Strona główna > Programy > AutoMapa > AutoMapa dla iOS > Sztuczki w AutoMapie dla systemu iOS
Kategorie
AutoMapa dla iOS

Sztuczki w AutoMapie dla systemu iOS

AutoMapa dla systemu iOS, podobnie jak dla systemu Windows, jest rozbudowanym programem nawigacyjnym, zawierającym wiele opcji, które potrafią być ukryte lub można je włączyć w szybszy sposób niż poprzez przechodzenie przez kolejne okna programu. Takie przydatne sztuczki opisałem już w innych artykułach dotyczących AutoMapy dla systemu iOS, ale w tym wpisie wymienię je ponownie, aby były dostępne w jednym miejscu.

Spis treści:

Włączenie zapisu śladu GPS

Zapis ślad GPS można włączyć, wchodząc w Ustawienia programu Przycisk Ustawienia, ale jest szybszy sposób na to, wystarczy szybko dwa razy kliknąć przycisk Ustawienia. Przesunie się wtedy dolny suwak Włączony zapis śladu GPS, który oznacza włączenie zapisu śladu GPS.

Zatrzymanie odtwarzania śladu GPS lub dema trasy

Jeżeli włączymy odtwarzanie śladu GPS lub trasy Demo, to na ekranie pojawi się również przycisk, który umożliwia przyśpieszanie odtwarzania Odtwarzacz dema trasy lub śladu GPS. Po kliknięciu przycisku szybkości, np. 1x, odtwarzanie zostanie wyłączone.

Pokaż trasę

Podczas nawigowania czasami potrzebujemy zobaczyć przebieg trasy. Można to zrobić, wchodząc w menu Trasa, ale szybciej to zrobić, klikając wskaźnik Najbliższego manewru, który znajduje się pod Panelem pilota.

Najbliższy manewr
Najbliższy manewr

W przypadku, kiedy trasa jest krótka, to kliknięcie Najbliższego manewru spowoduje pokazanie całej trasy w trybie 2D. Natomiast dla dłuższej trasy jedno kliknięcie spowoduje wyświetlenie najbliższego odcinka, a następne całej trasy. Jeżeli w ten sposób włączymy podgląd trasy w trybie nawigowania, to po 15 sekundach automatycznie zostaniemy przeniesieni do trybu nawigowania. Można również ręcznie do niego przejść klikając ponownie Najbliższy manewr.

Minimalizowanie Panelu pilota

Jeżeli chcemy widzieć większy obszar trasy i w trybie pionowym wystarczy nam wyświetlanie tylko prędkości Panel pilota - Prędkość lub poziomym prędkości Panel pilota - Prędkość i wskaźnika Do celu Panel pilota - Do celu, to Panel pilota można zminimalizować. Możliwe jest to poprzez kliknięcie wskaźnika Prędkość Panel pilota - Prędkość.

Zminimalizowany pilot
Zminimalizowany pilot
Zminimalizowany panel pilota w panoramie
Zminimalizowany panel pilota w panoramie

Ponowne kliknięcie wskaźnika prędkości przywróci pozostałe wskaźniki.

Zmiana kolejności wskazań na Panelu pilota

Jeżeli chcemy ustawić inną kolejność wskaźników dostępnych na Panelu pilota, to należy w lewo lub w prawo przesunąć tę część, gdzie dostępne są takie wskaźniki jak Pozostało Panel pilota - Pozostało, Dojazd o Panel pilota - Dojazd o, Do celu Panel pilota - Do celu. Nie ma możliwości zmiany położenia wskaźnika Prędkość Panel pilota - Prędkość. Opcja zmiany kolejności wskaźników dostępna jest tylko w trybie pionowym, choć zmiana będzie również widoczna w trybie poziomym.

Panel pilota po przesunięciu wskazań
Panel pilota po przesunięciu wskazań

Zmiana wskaźnika z Do celu na Pikietaż w Panelu pilota

Ostatnim wskaźnikiem w Panelu pilota domyślnie jest Dojazd o Panel pilota - Dojazd o. Po kliknięciu tego wskaźnika zmieni się on na Pikietaż Panel pilota - Pikietaż. Jeżeli dodatkowo wskaźniki przesuniemy w lewo, to możemy jest ustawić w kolejności Prędkość, Dojazd o, Pikietaż i Do celu.

