Strona główna > Programy > AutoMapa > AutoMapa dla iOS > Elementy widoczne na mapie w AutoMapie dla systemu iOS
Kategorie
AutoMapa dla iOS

Elementy widoczne na mapie w AutoMapie dla systemu iOS

Podstawowym i najważniejszym elementem w AutoMapie jest mapa, na której możemy zobaczyć nasze położenie, czy też wyszukać interesujące nas miejsca. Poza elementami, z których zbudowana jest mapa, czyli drogami, lasami, akwenami, nazwami ulic, czy numeracją budynków, ważne jest operowanie na samej mapie, a do tego przydatne są takie elementy mapy jak przyciski (kontrolki).

Po uruchomieniu AutoMapy i włączeniu mapy zostanie wyświetlony ekran, który można podzielić na trzy sekcje. Pierwsza sekcja zawiera panel pilota, na którym wyświetlane są dane dotyczące wyznaczonej trasy. Drugą sekcją jest mapa. Natomiast trzecią jest dolna belka z różnymi przyciskami.

Odcinkowy pomiar prędkości
Odcinkowy pomiar prędkości

To, co wyświetla się na ekranie, w dużej mierze zależy od tego, w jakim trybie jesteśmy, tzn. czy przeglądamy mapę, czy mamy włączone pokazywanie aktualnej pozycji, tzw. śledzenie, czy też mamy wyznaczoną trasę i za nią podążamy (nawigowanie). Te trzy tryby pracy z AutoMapą dokładnie opisane są we wpisie Tryby korzystania z AutoMapy dla systemu iOS.

Panel pilota dostępny jest dopiero po wyznaczeniu trasy lub ręcznym włączeniu w opcjach programu. Służy do wyświetlania podstawowych danych dotyczących trasy, takich jak prędkość, odległość do celu, czy pozostały czas jazdy. Dokładny opis tego panelu znajduje się we wpisie Panel pilota w AutoMapie dla systemu iOS.

Drugą sekcją jest mapa, dzięki której mamy przedstawioną wizualizację naszej pozycji. Mapa może być wyświetlona w trybie 2D, czyli z lotu ptaka lub w 3D, czyli w trzecim wymiarze. Mapę można przeglądać, przesuwając ją palcem lub rysikiem. Można również ją przybliżać i oddalać przy pomocy gestów. Pierwszym gestem jest szybkie podwójne kliknięcie, które spowoduje przybliżenie mapy o pewną odległość, a gdy maksymalnie przybliżymy, to kolejne wykonanie takiego gestu spowoduje oddalenie mapy. Drugim gestem przybliżania jest „szczypanie” mapy. Gdy dwa palce kładziemy na mapie i odsuwamy od siebie, to mapa jest przybliżana. Natomiast, gdy palce przybliżamy do siebie, to mapa się oddala. Zachowanie tych gestów zależne jest od opcji Przesuwanie i gesty, która dostępna jest w menu Ustawienia Przycisk Ustawienia i Interfejs Przycisk Interfejs.

Przy pomocy mapy możemy również wyszukiwać interesujące nas miejsca, tzw. POI, czyli punkty użyteczności publicznej. Możemy również dodawać nowe miejsca i dzielić się nimi z innymi użytkownikami AutoMapy poprzez synchronizowanie POI z serwisem Miplo.

Poza podstawowymi elementami mapy, czyli narysowanymi drogami, budynkami, lasami, czy akwenami, znajdują się na niej również inne składniki, które pomagają w korzystaniu z programu:

 • najbliższy manewr
 • następny manewr
 • gesty
 • przycisk 2D/3D
 • przycisk ustawienia kierunku północnego
 • przycisk blokujący przechodzenie do trybu nawigacji
 • przycisk odtwarzania dema trasy lub śladu GPS
 • kierunek do punktu trasy
 • punkty użyteczności publicznej
 • punkty ulubione
 • punkty trasy:
  • Start
  • VIA punkt
  • VIA okolica
  • Cel
 • kursor
 • dymki
 • ze wskazanym adresem
 • ze wskazanym punktem Ulubionym
 • ze wskazanym POI
 • wskaźnik nawigacji
 • AutoRadar
 • radar odcinkowy
 • znaki ograniczenia prędkości i terenu zabudowanego
 • pikietaż
 • pionowe strzałki manewru
 • asystent pasa ruchu
 • poziome etykiety ulic
 • sygnalizacja świetlna
 • nazwa za manewrem
 • strzałki kierunkowości ulic

Najbliższy manewr jest przyciskiem, który wyświetlony jest z prawej strony, pod panelem pilota. Pokazuje on, jak będzie wyglądał najbliższy manewr oraz jaki mamy do niego dystans. Dzięki temu wcześniej możemy przygotować się do wykonania tego manewru. Inną funkcjonalnością tego przycisku jest pokazanie trasy, co można zrobić, klikając ten przycisk. W przypadku, gdy trasa jest krótka, to po kliknięciu przycisku z najbliższym manewrem pojawi się cała trasa w widoku 2D. Natomiast, gdy trasa jest długa, to po pierwszym kliknięciu pojawi się najbliższy fragment trasy, a po drugim cała. Kolejne kliknięcie spowoduje przejście do trybu nawigowania.

