorie
AutoMapa dla iOS

Menu Wyświetlanie w AutoMapie dla systemu iOS

W AutoMapie dla systemu iOS można skonfigurować wyświetlanie punktów użyteczności publicznej (POI) według własnych preferencji. W opcjach wyświetlania można wybrać tylko te kategorie, które mają być pokazywane na mapie oraz ustawić skalę, od jakiej mają być wyświetlane.