Panel pilota
Panel pilota

Włączenie informacji o najbliższym punkcie trasy na Panelu pilota

Jeżeli wyznaczamy trasę z punktami przelotowymi (VIA) i chcemy, aby na Panelu pilota wskazania pokazywały informacje dotyczące najbliższego punktu trasy, to wystarczy kliknąć wskaźnik Pozostało Panel pilota - Pozostało lub Dojazd o Panel pilota - Dojazd o. Po kliknięciu jednego z tych wskaźników wartości się zmienią, a pod Panelem pilota pojawi się grafika symbolizująca kolejność punktu trasy.

Panel pilota z punktem przelotowym - VIA
Panel pilota z punktem przelotowym – VIA

Szybka zmiana skali mapy

Jeżeli jesteśmy w trybie śledzenia lub nawigowania, to na dolnej belce zamiast przycisku Startuj nawigowanie Przycisk Startuj nawigowanie wyświetla się przycisk do szybkiej zmiany skali Przycisk Wybrana skala mapy: miasto. Przycisk do szybkiego wybierania skali może być w trzech wariantach, a skale które przypisane są pod te warianty, zależą od ustawień dostępnych w menu Ustawienia Przycisk Ustawienia, Interfejs i Skalowanie mapy. Klikając dany wariant, zostanie włączony kolejny, a tym samym zmieni się skala. Te trzy warianty to:

 • Przycisk Wybrana skala mapy: miasto Miasto
 • Przycisk Wybrana skala mapy: poza miastem Poza miastem
 • Przycisk Wybrana skala mapy: poglądowa Poglądowa

Domyślnym wariantem jest Miasto.

Szybkie włączenie odtwarzacza muzyki

W AutoMapie dla systemu iOS wbudowany jest systemowy odtwarzacz muzyki. Gdy dolną belkę przesuniemy w prawo, to pojawią się przyciski do odtwarzania muzyki, która została wgrana do urządzenia. Na górnym pasku zamiast informacji z AutoMapy będą wyświetlane tytułu odtwarzanych utworów. Natomiast na pasku narzędziowym pojawi się przycisk Szukaj Przycisk Szukaj, który umożliwia wyszukiwanie miejsc w AutoMapie, a dalej przyciski z odtwarzacza:

 • Poprzedni utwór
 • Odtwórz/ Zatrzymaj
 • Następny utwór
 • Muzyka

  Odtwarzacz muzyki
  Odtwarzacz muzyki

Po kliknięciu przycisku Muzyka uruchomi się systemowa aplikacja do odtwarzania muzyki. Natomiast, gdy będziemy chcieli wrócić do podstawowej belki AutoMapy, to należy tę belkę przesunąć w lewo.

Minimalizowanie dolnej belki

W trybie panoramy, czyli gdy urządzenie ustawione jest poziomo, dolna belka w AutoMapie dla systemu iOS wygląda trochę inaczej niż w trybie portretu (pionowym). Pojawia się wtedy dodatkowy przycisk Przycisk do schowania dolnej belki, który umożliwia zmniejszenie dolnej belki.

Dolna belka w panoramie
Dolna belka w panoramie

Dzięki takiemu rozwiązaniu zaoszczędzamy trochę miejsca, aby można było przeglądać mapę. Poza tym pasek informacyjny przechodzi na miejsce takich przycisków, jak Szukaj Przycisk Szukaj, Ustawienia Przycisk Ustawienia i POI Przycisk POI, co powoduje, że tekst z informacjami o naszej lokalizacji jest większy, a dzięki temu bardziej czytelny. Oczywiście można powrócić do poprzedniego wyglądu tej belki, klikając przycisk Rozwiń Przycisk do rozwinięcia dolnej belki.