Najbliższy manewr
Najbliższy manewr

Następny manewr pokazuje, jak będzie wyglądał kolejny manewr oraz jaka będzie do niego odległość po wykonaniu najbliższego manewru. Ikona następnego manewru zostaje wyświetlona, dopiero gdy odległość do najbliższego manewru jest mniejsza niż 1 km.

Następny manewr
Następny manewr

Gesty umożliwiają szybkie wykonywanie pewnych funkcji. Poza możliwością przybliżania i oddalania mapy umożliwiają również przechodzenie do widoku 2D z podglądem natężenia ruchu, czy włączaniem funkcji Objazd. Z opisem tej opcji można zapoznać się we wpisie Gesty w AutoMapie dla systemu iOS. Przy pomocy gestu można również zmienić nachylenie mapy. Jest to możliwe w trybie pokazywania pozycji (nawigacji), gdy opcja Przesuwanie i gesty jest włączona lub w dowolnym trybie po wyłączeniu tej opcji. Aby wykonać taki gest, należy położyć dwa palce na mapie na tym samym poziomie i przesuwać do góry lub do dołu, w zależności od tego, czy chce się zwiększyć kąt nachylenia, czy zmniejszyć. Kolejnym gestem jest możliwość obracania mapy w lewo lub prawo. Jest to możliwe poprzez położenie dwóch palców na mapie i obracanie nimi. Ten gest dostępny jest dopiero przy skali około 7 km. Powyżej tej wartości obracanie nie działa.

Wizualizacja gestów
Wizualizacja gestów

Przyciski 2D Przycisk 2D lub 3D Przycisk 3D pokazują, w którym widoku obecnie jesteśmy. Gdy klikniemy dany przycisk, to zostaniemy przełączeniu do drugiego widoku, a ikona się zmieni na taką, która będzie prezentowała ten nowy widok. Przyciski dostępne są w trybie przeglądania, dopiero po włączeniu opcji Przesuwanie i gesty, która dostępna jest w menu Ustawienia Przycisk Ustawienia i Interfejs Przycisk Interfejs. Te przyciski pojawiają się na miejscu przycisku blokującego przechodzenie do trybu nawigacji Odliczanie czasu do przejścia w tryb nawigowania.

Przycisk ustawienia kierunku północnego Przycisk Ustaw północ pojawia się wtedy, gdy mapa nie jest skierowana w kierunku północnym. Po kliknięciu tego przycisku mapa zostaje ustawiona w kierunku północnym, a przycisk znika.

Przycisk blokujący przechodzenie do trybu nawigacji Wstrzymanie przeglądania mapy służy do tego, aby zablokować możliwość automatycznego przejścia z trybu przeglądania mapy do pokazywania pozycji (nawigowania). Dokładnie został opisany we wpisie Tryby korzystania z AutoMapy dla systemu iOS.

Przycisk odtwarzania dema trasy lub śladu GPS Odtwarzacz dema trasy lub śladu GPS pojawia się po włączeniu odtwarzania śladu GPS, lub dema trasy. Znak + z prawej strony umożliwiają przyśpieszenie, natomiast znak z lewej cofanie do normalnego poziomu. Dostępne są takie poziomy odtwarzania jak:

 • 1x
 • 2x
 • 4x
 • 8x
 • 16x
 • 32x
 • 64x

Każda z tych wartości to informacja, ile razy szybkiej odtwarzany jest ślad lub demo trasy. Po kliknięciu tego przycisku odtwarzanie zostanie wyłączone.

Kierunek do punktu trasy jest opcją, która wskazuje kierunek do najbliższego punktu trasy. Pojawia się zamiast przycisku najbliższego manewru np. gdy nasza pozycja znajduje się poza trasą. Dzięki tej opcji wiemy, w którą stronę się poruszać, aby dotrzeć do punktu trasy.

Kierunek do punktu trasy
Kierunek do punktu trasy

Punkty użyteczności publicznej, czyli POI POI na mapie, pokazują lokalizację użytecznych miejsc. W skład takich punktów wchodzą, np. kina Ikona Kino, apteki Ikona Apteka, fotoradary Ikona Fotoradar przenośny, sklepy Ikona Sklep, firmy Ikona Przedsiębiorstwo, Firma, hotele Ikona Hotel, czy lotniska Ikona Dworzec lotniczy. POI przedstawione są na mapie jako ikony, które przedstawiają charakter danej kategorii. Poza tym, że są wyświetlane na mapie, to można je wyszukiwać, usuwać, dodawać nowe, czy aktualizować poprzez serwis Miplo.pl.