Szybkie włączanie lub wyłączanie ostrzegania lub wyświetlania POI

Na dolnej belce znajduje się przycisk POI Przycisk POI. Na tym przycisku widać również dwa kółka i nutkę. Kółka Przycisk POI- włączone wyświetlanie POI oznaczają włączone wyświetlanie, a nutka Przycisk POI- włączone ostrzeganie o POI ostrzeganie o POI. Szybkie podwójne kliknięcie przycisku POI Przycisk POI, powoduje włączenie albo wyłączenie wyświetlania lub ostrzegania o punktach użyteczności publicznej. Domyślnie wyświetlanie i ostrzeganie jest włączone, ale dwukrotnie klikając ten przycisk obie opcje można od razu wyłączyć Przycisk POI- wyłączone ostrzeganie i wyświetlanie POI. Gdy przytrzymamy przycisk POI Przycisk POI, to pojawi się okno z opisem tego przycisku.

Opis przycisku POI
Opis przycisku POI

W oknie Przycisk „POI” możemy skonfigurować, czy po podwójnym kliknięciu mają być włączane lub wyłączane obie opcje, czy tylko wyświetlanie lub ostrzeganie. To, co ma być włączone, zaznacza się na dole ekranu, klikając przycisk, który nas interesuje, czyli Wyświetlanie lub Ostrzeganie. Podświetlenie danego przycisku oznacza jego włączenie.

Zmiana kąta pochylenia mapy

Po wyjściu z trybu nawigowania przełączeni zostajemy w tryb 2D. Jeżeli w tym trybie chcemy zobaczyć mapę w trzecim wymiarze, to przy pomocy dwóch palców możemy wykonać gest, który umożliwi zmianę kąta pochylenia mapy. Wystarczy dwoma palcami kliknąć mapę i przesuwać je oba lub tylko jeden do góry, lub do dołu. Przesuwanie palca do góry umożliwia zwiększanie nachylenia, a w dół zmniejszanie, aż do widoku 2D.

Kąt pochylenia zależy od skali. Im mapę bardziej przybliżymy, tym ten bardziej mapę będziemy mogli pochylić.

Zablokowanie automatycznego przechodzenia do trybu nawigowania

Jeżeli wyjdziemy z trybu śledzenia lub nawigowania, to automatycznie po 15 sekundach do niego wrócimy, gdy nic na mapie nie będziemy robili. W celu wyłączenia automatycznego przechodzenia do trybu nawigowania należy kliknąć ikonę odliczania czasu Odliczanie czasu do przejścia w tryb nawigowania. Pojawi się wtedy ikona z pinezką, która informuje o wstrzymaniu przeglądania mapy  Wstrzymanie przeglądania mapy.

Uwaga!

Ta opcja dostępna jest przy domyślnie wyłączonej opcji Przesuwanie i gesty. Po jej włączeniu opcja nie jest dostępna.

Szybkie ustawienie kierunku północnego podczas przeglądania mapy

Gdy wyjdziemy z trybu nawigowania, to możemy obracać mapę. Jeżeli chcemy szybko ustawić kierunek północny, to nie trzeba tego robić przy pomocy gestów. Wystarczy kliknąć przycisk ustawienia kierunku północnego Przycisk Ustaw północ.

Włączenie funkcji Objazd

Jeżeli podczas nawigowania pojawi się jakieś utrudnienie lub chcemy ominąć odcinek znajdujący się przed nami, to można skorzystać z funkcji Objazd. Ta funkcja dostępna jest na wykonaniu gestu, który polega na przesunięciu palcem po mapie ku górze.

Wizualizacja gestów
Wizualizacja gestów

Szybkie przełączenie do widoku 2D

Domyślnie podczas nawigacji jesteśmy w trybie 3D. Jeżeli chcemy szybko przejść do widoku 2D, to wystarczy wykonać gest, który polega na przesunięciu palcem po mapie w prawą stronę.

Wizualizacja gestów
Wizualizacja gestów

Szybkie przełączenie do widoku 2D z wizualizacją AM’Traffic

Domyślnie podczas nawigacji jesteśmy w trybie 3D. Jeżeli chcemy szybko przejść do widoku 2D i przy okazji zobaczyć natężenie ruchu, to wystarczy wykonać gest, który polega na przesunięciu palcem po mapie w lewą stronę stronę.

Wizualizacja gestów
Wizualizacja gestów

Szybkie usunięcie punktu trasy

Błędnie ustawionego punktu trasy nie musimy wyszukiwać na mapie, czy też kasować całą trasę, aby ustawić go ponownie. Wystarczy usunąć zbędny punkt trasy. Aby to zrobić, należy wejść w menu Trasa Przycisk Trasa i w lewo przesunąć pozycję z punktem, który chcemy usunąć. Pojawi się wtedy przycisk Usuń, który należy kliknąć.

Usunięcie punktu trasy w menu Trasa
Usunięcie punktu trasy w menu Trasa

Usunięcie wybranej pozycji z menu Ostatnio używane

Używane adresy, np. do pokazania na mapie, dodawane są do menu Ostatnio używane. Jeżeli chcemy zrobić porządek z tymi adresami, to możemy usunąć całą bazę tak dodanych punktów lub usunąć pojedyncze wpisy. Pojedyncze wpisy można usunąć, przesuwając daną pozycję w lewo. Pojawi się wtedy przycisk Usuń, który należy kliknąć.

Kasowanie adresu z listy ostatnio używanych
Kasowanie adresu z listy ostatnio używanych

Usunięcie punktu Ulubionego

Punkt Ulubiony, którego już nie chcemy w AutoMapie, można usunąć, wchodząc w menu Szukaj Przycisk Szukaj i Ulubione Przycisk Ulubione lub w menu POI Przycisk POI i Ulubione Przycisk Ulubione. Następnie należy w lewo przesunąć pozycję z punktem, który chcemy usunąć. Pojawi się wtedy przycisk Usuń, który należy kliknąć.

Usunięcie punktu ulubionego
Usunięcie punktu ulubionego

Podsumowanie

Mam nadzieję, że przedstawiłem wszystkie sztuczki w AutoMapie. A przynajmniej te, które są dostępne z poziomu programu. Można jeszcze przy pomocy iTunes na komputerze zapisać i wczytać plik śladu GPS, o czym pisałem we wpisach Jak w AutoMapie dla systemu iOS zapisać ślad GPS? i Jak w AutoMapie dla systemu iOS wczytać plik ze śladem GPS?. Jeżeli jakieś pominąłem, to proszę o ich wskazanie.

Oceń wpis
[Maks.: 4 Średnia: 5]

16 odpowiedzi na “Sztuczki w AutoMapie dla systemu iOS”

Niemogę odpisać na Twój wpis z 22:00 więc tutaj smaruję. Jesli możesz przenieść ten wpis w właściwe miesce możesz ten wstęp usunąć 😉

Ja rozumiem, że na iPhone możesz nie mieć tego problemu, bo i ja go nie mam 😉
Wystarczy wylogować się z drobox i zainicjować podłączenie iAM do konta w db na karcie ustawień, czy POI/ulubione czy trasa/ostatnio wybierane. W iPhonie odpali bez problemu, ale na iPadzie tylko i wyłącznie na trasa wczytaj/zapisz trasę.

Oczywiście zgłoszenie pójdzie do supportu 😉

Pozzzz

Serwus Piotr!
próbowałeś wczytać pkt ulubione przez dropox z iPhone’a do iPad’a?

mam z tym problem – czytaj u mnie to po prostu nie działa… 🙂

Piotrze,

iPhone bez problemu wysyła (jak w Twoim poradniku)
– ustawienia
– ulubione
– ostatnie cele

I nie mam żadnego problemu z wysłaniem z iPhone’a na dropbox. Problem pojawia się przy pobraniu na iPad’a, którego właśnie dostałem. Mam wrażenie, że instalka 5.3 na iPada jest cos nie halo. W ogóle nie pojawia sie pasek postępu wysyłania/pobierania.

Dlatego spytałem się, czy próba importu innych elementów działa poprawnie. Spróbuj wczytać trasę, wchodząc w menu Trasa > Wczytaj. Trasa nie musi być zapisana w Dropbox, ważne, aby sprawdzić, czy połączenie z Dropbox zadziała.