Punkty ulubione Punkt ulubiony pełnią podobną rolę, jak POI, ale są tworzone własnoręcznie i nie można nadawać im odpowiednich kategorii, dlatego też posiadają tylko jeden typ ikony, która przedstawia chorągiewkę. Punktów ulubionych nie można synchronizować poprzez Miplo, więc można powiedzieć, że są to punkty prywatne.

Punkty trasy tworzone są podczas wyznaczania trasy. Można wybrać je z mapy albo wyszukać przy pomocy menu Szukaj lub Trasa. Punkty trasy podzielone są na cztery rodzaje:

 • Punkt Start Start
 • Punkt Via punkt VIA punkt
 • Punkt Via okolica VIA okolica
 • Punkt Cel Cel

Start to początkowy punkt trasy, czyli taki, z które zostaje wyznaczona trasa. Gdy punkt Start nie zostanie przez nas ustawiony, to automatycznie zostanie on ustawiony w naszej bieżącej pozycji, gdy nasza lokalizacja jest znana lub dopiero po jej znalezieniu.

VIA punkt i VIA okolica to pośrednie punkty trasy. Różnica pomiędzy nimi jest taka, że VIA punkt zostaje ustawiony w konkretnym miejscu, które wybraliśmy. Natomiast VIA okolica to punkt, który zostaje ustawiony w pobliżu wybranego miejsca, a to położenie zależy od pozostałych punktów trasy. Dzięki punktowi VIA okolica, gdy chcemy przejechać przez jakąś miejscowość, która posiada obwodnicę, to trasa nie zostanie wyznaczona przez centrum miast, a jego obwodnicą, jeżeli nią będzie szybciej.

Cel jest punktem docelowym, czyli miejscem, do którego chcemy dojechać. Do wyznaczenia trasy nie są wymagane pozostałe punkty, ale Cel już tak.

Kursor (wskaźnik) Kursor to element, który w trybie przeglądania pojawia się po kliknięciu mapy i pokazuje miejsce, które kliknęliśmy. Po kliknięciu mapy poza kursorem pojawi się dymek, który może reprezentować adres, punkt ulubiony, czy POI. Gdy klikniemy ten dymek z opisem, to pojawi się okno z informacjami o tym punkcie, gdzie podane będą jego współrzędne. Z tego okna wybrany punkt będziemy mogli oznaczyć jako punkt trasy, wyznaczyć do niego trasę, czy dodać go jako punk Ulubiony lub POI.

Dymek ze wskazanym adresem
Dymek ze wskazanym adresem
Dymek ze wskazanym POI
Dymek ze wskazanym POI
Dymek ze wskazanym punktem Ulubionym
Dymek ze wskazanym punktem Ulubionym

Wskaźnik nawigacji Wskaźnik nawigacji jest odzwierciedleniem naszej pozycji na mapie. Dzięki niemu łatwiej się zorientować gdzie jesteśmy i jaki manewr musimy wykonać. Wskaźnik nawigacji pokazywany jest w przypadku, gdy nasza pozycja jest znaleziona i jesteśmy w trybie śledzenia lub nawigowania.

AutoRadar jest funkcją programu, która umożliwia ostrzeganie o utrudnieniach na drodze, czy możliwych radarach, a dodatkowo umożliwia zgłaszanie takich miejsc. Szczegółowo została opisana we wpisie Jak działa AutoRadar w AutoMapie dla systemu iOS?.

Dostępne obiekty dla systemu AutoRadar
Dostępne obiekty dla systemu AutoRadar

Radar odcinkowy jest funkcją programu, która przy pomocy kółka przyczepionego do ikony znaku ograniczenia prędkości informuje o średniej możliwej prędkości, z jaką możemy się poruszać na drodze z odcinkowym pomiarem prędkości, aby uniknąć mandatu. Kolor zielony kółka oznacza, że jedziemy z dozwoloną prędkością, z jaką możemy się poruszać po tym odcinku. Natomiast kolor czerwony informuje, że jedziemy ze zbyt dużą prędkością.

Wyświetlanie informacji zaczyna się w momencie wjazdu w strefę pomiaru i kończy po wyjechaniu z niej, a odległość pomiędzy bramkami wyświetlona jest na dymku, który zawiera czarną ikonę prezentującą bramkę i znajduje się pod znakiem z ograniczeniem prędkości. Poza tym domyślnie włączone jest ostrzeganie o POI z kategorii Fotoradar odcinkowy, które dodatkowo pokazuje informacje o zbliżaniu się do bramek wjazdowej i wyjazdowej. Ten sposób ostrzegania pojawia się 500 m przed tymi bramkami, ale można go zmodyfikować.

Radar odcinkowy - nieprzekroczona prędkość
Radar odcinkowy – nieprzekroczona prędkość
Radar odcinkowy - przekroczona prędkość
Radar odcinkowy – przekroczona prędkość

Pozostałe elementy szczegółowo zostały opisane we wpisie Menu Pokazuj w AutoMapie dla systemu iOS.

Myślę, że zostały opisane wszystkie elementy mapy. Jeżeli nie, to proszę o wskazanie braków.

Oceń wpis
[Maks.: 2 Średnia: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.