Mistrzostwo świata 😉

Piotrze, dzięki za wskazówkę, która naprowadziła mnie na rozwiazanie problemu. Podejrzewam, że dobrZe wiedziałeś w czym rzecz 😉 Otóż trzeba zacząć od wysyłania/pobierania tras, aby aktywować dropbox w iAM. Nie da sie tego zrobić np od strony ustawień. Oczywisty błąd. Inna sprawa, że na karcie POI mamy zakładkę „serwisy” i siedzi tam jedynie miplo. Oczywistym jest, że tam powinno być miejsce dla dropboxa, a w przyszłości także dla Autoradaru.

Dzięki za wiadomość. Na iPhone z takim problemem się nie spotkałem. U mnie wszystkie elementy poprawnie się wczytują. Jeżeli na iPadzie jest z tym błąd, to warto zgłosić do pomocy technicznej AutoMapy.

Dobrze by było połączyć wszystkie elementy w jednym oknie, aby po nich nie latać i mogłoby to być jako okno Dropbox w menu Serwisy, jak piszesz. Takie rozwiązanie by było zdecydowanie wygodniejsze i pewnie więcej osób by z niego korzystało. Już nie mówiąc o dodaniu synchronizacji z iCloud.

O widzisz.
Oczywiście mój błąd… Mnogość ficzerów powoduje, że czasem zapominamy o pewnych zależnościach. Szkoda, że ja nie mogę poprawić swojego wpisu, bo trochę wstyd 🙂

Wracając do adremu…
Kombinowałem tak:
Z poziomu db skopiowałem folder
Dropbox/Aplikacje/ AutoMapa/Settings.
kopię tego folderu zapisałem w dropbox/public
udostępniłem
podałem link

Ku mojemu zaskoczeniu obdarowany nie mógł wczytać tych ustawień…

Dlaczego tak? wolałbym nie udostępniać ostatnich tras, ulubionych etc…

pozdro!

Można udostępnić sam folder Settings, ale taki sposób, o którym napisałem, czyli na drugim koncie struktura katalogów musi się zgadzać. Jeżeli na drugim koncie katalog Settings nie został skopiowany do Aplikacje/AutoMapa/, to nie zadziała wczytanie ustawień.

No właśnie obdarowany zaciągnał ten cały folder. Wkleił do swojego DB/Aplikacje/Automapa i bryndza…

sprawdzę jeszcze raz

Takie info mam, że w 5.3 nie ma szpileczki blokującej automatyczne przechodzenie do trybu nawigowania…
Inną zagadkę mam 🙂
Powiedzmy, że chciałbym zdalnie poczęstować kogoś swoimi ustawieniami iAM. Jeśli mamy tę osobę pod ręką sprawa jest prosta. Podłączam się z poziomu iAM do swojego dropboxa, pobieram ustawienia, wylogowuję się ze swojego drobpoxa. Jeśli obdarowany ma konto db loguję się na jego konto i wysyłam ustawienia na serwer do pobrania na przyszłość (na wypadek gdyby coś sobie skopał). To tyle jak mam pod ręką. A jak zrobić to zdalnie, bo nie chciałbym dawać dostępu do swojego konta. No jak?

Dzięki za uwagę. Zaktualizowałem wpis. Opcja jest dostępna przy domyślnych ustawieniach, a dokładnie przy domyślnie wyłączonej opcji Przesuwanie i gesty.
Informację o udostępnianiu ustawień zamieściłem we wpisie http://www.likoton.pl/jak-zrobic-kopie-bezpieczenstwa-automapy-dla-systemu-ios/ Można jeszcze spróbować zalogować się przez stronę lub aplikację Dropbox, posługując się kontem, na którym znajdują się ustawienia, które chcemy przenieść. Zapisać na dysku komputera katalog AutoMapa, znajdujący się w folderze Aplikacja na DropBox. Następnie Zalogować się na drugie konto i przenieść folder AutoMapa do katalogu Aplikacje, o ile istnienie, a jeżeli nie to go utworzyć. Po tej operacji w AutoMapie należy wczytać ustawienia z Dropbox. Takiego wariantu nie sprawdzałem, ale powinno zadziałać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.